Ім'я файлу: Курсова.docx
Розширення: docx
Розмір: 543кб.
Дата: 18.03.2023
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії

Курсова робота

З дисципліни: ”Організація баз даних та знань”

Варіант 24

Виконав:

Студент групи:

315- СливкаО.О.

Перевірила:

Кадет Н.П.

Київ 2022

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПРОЕКТУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ 4

1.1. Створення бази даних СУБД в MS Access 4

1.2.  Створення таблиць в режимі конструктора 4

1.3. Встановлення зав’язків між таблицями 6

РОЗДІЛ 2. СТВОРЕННЯ ЗАПИТІВ 6

РОЗДІЛ 3. СТВОРЕННЯ ФОРМ 12

РОЗДІЛ 4.СТВОРЕННЯ ЗВІТІВ 16

ВИСНОВКИ 22

ЛІТЕРАТУРА 22


ВСТУП


«Microsoft Access» (повна назва Microsoft Office Access) — система управління базами даних, програма, що входить до складу пакету офісних програм Microsoft Office. Має широкий спектр функцій, включаючи зв'язані запити, сортування по різних полях, зв'язок із зовнішніми таблицями і базами даних. Завдяки вбудованій мові VBA, в самому Access можна писати підпрограми, що працюють з старими версіями Microsoft Office Access.

Основні компоненти MS Access:

 • конструктор таблиць;

 • конструктор екранних форм;

 • конструктор SQL-запитів (мова SQL в MS Access не відповідає стандарту ANSI);

 • конструктор звітів, що виводяться на друк.

Таблиця — це основний об'єкт бази даних, призначений для збереження даних, документів та інших облікових записів. Запит — вибирає дані з таблиць згідно з умовами, що задаються. Форма — відображає дані з таблиць або запитів відповідно до форматів, описаних користувачем. Форма дозволяє переглядати, редагувати та друкувати дані. Звіт — відображає і друкує дані з таблиць або запитів згідно з описаним користувачем форматом. У звіті дані редагувати не можна.

Вбудовані засоби взаємодії MS Access зі зовнішніми СУБД з використанням інтерфейсу ODBC знімають обмеження, властиві Microsoft Jet Database Engine. Інструменти MS Access, які дозволяють реалізувати таку взаємодію називаються "пов'язані таблиці" (зв'язок з таблицею СУБД) і "запити до сервера" (запит на діалекті SQL, який "розуміє" СУБД). Корпорація Microsoft для побудови повноцінних клієнт-серверних додатків на базі MS Access рекомендує використовувати як рушій бази даних СУБД MS SQL Server. При цьому є можливість поєднати з властивою MS Access простотою інструменти для управління БД і засоби розробки. Відомі також реалізації клієнт-серверних додатків на базі зв'язки Access 2003 з іншими СУБД, зокрема, MySQL

Навіть якщо в процесі роботи з файлом бази даних не застосовувався режим «Конструктор» і нові дані в базу даних не додавалися (тобто якщо база даних тільки проглядалася), то все одно файл бази даних має тенденцію з часом, в процесі роботи з ним, все більше і більше збільшуватися в розмірі. Дуже сприяє збільшенню розміру файлу застосування нових сортувань і фільтрів (особливо якщо було застосовано кілька різних сортувань / фільтрів).

Це збільшення розміру файлу є, фактично, порожнечею, але ця порожнеча лежить всередині файлу, збільшуючи його об'єм. Щоб повернути файлу бази даних нормальний (мінімальний) обсяг (тобто щоб прибрати з файлу порожнечу), в Access є кнопка «Стиснути та відновити базу даних» - цю кнопку потрібно час від часу натискати (при натисканні цієї кнопки ніяка інформація, ніякі дані з файлу бази даних не видаляються). Так само базу даних можна запустити з параметром / compact, що виконає стиснення автоматично і закриє базу по закінченні процесу.

Завдання виконується за варіантом 24 та з даною предметною областю: Діяльністю деякої фірми-ділера є продаж автомобілів з використанням замовлень. Клієнти (фірми) мають можливість одночасно замовити декілька автомобілів та сплатити замовлення протягом деякого періоду.

РОЗДІЛ 1. ПРОЕКТУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ

1.1. Створення бази даних СУБД в MS Access


Перший засіб дозволяє створити порожню БД, а потім додати до неї  об’єкти. 

Другий засіб дозволяє створити БД за допомогою майстра. MS Access  має великий вибір підготовлених баз даних - шаблонів. 

1.2.  Створення таблиць в режимі конструктора


Завдяки режиму конструктора ми легко і зручно можемо призначати ключові поля, тип даних та певні правила вводу нашим таблицям. За допомогою конструктора ми будемо створювати наші таблиці.

Створення таблиці Види автомобілівСтворення таблиці Вміст замовленьСтворення таблиці Довідник фірмСтворення таблиці Замовлення автомобілів1.3. Встановлення зав’язків між таблицями


Після створення таблиці для кожного предмета бази даних у програмі Access необхідно створити засоби, за допомогою яких ці дані за потреби можна зібрати разом. Для цього в пов’язані між собою таблиці потрібно вставити спільні поля й установити зв’язки між цими таблицями. Потім можна створювати запити, форми та звіти, які відображатимуть дані одночасно з кількох форм. Наприклад, наведена тут форма містить дані, отримані з кількох таблиць.

Принцип роботи зв’язків полягає в зіставленні даних у полях ключів – часто такі поля мають однакові імена в обох таблицях. У більшості випадків поля, що збігаються – це первинний ключ однієї таблиці, який створює унікальний ідентифікатор для кожного запису, і зовнішній ключ іншої таблиці.

Типи зв’язків між таблицями

В Access існує три типи зв’язків між таблицями.

 • Зв’язок "один-до-багатьох"

 • Зв’язок "багато-до-багатьох"

 • Зв’язок "один-до-одного"


РОЗДІЛ 2. СТВОРЕННЯ ЗАПИТІВ


Якщо база даних побудована правильно, дані, які необхідно представити за допомогою форми або звіту, зазвичай містять в кількох різних таблицях. Запит дає змогу отримувати відомості з різних таблиць і збирати їх для відображення у формі або запиті. Запитом може бути вимога на отримання результатів даних із бази даних або вимога на виконання дій із даними або те й інше. За допомогою запиту можна отримати відповідь на просте запитання, виконати розрахунки, об’єднати дані з різних таблиць або додати, змінити чи видалити дані з бази даних. Внаслідок такої універсальності існує багато типів запитів, які можна створювати відповідно до завдання. СУБД Access передбачає такі види запитів:

1. Запит-вибір (простий запит).

2. Параметричний запит.

3. Перехресний запит.

4. Модифіковані запити (запити на зміни: запит на видалення, на оновлення, на додавання, на створення таблиці).

Динамічні запити

 1. Побудувати динамічний набір записів, що містить:

Інформацію про автомобілі, оптова ціна яких не перевищує 13000 у.о. Динамічний набір записів повинен містити поля, що співпадають з полями таблиці Види автомобілів. Дані порядкуватипо зростанню оптової ціни автомобілів.


Замовлення автомобілів фірм “ЛДС” та “Бостон-Київ” за другий квартал. Динамічний набір

записів повинен містити такі поля: Код замовлення, Назва автомобіля, Назва фірми, Телефон,

Кількість, Ціна, Вартість замовлення. Елементи поля Вартість замовлення розраховуються як

добуток ціни автомобіля на кількість замовлених автомобілів. Для обчислення ціни скористатися правилом, що наведено під час описання підпорядкованої форми Замовлення та їх вміст. Дані впорядкувати по алфавіту назв фірм.Визначити не сплачені замовлення автомобілів, що замовлені до

01.07.21. Динамічний набір записів повинен містити такі поля: Код замовлення, Назва фірми,Телефон, Дата, Примітка.


Групові запити

 1. Створити групові запити, які визначають для всіх видів послуг загальну вартість замовлень

усіма клієнтами;
деякого типу (назва автомобіля повинна задаватися під час виконання запита у вигляді

параметра. Передбачити завдання назви автомобіля по ключовому слову);
за деякий проміжок часу (нижня та верхня границі проміжку часу повинні вводитись під час виконання запита у вигляді параметрів);за деякий місяць року (значення параметра повинно вводитись у такому форматі “yyyy mm”, де

yyyy” означає рік, а “mm” - назву місяця).

Перехресний запит

З використанням перехресного запиту вивести дані, що містять інформацію про кількість

замовлених автомобілів, оптова ціна яких перевищує 5000, для кожної фірми по місяцях.

Результати подати у вигляді перехресної таблиці, в якій елементами першого стовпця будуть

назви фірм, а назвами стовпців - рік та місяць у такому форматі “yyyy mm”, де “yyyy” означає рік, а “mm” - номер місяця.Модифікація даних (запити-дії)

З використанням запитів-дій виконати такі модифікації даних

Зменшити на 2% роздрібну ціну та на 5% оптову ціну автомобілів, кількість замовлень яких за

другий квартал не перевищує 5.

ДОПІСЛЯ


З таблиці Замовлення автомобілів видалити записи, в яких замовлення не оплачено. До видалення

даних зберегти в окремій таблиці записи, що підлягають видаленню.


НОВА ТАБЛИЦЯ


РОЗДІЛ 3. СТВОРЕННЯ ФОРМ


Форма в програмі Access – це аналог вітрини в магазині, яка дає змогу легко переглядати та вибирати потрібні товари. Оскільки форми – це об’єкти, за допомогою яких користувачі можуть додавати, редагувати або відображати дані, що зберігаються в локальній базі даних Microsoft Access, структура форми – це важливий аспект. Якщо очікується, що локальну базу даних Access використовуватимуть кілька користувачів, її слід правильно спроектувати, щоб вони могли ефективно й точно вводити дані.

Для вводу, модифікації та перегляду даних БД створити такі форми:

Форму Замовлення автомобілів для вводу та модифікації даних таблиці Замовлення автомобілів. Для вводу даних у поле Код фірми на формі використати поле зі списком. Список будується по таблиці Довідник фірм.Форму Фірми для вводу та модифікації даних таблиці Довідник фірм. Форму Автомобілі для

вводу та модифікації даних таблиці Види автомобілів.


Форму Автомобілі для вводу та модифікації даних таблиці Види автомобілів.


Ієрархічну форму Замовлення та їх вміст для одночасного вводу даних у таблиці Замовлення автомобілів та Вміст замовлень. Для вводу даних у поле код фірми на формі використати поле зі списком. Список будується по таблиці Довідник фірм. На формі передбачити поле Телефон для вводу даних у таблицю Довідник фірм. У підпорядкованій формі Вміст замовлень передбачити такі елементи управління: поле зі списком Автомобіль для вводу даних у поле Код автомобіля. Список будується по таблиці Види автомобілів; поле Кількість; поля Оптова ціна та Роздрібна ціна; розрахункове поле Вартість - елементи поля Вартість розраховуються як добуток ціни автомобіля на кількість замовлених автомобілів. Для обчислення ціни скористатися таким правилом: якщо кількість замовлених автомобілів в замовленні перевищує 2, то ціна буде дорівнювати оптовій ціні, в іншому випадку - роздрібній ціні; розрахункові поля, що містять загальну кількість автомобілів та загальну вартість автомобілів.


Взаємопов’язані форми Фірми та Замовлення фірми. Форма Фірми використовується для

перегляду та введення даних в таблицю Довідник фірм. Вона також містить кнопку

Замовлення, натискання на яку призводить до виводу на екран підпорядкованої форми

Замовлення фірми. На підпорядкованій формі відображається інформація про замовлення

вибраної фірми. Підпорядкована форма повинна містити такі поля:

Код замовлення; Дата; Примітка;

Кількість автомобілів, що містить кількість автомобілів різних типів, замовлених фірмою в одному замовленні; Вартість замовлення, що містить значення, яке дорівнює сумі вартостей, замовлених в одному замовленні. Для обчислення вартості див. правило, що наведено під час описання підпорядкованої форми Замовлення та їх Вміст;

розрахункові поля для виводу кількості замовлень та загальної вартості замовлень вибраної фірми.


Ієрархічну форму Автомобілі та замовлення для вводу даних у таблиці Види автомобілів та Замовлення автомобілів. Ієрархічна форма складається з двох вкладок Види автомобілів та Замовлення. Елементи управління вкладки Види автомобілів аналогічні елементам управління форми Види автомобілів. Підпорядкована форма Замовлення містить такі поля: Код замовлення; Назва фірми; Дата; Примітка; Кількість; розрахункові поля для виводу загальної кількості замовлень та загальної вартості автомобілів одного типу.


РОЗДІЛ 4.СТВОРЕННЯ ЗВІТІВ


За допомогою звітів можна переглядати, форматувати та підсумовувати дані. Наприклад, можна створити простий звіт, у якому будуть представлені номери телефонів усіх ваших контактів, або зведений звіт за даними про збут у різних регіонах і за різні часові проміжки.

Звіт – це об’єкт бази даних, яким зручно користуватися для представлення відомостей у базі даних для будь-яких із зазначених нижче цілей.

 • Відображення або розповсюдження зведення даних.

 • Архів знімки даних.

 • Надання докладних відомостей про окремі записи.

 • Створення підписів.

Створення звітів

 1. Звіт Аналіз попиту автомобілів в розрізі місяців. Звіт повинен містити такі поля: Код замовлення, Назва автомобіля, Назва фірми, Телефон, Дата, Примітка, Кількість, Ціна, Вартість. Дані звіту згрупувати по полю дата (по місяцях). В межах однієї групи - по полю Назва автомобіля.

 1. Звіт Аналіз попиту автомобілів в розрізі типів. Звіт повинен містити такі поля: Назва

автомобіля, Дата, Код замовлення, Примітка, Кількість, Ціна, Вартість. Дані звіту згрупувати

по полю Назва автомобіля.

 1. Звіт Аналіз попиту автомобілів в розрізі клієнтів. Звіт повинен містити такі поля: Назва фірми, Телефон, Дата, Код замовлення, Примітка, Кількість, Ціна, Вартість. Дані звіту згрупувати по полю Назва фірми.
РОЗДІЛ 5. СТВОРЕННЯ ГОЛОВНОЇ КНОПКОВОЇ ФОРМИ

Кнопкова форма- це форма, єдина мета якої перенаправити вас до інших форм (зазвичай при натисканні мишею кнопки форми). Вона - свого роду головне меню вашої БД. Така форма - одночасно і відправна точка, і центр дій. Типова кнопкова форма містить набір кнопок, що направляють в різнімісця.

Вимоги до інтерфейсу користувача

Для запуску побудованих об’єктів створити Головну форму, що містить декілька вкладок

ВИСНОВКИ


В результаті виконання курсової роботи була розроблена база даних для управління автосервісом. При виконанні роботи були задіяні всі переваги пакету MS Access, зокрема конструктори таблиць та всіх керуючих елементів. Завдяки цьому було створено:

 • таблиці;

 • форми;

 • групові запити;

 • динамічні запити;

 • перехресні запити;

 • звіти;

 • головну кнопкову форму

ЛІТЕРАТУРА


 1. https://www.youtube.com/watch?v=EQBjZmxcXsI&list=PLnzEVwX9gt1iyK1z1cDgQkszYukA4sSKl

 2. https://hddrecover.ru/android/glavnaya-knopochnaya-forma-v-access-opisanie-sozdanie-glavnoi-knopochnoi-formy-bazy/

 3. https://www.youtube.com/watch?v=Ou0HJtzypOUhttps://studfile.net/preview/5943283/

скачати

© Усі права захищені
написати до нас