Ім'я файлу: Донцул А.В. Економ_чне обгрунтування.docx
Розширення: docx
Розмір: 22кб.
Дата: 09.12.2020
скачати
Пов'язані файли:
Как за 1 месяц избавиться от целлюлита и сделать попу круглой.do
проект з фізики джерела звуку.docx
Копия особливеWord.docx
Шкода лікеро.docx
6.pdf
Бізнес планування тема 1.pptx
Кратiк_1_економ.pdf
літ чит.docx
Курсова робота. Невизначеність і ризик. Вимірювання ризику. Зниж
EM_RGR.doc
urkul539.doc
зпз1.docx
таке.docx

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра економіки та планування бізнесу

Допущено до захисту Завідувач кафедри

М. Д. Балджи ” червня 2017 р.

ВИПУСКНА РОБОТА


на здобуття освітнього ступеня бакалавра

зі спеціальності «Економіка підприємства»
за темою:

Економічне обґрунтування проекту створення магазину з продажу квітів


Виконавець

студентка ФЕУП

Донцул Анастасія Василівна

/підпис/


Науковий керівник


д.е.н., професор

Балджи Марина Дмитрівна

/підпис/

Одеса 2017


ЗМІСТ

ВСТУП.................................................................................................................

3

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАСНОГО

БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ У СФЕРІ ПРОДАЖУ КВІТІВ
1.1

Характеристика бізнес-ідеї започаткування власної справи на

ринку торгівлі квітами …………………………………………..5

1.2

Вибір організаційно-правової форми квіткового бізнесу та

системи оподаткування …………………………………………9

1.3

Огляд нормативно-правових засад з відкриття бізнесу у сфері

продажу квітів …………….........................................................13

РОЗДІЛ 2

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ

МАГАЗИНУ З ПРОДАЖУ КВІТІВ
2.1

Аналіз квіткового ринку та його кон’юнктура ….……………...

19

2.2

Оцінка конкурентного середовища в місті Одесі та внутрішні

конкурентні переваги магазину ………………………….………26

2.3

Формування витрат на створення та функціонування закладу ...

33

РОЗДІЛ 3

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВІДКРИТТЯ КВІТКОВОГО МАГАЗИНУ
3.1

Прогнозування прибутку від реалізації квітів та послуг ……..

45

3.2

Оцінка економічної ефективності проекту………………………

56

3.3

Аналіз можливих ризиків та заходи щодо їх мінімізації ………

58

ВИСНОВКИ .........................................................................................................

64

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ........................................................

66

ДОДАТКИ …………………………………………………………………….

71

ВСТУП

Актуальність теми. Без квітів не обходиться жодна подія в житті. Їх купують на весілля, ювілей, день народження і просто так. Звичайно, будуть ті

«романтики», що нарвуть квітів на клумбі в парку, але таких небагато. Тим паче такі дії караються законом. Люди йдуть купувати квіти в магазин, замовлять оформлення святкових залів. Досить популярними стали у наш час оформлення живими квітами, створення оригінальних фотозон. Крім того, квітковий бізнес приносить естетичне задоволення не тільки клієнтам, але й працівникам даної сфери. Дарувати людям посмішки та позитивні емоції – не тільки приємно, але й корисно для нервової системи. Крім того існує ще ряд чинників, які сприяють росту даної сфери бізнесу:

 • швидка організація для початку продажів;

 • легкість підбору асортименту товарів;

 • не потрібні спеціальні ліцензії та дозволи;

 • високий попит (особливо напередодні свят).

Ринок квіткового бізнесу в Україні та проблеми його розвитку досліджували такі науковці як: Мандибура І.В., Ходарченко В.А., Дудла І.О., Соломаха І.В. та ін.

Мета випускної роботи: дослідити теоретичні, методичні та прикладні аспекти започаткування власної справи в сфері продажі квітів.

Завдання випускної роботи:

 • визначення умов організації та здійснення малого підприємництва в Україні;

 • обґрунтування вибору організаційно-правової форми квіткового магазину;

 • дослідження та оцінка конкурентного середовища в місті Одеса, виявлення переваг та недоліків конкурентів;

 • прогнозування прибутку від реалізації квітів;

 • оцінка економічної ефективності проекту та доцільність його впровадження;

 • аналіз можливих ризиків в сфері реалізації квітів.

Предмет дослідження. Бізнес-проектування започаткування власної справи у сфері торгівлі квітами.

Об’єкт дослідження. Процес обґрунтування доцільності створення квіткового магазину в місті Одеса.

Методи дослідження. Під час написання дипломної роботи були використані загальнонаукові та спеціальні методи, а саме:

 • системний аналіз – для аналізу існуючого квіткового ринку;

 • групування і порівняння – в процесі аналізу конкурентів;

 • маркетинговий метод – SWOT-аналіз для виявлення сильних та слабких сторін, а також можливостей та загроз квіткового магазину;

 • методи економіко-математичного та фінансового аналізу – для розрахунку фінансових показників діяльності: валового доходу, прибутку, рентабельності;

 • табличний, графічний методи – для наочного відображення аналізованих показників;

 • експертна оцінка, опитування – для оцінки можливих ризиків.

Інформаційна база дослідження. Нормативно-законодавчі акти України, що регламентують функціонування підприємств різних форм господарювання для визначення правових та організаційних норм роздрібної торгівлі квітами, наукові публікації та монографічні видання вітчизняних і закордонних учених для аналізу впливу на Україну світового ринку квітів, статистичні та аналітичні матеріали Державної служби статистики України та інші матеріали, теоретичні та методологічні розробки вітчизняних і закордонних учених.

ВИСНОВКИ
Під час написання дипломної роботи було розглянуто бізнес-ідею започаткування власної справи на ринку торгівлі квітами. Було обрано та обґрунтовано організаційно-правову форму ведення бізнесу та систему оподаткування. Розглянуті умови організації та здійснення підприємницької діяльності в Україні, нормативно-правові засади з відкриття бізнесу у сфері продажу квітів, кімнатних рослин, супутніх товарів та надання послуг з декорування. Був проведений аналіз існуючого квіткового ринку, визначено його ємність. Проаналізовано конкурентне середовище міста Одеси та виявлено основні конкурентні переваги створюваного квіткового магазину «Camomile».

Також було спрогнозовано прибуток магазину за перший рік діяльності та на наступні 5 років. Була проведена оцінка економічної ефективності проекту та розглянуто можливість його реалізації. Проаналізовано можливі ризики та запропоновані заходи щодо їх мінімізації.

За результатами проведеної роботи були сформовані такі висновки:

 1. Згідно з КВЕД-2010 було обрано такі види підприємницької діяльності – клас

47.76 «Роздрібна торгівля квітами» та клас 47.78 «Роздрібна торгівля сувенірами та виробами народних майстрів». Згідно з Класифікатором організаційних форм суб’єктів економіки (СКОФ) за кодом 910 було обрано таку форму ведення господарської діяльності як фізична особа-підприємець. Згідно з Податковим кодексом України було обрано спрощену систему оподаткування. Було з’ясовано, як проходить реєстрація фізичної особи- підприємця. Розглянуто основні вимоги пожежної безпеки до приміщення під магазин, санітарні норми та правила.

 1. Основна маса квітів на ринку України – це імпортовані квіти. Лідером з постачання є Голладія. Більшість зрізаних квітів продається на аукціоні FloraHolland. Головними постачальниками квіткової продукції є Еквадор, Польща, Бельгія та Іспанія. Були визначені основні компанії-постачальники магазину. Виділено головних конкурентів створюваного магазину, наведена їх

порівняльна характеристика, представлено основні конкурентні переваги квіткового магазину «Camomile». Був сформований стартовий капітал у розмірі

144 100 грн. Власного капіталу для відкриття магазину недостатньо, тому заплановано взяти кредит у розмірі 100 000 грн.

 1. Було сформовано основний асортимент продукції магазину «Camomile», визначено рівень торгової націнки на товари та послуги. Розраховано виручку продукції у звичайний місяць, що склала 112 500 грн. Найбільшу долю в структурі виручки займає реалізація свіжих зрізаних квітів – 37%, а слідом за нею надання послуг з оформлення залів – 35%. Магазин уже з першого року отримує прибуток у сумі 288 369,2 грн.

 2. Чиста теперішня вартість проекту склала 1 137 472,94 грн з урахування вартості грошей у часі. Початкові інвестиції проекту окупляться через 7 місяців і 10 днів. Індекс прибутковості проекту дорівнює 7,89, що більше нормативного критерію 1. Точка беззбитковості проекту склала 45 795,96 грн.

 3. Проаналізовано, які ризики можливі при веденні власного бізнесу в сфері торгівлі квітами. Було проведено опитування серед конкурентів та виявлено оцінку можливих ризиків з їх сторони. Найбільший вплив мають такі ризики – зниження цін конкурентами та збільшення обсягів реалізації у них, а також підвищення цін на матеріали та перевезення. Запропоновані заходи протидії на найбільш значні за оцінкою ризики.

Отже, проект є прибутковим та інвестиційно-привабливим для впровадження по показникам економічної ефективності та по розрахованими прибутком і рентабельністю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Закон України про підприємництво. // Офіційний веб-портал Верховної ради України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/698-12

  2. Як почати квітковий бізнес з нуля: плюси і мінуси, невеликий бізнес- план. // Ідеї для бізнесу. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ezinesgo.com/rzne/yak-pochati-kvitkovij-biznes-z-nulya-plyusi-i-minusi- nevelikij-biznes-plan/

  3. Квітковий бізнес: як відкрити магазин квітів. // Квітковий бізнес. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://olympica.com.ua/675894-kvitkovijj-biznes-yak-vidkriti-magazin-kvitiv-shho-potribno-dlya-vidkrittya- magazinu-kvitiv-obladnannya-ta-dokumenti-skilki-koshtueh-vidkriti-kvitkovijj- magazin.html

  4. Цвітуть і пахнуть. Звідки родом Ваші квіти і скільки вони коштують? // ЛІГАБізнесІнформ. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.liga.net/projects/flowers/

  5. Соломаха І.В. Маркетингові дослідження квіткового ринку в Україні / І.О. Дудла, І.В. Соломаха // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. наук. праць. – Чернігів: ЧДТУ, – 2011.– Випуск 2(50). – С. 112-121

  6. Оренда приміщень в Одесі. // Дошка оголошень OLX: сайт приватних оголошень в Україні. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/magazin-na-kosmonavtov- IDrEm5E.html#749843372e

  7. КВЕД-2010. // Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2010. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/47/KVED10_47_7.html

  8. Класифікатор організаційних форм суб'єктів економіки (СКОФ) (29.09.2014.). // Нормативні документи. [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://document.ua/pro-zatverdzhennja-statistichnogo-klasifikatora-organizaciin- doc209566.html

  1. Статус фізичної особи-підприємця: проблеми застосування законодавства. // Офіційний веб-портал Верховної ради України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0012323-11

  2. Реєстрація фізичної особи-підприємця(ФОП або СПД). // Правинг Юридична компанія. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://praving.kiev.ua/razdel46_ua/razdel48-11.htm

  3. Плюси і мінуси ФОП і ТОВ. // Корпорація Global Consulting. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://gc.ua/uk/business-news/fop-abo- tov-shho-vibrati/

  4. ФОП або ТОВ. Що вибрати? // Корпорація Global Consulting. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://gc.ua/uk/business-news/fop-abo- tov-shho-vibrati/

  5. 2 група платників єдиного податку. // Бухоблік в Україні: бухгалтерський і податковий облік. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.buhoblik.org.ua/nalogi/edinyj-nalog-fizicheskie-licza/612-2-grupa- platnikv-dinogo-podatku.html

  6. Спрощена система оподаткування: переваги та недоліки. // Економічні наукові інтернет-конференції. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/1890/

  7. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». // Офіційний веб-портал Верховної ради України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15/page3

  8. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» від 30.12.2014 № 1417. // Офіційний веб- портал Верховної ради України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15/page

  9. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII. // Офіційний веб-портал Верховної ради України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12

  10. Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» від 19.04.2007 № 104. // Офіційний веб-портал Верховної ради України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1257-07

  11. Українське агентство зі стандартизації. // Магазин стандартів та нормативних документів УАС. [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://shop.uas.org.ua/ua/katalog-normativnih-dokumentiv/65-silske- hospodarstvo.html?p=23

  12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)» від 22.08.2008 № 1164. // Офіційний веб-портал Верховної ради України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/75-2008-п

  13. Як отримати дозвіл в Одесі на розміщення об’єктів торгового значення. // Сайт міста Одеси: інформаційний портал Лимон. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://rialemon.com.ua/news/od/43074

  14. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII. // Офіційний веб-портал Верховної ради України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222- 19

  15. Куточок споживача. // Інтернет-магазин інформаційних стендів. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://stendprint.com.ua/

  16. Купити касовий апарат. // Conecto.ua. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kassa-24.com.ua/mg-v545t.html

  17. Який ринок квітів в Україні? // Kvitky.com. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kvitky.com/2016/06/19/yakij-rinok-kvitiv-v-ukrayini/

  18. З якої країни Ваш букет? // Український клуб аграрного бізнесу. [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/blog/petro_lakhay/z_yakoi_kraini_vash_buket/

  19. Квітковий онлайн-магазин «FioreMix». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.fmix.od.ua/cvety/

  20. «Укрфлора». // Украфлора: перший імпортер квітів і рослин в Україні. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukraflora.com.ua/o-kompanii

  21. Оптовий продаж живих квітів за кращою ціною в Одесі. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://optroz.com.ua/about_us

  22. Холодильна вітрина для квітів. // Prom.ua – Всеукраїнський торговий центр в інтернеті. [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://prom.ua/p339569260-holodilnaya-kamera- dlya.html?_openstat=prom_prosale%3Вхолодильное+оборудование+для+horeca+ и+торговли%3ВХолодильная+камера+для+цветов%3Вtag

  23. Інтернет-магазин «Розетка». [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://rozetka.com.ua

  24. Інтернет-магазин меблів «Meblis.ua». [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://meblis.ua/

  25. Стелажі для квітів. // Prom.ua – Всеукраїнський торговий центр в інтернеті. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://odessa.prom.ua/Stellazh- dlya-tsvetov.html?no_redirect

  26. Пластикові вази для квітів. // Prom.ua – Всеукраїнський торговий центр в інтернеті. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://prom.ua/Plastikovye-vazy-dlya-tsvetov.html

  27. Ножиці для квітів. // Інтернетмагазин хороших покупок In-Sad. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://in-sad.com.ua/nozhnitsy- universalnye-fiskars-111030-1000555/p826

  28. Класифікатор професій-2016, ДК 003:2010. // HR-ліга – об’єднання кадровиків і спеціалістів по управлінню персоналом. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://hrliga.com/docs/327_KP.htm

  29. Кредит на успіх/Середньому та малому бізнесу – АТ УкрСиббанк. // АТ УкрСиббанк. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://my.ukrsibbank.com/ua/sme/promo_business/?utm_source=yandex&utm_medi um=cpc&utm_term=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%2 0%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B 5%D1%81%D1%83&utm_campaign=Credits_april_may

  30. Служба охорони Карабінери. [Електронний ресурс] –Режим доступу: http://carabineers.com.ua

  31. Одесаобленерго. // Офіційний сайт Одесаобленерго. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.oblenergo.odessa.ua/pdf/ur_tar_052017.pdf

  32. Інфоксводоканал. // Офіційний сайт Інфоксводоканал. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://infoxvod.com.ua/information/tarifi

  33. Карпов В.А. Проектний аналіз: конспект лекцій та практичні завдання

/ В.А.Карпов, В.А.Улибіна – Одеса. – 2005. – 60 с.

  1. Карпов В.А. Планування та аналіз підприємницьких проектів: навч. посіб. / В.А.Карпов – Одеса: ОНЕУ. – 2014. – 243 с.

  2. Балджи М.Д. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: підручн. / М.Д.Балджи, В.А.Карпов, А.І.Ковальов – Одеса: АТЛАНТ. – 2014. – 462 с.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас