Ім'я файлу: Звіт виробнича Семочко М.docx
Розширення: docx
Розмір: 24кб.
Дата: 05.05.2021
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування»

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»

ЗВІТ

з виробничої та переддипломної практики
здобувача вищої освіти

освітнього ступеня бакалавр

IV курсу групи ЗТГРС/17

_______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

період практики з 05.04.2021 р. до 23.04.2021 р.
база практики ____________________________________________

Керівники практики

від підприємства ________________ ________________________

підпис ПІП
Керівник практики

від університету ________________ Дорош Ю.С.________________ Мороз В.П.

Звіт захищено з оцінкою: _________________
Члени комісії __________________________

__________________________

__________________________
ЛЬВІВ – 2021
Здобувач вищої освіти_________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
прибув на підприємство, організацію, установу

підприємства, організації, установи «05» квітня 2021 року
____________ ____________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)МП
вибув з підприємства, організації, установи

підприємства, організації, установи «23» квітня 2021 року
____________ ____________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)МП


ЗМІСТ

Вступ

Основна частина

Програмні завдання виробничої практики

1. Ознайомлення з підприємством, його установчими документами, стандартами та положеннями, яких дотримується у своїй діяльності підприємство, метою його діяльності

2. Характеристика готельно-ресторанного підприємства як суб’єкта підприємницької діяльності

3. Діяльність готельно-ресторанного підприємства. Вивчення асортименту основних послуг.

4. Ознайомитись з технологією надання додаткових послуг підприємством готельно-ресторанного господарства

5. Характеристика внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування готельно-ресторанного підприємства

6.Аналіз функцій, методів, стилів керівництва, технології прийняття управлінських рішень у досліджуваному підприємстві
…….

Програмні завдання переддипломної практики

1. Вивчення складу та структури майна підприємства та ефективності використання оборотних активів підприємства

2. …..

3. …..
Індивідуальне завдання №2

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додаткискачати

© Усі права захищені
написати до нас