1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: Енергоефективність_Проданчук Альона.docx
Розширення: docx
Розмір: 295кб.
Дата: 10.06.2022
скачати
Пов'язані файли:
Cирохина Политология.docx

В. Викиди забруднювальних речовин і парникових газів в атмосферне повітря

4. Загальна частина


У даній роботі в якості палива розглядається природний газ.

Його фізико-хімічні властивості подано нижче:

а) нижча теплота спалювання  =34 МДж/м3;

б) густина ρ=0,73 кг/м3;

Прогнозовані викиди забруднювальних речовин і парникових газів в атмосферне повітря визначені розрахунковим шляхом, який базується на використанні показників емісії, у відповідності з методикою [ 11] на основі даних про склад та витрату палива. Показник емісії характеризує масову кількість забруднюючої речовини, яка викидається в атмосферу разом з димовими газами, віднесену до одиниці енергії, що виділяється під час згоряння палива. При цьому враховуються характеристики процесу спалювання та заходи щодо зменшення викиду тієї чи іншої забруднюючої речовини.

Загалом при спалюванні газоподібних органічних палив разом з димовими газами в атмосферне повітря надходять такі інгредієнти:

  1. забруднювальні речовини:

а) оксиди азотуNOх в перерахунку на діоксид азоту NO2;

б) оксид вуглецю CO;

в) важкі метали та їх сполуки (в умовах даної задачі їх кількістю можна знехтувати);

  1. парникові гази у складі:

а) діоксид вуглецю CO2;

б) метан CH4;

в) оксид діазоту N2O.

Таблиця 3

Викиди забруднювальних речовин і парникових газів

в атмосферне повітря протягом опалювального періоду

Показник

Умовн.

позначення

Один.

виміру

Варіант енергопостачання

А

Б

1

2

3

4

5

1. Витрата палива

В1

тис. м3

216,04

307,152
В2

т

157,71
А. Викиди забруднювальних речовин:

1. Оксиди азоту:

- показник емісіїг/ГДж

44,82

44,82

- валовий викидт

0,33

0,44

2. Оксид вуглецю

- показник емісіїг/ГДж

17

17

- валовий викидт

0,125

0,177

3. Разом викид
т

0,455

0,617

Б. Викиди парникових газів:

4. Діоксид вуглецю:


- показник емісіїг/ГДж

57659

57659

- валовий викидт

423,7

602,45

5. Метан:

- показник емісіїг/ГДж

1

1

- валовий викидт

0,07

0,01

6. Оксид діазоту:

- показник емісіїг/ГДж

0,1

0,1

- валовий викидт

0,007

0,001

7. Разом викид
т

423,71

602,4511

В. Сумарні викиди забруднювальних речовин і парникових газів:т

424,175

603,067

Г. Податкові зобов’язання за викидигрн.

1512,28

2150,06Податкові зобов’язання за викиди забруднювальних речовин та парникових газів в атмосферне повітря розраховані у відповідності з вимогами [ 12] на підставі ставок податку, які вказано у табл.4.

Таблиця 4

Ставки податку на викиди забруднювальних речовин і парникових газів

Речовина

NOx

CO

CO2

N2O

CH4

1

2

3

4

5

6

Ставка податку, грн./т

1968,65

74,17

0,33

3224,65

111,26


Масова нижча теплота згорання Qri, МДж/кг визначається за формулою :Варіант А:

Масова витрата газоподібного палива В2, визначається за формулою :

В21* ρн=216,04*0,73=157,71

Валовий викид оксидів азоту ENOx, т, визначається за формулою:

ENOx

ENOx

Валовий викид оксидів азоту EСO, т, визначається за формулою:

EСO

EСO

де - показник емісії оксиду вуглецю для природного газустановить =17 г/ГДж;

Валовий викид діоксиду вуглецю EСO2, т, визначається за формулою:

EСO2

EСO2

Валовий викид метану EСН4, т, визначається за формулою:

EСO2

EСO2

де - показник емісії метану під час спалювання природного газу за даними таблиці = 1г/ГДж;

Валовий викид оксиду діазоту EN2O, т, визначається за формулою:

EN2O

EN2O

де - показник емісії метану під час спалювання природного газу за даними таблиці = 0,1г/ГДж;

Сумарна кількість забруднюючих речовин

;

;

Сумарна кількість парникових газів , т/рік, визначається за формулою:

;

;

Всього викидів забруднюючих речовин і парникових газів т/рік, визначається за формулою:

Варіант Б:

Масова витрата газоподібного палива В2, визначається за формулою :

В21* ρн=307,152*0,73=224,22

Валовий викид оксидів азоту ENOx, т, визначається за формулою:

ENOx

ENOx

Валовий викид оксидів азоту EСO, т, визначається за формулою:

EСO

EСO

де - показник емісії оксиду вуглецю для природного газустановить =17 г/ГДж;

Валовий викид діоксиду вуглецю EСO2, т, визначається за формулою:

EСO2

EСO2

Валовий викид метану EСН4, т, визначається за формулою:

EСO2

EСO2

де - показник емісії метану під час спалювання природного газу за даними таблиці = 1г/ГДж;

Валовий викид оксиду діазоту EN2O, т, визначається за формулою:

EN2O

EN2O

де - показник емісії метану під час спалювання природного газу за даними таблиці = 0,1г/ГДж;

Сумарна кількість забруднюючих речовин

;

;

Сумарна кількість парникових газів , т/рік, визначається за формулою:

;

;

Всього викидів забруднюючих речовин і парникових газів т/рік, визначається за формулою:

1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас