Ім'я файлу: №ЦЛ-0038 - інструкція для провідників..doc
Розширення: doc
Розмір: 145кб.
Дата: 02.06.2020
Пов'язані файли:
ТЗ_Гель-лаки..docx
Teaching Phonics in Elementary Schools.docx
РЕФЕРАТ СЕРГЕЯ 2.docx
1 змістовий модуль по екології.Реферат..docx
Відповідальність дорослого за дитячу гру.docx
Педагогічна_діагностика.docx

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО

ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

УКРЗАЛІЗНИЦЯ
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ Укрзалізниці

Від 01.09.03р. №234-Ц

І Н С Т Р У К Ц І Я

Провіднику пасажирських вагонів

ЦЛ-0038

КИЇВ – 2003

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ........................................................................3 стр.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВІДНИКА ПРИ ЯВЦІ НА РОБОТУ, ПРИЙОМІ ТА ПІДГОТОВЦІ ВАГОНА ДО РЕЙСУ,

ПРИ ПОСАДЦІ ПАСАЖИРІВ ..............................................................7 стр.
3. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВІДНИКА

НА ШЛЯХУ ПРЯМУВАННЯ ..............................................................12 стр.
4. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВІДНИКА ПІСЛЯ ПРИБУТТЯ

ПОУЗДА В ПУНКТ ОБОРОТУ ...........................................................16 стр.
5. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВІДНИКА ПІСЛЯ ПРИБУТТЯ

ПОУЗДА В ПУНКТ ФОРМУВАННЯ .................................................17 стр.
6. ДОДАТКОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

ПРОВІДНИКА ХВОСТОВОГО ВАГОНА .........................................18 стр.
7. ПОРЯДОК ДІЙ ПРОВІДНИКА ПРИ ВИНИКНЕННІ

НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЙ .........................................................19стр.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОВІДНИКА

ПАСАЖИРСЬКОГОВАГОНА ..............................................................23стр.
9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ...................................................................24стр.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструкція провіднику пасажирських вагонів (далі-Інструкція) регутоє основні обов'язки, права та відповідальність провідника пасажирського вагона (далі - провідник) у пункті формування при прийманні та підготовці вагона в рейс, під час посадки пасажирів, на шляху прямування, у пункті обороту і після прибуття поїзда до пункгу формування, а також додаткові обов'язки провідника швидкісного поїзда та хвостового вагона.

Провідники, що обслуговують вагони поїздів міжнародного сполучення, крім даної Інструкції, керуються вимогами "Інструкції для провідника пасажирського вагона міжнародного сполучення".

Провідники, що обслуговують вагони швидкісних поїздів, крім вимог документів, викладених в п.1.5. даної Інструкції, керуються вимогами "Інструкції з організації швидкісного руху пасажирських поїздів".

Провідники, що обслуговують пасажирські вагони приміських поїздів, крім вимог даної Інструкції, керуються місцевими інструкціями, розробленими відповідно до місцевих умов, та затвердженими наказами начальників залізниць.

1.2. На посаду провідника призначаються особи віком не молодше 18 років, які пройшли навчання з відривом від виробництва в професійно-технічному навчальному закладі (професійно-технічному училищі, технічній школі залізничного транспорту, навчально-курсовому комбінаті, mщо) і отримали кваліфікацію ,,провідник пасажирського вагона", пройшли перевірку знань з питань охорони праці, пожежно - технічного та санітарного мінімумів та склали іспити із знання нормативних документів, зазначених у п. 1.5. цієї Інструкції.

Особи, що призначаються на посаду провідника, проходять медичний огляд для встановлення професійної придатності. Порядок та черговість періодичних медичних оглядів, які проходять провідники, регламентується документами Міністерства транспорту України та Міністерства охорони здоров'я України.

1.3. Періодичне навчання та перевірку знань з питань санітарного мінімуму провідники всіх поїздів проходять за навчально-тематичним планом, затвердженим Укрзалізницею, з періодичністю І раз на рік.

Періодичне навчання та перевірку знань з питань охорони праці, включаючи електробезпеку, провідники проходять І раз на рік і повинні мати 3 кваліфікаційну групу з електробезпеки.

1.4. Для обслуговування вагонів міжнародних, фірмових, швидкісних поіздів, вагонів СВ, штабних та хвостових вагонів призначаються найбільш досвідчені провідники зі стажем роботи відповідно до вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 66.

1.5. Провідник при виконанні своїх службових обов'язків повинен знати

виконувати вимоги, в частині обов'язків, що пов'язані з роботою провідника:

1.5.1. Статуту залізниць України.

1.5.2. Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом.

1.5.3. Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.

1.5.4. Правил технічної експлуатації залізниць України по колу своїх питань. 1 .5.5. Інструкції з сигналізації на залізницях України.

1.5.6. Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України по колу своїх питань.

1.5.7. Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту.

1.5.8. Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 66, розділ 2.

1.5.9. Інструкції про термін служби та порядок списання окремих предметів постільних речей та м'якого з'ємного інвентаря пасажирських вагонів.

1.5.10. Інструкції про порядок обліку перевезених пасажирів і витрат постільної білизни в пасажирських поїздах та причіпних групах вагонів залізниць України у внутрішньому та міжнародному сполученні.

1.5.11. Інструкції про трансляцію аудіо- та відеопрограм в пасажирських поїздах та на вокзалах залізниць України.

1.5.12. Правил обліку та передачі відомостей про вільні та ті, що звільняються, місця у пасажирських поїздах.

1.5.13. Керівництва з технічного обслуговування обладнання пасажирських вагонів.

1.5.14. Державних санітарних правил та норм, гігієнічних нормативів щодо утримання пасажирських вагонів, розділ 7.2.

1.2. На посаду провідника призначаються особи віком не молодше 18 років, які пройшли навчання з відривом від виробництва в професійно-технічному навчальному закладі (професійно-технічному училищі, технічній школі залізничного транспорту, навчально-курсовому комбінаті, mщо) і отримали кваліфікацію ,,провідник пасажирського вагона", пройшли перевірку знань з питань охорони праці, пожежно - технічного та санітарного мінімумів та склали іспити із знання нормативних документів, зазначених у п. 1.5. цієї Інструкції.

Особи, що призначаються на посаду провідника, проходять медичний огляд для встановлення професійної придатності. Порядок та черговість періодичних медичних оглядів, які проходять провідники, регламентується документами Міністерства транспорту України та Міністерства охорони здоров'я України.

1.3. Періодичне навчання та перевірку знань з питань санітарного мінімуму провідники всіх поїздів проходять за навчально-тематичним планом, затвердженим Укрзалізницею, з періодичністю 1 раз на рік.

Періодичне навчання та перевірку знань з питань охорони праці, включаючи електробезпеку, провідники проходять 1 раз на рік і повинні мати 3 кваліфікаційну групу з електробезпеки.

1.4. Для обслуговування вагонів міжнародних, фірмових, швидкісних поїздів, вагонів СВ, штабних та хвостових вагонів призначаються найбільш досвідчені провідники зі стажем роботи відповідно до вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 66.

1.5. Провідник при виконанні своїх службових обов'язків повинен знати

виконувати вимоги, в частині обов'язків, що пов'язані з роботою провідника:

1.5.1. Статуту залізниць України.

1.5.2. Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом.

1.5.3. Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.

1.5.4. Правил технічної експлуатації залізниць України по колу своїх питань.

1 .5.5. Інструкції з сигналізації на залізницях України.

1.5.6. Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України по колу своїх питань.

1.5.7. Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту.

1.5.8. Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 66, розділ 2.

1.5.9. Інструкції про термін служби та порядок списання окремих предметів постільних речей та м'якого з'ємного інвентаря пасажирських вагонів.

1.5.10. Інструкції про порядок обліку перевезених пасажирів і витрат постільної білизни в пасажирських поїздах та причіпних групах вагонів залізниць України у внутрішньому та міжнародному сполученні.

1.5.11. Інструкції про трансляцію аудіо- та відеопрограм в пасажирських поїздах та на вокзалах залізниць України.

1.5.12. Правил обліку та передачі відомостей про вільні та ті, що звільняються, місця у пасажирських поїздах.

1.5.13. Керівництва з технічного обслуговування обладнання пасажирських вагонів.

1.5.14. Державних санітарних правил та норм, гігієнічних нормативів щодо утримання пасажирських вагонів, розділ 7.2.

1.5.15. Інструкцій із забезпечення пожежної безпеки у вагонах пасажирських поїздів.

1.5.16. Інструкції по технічному обслуговуванню опалювальної установки пасажирського вагона.

1.5.17. Інструкції з охорони прш.ti провідника пасажирського вагону. 1.5.18. Даної Інструкції.

Крім цього, провідник повинен знати:

- всі види проїзних та перевізних документів, у тому числі безкоштовних, та правила проїзду за цими документами;

- правила користування реєстратором розрахункових операцій (РРО),

порядок обліку коштів, отриманих за надання платних послуг;

- документи, які дають право на проведення ревізії пасажирського поїзда;

- розклад руху даного поїзда;

- накази та вказівки Міністерства транспорту України, Укрзалізниці щодо пасажирських перевезень, права та обов'язки начальника поїзда та поїзного електромеханіка, обумовлені у відповідних Інструкціях.

1.6. З метою забезпечення зберігання вагонного парку та підвищення якості обслуговування пасажирів, вагони поїздів постійного обертання закріплюються за провідниками.


  1. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВІДНИКА ПРИ ЯВЦІ НА РОБОТУ, ПРИЙОМІ ТА ПІДГОТОВЦІ ВАГОНА ДО РЕЙСУ, ПРИ ПОСАДЦІ ПАСАЖИРІВ


2.1. Перед початком роботи провідники повинні пройти інструктаж з охорони праці, інструктаж з безпеки руху, пожежної безпеки, позапланові інструктажі.

Провідник вважаєгься таким, що приступив до роботи, після отримання маршрутного листа, графіка чергування, проходження медогляду та проходження усіх, що потребують, видів інструктажу з охорони праці, безпеки руху.

Провідник підпорядковуєгься безпосередньо начальнику поїзда, а з технічних питань - також і поїзному електромеханіку та несе відповідальність згідно з Положенням про дисципліну працівників залізничного транспорту України.

2.2. Перед початком рейсу провідник отримує відповідні бланки документів, переносну радіостанцію, продукти чайної торгівлі, мішки для сміття, мило, миючі засоби, засоби для дезинфекції, туалетний папір, постільну білизну для обслуговування пасажирів та один комплект службової постільної білизни для особистого користування при слідуванні поїзної бригади до п'яти діб. Провідник хвостового вагона крім цього повинен отримати сумку кондуктора (6 петард, акт останнього іспиту петард, одну пару сигнальних прапорців, свисток), додатковий сигнальний ліхтар.

2.3. При прийманні вагона, а також перед відправленням у рейс провідник зобов'язаний перевірити:

2.3.1. Справність поручнів, перехідних та тамбурних відкидних вхідних площадок, дверей і дверних замків у всьому вагоні та наявність пломб на стопкранах, вогнегасниках та рукоятках привода вікон аварійних виходів; справність пожежних кранів у котельному відділенні та туалеті негальмівного кінця вагона; наявність справних інвентарних шлангів до них; наявність, справність та термін придатиості вогнегасників згідно з вимогами Норм оснащення об'єктів і рухомого складу залізничного транспорту пожежною технікою та інвентарем.

2.3.2.Трафарети про виконання планових видів ремонту.

2.3.3.Дію ручного гальма поворотом штурвала спільно з оглядачем вагонів, а в пункті оборoтy самостійно, переконавшись, що колодки прижаті, повернути штурвал назад, переконатись, що гальма відпущені.

2.3.4. Наявність деревного вугілля або тирсових брикетів для функціонування титану.

2.3.5. Стан розподільчих щитів, панелей автоматики, працездатність споживачів електроенергії на функціонування включенням та виключенням із пуль та або щита управління, стан акумуляторної батареї по рівню її зарядки.

2.3.6. Справність та працездатність систем: сигналізації контролю нагрівання букс, пожежної сигналізації, внутрішнього поїзного зв'язку, кондиціювання повітря, справність кип'ятильника (візуально по показанням приладів) та наявність полум'явідсікача у топці титана, справність хвостових сигналів та ручних сигнальних ліхтарів.

2.3.7. Наявність води у системі опалення та водопостачання.

2.3.8. Санітарний стан вагона відповідно до Державних санітарних правил та норм, гігієнічних нормативів щодо утримання пасажирських вагонів.

2.3.9. Наявність з'ємного обладнання та майна, медичної аптечки для надання першої медичної допомоги.

Провідник штабного вагона додатково перевіряє наявність: епідукладки, протигазів, опломбованої аптечки на випадок аварії, санітарних носилок, мобілізуючих шин та куточка побуту.

Провідник хвостового вагона додатково перевіряє наявність, справність і чистоту скла врізних хвостових сигнальних ліхтарів, наявність в них електроламп, а на шляху прямування забезпечує контроль за їх справністю.

2.3.10. У опалювальний період провідник повинен додатково перевірити справність системи опалення, наявність колосників у топці, справність ручного та електричного циркуляційного насосів, відсутність повітряних пробок, забезпеченість вагона інвентарем для опалювання та твердим паливом відповідно до встановленого на підприємстві порядку за нормами, передбаченими Інструкцією з технічного обслуговування опалювальної установки пасажирського вагона. Не допускати зберігання у котловому приміщенні і біля титану - дров та інших легкозаймистих матеріалів, самовільного вибігу води під вагон на гальмівну важільну передачу, пружини центрального підвішування.

2.4. Перед поїздкою з початкового пункry відправлення провідник зобов'язаний здійснити огляд усіх місць - вагона, де можуть бути заховані предмети або переховуватися люди (вугільні ящики, котельні відділення, конструктивні порожнини і т.п.), накласти на них засоби контролю (пломби, липкі стрічки, саморуйнівні голографічні етикетки, тощо).

При виявленні під час огляду в пункті відправлення або на шляху прямування поїзда сторонніх предметів, нелегальних мігрантів терміново інформувати начальника поїзда. Під час приймання - здавання чергування та на шляху прямування поїзда періодично перевіряти зазначені місця.

2.5. Про всі несправності або недоліки, виявлені у процесі приймання вагона, провідник зобов'язаний доповісти начальнику поїзда або поїзному електромеханіку для вжиття необхідних заходів, приймати вагон тільки після усунення виявлених недоліків.

2.6. В зимовий період, перед відправленням з пункry формування та оборoтy, при необхідності оббивати кригу з гальмової важільної передачі, пружинних комплектів візків.

2.7. До подачі поїзда для посадки пасажирів провідник повинен підтримувати температуру у вагоні взимку та в перехідний період року у межах 18 - 22 0С, влітку - 22 - 26 0С. Температура повітря у вагоні взимку та у перехідний період року нормується для усіх типів пасажирських вагонів, а влітку - тільки для вагонів з повним кондиціюванням повітря.

2.8. Навісити на вагон з обох боків маршрутні дошки, а з внутрішньоЇ сторони вікиа - порядковий номер вагона згідно зі схемою формування состава.

2.9. Розпочати посадку пасажирів не пізніше, ніж за 30 хв. до відправлення поїзда, після оголошення про посадку на поїзд по гучномовному зв'язку станції (вокзалу) .•

2.10. Перед посадкою вивісити на дверях службового купе табличку, де зазначене його прізвище, ім'я та по-батькові. Під час чергування провідник повинен бути одягнений по формі і мати на лацкані піджака естетично оформлений друкованим способом бейдж з кольоровою фотокарткою із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові, назвою залізниці, структурного підрозділу, номера вагона, поїзда, маршруту курсування.

2.11. Під час посадки пасажирів у поїзд провідник зобов'язаний знаходитись біля відкритих дверей вагона (решта дверей вагона, крім торцевих, повинні бути замкнені на внутрішні замки) та перевіряти у пасажирів наявність правильно оформлених проїзних документів, згідно з посвідченням особи пасажира, слідкувати за дотриманням правил перевезень ручної поклажі. Якщо посадку здійснюють пасажири по груповому проїзному документу, прізвище, вказане в посвідченні пасажирів, перевіряється на відповіднісп, зі списком пасажирів, завіреним підписом квиткового касира та печаткою каси, наданим керівником групи.

2.12. У випадку, коли залізницею надається послуга перевезення окремих відправлень пасажирськими поїздами, провідник зобов'язаний забезпечити надання цієї послуги всім бажаючим відправникам згідно з Інструкцією по наданню такої послуги.

2.13. За 5 хвилин до відправлення поїзда провідник зобов'язаний попередити, щоб проводжаючі особи звільнили вагон, пасажири перевірили наявність проїзних документів, при цьому забезпечити перебування пасажирів у вагоні, а не в тамбурі, та опустити площадку.

2.14. Після подачі машиністом сповіщального сигналу про відправлення поїзда всі провідники вагонів повинні продублювати сигнал відправлення (вдень - згорнутим жовтим прапорцем, вночі - прозоро - білим ліхтарем), при початку руху закрити двері вагона, знаходячись при цьому в тамбурі, проводжати станцію до кінця платформи, крім провідників хвостового та штабного вагонів, що проводжають станцію з відкритими дверима до поста безпеки чи чергового по станції, а при їх відсутності до кінця платформи.

При відправленні поїзда з зупинкових пунктів, де відсутні працівники служби перевезень, які подають сигнал відправлення машиністу локомотива, провідники подають сигнал відправлення (благополучного прямування) після закінчення проведення посадки пасажирів до вагонів.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВІДНИКА НА ШЛЯХУ ПРЯМУВАЮІЯ

3.1. На шляху прямування провідник зобов'язаний:

3.1.1. Поводитись коректно, тактовно, вирішувати, при необхідності з залученням начальника поїзда, будь-яку конфліктну ситуацію. Розмовляти з пасажирами спокійно, стримано, не підвищуючи голосу, висловлювати свої думки коротко і зрозуміло. При розміщенні пасажирів у вагоні необхідно показати їм місце, згідно з проїзним документом, та побажати їм доброї поїздки. Пасажирам похилого віку, інвалідам та пасажирам з дітьми допомогги влаштуватися на своїх місцях.

Перш, ніж увійти в купе до пасажирів, необхідно постукати у двері і попросити дозволу. Уночі будити пасажирів, які закінчують свою поїздку, не пізніше, ніж за 30 хв. до прибуття на станцію призначення, не турбуючи при цьому їх сусідів.

3.1.2. Після отримання від пасажира проїзних документів після посадки у вагон, провідник повинен погасити його шляхом надриву (п.2.13 Правил перевезень пасажирів, багажу) та зберігати їх у спеціальній теці до кінця поїздки.

3.1.3. Утримувати вагон відповідно до санітарних вимог. У вагонах з комбінованим опаленням дозволяється проводити вологе прибирання підлог, крім котлового відділення, не відключаючи ланцюги електронагрівачів високовольтного комбінованого котла опалення.

3.1.4. Слідкувати за станом внутрішнього обладнання вагона та правильним положенням міжвагонних перехідних площадок.

3.1.5. Забезпечити накопичення сміття та побутових відходів у спеціальні целофан ові пакети і ємності для сміття та видалення його із вагонів тільки в передбачених для цього місцях на станціях, зазначених у розкладі руху поїздів і в пунктах формування та обороту.

3.1.6. У вагонах пасажирських поїздів не менше 3-х разів на день з 8 до 10, з 15 до 17 та з 20 до 22 годин за місцевим часом (а у вагонах фірмових поїздів, вагонах СВ та вагонах міжнародного сполучення - цілодобово) на прохання пасажирів. забезпечувати їх чаєм, кавою; згідно з графіком роботи вагону-ресторану (кафе), брати під замовлення та реалізовувати страви, напої та інші продукти харчування, відповідно до погодженого санепідслужбою асортиментного мінімуму, за вартістю, встановленою структурним підрозділом формування поїзда; розповсюджувати книги, газети, журнали, рекламно-інформаційні матеріали; надати можливість пасажирам скористатися додатковими платними послугами.

3.1.7. Забезпечити наявність кип'яченої води.

3.1.8. У вагонах із спальними місцями забезпечувати пасажирів за окрему плату комплектом постільних речей, який складається із матраца з чохлом, по­душки, ковдри літньої (покривала) або ковдри зимової і окремо у запломбованому чохлі комплекту постільної білизни (для звичайних вагонів - 2 простирадла, 1 наволочка, 1 рушник; для СВ та РІЦ - підковдра, простирадло, 1-2 наволочки, 2 рушника, 2 серветки; в альтернативний комплект включаються додаткові предмети - мило з мильницею, ароматизовані серветки тощо).

3.1.9. Надавати допомогу в застиланні постільної білизни за бажаниям пасажирів фірмових поїздів та дітей, інвалідів, учасників Великої Вітчизняної війни в поїздах усіх категорій.

Прибирання постїльних речей та постільної білизни дозволяться за згодою пасажирів не раніше, ніж за 30 хвилин до прибутгя поїзда на станцію.

3.1.10. Вести облік заселеності вагона, витрат постільних речей, наявності вільних місць та таких, що звільняються, згідно з порядком, встановленим чинними нормативними документами.

3.1.11. У разі виходу із ладу радіоустановки вдень, а вночі за проханням пасажирів, оповіщати пасажирам назви зупинкових пунктів, оповіщати про межі санітарних зон та тривалість стоянок поїзда; при під'їзді до прикордонно-контрольного пункту не менше ніж за 30 хвилин попереджати пасажирів про проходження митного та прикордонного контролю.

3.1.12. Слідкувати, щоб вікиа вагона, при необхідності, відкривалися тільки з однієї - коридорної сторони (на двоколійних дільницях - із польової сторони), а у вагонах із повним кондиціонуванням повітря при дії кондиціонера щоб усі вікна були зачинені.

3.1.13. Забезпечувати безперешкодне користування двома санвузлами (крім санітарних зон та стоянок поїзда на станціях). Користуватися вакуумтуалетами дозволяться без обмежень.

3.1.14. Контролювати виконання пасажирами вимог пожежної безпеки, не допускати підключення пасажирами до електромережі вагону електроприладів, не передбачених електричною схемою вагона.

3.1.15. Контролювати показання електровимірювальних приладів, сигналізації контролю нагрівання букс і іншого електрообладнання на пульті управління вагона. На станціях під час стоянки поїзда більше 5 хвилин перевіряти стан клинових пасів приводу генератора, а при несправності СКНБ перевіряти на дотик темперюуру букс.

3.1.16. Видавати на прохання пасажирів культінвентар (шашки, шахи та ін.) при необхідності надавати пасажирам першу долікарняну медичну допомогу.

3.1.17. Під час приймання - здавання зміни перевірити наявність у теці квитків та їх відповідність зайнятим пасажирами місцям, витрати постільних речей та правильність заповнення бланків звітів, замінити табличку з прізвищем чергового провідника на дверях службового купе.

3.2. Пїд час руху поїзда провідники головного та хвостового вагонів зобов'язані держати бокові та торцеві двері неробочого тамбура закритими на внутрішні замки. В решті вагонів тільки бокові двері робочого та неробочого тамбурів закриваються на внутрішні замки. Торцеві двері для переходу із вагона в вагон повинні бути незамкнені.

3.3. У разі стоянки поїзда менше 5 хв. і відсутності посадки та висадки пасажирів провідник повинен відкрити двері і, знаходячись у тамбурі, не дозволяти пасажирам виходити із вагона; при відправленні пасажирського поїзда закрити двері, крім провідників хвостового та штабного вагона, які повинні провести станцію до кінця платформи і слідкувати за сигналами, що можуть подавати чергові по станції, переїзду, з постів безпеки.

3.4. На лінійних станціях провідник повинен проводити посадку пасажирів з проїзними документами на даний поїзд незалежно від того, у які вагони вони видані. Пїсля закінчення посадки пасажирів подати машиністу сигнал відправлення.

3.5. На станціях, при необхідності пропускання через тамбур вагона пасажирів з інших поїздів, які знаходяться на суміжних коліях, провідник повинен тримати обоє бокових дверей робочого тамбура вагона відчиненими і слідкувати за переходом пасажирівПісля отримання плати провідник повинен видати пасажиру фіскальний чек або квитанцію форми ЛУ-99.

3.6. Ревізія у поїзді та вагонах проводиться у присутності начальника поїзда або провідника штабного вагона та чергового провідника вагона, який перевіряється. При ревізії у вагоні, який він обелутовує, провідник зобов'язаний:

3.6.1. У спальних вагонах пред'явити ревізуючим теку з проїзними документами пасажирів, у загальних вагонах - супроводжувати Їх під час перевірки проїзних документів у пасажирів.

3.6.2. Пред'являти на вимогу ревізуючих документи, які підтверджують правильність обліку вільних місць та місць, що звільняються, витрати комплектів постільних речей, а також наявні гроші, отримані за постільну білизну та предмети чайної торгівлі.

3.6.3. Давати необхідні пояснення з виникаючих у процесі ревізії питань, пов'язаних із обслуговуванням пасажирів.

3.6.4. Разом із начальником поїзда підписати акт і дати письмове пояснення з приводу виявлених порушень та недоліків: перевезення безквиткових пасажирів, надлишкової ручної поклажі, повторного використання постільної білизни тощо.

3.7. При виявленні хворого або підозрі на захворювання, у першу чергу інфекційне, негайно сповістити начальника поїзда, який, у свою чергу, сповіщає по рації про цей випадок найближчу станцію чи машиніста локомотива для виклику бригади медичних працівників.

3.8. Перед прибуттям поїзда на станцію, де є висадка пасажирів, провідник зобов'язаний за 30 хвилин попередити про це пасажирів і повернути їм проїзні документи.

Пїсля повної зупинки поїзда на станції провідник повинен відкрити двері, підняти відкидну площадку (при відсутності високої платформи), зафіксувати її, протерти поручні і приступити до висадки та посадки пасажирів.

3.9. На шляху прямування, у пунктах формування та обороту провідникам забороняється:

3.9.1. Зберігати сторонні предмети у котельних відділеннях, місцях установки нагрівальних приладів, тамбурах, проходах, ящиках з електрообладнанням, конструктивних порожнинах вагону; розпалювати котел опалення, титан за допомогою легкозаймистих та горючих рідин.

3.9.2. Використовувати рундуки купе ДJIЯ зберігання будь-яких предметів, крім особистих речей пасажирів.

3.9.3. Надавати пасажиру постільні речі (матрац, подушку, ковдру) без комплекту постільної білизни.

3.9.4. Перевозити окремі відправлення пасажирів без відповідного оформлення. 3.9.5. Допускати у вагон сторонніх осіб, у т.ч. безквиткових пасажирів та осіб з надлишковою ручною поклажею.

3.9.6. Видавати проїзні документи особам, які не здійснювали поїздку.

4. ОБОВЯЗКИ ПРОВІДНИКА ПІСЛЯ ПРИБУТТЯ ПОЇЗДА В ПУНКТ ОБОРОТУ

Після прибуття до пункту обороту та висадки пасажирів із вагона провідник зобов'язаний:

4.1. Перевірити, чи не забули пасажири будь-які речі. При виявленні здати іх до камери зберігання забутих речей із складанням акту згідно з вимогами Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.

4.2. Оглянути внутрішнє обладнання вагона та у випадку внявлення будьяких недоліків або несправностей заявити про це начальнику поїзда або поїзному електромеханіку.

4.3. Підготувати вагон до нового рейсу у відповідності до установленого порядку.

4.4. Упакувати використану постільну білизну в мішки та підготувати її до опломбування.

4.5. У пункті обороту провідникам, вільним від чергування, забороняється відлучатися з вагону по особистих справах.

5. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВІДНИКА ПІСЛЯ ПРИБУТТЯ ПОЇЗДА В ПУНКТ ФОРМУВАННЯ

Після прибуття поїзда до пункту формування провідник зобов'язаний: 5.1. Діяти згідно з п.4.1.

5.2. Використану та чисту постільну білизну здати в термін, передбачений технологічним процесом. У випадку, якшо даний вагон у рейс не відправляється, повністю його розкомплектувати, здати на склад майно, інвентар по документах із відміткою у маршруті. Вагон підготувати та здати для охорони.

5.3. Здати начальнику поїзда гроші за реалізацію платних послуг, залишок нереалізованої продукції та переносну радіостанцію.

5.4. Перевірити обладнання, майно, інвентар, відсутнє поповнити встановленим порядком.

5.5. Скласти перелік зауважень до технічного стану вагона та надати його начальнику поїзда для внесення заявки до Журналу форми ВУ-8 прийому, здачі та технічного стану обладнання пасажирського вагона.

5.6. При виявленні у вагоні гризунів або тарганів провідник зобов'язаний сповістити про це начальника поїзда, який повинен зробити заявку на їх знищення у санітарно-контрольний пункт (СКП) на залізничному транспорті.

5.7. До здачі вагона іншій бригаді після закінчення рейсу зробити прибирання у вагоні, здати вагон з подальшою відміткою у маршрутному листі начальником поїзда та пройти післярейсовий медичний огляд.

5.8. Здати маршрутний листок наряднику резерву провідників, вияснити дату наступної явки на роботу і розписатися за вихід на роботу у черговий рейс.

5.9. У сі конфлікти, які виникли при здачі вагона, вирішуються начальником поїзда або керівництвом резерву провідників.

5.10. При виконанні маневрової роботи провідник повинен підняти перехідну площадку, а після завершення опустити.

6. ДОДАТКОВІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВІДНИКА ХВОСТОВОГО ВАГОНА

6.1. При відправленні пасажирського поїзда із станції після зупинки провідник хвостового вагона повинен показувати у бік пасажирської платформи (до кінця платформи):

удень - звернутий жовтий прапорець,

вночі - ручний ліхтар із прозоро-білим вогнем, що означає благополучне прямування поїзда.

6.2. У разі вимушеної зупинки поїзда на перегоні провідник хвостового вагона керується вимогами п.l6.43 - 16.45 Правил технічної експлуатацІЇ залізниць Украі·ни.

Порядок огородження поїзда визначається Інструкцією з сигналізації на заліз­ницях, а порядок дії працівників - Інструкцією з руху поїздів та маневрової роботи 6.3. При зміні напряму руху поїзда, відчепленні або причепленні вагонів на шляху прямування, провідник хвостового вагона повинен перевірити наявнісгь, справність та чистоту хвостових сигналів, а на шляху прямування забезпечити контроль за безперервним горінням цих сигналів.

6.4. Після стоянки поїзда більше 20 хвилин, під час зміни кабіни управління, після з'єднання рукавів внаслідок причеплення рухомого складу, приймає участь у скороченому випробуванні автогальм у відповідності до Правил технічної експлуатації залізниць України.

6.5. У випадку причеплення або відчеплення одного або групи вагонів на шляху прямування, провідник хвостового вагона повинен негайно доповісти про це начальнику поїзда.

Якшо за хвостовим вагоном, призначеним для перевезення пасажирів, поставлений пасажирський вагон іншого відомства або службово-технічний, поштовий, багажно-вантажний і т. ін., додаткові обов'язки, викладені у даному пункті, зберігаються за провідником останнього вагона, призначеного для перевезення пасажирів.

6.6. Провідник хвостового вагона приміського поїзда не повинен відволікатись на продаж проїзних документів.

7. ПОРЯДОК ДІЙ ПРОВІДНИКА ПРИ ВИНИКНЕННІ НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЙ.

7.1. У випадку виникнення короткого замикання на землю (корпус} будь­якого із полюсів електрообладнання вагона (одна лампа на щиті управління потухла, друга горить на повну потужність) відключити усі споживачі електроенергії, крім ланцюгів аварійного освітлення (вночі) та сигналізації, і визвати поїзного електромеханіка або начальника поїзда.

7.2. При виникненні несправності у вагоні, яка загрожує житгю людей або безпеці руху, стороннього шуму під вагоном, а також у випадку спрацювання системи сигналізації контролю нагрівання букс (постійно працює акустичний сигнал і світить сигнальна лампа) негайно зупинити стоп-краном поїзд, по телефону (радіозв'язку) або ланцюжком визвати поїзного електромеханіка або начальника поїзда для прийняття оперативного рішення і на дотик визначати міру нагрівання букс вагона (всіх букс з обох сторін вагона). Начальник поїзда і машиніст приймають рішення згідно з вимогами ПТЕ. На вагонах, обладнаних СКНБ з позисторними термодатчиками, в разі обриву ланцюга від механічних пошкоджень провіднику вагона подається перерив частий акустичний сигнал. При появленні цих сигналів провідник повинен відключити СКНБ і визвати ПЕМ. Поїзд стоп-краном при цьому не зупиняти.

Під час руху поїзда на вагонах забороняється установлювати головний пакетний перемикач режимів роботи системи електропостачання в нульове положення, так як при цьому система контролю нагрівання букс виявляється відключеною.

у всіх випадках, при відключеному ланцюгу, який відмовив у системі контролю нагріву букс, на зупинках поїзда необхідно на дотик проконтролювати нагрівання букс.

7.3. У разі вимушеної зупинки пасажирського поїзда на перегоні, якшо рух поїзда не може бути відновлений протягом 20 і більше хвилин і немає можливості утримувати поїзд на місці на автогальмах. провідники вагонів за сигналом машиніста локомотива «Гальмувати» - (три довгих свистка) - повинні привести до дії ручні гальма у вагонах, які вони обслуговують, а перед приведенням поїзда до руху за сигналом машиніста локомотива «Відпустити гальма»- (два довгих свистка)- відпустити ручні гальма у вагонах, які вони обслуговують. У випадку виявлення локомотивною бригадою відмови автогальм у поїзді, за марної спроби зупинити поїзд, остання подає сигнал загальної тривоги. Провідник вагона після того, як почув сигнал загальної тривоги або побачив сигнали зупинки, зобов'язаний відкрити стоп-кран і привести в дію ручне гальмо на вагоні, який він обслутовує.

7.4. У випадку спрацювання пожежної сигналізації провідник повинен переконатися у достовірності показань шляхом огляду цього місця та визначити місце пожежі; при помилковому сигналі про пожежу визвати поїзного електромеханіка або начальника поїзда.

7.5. При виявленні пожежі провідники зобов'язані:

7.5.1. Зупинити поїзд стоп-краном, за винятком випадків, коли поїзд знаходиться в тунелі, на мосту, віадуці, шляхопроводі, під мостом або в інших місцях, які не дають змоги організувати евакуацію пасажирів та заважають організації гасіння пожежі. Якшо пожежа виявлена при знаходженні поїзда у зазначених місцях, поїзд повинен бути зупинений після їх проходження.

7.5.2. Викликати по радіостанції або "по ланцюжку" начальника поїзда та поїзного електромеханіка, сповістити про пожежу провідникам суміжних вагонів.

7.5.3. Відкрити зовнішні двері (при відсутності високої платформи) і фартухи обох тамбурів у аварійному вагоні та закріпити їх на клямки, відкрити аварійні виходи (там, де вони передбачені конструкцією вагона), двері у суміжні вагони та забезпечити прохід пасажирів.

7.5.4. Відкрити або розбити вікна, розташовані за осередком пожежі, евакуацію пасажирів (по можливості) робити з урахуванням того, що вогонь розповсюджується у напрямку, протилежному руху поїзда.

7.5.5. Сповістити пасажирів, організувати їх евакуацію та надати допомогу тим, хто їі потребує.

7.5.6. Перевірити, чи усі пасажири залишили вагон та приступити до гасіння (локалізаціі) пожежі наявними засобами пожежегасіння.

7.6. у разі виникнення пожежі на пультах та в щитах управління електрообладнання, світильниках, а також у зоні розміщення вентилятора приточної вентиляції відключити відповідними перемикачами усі споживачі електроенергії високої та низької напруги, крім ланцюгів аварійного освітлення вагона (вночі).

7.7. При виявленні несправності електрообладнання пультів та щитів управління провідник повинен сповістити про це начальника поїзда або поїзного електромеханіка, провіднику забороняється ремонтувати та регулювати електрообладнання, а також установку пожежної сигналізації (УПС). При виявленні несправності він зобов'язаний відключити усі споживачі електроенергії, крім чергового освітлення (вночі) та ланцюгів сигналізації, і визвати поїзного електромеханіка.

7.8. При екстреному гальмуванні (вимушеній зупинці пасажирського поїзда на перегоні із вагона поїзда (стоп-краном) або через порушення цілісності гальмівної магістралі провідник повинен з'ясувати причину зупинки поїзда шляхом візуального огляду у своєму вагоні ходових частин, букс, кріплення деталей автогальма та електрообладнання. У випадку виявлення несправності у цьому вагоні, яка є перешкодою для подальшого руху поїзда, провідник зобов'язаний негайно подати сигнал зупинки у сторону локомотива і визвати начальника поїзда, який організовує усунення несправності або приймає рішення про подальше прямування поїзда.

Після відпускання машиністом локомотива автогальм, провідник вагона зобов'язаний перевірити відпускання гальма у вагоні, який обслуговується ним, а після відправлення поїзда провідники вагонів повинні з тамбура спостерігати за рухом поїзда і у випадку не відпускання гальм, іскріння або інших несправностей вжити заходів до зупинки поїзда.

7.9. При виникненні саморозчепу у складі поїзду, провідники після зупинки вагонів, негайно проводять у дію ручне гальмо, кожний на своєму вагоні. Провідник вагону, у якому стався саморозчеп, після зупинки, приведення у дію ручного гальма, дотримуючись заходів безпеки повинен оглянути автозчіпний пристрій вагону, звертаючи увагу на наявність сторонніх предметів або льоду у зіві головки автозчепу, на центруючій балочці, стан маятникових підвісок, стан елементів розчіпного приводу. Звернути особливу увагу на положення замка автозчепу (нормальне положення, втоплений, виступаючий) та важеля розчіпного приводу (нормальне положення або лежить на поличці кронштейна). Після прибуття ЛНП, ПЕМ та членів локомотивної бригади скласти первинний акт огляду автозчепу, де зазначити вищенаведені несправності. До прибуття ЛНП, ПЕМ, членів локомотивної бригади забороняється торкатися будь-яких деталей розчіпного приводу або автозчепу, приводити їх у нормальне положення тощо. Після з'єднання частин поїзда, що розчепилися, провідники суміжних вагонів, де стався саморозчеп, повинні зачинити перехідні тамбурні двері на спеціальний ключ (зі сторони саморозчепу).

7.10. При отриманні від начальника поїзда інформації про зміну маршруту провідник сповіщає пасажирів про порядок прямування поїзда за новим маршрутом.

7.11. У випадку відчеплення вагона через несправність завчасно інформувати пасаЖирів про їх розміщення в інших вагонах поїзда.

7.12. Про нещасний випадок, що трапився з пасажиром в поїзді, провідник повинен терміново повідомити начальника поїзда, прийняти участь у складенні акта встановленого зразку та надати потерпілому першу долікарняну допомогу .

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОВЩНИКА ПАСАЖИРСЬКОГО ВАГОНА

8.1. Провідник несе матеріальну відпов.їдальність за втрату та пошкодження бланків суворої звітності, грошової виручки, переносних радіостанцій, апаратів РРО, а також внутрішнього обладнання вагона, відповідно до вимог чинного законодавства та умов контракту.

8.2. Провідник несе дисциплінарну відповідальність згідно з законодавством про працю та Положенням, про дисципліну працівників залізничного транспорту за порушення трудової дисципліни та посадових обов'язків, зокрема:

8.2.1. Перевезення безквиткових пасажирів та надлишкової ручної поклажі.

8.2.2. Повторне використання або підготовка до повторного використання постільної білизни.

8.2.3. Залишення вагона без нагляду

8.2.4. Порушення фінансової дисципліни.

8.2.5. Відмова пасажиру в посадці при наявності проїзного документа у даний вагон, або у інший при посадці на станціях із короткочасними стоянками.

8.2.6. Висадка пасажира раніше або пізніше станції призначення, зазначеній у його проїзному документі.

8.2.7. Незабезпечення своєчасних та безпечних умов посадки і висадки пасажирів.

8.2.8. Невихід із вагона на проміжних станціях з графітовою стоянкою поїзда.

8.2.9. Закриття для користування одного з туалетів вагона.

8.2.10. Перевезення особистої поклажі більше ніж 36 кг.

8.2.11. Перебування у стані алкогольного, наркотичного вбо токсичного спяніння, паління у службовому купе та салоні.

8.2.12. Неправильне або несвоєчасне заповнення бланків звітності.

8.2.13. Порушення етіки поведінки при обслуговуванні пасажирів.

8.2.14. Допущення випадків порушення пожежної безпеки.

8.2.15. Відключення сигналізації контролю нагрівання букс (СКНБ) системи пожежної сигналізації контроль ізольованих проводів УПС.

8.2.16. Неправильна експлуатація переносної радіостанції.

8.2.17. Відсутність на вагоні порядкового номера за схемою поїзда та маршрутної дошки.
9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.
Особливості роботи та додаткові обовязки провідників пасажирських вагонів у швидкісних, приміських поїздах і пасажирських вагонах спеціального призначення, які не передбачені цією Інструкцією, визначаються місцевими інструкціями, що затверджуються наказами начальників залізниць.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас