Ім'я файлу: ПЗ РЕЦЕНЗІЯ Уфм.docx
Розширення: docx
Розмір: 18кб.
Дата: 14.05.2020
скачати

РЕЦЕНЗІЯ

На наукову роботу

студента ХНУРЕ Воронова Дениса Олеговича

На тему «Місце України у світових глобальних процесах»

У статті розглядаються особливості сучасних глобалізаційних процесів і на основі вивчення тих наслідків глобалізації, які вже проявилися, робиться спроба аналізу місця України в цих процесах.

1. Актуальність теми. Актуальність даної статті полягає в тому, що сучасні глобалізаційні процеси є явищем складним, неоднозначним і тяжкозрозумілим, про що свідчать дискусії, розгорнуті провідними світовими експертами в даній галузі. Ми виходили з того, що вивчення тих наслідків глобалізації, які вже проявилися, є запорукою усвідомленішої участі України в подальших глобалізаційних процесах.

2. Наукова новизна. Проблемою статті є з’ясування міжнародно-політичних умов, зовнішньополітичних механізмів, внутрішньополітичних рушійних сил і теоретико-методологічних засад дослідження зовнішньої політики України в умовах глобалізації, що є актуальною та недооціненою темою на фоні внутрішніх економічних питань.

3. Якість проведеного аналізу проблеми. Під час виконання дипломної роботи проблему було розглянути в повному обсязі. При цьому були вирішені наступні аспекти проблеми:

— розкриття економічної сутності Української валюти

— розгляд позиції українських виробників на конкурентоспроможних ринках

— оцінка якості та актуальності українських кроків до вступу в ЄС

— вивчення основ аналізу економічної вразливості до світових цін на сировину

— покращення ефективності фонових процесів української торгівельної машини

4. Практична цінність висновків і рекомендацій. За результатами виконаної роботи були зроблені висновки та рекомендації. Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності великих українських підприємств з метою забезпечення зміцнення позицій на світових ринках, та для виключення можливості появи нездорової концуренціі. Дана робота стане у пригоді студентам, які навчаються на економічних факультетах, аспірантам і викладачам, а також практичним працівникам: фінансистам, менеджерам, аналітичним працівникам.

5. Наявність недоліків. Недоліки в дипломній роботі відсутні, бо вона написана на високому рівні.

6. Загальний висновок і оцінка дипломної роботи. Дипломна робота викладена на актуальну тему так, як висвітлює питання української спроможності конкурувати із іншими країнами на політичній та економічній арені за результатами виконаної роботи зроблені висновки та пропозиції. Зміст дипломної роботи викладений на достатньому теоретичному рівні, має практичні значення, достатньо глибоко в логічній послідовності викладенні питання дослідження зовнішньої політики України в умовах глобалізації. Надана до друку стаття є самостійним і завершеним науковим дослідженням, висновки якого є логічними й аргументованими.

Ознайомлення зі статтею Воронова Д.О. «Місце України у світових глобальних процесах» – завершене самостійне дослідження актуальної проблеми сучасних міжнародних відносин, відповідає вимогам ВАК України і може бути рекомендована до друку.

Рецензент: Воронов Денис Олегович

Дата: 20.04.20
скачати

© Усі права захищені
написати до нас