Ім'я файлу: мет.рек. орган.новон..doc
Розширення: doc
Розмір: 1914кб.
Дата: 02.10.2022
скачати

МІНСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

Затверджено”

на методичній нараді

кафедри педіатрії № 2
Завідувач кафедрою педіатрії №2,

член-кореспондент НАМН України,

д.м.н., професор Волосовець О.П.
31 серпня 2020 р.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Навчальна дисципліна

Педіатрія, дитячі інфекційні хвороби

Модуль № 1

Неонатологія, хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей

Змістовний модуль №1

Неонатологія

Тема заняття №1

Організація надання неонатальної допомоги в Україні. Медичний догляд за здоровою новонародженою дитиною.

Курс

5

Факультет

Медичний №21. Конкретні цілі:


 • Аналізувати причини перинатальної та неонатальної смертності.

 • Визначати показання для переведення новонародженого у перинатальні центри ІІІ рівня.

 • Оцінювати стан новонародженого за шкалою Апгар.

 • Оцінювати гестаційний вік новонародженого за допомогою показників нервово-м’язевої та фізичної зрілості шкали Ballard.

 • Визначити відповідність фізичного розвитку дитини гестаційному віку.

 • Оцінювати наявність ознак дихальної недостатності за шкалою Downes або Silverman.

 • Здійснювати медичний огляд новонародженого.

 • Визначити план проведення профілактики геморагічної хвороби, вакцинації та скринінг-обстеження дитини.
 1. Базовий рівень підготовки.
Назви попередніх

дисциплін

Отримані навички

Анатомія людини

Анатомічні особливості органів серцево-судинної, дихальної, нервової, сечовидільної систем, шлунково-кишкового тракту, кісткової системи у новонароджених.

Фізіологія

Фізіологія дихання, травлення, крові, сечовиділення, кровообігу, терморегуляції, нервової регуляції.

Пропедевтика педіатрії

Анатомо-фізіологічні особливості новонароджених.

Акушерство і гінекологія

Організація роботи перинатальних центрів.

Шкала Апгар.


3.Зміст навчального матеріалу.
Актуальність теми
Зниження малюкової та материнської смертності шляхом підвищення ефективності та якості надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим є, за визначенням ООН, одним з пріоритетних Напрямків розвитку тисячоліття. За статистичними даними перинатальна патологія та вроджені вади розвитку становить 75 % малюкової смертності.


Дефініції в неонатології
Перинатальний період – період, який починається з 22 повного тижня вагітності (з 154 доби від першого дня останнього нормального менструального циклу – термін гестації, якому відповідає маса 500 г) і закінчується після 7 повних діб життя новонародженого (168 годин після народження).

Живонародження – є повне вигнання або витягнення продукту зачаття з організму матері незалежно від тривалості вагітності, який після такого відокремлення дихає або виявляє інші ознаки життя, такі як: серцебиття, пульсація пуповини або відповідні рухи довільної мускулатури незалежно від того, перерізана пуповина чи ні, чи відшарувалась плацента.

Новонароджений – дитина з моменту народження упродовж перших 28 діб.

Недоношений новонароджений – дитина, яка народилась у терміні вагітності з 22-го повного до 37-го повного тижня вагітності (менше ніж 259 діб).

Доношений новонароджений – дитина, яка народилась у терміні вагітності від 37 повних тижнів до закінчення 42-го тижня вагітності (259-293 доби).

Переношений новонароджений – дитина, яка народилась після 42 повних тижнів вагітності (294 доби і більше).

Неонатальний період – починається з моменту народження дитини та триває 28 повних діб:

 • перші 7 діб – ранній неонатальний період;

 • з 8-ої до 28-ої доби – пізній неонатальний період.

Маса тіла при народженіперше зважування новонародженого, зареєстроване після народження (протягом першої години життя):

 • мала маса тіла при народженні – менше ніж 2500 г;

 • дуже мала маса тіла при народженні – менше ніж 1500 г;

 • надзвичайно мала маса тіла при народженні – менше ніж 1000 г.Показники перинатальної та неонатальної смертності


 1. Перинатальна смертність – від 22 тижнів вагітності до 7 діб життя. [Число мертвонароджених + число померлих в перший тиждень / загальне число дітей, народжених живими і мертвими] х 1000.

Перинатальна смертність – це поняття, яке включає мертвонароджуваність і ранню неонатальну смертність.

Основними причинами перинатальної смертності є внутрішньоматкова гіпоксія та асфіксія при народженні, вроджені аномалії розвитку, гемолітична хвороба плода, перинатальні інфекції, пологова травма тощо.


 1. Антенатальна смертність (від 22 тижнів до початку пологів.) Причинами смерті є гестози вагітних, передчасне відшарування плаценти, екстрагенітальні хвороби матері і патологія плода (вроджені вади розвитку, внутрішньоутробна інфекція, гемолітична хвороба плода).

 2. Інтранатальна смертність (протягом пологів). Причини смерті є патологія плаценти, пуповини, аномалії пологової діяльності та ін.

 3. Рання неонатальна смертність – смертність протягом перших 7 діб. [Число дітей, померлих у перший тиждень життя / число дітей, народжених живими] х 1000.

 4. Пізня неонатальна смертність – від 7 діб до 28 повних діб життя. [Число дітей, померлих на 2-4-му тижні життя / число дітей, народжених живими] х 1000.

 5. Неонатальна смертність – від народження до 28 повних діб життя. [Число дітей, померлих у перші 28 діб життя / число дітей, народжених живими] х 1000.

За даними ВООЗ однією з провідних причин неонатальної смертності є передчасне народження, «крайня ступінь морфо-функціональної незрілості» (23%), друге місце займають «інтранатальні ускладнення» – асфіксія (23%), третє – неонатальні інфекції.

В структурі причин смертності новонароджених в акушерських стаціонарах України переважне значення мають вроджені аномалії, асфіксія при народженні, синдром респіраторних розладів, внутрішньошлуночкові та субарахноїдальні крововиливи, інфекції, специфічні для перинатального періоду.
Регіоналізація перинатальної допомоги
І. Рівень перинатальної допомоги.

До закладів охорони здоров’я І рівня на госпітальному етапі відносяться пологові відділення районних, центральних районних та міських лікарень.

У закладах І рівня перинатальної допомоги проводять пологи у вагітних при фізіологічній вагітності.

Пологові відділення крім базового оснащення повинні мати обладнання для реанімаційної допомоги та стабілізації стану новонароджених, палату інтенсивної терапії новонароджених з наявністю кисневого намету, обладнання неінвазивної дихальної підтримки (СРАР), лампою променевого тепла, системою фототерапії.

ІІ. Рівень перинатальної допомоги.

До закладів охорони здоров’я ІІ рівня на госпітальному етапі відносяться міські пологові будинки, перинатальні центри ІІ рівня, у тому числі створені на базі міських пологів будинків або багатопрофільних лікарень, що виконують функції міжрайонних перинатальних центрів з кількістю пологів 1500 і більше у рік та радіусом обслуговування не більше 60 км.

Обсяг надання допомоги такий, як на І рівні перинатальної допомоги, а також надання допомоги вагітним, роділлям, породіллям середнього ступеню акушерського та перинатального ризику і новонародженим з масою тіла більше ніж 1500 г (терміном гестації більше ніж 34 тижні), які мають порушення життєво важливих органів та систем.
ІІІ.Рівень перинатальної допомоги.

До закладів охорони здоров’я ІІІ рівня відносяться обласний перинатальний центр або міський перинатальний центр (міста Києва) як юридична особа, так і організаційно-структурна модель, створені із залученням окремих структурних підрозділів закладів охорони здоров’я ІІІ рівня надання медичної допомоги.

Надання медичної допомоги жінкам, вагітним, роділлям, породіллям високого ступеня акушерського та перинатального ризику і новонародженим з масою менше ніж 1500 г та терміном гестації менше ніж 32 тижні.
ПЕРЕЛІК медичних показань до направлення новонароджених

для надання медичної допомоги в перинатальні центри III рівня


 1. Недоношеність (до 32 тижнів).

 2. Маса тіла менше ніж 1500 г.

 3. Дихальні розлади середнього або важкого ступеню.

 4. Стани, що потребують тривалої (більше 24 годин) ШВЛ.

 5. Важка асфіксія (енціфалопатіїя, поліорганна недостатність).

 6. Стійкий центральний ціаноз, гіпоксемія (SpО2 менше 90%).

 7. Судоми, резистентні до стандартної терапії.

 8. Важки неонатальні інфекції, ураження печінки (пряма гіпербілірубінемія).

 9. Важкі гематологічні захворювання, включаючи геморагічний синдром, небезпечну жовтяницю, потребу замінного переливання крові.

 10. Метаболічні порушення, що резистентні до стандартної терапії.

 11. Стани, що потребують виконання спеціальних діагностичних процедур або оперативного втручання.Умови, за яких транспортування новонародженого є недоцільним:

 • агональний стан новонародженого;

 • гестаційний вік менше ніж 24 тижні або маса тіла менше ніж 500 г;

 • вади розвитку, що несумісні з життям.


Транспортування дитини проводиться в спеціальному реанімаційному автомобілі. Під час транспортування проводиться постійний моніторинг стану вітальних функцій, за умови погіршення стану дитині надається реанімаційна допомога. У відділенні, до якого транспортують новонародженого готують обладнання для інтенсивної терапії.
ПРОТОКОЛ МЕДИЧНОГО ДОГЛЯДУ ЗА

ЗДОРОВОЮ НОВОНАРОДЖЕНОЮ ДИТИНОЮ
Послідовність дій при здійсненні медичного догляду

за здоровою новонародженою дитиною в пологовій залі • Відразу після народження дитини акушерка викладає дитину на живіт матері, обсушує голову і тіло дитини стерильними, сухими, попередньо підігрітими пелюшками.

 • Після закінчення пульсації пуповини, але не пізніше 1 хв. після народження дитини акушерка, замінивши стерильні рукавички, перетискає та перетинає пуповину і перекладає дитину на груди матері.

 • За появи пошукового і смоктального рефлексу акушерка допомагає здійснити перше раннє прикладання дитини до грудей матері.

 • Через 30 хв. після народження дитини акушерка електронним термометром вимірює новонародженому температуру тіла в аксілярній ділянці.

 • Після проведення контакту матері і дитини „очі в очі” (але не пізніше першої години життя дитини) акушерка після обробки рук проводить новонародженому профілактику офтальмії із застосуванням антибактеріальних препаратів (очні краплі, мазь).

 • Контакт “шкіра-до-шкіри” проводиться не менше 2 годин у пологовій залі за умови задовільного стану матері і дитини.

 • Після завершення контакту “шкіра-до-шкіри” акушерка перекладає дитину на зігрітий сповивальний стіл, здійснює обробку та клемування пуповини, вимірювання зросту, обводу голови та грудної клітини, зважування, після чого проводиться первинний лікарський огляд і акушерка одягає дитині чисті повзуни, сорочечку, шапочку, шкарпетки, рукавички.

 • Дитина, разом з матір’ю накривається ковдрою і переводиться в палату спільного перебування з дотриманням умов теплового ланцюжка.


Десять кроків теплового ланцюжка:


 1. Температура в пологовій кімнаті (операційній) 25-28˚С.

 2. Негайне обсушування дитини відразу після народження підігрітими пелюшками.

 3. Контакт “шкіра-до-шкіри” не менше 2 годин.

 4. Грудне вигодовування починати протягом першої години після народження.

 5. Зважування та антропометрію проводити після контакту “шкіра-до-шкіри”. Перше купання доцільно здійснювати вдома.

 6. Правильно одягнути дитину, використовуючи теплі повзунки, сорочечку, шапочку, шкарпетки і накрити теплою ковдрою.

 7. Цілодобове спільне перебування матері і дитини.

 8. Транспортування в теплих умовах, разом з матір’ю.

 9. Реанімація в теплих умовах.

 10. Підвищення рівня підготовки та знань.


Оцінка загального стану дитини за шкалою Апгар

Симптоми

Оцінка в балах

0

1

2

Серцебиття

Відсутнє

Менше 100 за 1 хв.

100 і більше за 1 хв.

Дихання

Відсутнє

Слабкі неритмічні дихальні рухи

Адекватне, гучний крик

М’язовий тонус

Відсутній

Незначна флексія кінцівок

Добра флексія кінцівок, активні рухи

Рефлекторна реакція

на відсмоктування

з верхніх дихальних шляхів або тактильну стимуляцію

Відсутня

Гримаса

Крик, кашель або чхання

Колір шкіри

Різка блідість або центральний ціаноз

Тулуб рожевий, ціаноз кінцівок

Рожевий або локальний ціаноз


Схема первинного лікарського огляду новонародженого


 1. Колір шкіри: у здорових новонароджених дітей вся шкіра рожева (еритема новонароджених). Під час крику шкіра може набувати легкого ціанотичного забарвлення. Шкіра еластична, може бути вкрита родовою змазкою. Доношені новонароджені мають задовільний тургор м’яких тканин, у дітей, які народжені при переношеній вагітності, шкіра суха та може злущуватися, що не потребує лікування.

Необхідно звернути увагу на наявність міліа, монголоїдних плям, токсичної еритеми, що не вимагають лікування.

Поява жовтяниці в першу добу є патологічною. Звертають увагу на наявність набряків, пальпують лімфовузли. Перевіряють симптом білої плями: у здорової дитини після натискання на м’які тканини пляма зникає через 3 сек. Утримання плями понад 3 сек. свідчить про порушення мікро циркуляції.

 1. Голова та череп: форма голови може бути брахіоцефалічна, доліхоцефалічна. Обвід голови 32-38 см у доношених. За умови наявності родової пухлини або кефалогематоми необхідно відмітити розміри із зазначенням меж, консистенцію.

Визначають розміри та стан великого тім’ячка (в нормі не більше ніж 2,5х3 см) та малого тім’ячка (до 0,5 см). Оцінюється стан черепних швів: сагітальний шов може бути відкритий і ширина його не більше 3 мм. Інші шви черепа пальпуються на межі з’єднання кісток.

 1. Обличчя: загальний вигляд визначається відповідно до положення очей, носа, рота, визначають ознаки дизморфії.

 2. Ротова порожнина: оцінюють колір слизової, рожева, симетричність кутів рота, цілісність піднебіння та верхньої губи.

 3. Очі: звертають увагу на наявність чи відсутність аномалій розвитку та крововиливів у склери, колір склер, симетричність і розміри зіниць, можливі прояви кон’юнктивіту, тощо.

 4. Зовнішні органи слуху: під час проведення огляду вух оглядають зовнішній слуховий прохід, форму та положення вушних раковин. Зміна форми і розташування вушних раковин спостерігається при багатьох дизморфічних синдромах.

 5. Шия: при огляді звертають увагу на наявність або відсутність кривошиї.

 6. Грудна клітина: в нормі циліндричної форми. Нижня апертура розвернута, положення ребер симетричне і наближається до горизонтального. Окружність грудної клітини, як правило, на 1-2 см менше ніж окружність голови.

 7. Легені: звертається увага на відсутність чи наявність ознак дихальної недостатності за шкалою Downes або Silverman. Під час аускультації над легенями вислуховується симетричне пуерильне дихання.

 8. Серце: проводиться аускультація серця дитини, характер тонів, наявність додаткових шумів.

 9. Живіт: округлої форми, приймає участь в акті дихання, м’який, доступний глибокій пальпації. Пальпаторно визначають нижню межу печінки та селезінки. В нормі печінка може виступати на 1,0-2,0 см з-під краю реберної дуги. Край селезінки не пальпується, або може пальпуватися під реберною дугою.

 10. Статеві органи та анус: статеві органи мають бути чітко сформованими за жіночим або чоловічим типом. У хлопчиків наявність фімозу є фізіологічним. Яєчка у доношених новонароджених пальпуються в калитці. У доношених дівчаток великі статеві губи прикривають малі. Визначають наявність анусу.

 11. Пахова ділянка: пульс на стегновій артерії пальпується та перевіряється на симетричність. Зменшення наповнення пульсу може свідчити про коарктацію аорти, а збільшення про відкриту артеріальну протоку.

 12. Кінцівки, хребет, суглоби: звертають увагу на форму кінцівок, можливу клишоногість, кількість пальців з обох сторін на руках та ногах. Перевіряють відсутність вивиху та дисплазії стегон в кульшових суглобах: при розведенні в кульшових суглобах – розведення повне, симптом „клацання” відсутній. При огляді спини звертають увагу на можливу наявність спинномозкової грижі, термальних синусів.

 13. Неврологічне обстеження: визначається м’язевий тонус – поза дитини флексорна, перевіряються фізіологічні рефлекси: пошуковий, смоктальних, долонно-ротовий (Бабкіна), хапальний рук, Моро. Пошуковий, смоктальний та ковтальний рефлекси оцінюють під час годування грудьми.

 14. Показанням до визначення гестаційного віку на підставі огляду є мала маса тіла та не відповідність фізичного розвитку гестаційному віку. Для оцінки гестаційного віку дитини використовують шкалу Ballard, яка базується на врахуванні сумарної оцінки показників нервово-м’язевої і фізичної зрілості.

 15. Для оцінки відповідності показників фізичного розвитку дитини терміну гестації (маса, зріст, окружність голови) застосовують центильні таблиці.


Шкала Ballard

Оцінка показників нервово-м’язевої зрілості
1. Поза новонародженого.

Спостереження проводять, коли дитина перебуває в стані спокою і лежить на спині.

Оцінка 0 балів – верхні і ніжні кінцівки розігнуті.

Оцінка 1 бал – початкове згинання нижніх кінцівок у кульшових і колінних суглобах, верхні кінцівки – розігнуті.

Оцінка 2 бали – сильніше згинання нижніх кінцівок, верхні кінцівки – розігнуті.

Оцінка 3 бали – верхні кінцівки злегка зігнуті, нижні кінцівки – зігнуті і розведені.

Оцінка 4 бали – повне згинання верхніх і нижніх кінцівок.

2. Квадратне вікно.

Кисть новонародженого, затиснуту між великим і вказівним пальцями лікаря, згинають у напрямку до передпліччя.

3. Реакція рук.

Дитина лежить на спині. Верхні кінцівки згинають у ліктьовому суглобі й утримують в такому положенні протягом 5 секунд, а потім повністю розгинають шляхом потягування за кисті і різко відпускають і проводять оцінку.

Оцінка 0 балів – верхні кінцівки залишаються розігнутими чи мають місце лише їх мимовільні рухи.

Оцінка 2 бали – якщо кут в ліктьовому суглобі становить 100-180˚.

Оцінка 3 бали – якщо кут в ліктьовому суглобі становить 90-100˚.

Оцінка 4 бали – якщо кут в ліктьовому суглобі становить 90˚.

4. Підколінний кут.

Дитина лежить на спині, таз притиснутий до поверхні столу, лікар вказівним пальцем лівої руки утримує стегно в колінно-грудному положенні, а великим пальцем підтримує коліна новонародженого. Потім нижню кінцівку розгинають шляхом легкого натискання вказівним пальцем правої руки на задню поверхню надп’ятково-гомілкового суглоба і вимірюють підколінний кут.

5. Симптом комірця (косого руху).

Дитина лежить на спині, верхню кінцівку беруть за кисть і намагаються завести як можна далі за шию над протилежним плечем. Здійсненню цього руху допомагають пересуванням ліктя вздовж тіла.

Оцінка 0 балів – лікоть досягає передньої пахвової лінії.

Оцінка 1 бал – лікоть знаходиться між серединною лінією тіла і протилежною пахвовою лінією.

Оцінка 2 бали – лікоть досягає серединної лінії тіла.

Оцінка 3 бали – лікоть не доходить до серединної лінії тіла.

6. Притягання п’ятки до вуха.

Дитина лежить на спині, стопу притягують як можна ближче до голови без особливих зусиль. Визначають відстань між стопою і головою, а також ступінь розгинання кінцівки в колінному суглобі. Результати оцінюють в балах.При задовільному стані та відсутності протипоказань до сумісного перебування через 2 години після пологів дитина разом з матірю переводиться до післяпологового відділення спільного перебування.

Спільним перебуванням слід вважати сумісне перебування матері та дитини в одній кімнаті протягом 24 годин на добу з моменту народження до моменту виписки.
Абсолютні протипоказання до спільного перебування матері та дитини:

 • Відкрита форма туберкульозу.

 • Гострі психічні захворювання матері.


Догляд за пуповиною, пуповинним залишком, пупковою ранкою
Перетинання та клемування пуповини:

 • Після закінчення пульсації пуповини на неї накладають 2 стерильних затискачі Кохера: перший на відстані 10 см від пупкового кільця, другий назовні від нього на 2 см, потім пуповину між затискачами перерізають стерільними ножицями.

 • Через 2 години після народження дитини на сповивальному столі з підігрівом стерильною сухою марлевою серветкою відтискають між вказівним і великим пальціми залишок пуповини та накладають стерильну одноразову клему на 0,3-0,5 см від пупкового кільця.


Догляд за пуповинним залишком і пупковою ранкою:

 • обов’язкове ретельне миття рук;

 • пуповинний залишок не треба накривати пов’язками або підгузниками;

 • нема необхідності обробляти пуповинний залишок антисептиками за умови забезпечення раннього контакту матері і дитини “шкіра-до-шкіри” з подальшим спільним перебуванням;

 • за умови відсутності раннього контакту “шкіра-до-шкіри” та подальшого відокремлення від матері з метою профілактики колонізації госпітальною флорою рекомендується обробка пуповинного залишку та пуповинної ранки антисептиками;

 • одяг дитини повинен бути чистим;

 • при забрудненні пуповинного залишку (сеча, випорожнення) промити теплою кип’яченою водою з милом та ретельно просушити чистою серветкою або пелюшкою;

 • дитину можна виписувати додому з пуповинним залишком, який не має ознак інфекції, за умови проведення медичним персоналом навчання та засвоєння матір’ю навичок догляду за пуповинним залишком;

 • необхідно підтримувати пуповинний залишок (пупкову ранку) завжди сухими та чистими;

 • до загоєння пупкової ранки купати дитину у кип’яченій воді.

Догляд за шкірою:

 • Підмивання дитини здійснюють під теплою проточною водою так, щоб тіло не торкалось раковини, дівчаток спереду в напрямку до сідниць.

 • Не доцільно без медичних показань використовувати для догляду за шкірою присипки, мазі, тощо.

 • Перше купання новонародженого слід здійснити в домашніх умовах.


Профілактика геморагічної хвороби новонародженого
Причиною виникнення геморагічної хвороби новонародженого є дефіцит вітаміну К. Вітамін К призначається всім новонародженим з метою профілактики цієї хвороби. Профілактичне введення: вітамін К1 в дозі 1 мг внутрішньом’язово вводиться в першу добу життя одноразово. При наявності пероральної форми вітаміну К рекомендується доза препарату 2 мг, яку вводять в першу та сьому добу життя.
Вакцинація новонароджених
Проти гепатиту В.


 • Вакцинація здійснюється за умови проінформованої згоди матері.

 • Вакцинації проти гепатиту В підлягають всі здорові новонароджені до виписки з пологового будинку.

 • Дітям, народженим від матерів з невизначеним або позитивним НвsAg щеплення проводиться відразу після народження (в перші 12 годин).

 • Дітям, що народились від матерів з позитивним НвsAg при наявності специфічного імуноглобуліну проти гепатиту В рекомендовано одночасне його введення з вакциною не пізніше першого тижня у різні ділянки тіла.

 • Недоношеним новонародженим, які народились з масою тіла менше 2000 г вакцинацію проводять при досягненні дитиною маси тіла 2000 г або через місяць.

 • Якщо дитина в тяжкому стані, проводити вакцинацію слід після покращення стану перед випискою з лікарні.

 • Новонародженим вакцина вводиться внутрішньом’язово в передньобокову поверхню стегна.


Проти туберкульозу.


 • Вакцинація здійснюється за умови проінформованої згоди матері.

 • Вакцинація проводиться всім здоровим новонародженим на 3-5 добу життя.

 • Якщо дитина хвора, імунізація проводиться після одужання.

 • Якщо мати дитини хвора на активний туберкульоз легень, вакцинація не проводиться.

 • Недоношеним дітям з вагою при народженні менше 2000 г вакцинація здійснюється після досягнення дитиною маси тіла 2000 г до виписки з лікарні.

 • Вакцину БЦЖ застосовують внутрішньошкірно.


Нормальна реакція на введення: на місці внутрішньошкірного введення вакцини БЦЖ розвивається специфічна реакція у вигляді папули розміром 5-10 мм у діаметрі. У новонароджених нормальна вакцинальна реакція з'являється через 6-8 тижнів. Реакція має зворотній розвиток протягом 2-3 міс, інколи й у більш тривалий термін. У 90-95% вакцинованих на місці щеплення повинен утворитись поверхневий рубчик 5-10 мм у діаметрі.
Скринінгове обстеження новонароджених
На фенілкетонурію.
Фенілкетонурія – спадкове захворювання, пов’язане з дефіцитом ферменту фенілаланінгідроксилази, що супроводжується накопиченням фенілаланіну в крові та веде до ураження ЦНС. Хворі діти нерідко народжуються від здорових батьків, які є гетерозиготними носіями мутантного гену. Родинні шлюби різко підвищують можливість народження хворої дитини. Частота захворювання 1:10000.

Правила проведення:

 1. Здійснюється за проінформованої згоди матері.

 2. Проводиться всім новонародженим у віці 48-72 години життя, не раніше ніж через 24 години після початку ентерального харчування.

 3. Протипоказань немає.

 4. Обстеження проводиться шляхом забору капілярної крові на хроматографічний папір.

 5. У випадку одержання позитивного результату є показаним огляд лікарем-генетиком та повторний аналіз крові.

 6. Дієтичне харчування має розпочатися до 4-5 тижня, що забезпечує повноцінний психічний розвиток.


На вроджений гіпотиреоз.
Вроджений гіпотиреоз – захворювання, що супроводжуються зниженою продукцією тиреоїдних гормонів. Провідними клінічними ознаками є значна затримка росту й відставання в психічному розвитку, що веде до розумової відсталості. Частота захворювання 1:4000.

Правила проведення:

 1. Здійснюється за проінформованої згоди матері.

 2. Проводиться всім новонародженим у віці 48-72 години життя.

 3. Обстеження проводиться шляхом забору капілярної крові на хроматографічний папір.

 4. У випадку одержання позитивного результату є показаним повторний аналіз крові з вени для визначення рівня ТТГ та гормонів щитоподібної залози в сироватці крові.

 5. Якщо ТТГ при повторному обстеженні більше 20 мкОД/мл+ рівень Т4 нижче 120 нмоль/л показана замісна терапія тироксином, яка повинна бути розпочата не пізніше 3-го тижня.


Правила проведення скринінгу новонароджених

на адреногенітальний синдром та муковісцидоз:


 • Здійснюється за проінформованої згоди матері.

 • Проводиться всім новонародженим на 3-5 добу життя.

 • Для забору крові використовується фільтрувальний тест-бланк.

 • Взяття крові для дослідження від хворих та передчасно народжених дітей проводиться на 7-8 добу життя.

 • У недоношених дітей повторне дослідження проводиться при досягненні 36 тижнів гестаційного віку, у хворих – у віці 1 місяць.


Скринінг на адреногенітальний синдром.Адреногенітальний синдром – спадкове аутосомно-рецесивне порушення біосинтезу стероїдних гормонів, обумовлене дефіцитом 21- гідроксилази, що каталізує перетворення прогестерону в дезоксикортикостерон й 17-гідроксипрогестерону в 11-дезоксікортизол. Частота 1:5000-6500. Відомі 2 форми клінічних варіантів хвороби: сільвтрачаюча та проста вірильна.

Сільвтрачаюча форма проявляється в порушенні сольового обміну внаслідок дефіциту мінералокортикоїдів. Проявляється блюванням, втратою маси тіла, підвищеною спрагою, що проявляється у вигляді активного смоктання. Біохімічне дослідження виявляє гіперкаліємію, гіпонатріємію, ацидоз.

Проста вірільна форма характерізується прогресуючою вірілізацією, у новонароджених дівчат відзначається різного ступеню маскулінізація.

Скринінг грунтується на визначенні 17-гідроксипрогестерону (17-ОНП) у сухих плямах крові флюорометричним методом за допомогою стандартного тест-набору.


Аналіз результатів:

 • Негативний, якщо рівень 17-ОНП менше ніж 20 нг/мл.

 • При рівні 17-ОНП 20-60 нг/мл і відсутності клінічних проявів – у дводенний строк повторне обстеження.

 • При ре-тесті 17ОНП більше 20 нг/мл – направлення на консультацію до лікаря-ендокринолога.

 • При ре-тесті 17-ОНП більше 60 нг/мл – термінова госпіталізація з метою уточнення діагнозу та подальшого лікування.

 • У недоношених дітей при заборі крові на 7-8 добу результат трактується як позитивний при рівні 17-ОНП більше 65 нг/мл при гестаційному віці 23-32 тижні та більше 40 нг/мл при ГВ – 33-36 тижнів.

 • У разі підтвердження діагнозу призначається лікування: кортизол, преднізолон, дексаметазон.


Скринінг на муковісцидоз.
Муковісцидоз – спадкове аутосомно-рецесивне захворювання, яке характеризується системним ураженням екзокринних залоз. Частота в Україні складає 1:2300.

Скринінг грунтується на визначенні рівня імунореактивного трипсину (ІРТ) в сухих плямах крові.

Аналіз результатів:

 • При рівні ІРТ більше 70 нг/мл результат трактується як позитивний.

 • Провести ре-тест на 21-28 день після народження.

 • При рівні більше 40 нг/мл призначається підтверджуюча діагностика.

 • При негативному результаті потової проби дитина протягом першого року спостерігається за місцем проживання.

 • При позитивному (більше 60 ммоль/л за методом Гібсона-Кука або більше 80 ммоль/л при визначенні на апаратах Nanodukt, Makrodukt – Wescor, США) проводиться ДНК-діагностика для визначення мутацій у гені (трансмембранний регуляторний білок муковісцидозу).

Дітей з підтвердженим діагнозом направляють до закладів охорони здоров’я для спостереження і лікування.
Новонароджена дитина може бути виписана з пологового будинку на третю добу життя за умови задовільного стану та достатнього рівня підготовки та інформування матері з питань догляду та контролю за станом дитини.

Рекомендована література:
1.Протокол медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною, затверджений Наказом МОЗ України від 04.04.2005 №152.

2.Протокол медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні, затверджений Наказом МОЗ України від 29.08.2006 №58

3.Порядок транспортування новонароджених дітей високого перинатального ризику», затверджений Наказом МОЗ України від 28.11.2013 №1024

4.Неонатологія: начальний посібник / за ред. Т.К.Знаменської. – Київ: Асоціація неонатологів України, Макарів: Софія, 2012. – с. 20-55.

5.Неонатологія: національний підручник / за ред. проф. Є.Є.Шунько. – К., 2014. – Т.1. – с. 16-201.

6.Основи педіатрії за Нельсоном: у 2 томах. Том 1 / Карен Дж. Маркданте, Роберт М. Клігман; переклад 8-го англ. видання. Наукові редактори перекладу В.С. Березенко, Т.В. Починок. Київ: ВСВ «Медицина», 2019. Т1-378с.

7.Nelson Textbook of Pediatrics, 2-Volume Set, 20th Edition, 2020 by Robert M. Kliegman, Bonita M.D. Stanton, Joseph St. Geme and Nina F Schor, 5315 p.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.Принципи регіоналізації перинатальної допомоги. Перелік медичних показань до направлення новонароджених для надання медичної допомоги в перинатальних центрах III рівня.

2.Послідовність дій при здійсненні медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною в пологовій залі.

3. Десять кроків «теплового ланцюжка».

4. Оцінка показників адаптації новонародженого.

4. Алгоритм первинного огляду новонародженої дитини.

5. Оцінка відповідності морфо-функціональної зрілості новонародженого та фізичного розвитку новонародженого гестаційному віку.

6. Оцінка ступеня дихальної недостатності за шкалою Downes та Silverman.

7. Профілактика геморагічної хвороби новонародженого.

8.Правила догляду за пуповиною, пуповинним залишком, пупковою ранкою та шкірою новонародженого.

8.Компоненти спільного перебування, абсолютні протипоказання до спільного перебування.

10. Вакцінація новонароджених та скринінг новонародженихскачати

© Усі права захищені
написати до нас