Ім'я файлу: 191_magistr_ABS_DAS_MB_RRAO_programa_spivbesida_1.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 489кб.
Дата: 13.01.2022
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
УЗГОДЖЕНО
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова фахової атестаційної комісії
Голова Приймальної комісії
В. Уреньов
А. Ковров
«30» березня 2021 р.
«30» березня 2021 р.
ПРОГРАМА
додаткового фахового вступного випробування у формі співбесіди зі спеціальності
191
Архітектура та містобудування
освітні програми підготовки
Архітектура будівель і споруд, Дизайн архітектурного
середовища, Містобудування, Реконструкція та реставрація
архітектурних об’єктів
Ступінь вищої освіти
Вступ на основі
Магістр
Бакалавр, магістр
СХВАЛЕНО на засіданні Приймальної комісії
Протокол №
8
від «30» березня 2021 р.
Одеса – 2021

Програма додаткового вступного фахового випробування розроблена в Архітектурно-художньому
інституті ОДАБА на підставі освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалавра за напрямом «Архітектура».
Метою додаткового вступного іспиту за фахом є перевірка знань та умінь абітурієнта, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за іншою спеціальністю, в галузі архітектурного проектування як основної комплексної фахової дисципліни, його здібностей до виконання творчої проектної задачі і підготовленості до продовження навчання за фахом 191- «Архітектура та містобудування» на стадії підготовки магістра.
Іспит проводиться у вигляді виконання проектної пропозиції (клаузури) по одній із заданих тем:
«Туристська база на 25 місць»;
«Кафе на 50 місць»;
«Готель на 25 місць»;
«Будинок рибалки і мисливця»;
«Павільйон залізничної станції».
Проектне завдання виконується у вигляді креслень і малюнків у такому складі:
Генплан ділянки
М 1: 500
Фасади (не менше двох)
М 1: 100
Плани поверхів
М 1: 100, 1: 200
Розрізи
М 1: 100, 1: 200
Перспектива
Проектна пропозиція виконується графічними засобами на аркушах паперу формату А-2 (1-2 аркуші). Тривалість іспиту – 4 астрономічних години.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас