1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: 123.docx
Розширення: docx
Розмір: 950кб.
Дата: 17.01.2021
скачати

3.2. Результат моделювання для заданих даних


Ймовірність виникнення геморагічного чи ішемічного інсульту при комбінації різних симптомів:

 • Ймовірність виникнення геморагічного інсульту при наявності 1-го і 3-го симптомів - 19%

 • Ймовірність виникнення ішемічного інсульту при наявності 1-го і 3-го симптомів - 81%

 • Ймовірність виникнення геморагічного інсульту при наявності 1-го, 2-го і 3-го симптомів - 34%

 • Ймовірність виникнення ішемічного інсульту при наявності 1-го, 2-го і 3-го симптомів - 81%

Нижче наведений рисунок 3.4 на якому зображено модель експертної системи.


Рис.3.4. Модель експертної системи в Excel

Розділ 4. Експертні системи на основі прямого та зворотного механізму міркувань.


Процес вирішення задачі в ЕС складається з таких основних етапів:

- визначення мети;

- визначення фактів, які мають відношення до цієї мети;

- отримання даних, які відповідають фактам;

- оцінка даних і отримання логічного висновку за допомогою механізму виведення.

Такий процес називається прямим ланцюгом міркування, тобто ланцюгом від даних до логічного висновку.

Процес, в якому висновок використовується для пошуку даних, які його підтримують, називається зворотнім (оберненим) ланцюгом міркування.Рис.4.1. Схема роботи ЕС з прямим та зворотнім ланцюгами міркування

4.1. Розробка задачі із зворотнім ланцюгом міркування.Умова задачі:

ЕС повинна визначати, до якого виду відноситься риба на основі наступних знань:

- не риба: не плаває:

- дельфін: плаває, дає молоко:

- щука: плаває, не дає молока, живе в прісній воді, їсть рибу;

- короп: плаває, не дає молока, живе в прісній воді, не їсть рибу;

- скат: плаває, не дає молока, не живе в прісній воді, має електричний заряд:

- акула: плаває, не дає молока, не живе в прісній воді, не має електричного заряду, рухаеться постійно:

- камбала: плаває, не дає молока, не живе в прісній воді, не має електричного заряду, не рухається постійно.
Завдання.

 1. Розробка моделі предметної області.

 2. Розробка дерева рішень.

 3. Розробка сітки виведення для ЕС.4.1.1. Розробка моделі предметної області.


Таблиця 1

Модель предметної області

Види риб

Можливість плавати

Можливість давати молоко

Можливість жити в прісній воді

Їсть рибу

Має електричний заряд

Рухається постійно

не риба

-
дельфін

+

+

щука

+

-

+

+короп

+

-

+

-скат

+

-

-

-

+
акула

+

-

-

-

-

+

камбала

+

-

-

-

-

-

4.1.2. Розробка дерева рішень


4.1.3. Розробка сітки виведення
4.2. Розробка задачі із прямим ланцюгом міркування.Умова задачі:

ЕС повинна прогнозувати можливість повені і давати відповідні рекомендації. При цьому використовуються такі знання:

a) при наявності великої кількості снігу в горах можлива повінь і навпаки;

б) якщо повінь можлива, мають місце такі варiанти:

- якщо температура підвищується, оголосити евакуаційну готовність

-якщо температура не підвищується, евакуаційну готовність не оголошувати;

в) якщо оголошена евакуаційна готовність, можливі варiанти:

при низькому рівні води в річках евакуацію не проводити;

при високому рівні води в річках провести евакуацію.

Завдання

 1. Розробка моделі предметної області.

 2. Розробка дерева рішень.

 3. Розробка сітки виведення для ЕС.4.2.1. Розробка моделі предметної області.


Таблиця 2

Модель предметної області

Евакуація
Кількість снігу

Повінь

Температура

Евакуаційна готовність

Рівень води

Велика

Мала

Можлива

Не можлива

Підвищується

Не підвищується

Оголошена

Не оголошена

Високий

Низький

Евакуація буде

+
+
+
+
+
Евакуації не буде
+
+
+
+
+

4.2.2. Розробка дерева рішень4.2.3. Розробка сітки виведення
Висновок


Можна стверджувати що експертні системи відзначаються певними перевагами над людьми-експертами при використанні. Зокрема, експертна система:

 • переважає можливості людини при вирішенні надзвичайно громіздких проблем;

 • не має упереджених думок, тоді як експерт може користуватися побічними знаннями і легко піддається впливу зовнішніх факторів;

 • не робить поспішних висновків, нехтуючи певними етапами знайдення рішення;

 • забезпечує коректну роботу з інформацією, яка містить помилки, за рахунок використання імовірнісних методів досліджень;

 • дозволяє проводити одночасну обробку альтернативних версій, а також забезпечує можливість обґрунтування рішення та відтворення шляху його прийняття.

Але навіть найкращі з існуючих експертних систем мають певні обмеження у порівнянні з людиною-експертом, які зводяться до таких:

 • Більшість експертних систем не цілком придатні для широкого використання.

 • Все ще залишається проблемою приведення знань, отриманих від експерта, до вигляду, який забезпечував би їх ефективне використання

 • Експертні системи, як правило, не можуть набувати якісно нових знань, не передбачених під час розроблення, і тим більше, не мають здорового глузду. Людина-експерт під час розв'язання задачі зазвичай звертається до своєї інтуїції або здорового глузду, якщо відсутні формальні методи рішення або аналоги розв'язування цієї проблеми.

Саме тому експертні системи не є настільки широко використовуваними на даний момент

Список використаної літератури


 1. Продеус А. М. Експертні системи в медицині: Навчальний посібник [Електронний ресурс] / А. М. Продеус, Ю. С. Синекоп, Є. Я. Швець // Запоріжжя: ЗДІА. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/ES_UchebnoePosobie.pdf.
 1. Субботін С. О. Подання і обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішення / С. О. Субботін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 342 с.
 1. Системи керування базами даних і знань / Під ред. А. Н. Наумова, М., "Фінанси и статистика", 1991.
 1. Експертні системи. Принцип роботи и застосування / Під ред. Р. Форсайта, пер. з англ. – М.: "Радіо и зв’язок", 1987.
 1. Хахановський В. І. Eкспертні системи, проблеми їх використання для вирішення криміналістичних завдань // НАВС. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: https://arm.naiau.kiev.ua/books/kryminalist_inform/lection/lec2.html.
 1. Грабовський В. Г. Експертна система пошуку смартфонів / В. Г. Грабовський, П. Р. Маслій. – Львів, 2017. – 66 с.
 1. Бази даних: Метод. вказівки до провед. практ. занять до розділу «Проектування баз даних» для студентів спеціальності „Автоматизоване управління технологічними процесами” / Уклад.: Л.Д. Ярощук – К. : НТУУ ”КПІ“, 2013. – 34 с.
 1. Філатова Т. В. Інформаційне моделювання предметних областей як елемент оптимального організаційного управління [Електронний ресурс] / Т. В. Філатова // ОДВК. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://dspace.opu.ua/jspui/bitstream

1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас