Ім'я файлу: Рогожніков Роман ПБ-82 ЛР№1 ТАУ.docx
Розширення: docx
Розмір: 169кб.
Дата: 15.12.2020

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Приладобудівний факультет

Кафедра виробництва приладів


Лабораторна робота №1

з дисципліни: «Теорія автоматичноо управління»

на тему: «Моделювання власного руху систем автома-

тичного керування»

Виконав студент

групи ПБ-82

Рогожнніков Р. А.

Перевірила:

Півторак Д.О.

Київ – 2020

Мета: Здобуття практичних навичок комп’ютерного моделювання режимів власного руху в системах автоматичного керування.

Порядок виконання роботи.

1. Подати рівняння вільного руху в формі простору станів

2. Розробити програму для моделювання в середовищі MATLAB

3. Побудувати графіки вільного руху по всіх змінних стану для заданих параметрів системи та початкових умов.

4. Проаналізувати вплив змінюваного параметру

5. Визначити період та частоту загасаючих коливань в системі для одного з графіків

6. Зробити висновки

Завдання:Р-ня

Рівняння вільного руху переведемо в формі простору станів, таким чином:Далі рівняння було інтегровано в програмний код для моделювання процесу в середовищі MathLabРис.1 Код основної програми для моделювання процесу.

Далі було написано 3 функції для змінюваного параметра Н:Рис. 2 Функція lab1_pr при Н =1Рис. 3 Функція lab2_pr при Н =0.5Рис. 4 Функція lab3_pr при Н =0.1

Отримаємо графіки показані на рисунка 5,6,7 в залежності зміни стану від часу:Рис.5 Графіки функції при Н =1Рис.6 Графіки функції при Н =0.5Рис.7 Графіки функції при Н =0.1

Висновок: На лабораторній роботі №1 було набуто практичних навичок комп’ютерного моделювання режимів власного руху в системах автоматичного управління. Зроблено перетворення рівняння вільного руху у форму простору станів. Розроблено скрипт для моделюваня графіків у програмному забезбечені “MATLab”.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас