1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: Дет.стом База тестів.docx
Розширення: docx
Розмір: 130кб.
Дата: 11.03.2021

Модуль 1. Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології

Письмовий тестовий контроль

Варіант № 1
1. Яку мінімальну площу повинен займати стоматологічний кабінет на одне стоматологічне крісло:

A. 14 м2

B. 6 м2

C. 10 м2

D. 18 м2

E. 20 м2
2. Статична зона при роботі «в чотири руки»:

A. В позиції «5-8 годин» на абстрактному циферблаті

B. В позиції «2-5 годин» на абстрактному циферблаті

C. В позиції «2-8 годин» на абстрактному циферблаті

D. В позиції «12-2 годин» на абстрактному циферблаті

E. В позиції «9-12 годин» на абстрактному циферблаті
3. Визначте першочергові дії при поразці електрострумом:

А. Звільнити потерпілого від тісного одягу

В. Відділити потерпілого від електричного струму

С. При відсутності дихання робити штучне дихання

D. При відсутності серцебиття робити непрямий масаж серця

Е. Викликати лікаря-реаніматолога
4. На які групи поділяється стоматологічний інструментарій:

А. Для оброблення кореневих каналів, для діагностики, для препарування, для полірування

B. Для видалення зубних відкладень, для відбілювання, для препарування каріозних порожнин, для оброблення кореневих каналів

C. Для пломбування каріозних порожнин, для полірування пломб, для зняття зубних відкладень, для оброблення кореневих каналів

D. Для стерилізації, допоміжний, оглядовий, для оброблення кореневих каналів

E. Для обстеження порожнини рота, для видалення зубних відкладень, для пломбування каріозних порожнин, для оброблення кореневих каналів
5. Визначте призначення циліндричних борів?

A. Видалення пломб, обробки пломб

B. Вирівнювання дна каріозних порожнин, обробки каріозних порожнин

C. Розкриття каріозних порожнин, видалення пломб

D. Проходження шару твердої емалі при трепанації, фінірування каріозної порожнини

E. Створення ретенційних пунктів, прибирання навислих країв емалі
6. Антисептика - це:

А. Комплекс заходів, які спрямовані на знищення мікроорганізмів в рані, патологічному осередку або в організмі в цілому

B. Комплекс заходів, які спрямовані на попередження проникнення мікроорганізмів в рану

C. Комплекс заходів, які спрямовані на знищення мікроорганізмів та їх спор в оточуючому середовищі

D. Комплекс заходів, які спрямовані на знищення мікроорганізмів на інструментах

E. Комплекс заходів, які спрямовані на знищення мікроорганізмів в приміщенні

7. Яка проба виявляє на інструментах залишки олії?

А. Фенолфталеїнова

В. Азопірамова

С. Формальдегідна

D. Проба з Суданом ІІІ

Е. Хлорамінова
8. Вертикальна вісь коронок тимчасових зубів має нахил убік:

А. Губний

B. Оральний

C. Мезіальний

D. Дистальний

E. Щічний
9. Вкажіть термін прорізування тимчасових перших молярів:

A. 20-30 місяців

B. 6-8 місяців

C. 8-12 місяців

D. 16-20 місяців

Е. 12-16 місяців
10. Якого періоду не існує в розвитку постійних зубів?

А. Формування кореня і періодонту

B. Прорізування

C. Резорбції коренів

D. Стабілізації

E. Закладки і внутрішньощелепного розвитку
11. Ознака кривизни коронки «зворотня»:

A. У першого премоляра нижньої щелепи

B. У другого премоляра верхньої щелепи

C. У першого премоляра верхньої щелепи

Удругого премоляра нижньої щелепи

E. У другого моляра нижньої щелепи
12. Вкажіть термін закладки постійних латеральних різців:

А. 3 роки

B. 5 місяців внутрішньоутробного розвитку

C. 2 роки

D. 8 місяців внутрішньоутробного розвитку

E. 5 років
13. Визначте правильну послідовність етапів препарування каріозної порожнини:

A. Некректомія, формування, розкриття каріозної порожнини, розширення, обробка краю

B. Розкриття каріозної порожнини, розширення, некректомія, формування, обробка краю

C. Формування, розкриття каріозної порожнини, розширення, некректомія, обробка краю

D. Обробка краю, розкриття каріозної порожнини, розширення, некректомія, формування

E. Розкриття каріозної порожнини, розширення, обробка краю, некректомія, формування
14. Яким бором формують ретенційні пункти в стінках сформованої каріозної порожнини:

A. Фісурним

B. Конусним

C. Оливоподібним

D. Кулястим

E. Колесоподібним
15. З якої поверхні препарують каріозну порожнину ІІ класу, якщо немає сусіднього зуба або є трема?

A. Оральної

B. Жувальної

C. Контактної

D. Присінкової

E. Пришийкової ділянки
16. В яких випадках каріозну порожнину ІІІ класу не слід виводити на оральну поверхню?

A. Відсутність сусіднього зуба

B. Звичайний міжзубний проміжок

C. Каріозна порожнина розташована на дистальній апроксимальній поверхні

D. Каріозна порожнина розташована на медіальній апроксимальній поверхні

E. При глибокій каріозній порожнині
17. На якій відстані від різального краю розміщують додатковий майданчик при препаруванні каріозної порожнини IV класу?

A. 2,5-3,0 мм

B. 1,5-2,0 мм

C. 2,0-2,5 мм

D. 1,0-1,5 мм

E. 3,5-4,0 мм
18. Визначте основну дію цинкоксидевгенольного цементу на пульпу зуба?

A. Зігріваюча

B. Одонтотропна

C. Імуностимучююча

D. Антибактеріальна

E. Протизапальна
19. Яке значення рН у хелатних цементів на основі гідроксиду кальцію?

A. 20 – 22

B. 4,0 – 4,5

C. 6,4 – 6,8

D. 7,0-7,5

E. 12 – 13
20. Якій вимозі НЕ повинні відповідати матеріали для тимчасових пломб?

A. Не взаємодіяти з лікарськими речовинами

B. Бути індиферентними до пульпи зуба

C. Максимально імітувати тканини зуба після твердіння

D. Бути пластичними

E. Легко вводитися в каріозну порожнину і виводитися з неї
21. Які аксесуари використовують для відновлення контактного пункту?

A. Клин, матрицю, матрицеутримувач

B. Штрипси, матрицю, кламер

C. Кофердам, матрицеутримувач

D. Матрицю, кламер, кофердам

E. Матрицеутримувач, матрицю, кофердам
22. Мікрофільні композиційні матеріали мають розмір часточок наповнювача:

A. 20 – 50 мк

B. 0,04 – 100 мк

C. 1 – 100 мк

D. 0,04 – 0,4 мк

E. 50 – 150 мк
23. Який інструмент використовують для видалення інфікованого дентину зі стінок кореневого каналу?

A. К-файл

B. Н-файл

C. К-ример

D. Пульпоекстрактор

E. Ример Beutelroch
24. Пульпекстрактор належить до групи ендодонтичних інструментів для:

A. Пломбування кореневого каналу

B. Розширення устя кореневого каналу

C. Проходження кореневих каналів

D. Розширення й вирівнювання кореневих каналів

E. Видалення вмісту кореневого каналу
25. До якої групи ендодонтичних інструментів належить K- файл?

А. Розширення устя кореневого каналу

В. Проходження кореневого каналу

С. Розширення й вирівнювання кореневого каналу

D. Пломбування кореневого каналу

E. Видалення вмісту кореневого каналу
26. Який з інструментів для ендодонтії використовують для визначення прохідності кореневого каналу?

A. К-ример

B. К-файл

C. Н-файл

D. Пульпекстрактор

E. Голка Мілера
27. Найбільш точно можна визначити глибину занурення ендодонтичного інструмента до верхівкового отвору за допомогою:

А. Суб'єктивних відчуттів пацієнта

B. Апекслокації

C. Даних про стандартні розміри зуба

D. Рентгенографії

E. Суб'єктивних відчуттів лікаря
28. Вкажіть матеріалів для пломбування кореневих каналів, що містить гідроксид кальцію?

А. АН-plus

В. Сіалапекс

С. Форедент

D. Фосфат-цемент

Е. Эндометазон

29. При якій швидкості обертання каналонаповнювача пломбують кореневий канал сілером?

A. 120-200 об/хв.

B. 50-70 об/хв.

C. 60-100 об/хв.

D. 70-100 об/хв.

E. 100-120 об/хв.

30. Що повинно бути сформовано в апікальній частині кореневого каналу після його механічної обробки?

A. Апікальне розширення

B. Апікальне звуження

C. Апікальний упор

D. Апікальна перфорація

E. Уступ і хибний хід
Варіант № 2
1. Якщо в стоматологічному кабінеті більше ніж одне крісло, то додатково додають площу в:

A. 3 м2

B. 5 м2

C. 7 м2

D. 10 м2

E .12 м2
2. Яке лікувально-діагностичне устаткування встановлюється в стоматологічному кабінеті:

A. Апарат для єлектроодонтометрії, скелер, компресор

B. Рентгенапарат, діатермокоагулятор, компресор

C. Діатермокоагулятор, компресор, скелер

D. Компресор, рентгенапарат, апарат для електроодонтометрії

E. Апекслокатор, діатермокоагулятор, апарат для електроодонтометрії
3. Визначте першочергові дії при виникненні пожежі:

А. Вимкнути електричне живлення

В. Ввести в дію вогнегасник

С. За допомогою вогнегасника приступити до гасіння пожежі

D. У разі неможливості самостійно ліквідувати пожежу, викликати пожежну команду

Е. Повідомити адміністрацію чи чергового лікаря
4. Які інструменти входять до терапевтичного стоматологічного набору:

А. Зонд, дзеркало, пінцет, штопфер

B. Зонд, дзеркало, пінцет, штопфер, гладилка, екскаватор

C. Зонд, дзеркало, пінцет, штопфер, гладилка

D. Зонд, дзеркало, пінцет, штопфер, гладилка, екскаватор, шпатель

E. Зонд, дзеркало, пінцет
5. Які допоміжні засоби використовують при відновленні контактних поверхонь зубів?

A. Клини, ретракційну нитку

B. Клини, матриці

C. Штріпси, матриці

D. Ковпачки та напівковпачки

E. Поліри та фрези
6. Асептика - це:

А. Комплекс заходів, які спрямовані на знищення мікроорганізмів в рані, патологічному осередку або в організмі в цілому

B. Комплекс заходів, які спрямовані на знищення мікроорганізмів в рані, патологічному осередку або в організмі в цілому

C. Комплекс заходів, які спрямовані на попередження проникнення мікроорганізмів в рану

D. Комплекс заходів, які спрямовані на знищення мікроорганізмів та їх спор в оточуючому середовищі

E. Комплекс заходів, які спрямовані на знищення мікроорганізмів на інструментах
7. У якій послідовності обробляють використані інструменти?

А. Дезінфекція, передстерилізаційне очищення, просушування у сухожаровій шафі, стерилізація

B. Дезінфекція, стерилізація, передстерилізаційне очищення

C. Передстерилізаційне очищення, дезінфекція, стерилізація

D. Миття в дистильованій воді, дезінфекція, передстерилізаційне очищення, стерилізація

E. Дезінфекція, передстерилізаційне очищення , стерилізація
8. Для знезараження повітря у стоматологічному кабінеті використовують:

А. Кварцеву лампу

В. Полімерізаційну лампу

С. Інфрачервону лампу

D. Люмінесцентну лампу

Е. Рефлектор
9. Емалевий валик в пришийковій ділянці тимчасових зубів більш виражений з боку:

А. Апроксимальної дистальної поверхні

B. Апроксимальної медіальної поверхні

C. Піднебінної поверхні

D. Вестибулярної поверхні

E. Язикової поверхні
10. Вкажіть термін прорізування тимчасових других молярів:

A. 6-8 місяців

B. 20-30 місяців

C. 8-12 місяців

D. 12-16 місяців

Е. 16-20 місяців
11. Перший постійний моляр верхньої щелепи має:

А. 2 корені

B. 1 корінь

C. 3 корені

D. 4 кореня

E. 5 коренів
12. Який вид резорбції коренів можливий в постійних зубах?

А. Нерівномірна

В. Фізіологічна

С. Ідіопатична

D. Рівномірна

Е. Патологічна
13. Вкажіть термін закладки перших премолярів:

А. 2 роки

B. 5 місяців внутрішньоутробного розвитку

C. 8 місяців внутрішньоутробного розвитку

D. 3 роки

E. 5 років
14. В чому полягає сутність етапу розкриття каріозної порожнини?

A. Створення сприятливих умов для фіксації пломби

B. Вирівнювання країв емалі, видалення ураженої фісури

C. Остаточне видалення з каріозної порожнини уражених емалі та дентину

D. Видалення нависаючих країв емалі

E. Згладжування краю емалі
15. Який елемент відсутній у відпрепарованій каріозній порожнині?

A. Стінки

B. Нависаючі краї

C. Дно

D. Кути

E. Краї
16. Де формується дно додаткового майданчика при препаруванні каріозної порожнини II класу?

А. По емалево-дентинному з’єднанню

В. В межах емалі

С. В дентині одразу за емалево-дентинним з’єднанням

D. В біляпульпарному дентині

Е. В шарі одонтобластів
17. Яку форму має відпрепарована каріозна порожнина ІІІ класу за відсутності сусіднього зуба?

A. Кола

B. Трикутника, основа якого звернена до ріжучого краю зуба

C. Чотирикутника

D. Овалу

E. Трикутника, основа якого звернена до шийки зуба
18. На якій ділянці зуба створюють додатковий майданчик при препаруванні за Беком каріозної порожнини IV класу при стертому різальному краї?

A. Вздовж стертого різального краю

B. На оральній поверхні, коли тонкий різальний край

C. На апроксимальній поверхні, коли відсутній сусідній зуб

D. Перпендикулярно до різального краю при невеликому дефекті кута і збереженій губній та язиковій стінках

E. На вестибулярній поверхні, коли збережений різальний край і кут

19. Вкажіть протипоказання для використання цинкоксидевгенольного цементу?

A. В сполученні з лайнерною прокладкою

B. Непряме покриття пульпи

C. В сполученні з базисною прокладкою

D. Пряме покриття пульпи

E. В якості тимчасової пломби
20. Який з перерахованих пломбувальних матеріалів відноситься до підгрупи сіліко-фосфатних цементів?

A. Фосфат-цемент

B. Лактодонт

C. Сіліцин

D. Вісфат-цемент

E. Цинкокисевгеноловий цемент
21. Які додаткові пристосування використовують при пломбуванні каріозних порожнин ІІ класу:

А. Клин, ретракційну нитку, кламер

B. Матрицеутримувач, кофердам, штрипси

C. Матрицю, матрицеутримувач, клин, ретракційну нитку

D. Ретракційну нитку, матрицю, кофердам

E. Кофердам, штрипси, ретракційну нитку
22. Який недолік присутній у всіх композиційних матеріалів?

A. Утворення шару інгібованого киснем

B. Неоднорідність

C. Погано поліруються

D. Утворення змазаного шару

E. Полімеризаційна усадка
23. До одноразових ендодонтичних інструментів належить:

А. Пульпекстрактор

В. Файл

С. Коренева голка

Д. Штопфер

Е. К-ример
24. Який з інструментів для ендодонтії є самим ефективним при розширенні кореневих каналів?

A. К-ример

B. Нітіфлекс-файл

C. К-файл

D. Н-файл

E. Ример типу Рееso (Largo)
25. Каналонаповнювач належить до групи ендодонтичних інструментів для:

А. Проходження кореневого каналу
В. Пломбування кореневого каналу

С. Розширення й вирівнювання кореневого каналу

Д. Розширення устя кореневого каналу

E. Видалення вмісту кореневого каналу
26. Який з інструментів для ендодонтії є самим ефективним при розширенні кореневих каналів?

A. К-файл

B. Нітіфлекс-файл

C. Н-файл

D. К-ример

E. Ример типу Рееso (Largo)
27. Медикаментозна обробка кореневого каналу може бути здійснена за допомогою:

А. Кореневого рашпіля

B. Пульпекстрактора

C. Каналонаповнювача

D. К-файла

E. Кореневої голки
28. Вкажіть основний недолік кореневих наповнювачів на основі резорцин-формалінової суміші:

А. Фарбування тканин зуба

В. Наявність антибактеріальних властивостей

С. Відсутність рентгеноконтрастності

D. Погана адгезія

E. Муміфікація залишків пульпи
29. Пломбування кореневого каналу зубу з несформованим коренем

проводять:

A. Не має значення

B. На ½ довжини кореневого каналу

C. Тільки в межах устя

D. На всю довжину кореневого каналу

E. На 1/3 довжини кореневого каналу
30. Які інструменти використовують при пломбуванні кореневого каналу методом вертикальної конденсації гутаперчі?

A. Спредер, плагер, переносчик тепла, каналонаповнювач

B. Плагер, переносчик тепла, каналонаповнювач

C. Спредер, переносчик тепла, каналонаповнювач

D. Кореневу голку, переносчик тепла, каналонаповнювач

E. Конденсор гутаперчі, переносчик тепла, каналонаповнювач

Варіант № 3
1. Вимоги до стін у стоматологічному кабінеті:

A. Вапняна побілка

B. Пофарбовані водоемульсійною або олійною фарбою

C. Паперові шпалери

D. Крейдова побілка

E. Гіпсокартон
2. Перевагою сучасної стоматологічної установки є:

A. Слабкий за потужністю слиновідсмоктувач, відсутність пилососа

B. Підголовник розрахований для опори шиї пацієнта

C. Відсутність ножного управління спинкою крісла

D. Підставка для ніг розрахована на горизонтальне положення пацієнтів

E. Безліч смужок, швів і щілин на кріслі та установці, що не дозволяє проводити якісну дезінфекцію
3. За правилами техніки безпеки для медичного персоналу при користуванні електроприладами і електроустаткуванням НЕ забороняється:

А. Замінювати електролампи при вимкненій напрузі

В. Брати інструмент з увімкненого у мережу стерилізатора, або якщо він стоїть на увімкненій плитці

С. Вмикати в електромережу прилади з пошкодженою ізоляцією

D. Братися мокрими руками за штепсельне з’єднання, рубильники або кнопки пускача

Е. Витирати вологими ганчірками електродроти, електролампи та електроприлади, які знаходяться під напругою
4. Стоматологічні наконечники за формою бувають:

А. Турбінні та прямі

B. Кутові та турбінні

C. Для мікромотору та кутові

D. Для мікромотору та прямі

E. Прямі та кутові
5. Які інструменти відносяться до групи інструментів для полірування пломби?

A. Карборундові камені, фініри, штопфер

B. Карборундові камені, фініри, матриці

C. Штріпси, щітки, диски

D. Фреза, штріпси, поліри, матриці

E. Штріпси, поліри , штопфер
6. Для чого використовують прилад „Термінатор” на стоматологічному прийомі?

А. Очищення виробів із скла, швидка стерилізація наконечників і стоматологічних інструментів

B. Очищення наконечників і стоматологічних інструментів, дезінфекція наконечників і стоматологічних інструментів

C. Швидка стерилізація наконечників і стоматологічних інструментів, очищення наконечників і стоматологічних інструментів

D. Очищення і змащування наконечників, очищення наконечників і стоматологічних інструментів,

E. Очищення і дезінфекція відсмоктувальних систем стоматологічної установки, дезактивація і дезінфекція наконечників і стоматологічних інструментів
7. Який прилад використовують для стерилізації паровим методом?

А. Гласперленовий стерилізатор

В. Ультразвукову мийку

С. Сухожарову шафу

D. Автоклав

Е. Стерилізатор для кип′ятіння
8. До двокореневих тимчасових зубів відносяться:

A. Моляри нижньої щелепи

B. Моляри верхньої щелепи

C. Ікла нижньої щелепи

D. Ікла верхньої щелепи

E. Різці верхньої та нижньої щелеп
9. Вкажіть термін закладки тимчасових центральних різців:

А. 10-20 тижнів внутрішньоутробного розвитку

B. 7-8 тижнів внутрішньоутробного розвитку

C. 8-9 тижнів внутрішньоутробного розвитку

D. 9-10 тижнів внутрішньоутробного розвитку

E. 6-7 тижнів внутрішньоутробного розвитку
10. Другий постійний моляр верхньої щелепи має:

А. 2 корені

B. 1 корінь

C. 3 корені

D. 4 кореня

E. 5 коренів
11. Вкажіть термін початку мінералізації перших постійних молярів:

А. 5 місяців внутрішньоутробного розвитку

B. 9 місяців внутрішньоутробного розвитку

C. 8 місяців внутрішньоутробного розвитку

D. 6 місяців

E. 9 місяців
12. Вкажіть термін закладки других премолярів:

А. 2 роки

B. 5 місяців внутрішньоутробного розвитку

C. 8 місяців внутрішньоутробного розвитку

D. 3 роки

E. 5 років
13. В чому полягає сутність етапу розширення каріозної порожнини?

A. Вирівнювання країв емалі, видалення ураженої фісури

B. Видалення нависаючих країв емалі

C. Остаточне видалення з каріозної порожнини уражених емалі та дентину

D. Створення сприятливих умов для фіксації пломби

E. Згладжування краю емалі
14. Відзначте НЕіснуючий спосіб препарування твердих тканин зубів:

A. Ультразвуковий

B. Механічний

C. Хіміко-механічний

D. Мануальний;

E. Термічний
15. З боку якої поверхні здійснюють доступ при препаруванні за Блеком каріозних порожнин ІІ класу?

A. Язикової

B. Піднебінної

C. Жувальної

D. Губної

E. Щічної
16. До особливостей препарування каріозних порожнин ІІІ класу в тимчасових зубах відноситься:

A. Розкриття каріозної порожнини з боку оральної поверхні

B. Розкриття каріозної порожнини з боку вестибулярної поверхні

C. Розкриття порожнини з оральної поверхні, там же створення ретенційної канавки

D. Формування додаткового майданчика

E. Формування порожнини у формі трикутника, основа якого звернена до шийки зуба
17. Які особливості препарування каріозних порожнин V класу за Блеком?

A. Профілактичне розширення до екватора

B. Створення додаткового майданчика

C. Часткова некректомія

D. Формування приясенної стінки

E. Створення ретенційних пунктів
18. Яка група пломбувальних матеріалів використовується для створення проміжного шару між пломбувальним матеріалом і дентином зуба?

A. Для прокладок

B. Для тимчасових пломб

C. Для пломбування кореневих каналів

D. Для постійних пломб

E. Герметики
19. До якої групи цементів відноситься фосфат-цемент?

А. Силікатних

B. Фенолятних

C. Полікарбоксилатних

D. Акрилатних

E. Фосфатних
20. Які умови необхідні при підборі кольору пломбувального матеріалу для відновлення зуба?

A. Штучне освітлення, зволожена поверхня зубів

B. Природнє освітлення, після проведення професіональної гігієни, висушена поверхня зубів

C. Зволожена поверхня зубів, природнє освітлення, після проведення професіональної гігієни

D. Природнє освітлення, до проведення професіональної гігієни, зволожена поверхня зубів

E. Після проведення професіональної гігієни, зволожена поверхня зубів, штучне освітлення
21. Для поліпшення зчеплення композиційних матеріалів з твердими тканинами зуба використовують:

A. Кондиціонер

B. Бонд – системи

C. Лайнери

D. Десенситайзери

E. Ізолюючі прокладки
22. Який ендодонтичний інструмент може пройти дуже вигнуті кореневі канали?

A. S – файл

B. К-ример

C. Hedstroem – файл

D. Нітіфлекс-файл

E. К- флексофайл
23. Медикаментозна обробка кореневого каналу здійснюється за допомогою:

А. Ендодонтичного шприця

B. Каналонаповнювача

C. К-файла

D. К-римера

E. Н-файла
24. Кореневий плагер використовують для:

А. Видалення вмісту кореневого каналу

В. Латеральної конденсації гуттаперчі

С. Розширення й вирівнювання кореневого каналу

Д. Визначення довжини кореневого каналу

E. Вертикальної конденсації гуттаперчі
25. Який мінімальний розмір файла (для обробки апікальної частини канала) забеспечує очистку і обтурацію кореневого каналу?

А. 20

B. 15

С. 25

Д. 30

E. 35
26. Метою інструментальної обробки кореневих каналів постійних зубів є:

А. Розширення і надання форми

B. Проходження, розширення і надання форми

С. Видалення інфікованого предентину

D. Видалення вмісту кореневого каналу

E. Створення умов для медикаментозної обробки кореневого каналу
27. Вкажіть недолік кореневих наповнювачів на основі полімерів:

А. Погана адгезія

В. Фарбування тканин зуба

С. Відсутність рентгеноконтрастності

D. Подразнююча дія на періодонт при виведенні за верхівковий отвір

E. Розчинність у тканинній рідині
28. Який інструмент використовують для заповнення кореневого каналу сілером?

A. Каналонаповнювач

B. Пульпекстрактор

C. К-ример

D. Кореневу голку

E. Спредер
29. Які інструменти використовують при пломбуванні кореневого каналу методом латеральної конденсації гутаперчі?

A. Конденсор гутаперчі, каналонаповнювач

B. Спредер, плагер, каналонаповнювач

C. Плагер, каналонаповнювач

D. Кореневу голку, каналонаповнювач

E. Спредер, каналонаповнювач
30. АН-26, АН + відносяться до матеріалів на основі:

А. Окису цинку і евгенолу

В. Гідроксиду кальцію

С. Епоксидних смол

D. Формаліну

Е. Цементів
  1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас