1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: Енергоефективність_Проданчук Альона.docx
Розширення: docx
Розмір: 295кб.
Дата: 10.06.2022
скачати
Пов'язані файли:
Cирохина Политология.docx

Г. Вартість палива


Для кожного з варіантів енергопостачання багатоквартирного житлового будинку розраховується за результатами потреби (див. табл.3) і питомими показниками:

 1. вартість природного газу – с1=7000 грн./1000 м3;

Результати розрахунків наведені у табл.5.

Таблиця 5

Вартість палива


Варіант


Енерго-носій


Джерело


Вид палива

Витрата

палива

Вартість палива, тис.грн


Примітка

один.

виміру

кіль-кість

питома

кіль-кість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А

Вода

ТЕЦ

Газ

тис.м3

216,04

7,0

1512,28

1
Ел/енергія


Б

Вода

ТЕЦ

Газ

тис.м3

307,152

7,0

2150,06

2
Ел/енергія
Д. Висновки


На підставі виконаних розрахунків і використанні для порівняння такого критерію оптимізації як вартість первинного палива можна зробити такі висновки:

 1. при використанні природного газу для потреб централізованого теплопостачання (варіант А) є пріоритетним у порівнянні з електрообігрівом для вказаних потреб (варіант Б);

 2. у гр.9 таблиці вказано місце варіанту енергопостачання щодо пріоритетності для критерію оптимізації «вартість паливно-енергетичних ресурсів».

Відповідно, «теплове забруднення» довкілля для варіанту А буде значно меншим у порівнянні з використанням електроенергії для потреб теплопостачання (в умовах задачі, яка розглядається, - потреб гарячого водопостачання).

Література


 1. ДБН В.2.5-64:2012. Назва – [Чинні з 2013-03-01]. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіон України, 2013. – 70с.

 2. Енергетична стратегія України на період до 2035 р. «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»: Схвал. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. №605-р. / Кабінет Міністрів України. URL: https://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id =245234085

 3. Директива Європейського парламенту та Ради 2012/27/EU від 14 листопада 2012 р. «Про енергоефективність». URL: http://saee.gov.ua/sites/ default/files/UKR Directive _27 2012_2.

 4. Про енергетичну ефективність будівель : Закон України № 2118-VII / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 3. С. 5. Ст. 359.

 5. Паризька угода: Угоду ратифіковано Законом  України 14.07.2016 р. 1469-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 995_l61.

 6. Украина попала в ТОП-100 стран по выбросу парниковых газов: названо место. URL: https://economy.apostrophe.ua/news/finansy-i-banki/2018-10-09/ ukraina-popala-v-top-100-stran-po-vyibrosu-parnikovyih-gazov-nazvano-mesto-/142923.

 7. ГКД 34.02.305-2002. Викиди забруднювальних речовин у атмосферу від енергетичних установок. Методика визначення. Київ : Видавництво «КВІЦ», 2002.

 8. Податковий кодекс України: Закон України. №2755-VI / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-19.

 9. Предун К.М. Підвищення енергоефективності існуючого житлового фонду України. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2017. Вип. 65. С. 462-466.

 10. Інженерні мережі в інфраструктурі населених пунктів: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт/ уклад. К.М. Предун, Г.В. Жук, В.Р. Вахула. – К.: КНУБА, 2018. – 42 с.

 11. Енергетичний паспорт будівлі: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт / уклад. К.М. Предун, Г.В. Жук, О.Б. Почка. – Київ: КНУБА, 2019. – 56 с.

1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас