Ім'я файлу: Золотий перетин в архітектурі (біології, медицині, мистецтві, му
Розширення: doc
Розмір: 156кб.
Дата: 02.05.2021
скачати
Пов'язані файли:
РЕФЕРАТ.docx
Антарктида.docx
Синтез хіміко.docx
бесіда 24.docx
доповідь Косій М.В..docx

Міністерство освіти і науки Ураїни

Тернопільськи національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Золотий перетин в архітектурі (біології, медицині, мистецтві, музиці і т.п.)

Роботу виконала:

Король Ольга Василівна

учениця 9 класу

Добровлянського ліцею Новицької сільської ради

Калуського району Івано-Франківської області

Науковий керівник:

Тимцюрак Христина Василівна (студент),

Мельник Микола Миколайович

Тернопіль - 2021

Зміст

Вступ 2

1. Історія золотого перерізу 3

2. Математична сутність золотого перерізу 6

3. Золотий перетин в сучасній науці 9

Висновок 15

Список використаної літератури 16


Вступ

Людина розрізняє навколишні предмети за формою. Інтерес до форми якого-небудь предмету може бути продиктований життєвою необхідністю, а може бути викликаний красою форми. Форма, в основі побудови якої лежить поєднання симетрії і золотогоперетину і сприяє якнайкращому зоровому сприйняттю і появі відчуття краси і гармонії. Ціле завжди складається з частин, частини різної величини знаходяться в певному співвідношенні одна до одної і до цілого. Принцип золотого перетину – вищий прояв структурної і функціональної досконалості цілого і його частин в мистецтві, науці, техніці і природі.

Ще в епоху Відродження художники відкрили, що будь-яка картина має певнікрапки, що мимовільно приковують нашу увагу, так звані зорові центри. При цьому абсолютно неважливо, який формат має картина – т горизонтальний або вертикальний. Таких крапок всього чотири, і розташовані вони на відстані 3/8 і 5/8 від відповіднихкраїв площини.Дане відкриття одержало назву «золотого перетину» картини. Тому, для того, щоб привернути увагу до головного елемента фотографії, малюнка, скульптури, архітектурного ансамблю необхідносумістити цей елемент з одним із зорових центрів. Без нього неможливо уявити собі гармонію, красу, симетрію, визначити їх протилежності.

Мета даної роботи – провести короткий огляд історії та математичної сутності золотого перерізу, і спробувати осмислити його роль в сучасні математиці.

1. Історія золотого перерізу

У математиці принцип «золотого перетину» вперше було сформульовано в «Початки» Евкліда, найвідомішому математичному творі античної науки, написаному в III столітті до н.е. Перекладач Дж. Kампано з Наварри (III в.) Зробив до перекладу коментарі. Секрети золотого розподілу ревно оберігалися, зберігалися в суворій таємниці. Вони були відомі тільки обраним.

Якщо спростити задачу Евкліда, то відрізок лінії АВ вважатиметься розділеним точкою С (яка ближче до точки А) в «золотої пропорції», якщо відношення більшої частини СВ до меншої АС дорівнює відношенню всього відрізка АВ до більшої частини СВ, тобто СВ: АС = АВ: СВ. Результатом вирішення цього завдання є ірраціональне число, що приблизно дорівнює 1,618, що і називають золотим перерізом, золотим числом або золотою пропорцією.

Після Евкліда дослідженням золотого розподілу займалися Гіпсікл (II ст. До н.е.), Папп (III ст. Н.е.) і ін

У цілому всі перші геометричні системи - евклідова геометрія, теорема Піфагора - свідчать про те, наскільки хвилювали давніх греків проблеми гармонії, пошук ідеальних пропорцій і форм. Однак є припущення, що першими до принципу золотого перерізу прийшли все ж єгиптяни. Найбільш відома піраміда Хеопса побудована з використанням т.зв. золотого трикутника, в якому співвідношення гіпотенузи до меншого катета дорівнює золотому перерізу. Храми, барельєфи, предмети побуту і прикраси з гробниці Тутанхамона свідчать, що єгипетські майстри користувалися співвідношеннями золотого розподілу при їхньому створенні. Французький архітектор Ле Корбюзье знайшов, що в рельєфі із храму фараона Мережі I в Абідосі і в рельєфі, що зображує фараона Рамзеса, пропорції фігур відповідають величинам золотого розподілу. Зодчий Хесира, зображений на рельєфі дерев'яної дошки з гробниці його імені, тримає в руках вимірювальні інструменти, у яких зафіксовані пропорції золотого перерізу.

Естетичним каноном давньогрецької культури цей принцип став завдяки Піфагору, який вивчав у країні пірамід таємні науки єгипетських жерців. Їх результат втілений у фасаді давньогрецького храму Парфенона, де присутні золоті пропорції. При його розкопках виявлені циркулі, якими користувалися архітектори і скульптори античного світу. У помпейському циркулі (музей у Неаполі) також закладені пропорції золотого розподілу. Також з використанням золотого перерізу створені Афродіта Праксителя і театр Діоніса в Афінах.

Платон (427-347 рр.. До н.е.) також знав про золотий розподіл. Його діалог «Тімей» присвячений математичним і естетичним поглядам школи Піфагора і, зокрема, питанням золотого розподілу.

У часи середньовічного Ренесансу геніальний італійський математик Лука Пачолі написав першу книжку про золотий переріз, назвавши її «божественною пропорцією». На його думку, навіть Бог використовував принцип золотого перерізу для створення Всесвіту. Ця ідея була пізніше використав Кеплер, остання книжка так і називалася - «Гармонія Всесвіту». Пачолі вважають творцем нарисної геометрії.

У той же самий час Леонардо да Вінчі, другом якого був Пачолі, використовував для композиційної побудови своєї знаменитої Джоконди т.зв. «Золотий рівнобедрений трикутник», у якому відношення бедра до основи дорівнює золотому перерізу.

Леонардо да Вінчі також багато уваги приділяв вивченню золотого розподілу. Він справляв перетину стереометричного тіла, утвореного правильними п'ятикутниками, і кожного разу отримував прямокутники з відносинами сторін у золотому розподілі. Тому він дав цьому розподілу назва «золотий перетин». Так воно і тримається до цих пір, як саме популярне.

У той же час на півночі Європи, у Німеччині, над тими ж проблемами трудився Альбрехт Дюрер. Він робить начерки введення до першого варіанта трактату про пропорції. Судячи по одному з листів Дюрера, він зустрічався з Лукою Пачолі під час перебування в Італії. Альбрехт Дюрер докладно розробляє теорію пропорцій людського тіла. Важливе місце у своїй системі співвідношень Дюрер відводив «золотого перерізу». Зростання людини ділиться в золотих пропорціях лінією пояса, а також лінією, проведеною через кінчики середніх пальців опущених рук, нижня частина обличчя - ротом і т.д. Відомий пропорційний циркуль Дюрера.

Систематизувати знання по золотому перетину і надати їм чіткої арифметичної форми фундаментальної пропорції світобудови вдалося вже лише в наш час. Велика роль у дослідженні золотого перерізу належить українському вченому Олексію Стахову, в 80-х роках минулого століття обгрунтував базис нового вчення про гармонію систем, якому належить стати, на його думку, основною інтегруючою наукою XXI століття. Книжки вінницького вченого «Вступ до алгоритмічної теорії виміру», «Коди золотої пропорції», «Комп'ютерна арифметика на числах Фібоначчі та золотому перерізі», «Новий тип елементарної математики і комп'ютерної науки на основі золотого перерізу» видані за кордоном і не залишилися без уваги західних виробників інформаційних та комп'ютерних технологій. Канадський університет Торонто визнав автора «мислителем XXI століття». Навесні 2003 р. російський фізик-теоретик Юрій Владимиров відкрив принцип золотого перерізу в структурі атома. Помітний прорив у сучасних уявленнях про природу формоутворення біологічних об'єктів зробив на початку 90-х років український вчений Олег Боднар, створивши нову геометричну теорію філлотаксису.

Математика гармонії застосовна й до сучасної економіки. Досить відомі, наприклад, роботи російського вченого Харитонова про економічний розвиток російських регіонів і країни, в цілому, виходячи з принципів золотого перерізу.

Завдяки дослідженням американських учених Елліота, Пречтера і Фішера числа Фібоначчі ввійшли в сферу бізнесу як основа оптимальних стратегій.

Найбільш перспективним напрямком застосування нової математики вважаються комп'ютерні технології. Сьогодні ці розробки захищені 65 патентами США, Японії, Англії, Німеччини та інших країн. За однією з таких технологій відома американська фірма недавно запустила в серійне виробництво т.зв. аналоговий мікропроцесор для цифрової обробки сигналів.

2. Математична сутність золотого перерізу


Рис 1.

Розглянемо малюнок 1. Відрізок прямій АВ можна розділити точкою C на дві частини наступними способами:

· На дві рівні частини АВ: АC = АВ: ВС;

· На дві нерівні частини в будь-якому відношенні (такі частини пропорції не утворюють), таким чином, коли АВ: АC = АC: ВС.

Останнє і є золотий розподіл або розподіл відрізка в крайньому і середньому відношенні.

Алгебраїчно «золотий перетин можна виразити таким чином: AB: AC = AC: (AB - AC), звідки AC = AB: 2 (√ 5 - 1) ≈ 0,62 AB. Число 0,62 позначено літерою φ, на честь давньогрецького скульптора Фідія.

Відрізки золотої пропорції виражаються нескінченним ірраціональним дробом 0,618 ..., якщо C прийняти за одиницю, А = 0,382 ...

Золотий перетин тісно пов'язане з числами Фібоначчі. Числа 0.618 і 0.382 є коефіцієнтами послідовності Фібоначчі. На цій пропорції базуються основні геометричні фігури.

Розглянемо взаємозв'язок «золотого перерізу з числами Фібоначчі.

Числа, що утворюють послідовність 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ... називаються «числами Фібоначчі», а сама послідовність - послідовністю Фібоначчі. Суть послідовності Фібоначчі в тому, що починаючи з 1, 1 наступне число виходить складанням двох попередніх.

Дана послідовність асимптотично (наближаючись все повільніше і повільніше) прагне до деякого постійного співвідношенню. Однак, це співвідношення ірраціонально, тобто представляє собою число з нескінченною, непередбачуваною послідовністю десяткових цифр в дробовій частині. Його неможливо виразити точно.

Якщо який-небудь член послідовності Фібоначчі розділити на попередній йому (наприклад, 13:8), результатом буде величина, що коливається близько ірраціонального значення 1.61803398875 ... і через раз то перевершує, то не досягає його.

Широке поширення отримали т.зв. «Золоті фігури», мають у своїй основі «золотий перетин».

Прямокутник з «золотим» відношенням сторін стали називати «золотим прямокутником». Він також володіє цікавими властивостями. Якщо від нього відрізати квадрат, то залишиться знову золотий прямокутник. Цей процес можна продовжувати до нескінченності. А якщо провести діагональ першого і другого прямокутника, то точка їх перетину належатиме всім одержуваним золотим прямокутниках.

«Золотий трикутник» - це рівнобедрений трикутник, у якого відношення довжини бічної сторони до довжини основи дорівнює 1.618.

Є й «золотий кубоід» - це прямокутний паралелепіпед з ребрами, що мають довжини 1.618, 1 і 0.618.

У зірчастому п'ятикутнику кожна з п'яти ліній, що складають цю фігуру, ділить іншу відносно золотого перетину, а кінці зірки є «золотими трикутниками». Усередині п'ятикутника можна продовжити будувати п'ятикутники, і це ставлення буде зберігатися.

Зірчастий п'ятикутник називається пентаграмою. Піфагорійці вибрали п'ятикутну зірку в якості талісмана, вона вважалася символом здоров'я і служила розпізнавальним знаком.

В даний час існує гіпотеза, що пентаграма - первинне поняття, а «золотий перетин» вдруге. Пентаграму ніхто не винаходив, її тільки скопіювали з натури. Вид п'ятикутної зірки мають п'ятипелюсткові квіти плодових дерев і чагарників, морські зірки. Ті й інші створіння природи людина спостерігає вже тисячі років. Тому природно припустити, що геометричний образ цих об'єктів - пентаграма - стала відома раніше, ніж «золота» пропорція.

«Лотаринзький хрест», який служив емблемою «Вільної Франції» (організація, яку в роки другої світової війни очолював генерал де Голль), складений з тринадцяти одиничних квадратів. Встановлено, що пряма, що ділить площа «лотаринзького хреста» на дві рівні частини, ділить його у золотому відношенні.

Послідовно відсікаючи від «золотих прямокутників» квадрати до нескінченності, кожен раз поєднуючи протилежні точки чвертю кола, можна отримати досить витончену криву. Першим увагу на неї звернув давньогрецький вчений Архімед, ім'я якого вона і носить. Він вивчав її і вивів рівняння цієї спіралі. В даний час «спіраль Архімеда» широко використовується в техніці. У гідротехніки по «золотої спіралі» згинають трубу, що підводить потік води до лопат турбіни. Завдяки цьому напір води використовується з найбільшою продуктивністю.

Інтерес людини до природи призвів до відкриття її фізичних і математичних закономірностей. Краса природних форм народжується у взаємодії двох фізичних сил - тяжіння та інерції. Золота пропорція - це математичний символ цієї взаємодії, оскільки виражає основні моменти живого зростання: стрімкий зліт юних пагонів змінюється уповільненим зростанням «за інерцією» до моменту цвітіння.

Розглядаючи розташування листя на загальних стеблі багатьох рослин, можна помітити, що між кожними двома парами листя третій розташована в місці «золотого перетину».

«Золоту спіраль» також можна помітити в творах природи.

Наприклад, розташування насіння у кошику соняшнику. Вони шикуються уздовж спіралей, які закручуються як зліва направо, так і справа наліво. В один бік у середнього соняшнику закручено 13 спіралей, в іншу - 21. Відношення 13: 21 - ставлення Фібоначчі.У більших суцвіть соняшнику кількість відповідних спіралей більше, але відношення числа спіралей, закручуються в різних напрямках також дорівнює числу j.

Схоже спіральне розташування спостерігається у лусочок соснових шишок або осередків ананаса. За золотої спіралі згорнуті раковини багатьох молюсків, деякі павуки, сплітаючи павутину, закручують нитки навколо центру з золотим спіралях. Рогу архарів закручуються по золотих спіралях.

Природа повторює свої знахідки, як в малому, так і у великому. За золотим спіралях закручуються багато галактик, зокрема і галактика Сонячної системи.

Одним з перших проявів золотого перерізу в природі помітив різнобічний спостерігач, автор багатьох сміливих гіпотез німецький математик і астроном Іоганн Кеплер (1571 - 1630). З XVII ст. спостереження математичних закономірностей у ботаніки та зоології стали швидко накопичуватися.

У 1850 р. німецький учений А. Цейзінг відкрив так званий закон кутів, згідно з яким середня величина кутового відхилення гілки рослини дорівнює приблизно 138 °. Величина середнього кутового відхилення гілки відповідає меншій з двох частин, на які ділиться повний кут при золотому перерізі.

3. Золотий перетин в сучасній науці

У кожній науці є т.зв. «Метафізичні» знання, без яких неможливе існування самої науки. Наприклад, якщо виключити з математики поняття натурального та ірраціонального чисел або аксіоми геометрії, математика відразу ж перестане існувати. З таким же правом до розряду «метафізичних» знань може бути віднесено й «золотий перетин», яке вважалося «каноном» античної культури, а потім і епохи Відродження. Однак, як це не парадоксально, в сучасній теоретичній фізиці і математиці «золота пропорція» ніяк не відображена. Нині робляться спроби показати, що «золотий перетин» є однією з найважливіших «метафізичних» ідей, без якої важко уявити подальший розвиток науки, зокрема, теоретичної фізики і математики.

Аналіз сучасних програм освіти в таких країнах, як США, Канада, Росія та Україна, показує, що в більшості з них немає навіть згадки про «золотий перетин». Тобто, має місце свідоме ігнорування одного з найважливіших відкриттів античної математики. Можливо, причину слід шукати в негативному ставленні сучасної «матеріалістичної» науки і «матеріалістичного» освіти до астрології і так званим «езотеричним» наук. У них «золотий перетин» і пов'язані з ним геометричні фігури - «пентаграма», «Платонова тіла», «куб Метатрон» - широко використовуються як основні «сакральних» символів. І «матеріалістичний» освіта не знайшло нічого більш розумного, як викинути золотий перетин на звалище «сумнівних наукових концепцій» разом з астрологією та «езотеричними» науками. У результат більшість т.з. «Освічених» людей добре знають «теорему Піфагора», але мають дуже туманне уявлення про «золотий перетин».

В даний час досліджуються математичні теорії пов'язані з принципами «золотого перетину»: нова теорія гіперболічних функцій, нова теорія чисел, нова теорія вимірювання, теорія матриць Фібоначчі і так званих «золотих» матриць, нові комп'ютерні арифметики, нова теорію кодування і нова теорія криптографії. Суть нової науки, у перегляді з точки зору золотого перерізу всієї математики, починаючи з Піфагора, що, природно, спричинить у теорії нові й напевно дуже цікаві математичні результати. У практичному сенсі - «золоту» комп'ютеризацію. А оскільки «математика гармонії» істотно доповнить класичну математику, цілком можливо доведеться переглянути і всю систему сучасної математичної освіти.

Висновок

У висновку спробуємо сформулювати найбільш популярне і зрозуміле для обивателя визначення «золотого перетину».

Золотий перетин - це таке пропорційне ділення відрізка на нерівні частини, при якому весь відрізок так відноситься до більшої частини, як сама велика частина відноситься до меншої; або іншими словами, менший відрізок так ставиться до більшого, як більший до всього.

Нами був проведений історичний екскурс і розібрана математична сутність «золотого перетину», розглянуто будову «золотих фігур».

Знайомство з принципами «золотого перетину», допомагає бачити гармонію і доцільність оточуючих нас творінь природи і людини. Можна зробити висновки:

· По-перше, золотий перетин - це один з основних основоположних принципів природи;

· По-друге, людське уявлення про красивий явно сформувалося під впливом того, який порядок і гармонію людина бачить у природі.

Незважаючи на неприйняття «золотого перерізу» сучасними «офіційними науками, воно повсюдно використовується в техніці, у багатьох країнах світу, в тому числі в Росії та України, досить великі вчені продовжують вивчати і шукати практичне застосування одного з« золотих »математичних принципів.
Алгебру и Геометрию постигла одна и та же

участь. За быстрыми успехами вначале следовали

весьма медленные и оставили науку на такой

ступени, где она еще далека от совершенства. Это

произошло от того, что Математики все свое

внимание обратили на высшие части Аналитики,

пренебрегая началами и не желая трудиться над

обрабатыванием такого поля, которое они уже раз

перешли и оставили за собою.

Николай Лобачевский

Багато математиків нехтували золотим перерізом і гармонією, бо не вірили в те, що світ – пропорційне ціле, що підкоряється закону гармонійного ділення – золотого перетину. Клейна, Фибоначчи, Клейн,

Закономірності "золотий» симетрії проявляються в енергетичних переходах елементарних часток, у будові деяких хімічних сполук, у планетарних і космічних системах, у генних структурах живих організмів. Ці закономірності, як зазначено вище, є в будові окремих органів людини і тіла в цілому, а також проявляються в біоритми і функціонуванні головного мозку і зорового сприйняття.

Все, що здобувало якусь форму, утворювалося, росло, прагнуло зайняти місце в просторі і зберегти себе. Це прагнення знаходить здійснення в основному у двох варіантах - ріст нагору або розстеляння по поверхні землі й закручування по спіралі.

Раковина закручена по спіралі. Якщо її розгорнути, то виходить довжина, трохи поступається довжині змії. Невелика десятисантиметрові раковина має спіраль довжиною 35 см. Спіралі дуже поширені в природі. Подання про золотий переріз буде неповним, якщо не сказати про спіралі.Форма спірально завитий раковини привернула увагу Архімеда. Він вивчав її і вивів рівняння спіралі. Спіраль, накреслені по цьому рівнянню, називається його іменем. Збільшення її кроку завжди рівномірно. В даний час спіраль Архімеда широко застосовується в техніці.

Ще Гете підкреслював тенденцію природи до спіральності. Гвинтоподібне і спіралевідное розташування листя на гілках дерев помітили давно. Спіраль побачили в розташуванні насіння соняшника, у шишках сосни, ананасах, кактуси і т.д. Спільна робота ботаніків і математиків пролила світло на ці дивні явища природи. З'ясувалося, що в розташуванні листів на гілці (філотаксіс), насіння соняшнику, шишок сосни проявляє себе ряд Фібоначчі, а отже, проявляє себе закон золотого перетину. Павук плете павутину спіралеподібно. Спіраллю закручується ураган. Перелякана череда північних оленів розбігається по спіралі. Молекула ДНК закручена подвійною спіраллю. Гете називав спіраль «кривий життя».

Серед пришляхових трав росте нічим не примітне рослина - цикорій. Придивімося до нього уважно. (Мал. 6) Від основного стебла утворився відросток. Тут же розташувався перший листок.Відросток робить сильний викид у простір, зупиняється, випускає листок, але вже коротше першого, знову робить викид у простір, але вже меншої сили, випускає листок ще меншого розміру й знову викид. Якщо перший викид прийняти за 100 одиниць, то другий рівний 62 одиницям, третій - 38, четвертий - 24 і т.д. Довжина пелюсток теж підпорядкована золотої пропорції. У зростанні, завоюванні простору рослина зберігала певні пропорції. Імпульси його росту поступово зменшувалися в пропорції золотого перерізу.І в рослинному, і у тваринному світі наполегливо пробивається формотворна тенденція природи - симетрія щодо напрямку росту й руху. Тут золотий перетин проявляється в пропорціях частин перпендикулярно до напрямку росту.

Природа здійснила розподіл на симетричні частини й золоті пропорції. У частинах проявляється повторення будови цілого.

Серце б'ється безперервно - від народження людини до її смерті. Його робота повинна бути оптимальною, зумовленої законами самоорганізації біологічних систем. Відхилення від оптимального режиму викликають різні захворювання. А так як золота пропорція є одним з критеріїв самоорганізації в живій природі, природно припустити, що і в роботі серця можливий прояв цього критерію.

При роботі серця виникає електричний струм, що можна вловити спеціальним приладом і отримати криву - електрокардіограму (ЕКГ) з характерними зубцями, що відображають різні цикли роботи серця. На ЕКГ людини виділяються дві ділянки різної тривалості, відповідні систолічної та діастолічної діяльності серця. В. Цвєтков встановив, що у людини і інших ссавців є оптимальна («золота») частота серцебиття, при якій тривалості систоли, діастоли і повного серцевого циклу співвідносяться між собою в пропорції 0,382: 0,618: 1, тобто в повній відповідності із золотою пропорцією. Так, наприклад, для людини ця частота дорівнює 63 ударам за хвилину, для собак - 94, що відповідає реальній частоті серцебиття в стані спокою.

Систолічний тиск крові в аорті одно 0,382, а діастолічний - 0,618 від середнього тиску крові в аорті. Частка обсягу лівого шлуночка при ударному викиді крові по відношенню до конечнодиастолическому обсягу у десяти видів ссавців у стані спокою становить 0,37-0,4, що в середньому також відповідає золотий пропорції. Таким чином, робота серця у відношенні тимчасових циклів, зміни тиску крові та обсягів шлуночків оптимізовано за одним і тим же принципом - за правилом золотої пропорції.

Художники, вчені, модельєри, дизайнери роблять свої розрахунки, креслення або начерки, виходячи зі співвідношення золотого перерізу. Вони використовують мірки з тіла людини, створеної також за принципом золотої перетину. Леонардо Да Вінчі і Ле Корбюзье перед тим як створювати свої шедеври брали параметри людського тіла, створеного за законом Золотий пропорції. Пропорції різних частин нашого тіла становлять число, дуже близьке до золотого перетину. Якщо ці пропорції збігаються з формулою золотого перерізу, то зовнішність або тіло людини вважається ідеально складеними. Принцип розрахунку золотий заходи на тілі людини можна зобразити у вигляді схеми представленої нижче.M / m = 1,618

Перший приклад золотого перерізу в будові тіла людини:

 • Якщо прийняти центром людського тіла точку пупа, а відстань між ступнею людини і точкою пупа за одиницю виміру, то зростання людини еквівалентний числа 1.618.

 • Крім цього є і ще кілька основних золотих пропорції нашого тіла:

 • відстань від кінчиків пальців до зап'ястя і від зап'ястя до ліктя одно 1:1.618

 • відстань від рівня плеча до верхівки голови й розміру голови одно 1:1.618

 • відстань від точки пупа до маківки голови і від рівня плеча до верхівки голови одно 1:1.618

 • відстань точки пупа до колін і від колін до ступень одно 1:1.618

 • відстань від кінчика підборіддя до кінчика верхньої губи і від кінчика верхньої губи до ніздрів одно 1:1.618

 • відстань від кінчика підборіддя до верхньої лінії брів і від верхньої лінії брів до верхівки одно 1:1.618

 • відстань від кінчика підборіддя до верхньої лінії брів і від верхньої лінії брів до верхівки одно 1:1.618

 • Золотий перетин в рисах обличчя людини як критерій досконалої краси.

У будові рис обличчя людини також є безліч прикладів, що наближаються за значенням до формули золотого перерізу. Проте не кидайтеся відразу ж за лінійкою, щоб обміряти імені всіх людей. Тому що точні відповідності золотому перетину, на думку учених і людей мистецтва, художників і скульпторів, існують тільки у людей з досконалою красою. Власне точне наявність золотої пропорції в особі людини і є ідеал краси для людського ока.

Наприклад, якщо ми підсумовуємо ширину двох передніх верхніх зубів і розділимо цю суму на висоту зубів, то, отримавши при цьому число золотого перерізу, можна стверджувати, що будова цих зубів ідеально.На людському обличчі існують і інші втілення правила золотого перерізу. Наведемо кілька таких співвідношень:

 • Висота особи / ширина обличчя,

 • Центральна точка з'єднання губ до основи носа / довжина носа.

 • Висота особи / відстань від кінчика підборіддя до центральної точки з'єднання губ

 • Ширина рота / ширина носа,

 • Ширина носа / відстань між ніздрями,

 • Відстань між зіницями / відстань між бровами.

Рука людини

Достатньо лише наблизити нині вашу долоню до себе і уважно подивитися на вказівний палець, і ви відразу ж знайдете в ньому формулу золотого перетину. Кожен палець нашої руки складається з трьох фаланг.

Сума двох перших фаланг пальця у співвідношенні з усією довжиною пальця і дає число золотого перерізу (за винятком великого пальця).

Крім того, співвідношення між середнім пальцем і мізинцем також дорівнює числу золотого перерізу. 4

У людини 2 руки, пальці на кожній руці складаються з 3 фаланг (за винятком великого пальця). На кожній руці є по 5 пальців, тобто всього 10, але за винятком двох двухфалангових великих пальців тільки 8 пальців створено за принципом золотого перетину. Тоді як всі ці цифри 2, 3, 5 і 8 є числа послідовності Фібоначчі.

Золотий перетин присутній в будові всіх кристалів, але більшість кристалів мікроскопічно малі, так що ми не можемо розглядати їх неозброєним оком. Однак сніжинки, також представляють собою водні кристали, цілком доступні нашому погляду. Всі вишуканої краси фігури, які утворюють сніжинки, всі осі, кола та геометричні фігури в сніжинки також завжди без винятків побудовані за досконалої чіткою формулою золотого перерізу.

У Всесвіті всі відомі людству галактики і всі тіла в них існують у формі спіралі, відповідною формулою золотого перерізу. Принципу Золотого Перетини підпорядковані і періоди обертання планет Сонячної системи.

Будова усіх що зустрічаються в природі живих організмів і неживих об'єктів, що не мають ніякого зв'язку і подібності між собою, сплановано за певною математичною формулою. Це є найяскравішим доказом їх усвідомленої створеного згідно якомусь проекту, задуму. Формула золотого перерізу і золоті пропорції дуже добре відомі всім людям мистецтва, бо це головні правила естетики. Будь-який твір мистецтва, спроектоване в точній відповідності з пропорціями золотого перерізу, являє собою довершену естетичну форму.

За цим законом Великого Божественного Творіння створені галактики, створені рослини і мікроорганізми, тіло людини, кристали, живі істоти, молекула ДНК і закони фізики, тоді як вчені і люди мистецтва лише вивчають цей закон і прагнуть наслідувати йому, втілювати цей закон у своїх творах.

Поза сумнівом, що все в нашому світі, у навколишньому нас життя створене Всевишнім Господом без будь-якого подоби. Тоді як люди тільки копіюють і наслідують прикладів, які існують у природі, які Він учинив.

Ми лише відтворюємо з більшою або меншою мірою майстерності подоби досконалості форм життя, що оточують нас повсюдно.

Висновок

Ідея про гармонійність світу і систем, пов'язана з відносинами протилежностей всередині об'єкта, не нова. Вона сходить до філософії Стародавньої Греції. "Бог, - учив великий філософ і геометр Піфагор, - це єдність, а світ складається з протилежностей. Те, що призводить протилежності до єдності і створює все в космосі, є гармонія. Гармонія є божественною і полягає в числових відносинах ..." У наші дні ідея гармонії систем набуває все більшого визнання. Робляться зусилля з виявлення заходи структурної гармонії систем, виходячи з протилежностей в об'єкті, бо, як пише Е. М. Сороко, "гармонія не має будь-яким змістом поза суперечливості" Прийнято вважати, що об'єкти, які містять в собі «золотий перетин», сприймаються людьми як найбільш гармонійні.

Напевно, важко знайти надійну міру для об'єктивної оцінки самої краси, і однією логікою тут не обійдешся. Проте тут допоможе досвід тих, для кого пошук краси був сенсом життя, хто зробив це своєю професією. Це, перш за все, люди мистецтва, як ми їх називаємо: художники, архітектори, скульптори, музиканти, письменники. Але це і люди точних наук, - перш за все, математики.

Довіряючи оці більше, ніж іншим органам почуттів, людина в першу чергу навчався розрізняти навколишні його предмети за формою. Інтерес до форми якого-небудь предмета може бути продиктований життєвою необхідністю, а може бути викликаний красою форми. Форма, в основі побудови якої лежать поєднання симетрії і золотого перетину, сприяє найкращому зоровому сприйняттю і появі відчуття краси і гармонії. Ціле завжди складається з частин, частини різної величини знаходяться в певному відношенні один до одного і до цілого. Принцип золотого перетину - вищий прояв структурної і функціональної досконалості цілого і його частин у мистецтві, науці, техніці і природі. Цю думку поділяли і поділяють багато видатних сучасні вчені, доводячи в своїх дослідженнях, що справжня краса завжди функціональна. У їх числі і авіаконструктори. І архітектори, і антропологи, і багато інших.


Список використаної літератури

1. Борев Ю.Б. Естетика. – М., 1990.

2. Кеплер И. О шестиугольных снежинках. – М., 1982.

3. Ковалев Ф. Золотое сечение в живописи. – К.: Выща школа, 1989.

4. Левчук Л.Т. Естетика. – К., 1997.

5. Левчук Л.Т. Онищенко О.І. Основи естетики. – К., 2000.

6. Пидоу Д. Геометрия и искусство. – М.: Мир, 1989.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас