Ім'я файлу: лейкоз котів курсова (1).docx
Розширення: docx
Розмір: 3394кб.
Дата: 17.03.2023
скачати


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет ветеринарної медицини

Кафедра епізоотології та інфекційних хвороб тварин
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни “Епізоотологія та інфекційні хвороби”
на тему: “ Діагностика та лікування лейкозу котів

Здобувача вищої освіти 5 курсу групи 6ВМ-1-17

спеціальності 211 “Ветеринарна медицина”
________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник к.вет.н., доцент

(посада, вчене звання, науковий ступінь)

__________ ____________Н.В. Алексєєва

(підпис) (ініціали та прізвище)
Національна шкала ________________________

Кількість балів: _____ Оцінка ECTS ________

Члени комісії: ___________ В.В. Зажарський

(підпис) (ініціали та прізвище)

___________ Н.В. Алексєєва

(підпис) (ініціали та прізвище)

___________ М.В. Білан

(підпис) (ініціали та прізвище)

Дніпро 2022

ЗМІСТ

ВСТУП

3
1

Характеристика ветеринарної клініки

5

2

Епізоотичний стан району

8

3

Визначення хвороби, характеристика збудника, епізоотологічні дані, патогенез

10

4

Клінічні ознаки та перебіг хвороби

14

5

Патолого-анатомічні зміни

18

6

Обґрунтування діагнозу захворювання

19

7

Лікування тварин

24

8

Профілактичні протиепізоотичні та оздоровчі заходи

25

9

Визначення економічної ефективності при проведенні лікувальних, профілактичних протиепізоотичних заходів та економічних збитків при проведенні оздоровчих заходів

27

ВИСНОВКИ

29

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

30

Додатки 32

ВСТУП

На сьогоднішній день вивчення діагностичних аспектів лейкозу кішок і розробка лікувально-профілактичних заходів є дуже актуальною темою, оскільки це захворювання досить широко поширене серед домашніх і бродячих тварин.

Котячу лейкемію можна назвати головною інфекцією кішок 21 століття. Донедавна ветеринари в Україні не були знайомі із захворюваннями, спричиненими FeLV (вірус котячої лейкемії). Низька зацікавленість лікарів була частково пов’язана з відсутністю методів діагностики цих захворювань, а саме з певною терапевтичною безперспективністю діагностики таких діагнозів. За даними зарубіжної літератури, частота FeLV-інфекції у котів становить 1,0-18,0% у різних країнах [6].

Лейкоз кішок - хронічне вірусне захворювання, що характеризується анемією, перитонітом, гломерулонефритом, фібросаркомою, ураженням молочних залоз. Захворюваність тварин вірусом лейкозу в Україні сягає 12,6% [16].

Точна діагностика інфекції важлива, оскільки виявлення та ізоляція інфікованих котів вважається найефективнішим методом профілактики вірусної лейкемії. Щоб повністю виключити будь-який ризик можливого контакту FeLV з домашнім котом, тестування слід проводити не раніше ніж через 90 днів після контакту з носієм вірусу, оскільки коти можуть перебувати на ранніх стадіях зараження на момент першого тесту. Оскільки скринінгові тести виявляють антиген, а не антитіла, ні материнські антитіла, ні антитіла від вакцинації чи попереднього контакту з вірусом не впливають на тест [10].

Актуальною проблемою є своєчасна діагностика та профілактика котячого лейкозу. Великі фінансові втрати, пов'язані з високою вартістю діагностичних та лікувальних заходів.

Виходячи з цього мета моєї нашої роботи в умовах ветеринарної лікарні «ЗооВетЦентр» міста Дніпра вивчити методи діагностики та лікувальнопрофілактичні заходи за вірусного лейкозу кішок. Поставлені такі завдання:

1. Вивчити епізоотичну ситуацію;

2. Провести діагностику лейкозу у кішок;

3.Провести розрахунок економічної ефективності ветеринарних заходів.

1. Характеристика ветеринарної клініки

Розташована лікарня у окремій одноповерховій будівлі по вул. Червоний Камінь 12.

Лікарі ветеринарної медицини мають вищу освіту, кваліфікацію «Ветеринар», стаж практичної роботи не менше 10 років; підтвердження формальної кваліфікації.

Персонал клініки забезпечений спецодягом. У лікарні є окреме приміщення для зберігання миючих засобів та обладнання. Двічі на день проводиться вологе прибирання лікарні з дезінфікуючими засобами (розчин хлориду кальцію або Віркон). Кварцування в операційній проводять кілька разів на день.

У лікарні працює наступний персонал:

-головний лікар та хірург ветеринарної клініки

- завідувач і директор клініки

- ветеринарний лікар

- лаборант

- ветеринарний реєстратор

- три лікарі

- чотири помічники

- адміністратор

- прибиральниця

Щороку студенти-ветеринари приймають стажування, щоб розширити свої знання та навички, пов’язані з дрібними тваринами.

При обстеженні тварин у ветеринарних клініках виявляють різні захворювання: віруси, бактерії, паразити, неінфекційні та хірургічні. Директор поліклініки один раз на місяць надає Дніпровській міській ветеринарній лікарні статистичні дані про щеплення проти сказу, позитивні реакції тварин на лептоспіроз, виявлення дирофіляріозу.

Ветеринарні лікарні забезпечують благополуччя регіону, особливо в умовах поширення небезпечних хвороб тварин.

Заробітна плата. Ветеринари отримують щоденну зарплату, що складається з мінімальної заробітної плати (яка виплачується, навіть якщо немає клієнта та прибутку) та відсотка від прибутку за зміну. Лікарі виконують більше хірургічних втручань, ніж терапевтичних маніпуляцій. Власне, тим саме більше роботи протягом зміни та вище заробітна плата.

Лікарня спеціалізується на:

 • Надані лікувальних ветеринарних послуг;

 • Проведенні вакцинації тварин проти інфекційних хвороб;

 • Видача документації населенню – форма №1, форма №2, паспорт

Лікарня складається з таких відділів:

  • Операційна;

  • 2 прийомальних кабінета

  • Крапельна;

  • Приміщення для рентгенологічного дослідження та УЗД

  • Кабінет для працівників;

  • Аптека.

Клініка має стоматологічне обладнання (скаллери), ультразвукове, рентгенівське, біохімічне, хірургічне обладнання, стерилізаційні лампи, дерев’яні лампи, мікроскопи, центрифуги, автоклави, сушильні камери, холодильники для зберігання біопрепаратів, монтажні столи для тварин; шафа для зберігання, гардероб.

В лікарні ведеться облікова ветеринарна документація.

Усі журнали прошнуровані, сторінки пронумеровані.

У ветеринарних клініках є все необхідне для надання кваліфікованої допомоги. У лікарні є готель, де дозволено проживання тварин.

Лікарня надає такі послуги:

 • Терапія;

 • Хірургія;

 • Стоматологія;

 • Гінекологія;

 • Лабораторна діагностика;

 • Фізіопроцедури;

 • Дерматологія;

 • Складання раціону;

 • Стаціонар, де знаходяться тварини в епістазі та тяжких станах;

 • Рентген діагностика;

 • Ультразвукове дослідження;

 • Із хірургічних виконуються рутинні операції кастрації та стерилізації, при переломах — остеосинтез, а також абдомінальна хірургія.

Аптеки розповсюджують ветеринарні препарати та консультують щодо їх застосування. Оптова та роздрібна торгівля ветеринарними препаратами здійснюється за ліцензією. Будівля зберігання ветеринарного інвентарю обладнується стелажами, шафами, холодильниками та іншим обладнанням, що забезпечує умови зберігання отруйних і сильнодіючих лікарських засобів, ветеринарних препаратів, реактивів, інших хіміко-фармацевтичних препаратів, хірургічних інструментів, гуми. Вироби, перев'язувальні матеріали та інші види ветеринарної продукції, що відповідають сучасним вимогам.

Також у клініці є багато літератури про хвороби тварин.


2. Епізоотична ситуація

Зростання чисельності кішок, особливо безпритульних, у великих містах є великою загрозою для людей і домашніх тварин через поширення багатьох небезпечних інфекційних захворювань різної етіології. Останніми роками в Україні спостерігається тенденція до збільшення попиту та розведення високопородних котів. На жаль, значна частина цих тварин імпортується з інших країн (а ввезення таких тварин не завжди є законним), що призводить до широкого спектру специфічних захворювань через людський фактор. На сьогоднішній день в нашій країні та на території, що обслуговується ветеринарною лікарнею, дуже напружена епізоотична ситуація з поширенням інфекційних захворювань котів.

Вивчивши дані з амбулаторного журналу за 2022р. було виявлено інфекційні захворювання, що діагностовані у кішок, представлені у таблиці 1.

Табл.1

Захворювання, що виявлені у котів у м.ДніпроЗа даними таблиці бачимо, що мікроспорія найчастіше виявляють у кішок – 65 або 38,7% (табл. 1), хламідіоз у кішок – 30 або 17,8%, відповідно 10 випадків каліцивірусної інфекції та перитоніту з інфекційним 5,9. %, 17 випадків – 10,1% герпесвірусної інфекції та 19 випадків клінічної котячої лейкемії – 11,3%.

Табл.2

Інфекційні хвороби кішок 2022 р., %
3. Визначення хвороби, характеристика збудника, епізоотологічні дані, патогенез

Котячий лейкоз (лейкоз котів, лімфолейкоз, лімфосаркома) — хронічне захворювання, що характеризується анемією, перитонітом, гломерулонефритом, фібросаркомою, ураженням молочних залоз [1].

Збудник

Збудник інфекції - РНК-вмісний вірус лейкозу кішок (Feline LeukemiaVirusFeL-V) відноситься до сімейства Retroviridae, сімейства Oncornavirinae і роду онковірусів.

Особливістю ретровірусів є наявність зворотної транскриптази (РНК-залежної ДНК-полімерази) [10], а також їх характерна морфологія, особливо наявність електрощільних нуклеопротеїдів.

Нуклеокапсид оточений оболонкою, утвореною із зовнішньої оболонки інфікованої клітини під час брунькування вірусної частинки. Віруси характеризуються нестійкістю і персистенцією. FeLV має імуносупресивні властивості, оскільки він є епітеліальним і, що найважливіше, впливає на клітини імунної системи. Розмножується на зернистих лейкоцитах і Т-лімфоцитах. Він викликає відкладення та синтез віруснейтралізуючих антитіл в організмі хазяїна. Гемаглютинаційні та гемоадсорбційні властивості вірусу не визначені.

Як і всі ретровіруси, цей вірус має специфічні ферменти, які дозволяють йому транскрибувати та інтегрувати провірусну РНК і ДНК у геном інфікованої клітини, дозволяючи йому зберігатися в організмі протягом дуже тривалого часу. Після інкубаційного періоду у тварини можуть спостерігатися різні клінічні ознаки (анемія, висока температура, пухлини). Оскільки цей вірус є імунодепресантом, вторинні інфекції виникають часто.

Збудник існує у двох формах. Ендогенні (непатогенні) – спонтанно виділяються з клітини або передаються вертикально під впливом різних індукторів. Вони можуть розмножуватися в клітинах людини і приматів, але не в клітинах котів. Екзогенні онковіруси (FeLV і FeSV) можуть розмножуватися в клітинах хазяїна, поширюватися горизонтально і є висококанцерогенними [3].

Описано три типи VLC: A, B і C, а типи B і C походять від A і є більш патогенними. VLK-A асоціюється з латентною лімфомою. VLK-C і VLK-A викликають фатальну анемію [5].

Вірус спочатку потрапляє в кров, а звідти в кістковий мозок, де розмножується і знову потрапляє в кров зі стійкою віремією. У здорових кішок FeLV виявляється лише в 0,14% випадків, а у кішок з лейкозом – у 90% випадків. Багато котів можуть заразитися FeLV, але ніколи не розвинуть лейкемію.

Стійкість. При оптимальних умовах (середня температура і відносно висока вологість) вірус зберігається:

 • Зовнішньому середовищі – до 48 годин;

 • Обробка спиртом, ефіром або гіпохлоридо інактивують через 5–10 хвилин;

 • Нагрівання до 60 º С – протягом 30 хвилин;

 • До ультрафіолетового опромінення вірус відносно стійкий [6].

Епізоотологія

Вірус котячого лейкозу поширений у всьому світі, і в районах з високою концентрацією диких котів або в районах з великою кількістю тварин (притулки для тварин і готелі з антисанітарними стандартами) вірус поширений найвище, що призводить до високого рівня контакту. Поширене латентне (приховане) носійство вірусу.

Хворіють кішки будь-якого віку та породи, але люди та собаки сприйнятливі до цього вірусу. Він може виділятися зі слиною, молоком, сечею та калом [10].

Найпоширенішими шляхами передачі є передача від матері до потомства, статевий контакт, коли тварини знаходяться на прив’язі, і контакт із хворими тваринами через заражені корми та підстилку, при цьому рівень зараження досягає 90%. Яскраво вираженої сезонності немає.

Відомо, що стійкість кота до лейкемії залежить від кількості циркулюючих антитіл проти вірусу FeLV. Кішки з титром антитіл 1:32 або вище можуть не проявляти жодних ознак захворювання, але є носіями вірусу. У клінічно хворих кішок антитіла можуть не виявлятися [12].

Патогенез

Поширення захворювання і клінічні симптоми тісно пов'язані з віком кішки, імунітетом і кількістю вірусної інфекції. Важливою особливістю вірусу лейкозу, як і інших ретровірусів, є те, що вони вивільняються тільки інфікованими клітинами, які перебувають у стадії поділу (мітозу). Цим пояснюється переважне розмноження вірусу в тканинах, що містять клітини, здатні до швидкого поділу (кістковий мозок, епітелій дихальних і травних шляхів).

Потрапляючи в організм через рот або ніс, вірус активно розмножується в мигдалинах і носоглоткових лімфатичних вузлах і поширюється в інші лімфоїдні тканини, в основному в кістковий мозок. У більшості тварин виникає імунна відповідь, вірус очищається (знищується) і клінічна форма захворювання не розвивається. В іншому випадку вірус може тривалий час залишатися в неактивному стані в кістковому мозку.

Іноді в кістковому мозку відбувається стрес, застосування глюкокортикоїдів і навіть спонтанне, інтенсивне розмноження вірусу, і прихована інфекція переходить у стадію віремії (поява вірусу в клітинах периферичної крові). Ефективна імунна відповідь на цій стадії може зупинити активну інфекцію та призвести до тимчасової (від 2 днів до 8 тижнів) [8].

Деякі коти не можуть позбутися вірусу, він поширюється по всьому тілу з клітинами крові і може проникати в кістковий мозок і вражати стовбурові клітини крові всіх ліній (мієлоїдні, лімфатичні, еритроцити). Ця стадія настає через 2-4 тижні після первинного зараження і може тривати тривалий час. Стовбурові клітини, уражені вірусом, продукують інфіковані клітини крові, в результаті чого виникає стійка вірусемія, а при клінічній картині захворювання (лейкемія, лімфома, анемія та ін.) вірус поширюється на епітелій різних систем та органів (верхні дихальні шляхи, носоглотка та слинні залози, травний тракт, нирки, сечовий міхур) і можуть впливати на інших [10].

4. Клінічні ознаки та перебіг хвороби

Вірус викликає у котів лейкоз, анемію, гломерулонефрит, остеосклероз та імунодепресивний синдром. Розрізняють:

 1. Еритроїдний;

 2. Мієлоїдний;

 3. Лімфоїдний лейкоз.

Лімфоїдний лейкоз може бути 4-х типів:

 1. Вилочковий лейкоз;

 2. Поліцентричний;

 3. Аліментарний;

 4. Справжня лейкемія.

Найбільш поширені: тимусна лімфосаркома і лімфатична лейкемія.

Вірус також викликає ретикулярну саркому і гранулоцитарний лейкоз, а в деяких випадках аутоімунний гломерулонефрит, деякі форми анемії, інфекційний перитоніт, фібросаркому і рак молочної залози. Вважається, що FeLV порушує імунологічну здатність, викликаючи атрофію тимуса та виснаження лімфатичної системи. Горизонтальна передача вірусу може відбуватися епігенетично або контактно. У більшості кішок лейкоз починається від місяців до років після [14].

Захворювання характеризується тривалим інкубаційним періодом (від 4 до 30 тижнів) і хронічним перебігом. Симптоми захворювання спостерігаються у хронічно інфікованих кішок, і більшість з них гине протягом 4 років після зараження [6].

Пухлинні форми.

Основним типом пухлини, асоційованої з інфекцією ВЛК, є лімфома або лімфосаркома, яка зазвичай виникає в перші 5 років життя тварини. Крім незначної втрати ваги, млявості і втрати апетиту, є певні клінічні ознаки, які залежать від локалізації пухлини:

• при руйнуванні кісткового мозку клітинами лімфоми відзначається анемія і нейтропенія;

• при ураженні нирок, вони збільшуються в розмірах, розвивається уремічний синдром, який проявляється анорексією, втратою маси тіла, блювотою і зневодненням;

• при ураженні очей – увеїт і вторинна глаукома;

• при ураженні спинного мозку виникає гостра неврологічна симптоматика, зокрема параліч тазових кінцівок;

• при ураженні передніх часток легень у тварин відзначається утруднене дихання і регургітація (блювота) при ковтанні твердого корму. Грудна клітина втрачає еластичність і не стискується при натисканні. При лімфомі легень в грудній порожнині часто накопичується рідина (гідроторакс або хілоторакс)

• при ураженні кишечника, при пальпації можна виявити вузлові утворення, також спостерігається діарея і блювота.

Лейкози зустрічаються рідше, але вони можуть втягнути в патологічний процес всі стовбурові клітини.

Форми хвороби: неопластична форма (лімфосаркомна і нелімфосаркомна мієлоїдна лейкемія) і неопластична форма з імуносупресією, залученням репродуктивної системи і нирок.

Неопластична форма – лімфосаркома. Приблизно у 20% постійно інфікованих кішок розвивається одна з наступних форм лімфосаркоми: аліментарна, мультицентрична, тимусна або лімфолейкоз. Клінічні ознаки залежать від різних форм лімфосаркоми. Загальні симптоми включають млявість, втрату апетиту та втрату ваги.

Деякі важливі властивості різних форм лімфосаркоми:

• Аліментарна форма: коти проявляють анорексію, блювоту і діарею. Абдомінальні маси охоплюють тонкий кишечник, сліпу і товсту кишки; відповідні лімфатичні вузли також можуть бути уражені.

• Мультицентрична форма: генералізована лімфоденопатія, лімфосаркома нирок, спленомегалія і гепатомегалія. Така форма зазвичай спостерігається у молодих котів.

• Тимусна форма: дисфагія та диспное – найбільш часті ознаки, у найбільш сильно уражених тварин – ціаноз. Плевральний випіт може містити неопластичні клітини.

• Лімфоїдна лейкемічная форма: кістковий мозок втягується первинно і ракові лімфоцити циркулюють в крові. Жовтяниця, лихоманка і блідість слизових оболонок – найбільш часті ознаки, також можуть бути присутніми лімфаденопатія, спленомегалія і гепатомегалія. Різні ступені лихоманки, анорексії і слабкості(рис.1)

• Мієлоїдна лейкемія – головні ураження в даній нелімфосаркомній формі в кістковому мозку з вторинним залученням печінки, селезінки і лімфатичних вузлів. Ця форма лейкемії іменується відповідно до типу пошкодженої клітини з гематологічної лінії, мієлогенна лейкемія, еритролейкемія і лімфобластна лейкемія. Ознаки включають прогресуючу анемію, повторювану лихоманку і втрату ваги. Необхідно пам'ятати, що не всі коти з вище перерахованими формами вірусу лейкемії будуть серологічно позитивними на антиген.

Непухлинні форми - імуносупресія. Механізми імуносупресії вірусної лейкемії котів до кінця не вивчені. Імуносупресія може сприяти розвитку бактеріальних, грибкових, протозойних і вірусних інфекцій.

Прояв:

• Може бути присутнім хронічний риніт або синусит, рани навколо кігтів і періодонтальна хвороба(рис.2)

• Коти, інфіковані ВЛК, особливо схильні до бактеріальної, грибкової та вірусної респіраторної і кишкової інфекції. У хронічних випадках проявляється лихоманкою і наростанням втрати ваги.

• вірус може призвести до зараження вірусним перитонітом котів і гемобартонельозом котів (Haemobartonellafelis) – інфекційною анемією котів.

• Синдром подібний панлейкопенії супроводжує при ВЛК -інфекції. Проявляється у котів вакцинованих проти панлейкопенії.

Репродуктивні порушення:

• ВЛК може призвести до смерті ембріонів і плодів, аборту і безпліддя. Смерть плодів може виникнути через ендометрит. Приблизно у 75% кішок призводить до аборту.

• Кошенята, що вижили – є слабкими та інфікованими.

Гломерулонефрит може бути присутнім у тварин з тривалим ВЛК. Відбувається через відкладення комплексів антиген-антитіло в нирках. Є доказ, що саме така форма гломерулонефриту – основна причина смерті при ВЛК [16]. 1. Патолого-анатомічні зміни

При розтині залежно від виду і стадії лейкозу виявляють дифузні або вогнищеві інфільтрати в органах кровотворення, серозних оболонках, кишечнику, серці, печінці, нирках, матці та інших органах.

При гострому перебігу:

• розміри селезінки зберігаються нормальними або незначно збільшені;

• внутрішні лімфатичні вузли можуть бути незначно збільшені.

При хронічному перебігу:

• внутрішні лімфатичні вузли збільшені;

• виявляються вогнищеві або дифузні розростання лімфоїдної тканини одночасно в багатьох внутрішніх органах (як правило, в печінці, нирках, селезінці), що пов’язано з процесом метастазування. Макроскопічно печінка і нирки сіро-коричневого кольору іноді з жовтим відтінком, пронизані вогнищами сіро-білого кольору різної форми і величини, які чітко виявляються під капсулою органна. При гістологічному дослідженні можна бачити різко виражені клітинні інфільтрати [12].

Макроскопічні зміни при злоякісній формі лейкозу — втомлюваність, анемія, незначне збільшення селезінки, лімфатичних вузлів — нормальних розмірів або незначно збільшених. Кістковий мозок однорідного кольору, світло-червоний з сірим відтінком. Часто спостерігаються ознаки вторинних ускладнень, таких як плеврит і пневмонія.

Топографічна локалізація пухлинного ураження при лімфомі різна. У більшості випадків вони виявляються одночасно в багатьох органах, залучених в процес метастазування. Рідше ці пухлини реєструються в травному тракті, середостінні, нирках, окремих лімфатичних вузлах, ротовій порожнині, шкірі та ділянці очей [13].


6. Обґрунтування діагнозу захворювання

Діагноз ставиться комплексно на основі клінічних ознак і лабораторних досліджень.

Діагностика.

- ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) - діагностика периферичної крові. При вірусемії VLC підтверджується (виявлення антигену), а приховані носії зазвичай негативні.

- Імуноферментний аналіз (ІФА) - виявляє найбільшого збудника, крім його метаболітів (маркерів).

- При клінічному аналізі крові виявляється виражена анемія, «зсув лейкоцитів вправо», значне підвищення артеріального тиску.

– Нерідкі випадки, коли результати ПЛР та ІФА виявляються хибно негативними, тому, якщо клінічна картина відповідає захворюванню, проводять повторні дослідження. VLC вважається негативним після двох негативних ПЛР зразків крові (ELISA) з інтервалом у 12 тижнів.

- Візуальна діагностика (УЗД, рентген) для виявлення лімфоми кишечника, легенів або середостіння. Результати візуальної діагностики дозволяють більш точно провести подальші обстеження, такі як гастроскопія і капроскопія, біопсія тканин ураженої ділянки після лапароскопії [9] .

Метод випробування. На жаль, немає гарантії, що певні діагностичні тести не дадуть результатів і можуть бути хибнопозитивними або хибнонегативними. Тому будь-який діагностичний тест необхідно інтерпретувати в світлі результатів інших діагностичних тестів. Негативний тест зазвичай вказує на те, що певні частинки вірусу відсутні в крові під час тесту. Немає гарантії, що ви не отримаєте позитивний результат в майбутньому. Позитивний тест повинен бути підтверджений, особливо у кішок без патологічних ознак захворювання. Вакцини проти лейуозу не дають позитивного результату тесту. Тест VLK ELISA (імуноферментний аналіз) є дуже точним. Перевіряюит кров, слину або рани на наявність вірусу. Більшість піддослідних кішок мали позитивний результат через 28 днів після зараження, хоча деяким може знадобитися набагато більше часу. Позитивні коти повинні бути перевірені протягом 30 днів, оскільки деякі коти можуть дати негативний результат. Він також контролює наявність антитіл до вірусу котячого імунодефіциту. Це набагато зручніше, тому що комбінований тест вимагає менше крові, ніж два окремі аналізи. Крім того, діагностика дуже точна і не вимагає більше 15-20 хвилин [7].

Аналіз крові та сечі. Часто кількість нейтрофілів може бути підвищена через важку анемію, лімфопенію або нейтропенію, а в деяких випадках – через вторинну бактеріальну інфекцію. Аналіз сечі та біохімічний профіль сироватки: результати змінюються залежно від слабкості організму та типу захворювання.

Велике значення для діагностики лейкозів мають клініко-морфологічні та гематологічні методи разом з обов'язковим підтвердженням діагнозу патолого-гістологічними дослідженнями. Це пояснюється тим, що кішки можуть тривалий час бути носіями вірусу , не викликаючи пухлинного процесу [11].

Якщо видимі ознаки захворювання неповні або відсутні, то діагноз ставиться за результатами дослідження крові. При цьому враховується кількість молодих клітин, абсолютний і процентний вміст лейкоцитів. Однак цей метод аналізу крові не може виявити всіх пацієнтів з різними формами лейкемії. В даний час розроблено до 20 різних методів лабораторної діагностики. Імуноферментні аналізи, реакції імунодифузії в агаровому гелі та імунофлуоресценція найбільш підходять для цього виду тварин. Важливим критерієм діагностики котячого лейкозу є результати гістологічного дослідження. Нещодавно методом ПЛР в крові кішок була виявлена ​​вірусна ДНК. Метод ПЛР специфічний і надійний [5]

Імунна хроматографія. Ці тести засновані на тому ж принципі, що і ІФА. Діагностична чутливість та специфічність таких експрес тестів можна порівняти з ІФА [13].

Реакція імунофлюоресценції. Першим методом виявлення вірусів у польових умовах була реакція непрямої імунофлуоресценції. Він базувався на спостереженні, що в інфікованих кішок був виявлений вірусний компонент, непряма відповідь у гранулоцитах, лімфоцитах і тромбоцитах. Імунофлюоресценція з мазків крові. Хоча діагностична чутливість методу значно нижча порівняно з виявленням вірусу за допомогою ПЛР, позитивний результат зазвичай свідчить про стійку вірусемію [7]. Якщо кішка має лейкопенію або інфікована невеликою кількістю лейкоцитів у периферичній крові, інфекція може залишитися непоміченою.

Культивування вірусів. Найвищим критерієм діагностики захворювання було виділення вірусу з культури клітин. [10]. Насправді виявлення інфекційних часток на ранніх стадіях інфекції часто є найбільш чутливим методом. Через складну логістику цей тест більше не використовується в рутинних дослідженнях.

ПЛР для виявлення провірусу (ДНК). Визначити специфічну послідовність екзогенного провірусу виявилося досить складно, оскільки кожна клітина кішки містить 12-15 копій генетичного матеріалу ендогенного вірусу FeLV [13]. Поява ПЛР у реальному часі, яка дозволяє проводити кількісний аналіз провірусів, значно підвищила цінність методу ПЛР. Він має найвищу аналітичну та діагностичну чутливість, враховуючи, що всі лабораторні дослідження проводяться у відповідних умовах відповідно до всіх вимог.ПЛР для виявлення провірусу може бути корисним у кішок з негативними імунохроматографічними тестами [7].

Непрямі методи виявлення. Незважаючи на те, що можна виявити антитіла до вірусу FeLV, результати такого аналізу важко інтерпретувати, так як багато кішок мають антитіла до ендогенного вірусу. Тому такі тести в даний час не мають клінічного значення. Є тести на вірус-нейтралізуючі антитіла, але вони не набули широкого використання (в основному, використовуються в Великобританії). Інтерпретація результатів досліджень. Перший тест, який буде позитивним практично відразу після зараження, це виділення вірусу на культурі клітин. Через декілька днів після зараження для діагностики можно використовувати ПЛР для виявлення ДНК і РНК, а потім ІФА [5]. Кішки з стійкою віремією, як правило, дають позитивний результат за всіма тестами.

Тести для діагностики інфекції FeLV насправді використовуються частіше. Це імунохроматографічний швидкий тест на виявлення антигену. Хоча захворюваність котячої лейкемією поступово знижується, у багатьох європейських країнах спостерігається тенденція до збільшення хибнопозитивних результатів. Тому підозрілі та позитивні результати у здорових кішок завжди повинні бути підтверджені методом ПЛР. Позитивний результат у кішок з клінічними ознаками інфекції є більш надійним, оскільки поширення вірусу у таких тварин, ймовірно, буде набагато вищим. Кішки з позитивним тестом можуть позбутися вірусемії протягом 2-16 тижнів, а в деяких випадках і довше [7].

Таким чином, будь-яка позитивна кішка без клінічних ознак повинна бути ізольована та повторно перевірена через кілька тижнів або місяців. Кішки без вірусу в крові дадуть негативний результат на РНК за допомогою ІФА, імунохроматографії та ПЛР, але будуть позитивними, якщо буде виявлено провірус. Хоча в більшості випадків клінічне значення у таких котів мало, слід вважати, що вони мають приховану інфекцію. Однак у деяких випадках хронічний стрес, пригнічення імунітету або супутня інфекція можуть спричинити реактивацію вірусу. Середнє провірусне навантаження у кішок, які подолали вірусемію, у сотні разів нижче, ніж у кішок із стійкою вірусемією. Невелика кількість котів (2-3%) все ще залишаються позитивними за результатами ІФА та імунохроматографії. Вогнище інфекції у цих тварин знаходиться за межами кісткового мозку. Цих кішок слід вважати можливим джерелом інфекції.

Таким чином, котів можна спочатку перевірити на вірусний білок р27 за допомогою імунохроматографічного аналізу. Якщо з будь-якої причини результат негативний, слід повторити тест у кваліфікованій лабораторії з використанням альтернативного формату (ПЛР для виявлення провірусу) [2].

Диференційна діагностика

  • Вірус імунодефіциту котів.

  • Бактеріальна, паразитарна, вірусна або грибкова інфекція

  • Не вірусний непластичний процес.

  • Панлейкопенія [9].


7. Лікування

Боротьба з ретровірусами, які викликають хронічні вірусні інфекції, надзвичайно складна. Це пояснюється тим, що для запобігання розмноженню вірусу необхідно знищити всі клітини, які містять вірус, що може призвести до загибелі тварини [1].

В даний час не існує препаратів, здатних повністю знищити вірус. Застосовують симптоматичне лікування та при необхідності застосовують імуномодулятори (наприклад, інтерферон Вірбаген Омега для тварин). Для лікування лімфоми використовуються хіміотерапевтичні препарати (в основному вінкристин і циклофосфамід). В результаті його застосування пухлина зазвичай швидко зменшується, але період ремісії не перевищує декількох місяців [13].

Після розвитку вторинної бактеріальної інфекції клінічний стан хворої кішки може тимчасово покращитися при лікуванні антибіотиками (пеніциліни, цефалоспорини). Однак через нейтропенію (зниження кількості нейтрофілів у крові) вторинні бактеріальні інфекції часто рецидивують, незважаючи на лікування. Переливання крові добре допомагає при важкій анемії, але забезпечує короткочасний терапевтичний ефект. Але оскільки кістковий мозок хворої кішки протягом усього життя не може виробляти необхідну кількість еритроцитів, цю процедуру необхідно повторювати кожні 10-14 днів. Повторне переливання крові небезпечно нирковою недостатністю і розвитком ДВЗ-синдрому. Препарати, що стимулюють вироблення еритроцитів (еритреїн, епокрін), не тільки марні, але й небезпечні. Репродукція вірусу в кістковому мозку відбувається під час активного ділення клітин [4].8. Профілактика

Ізоляція кошенят віком до 16 тижнів (особливо чутливих до первинної інфекції) є одним з ефективних методів профілактики. У домогосподарствах з кількома тваринами (у деяких із стійкою вірусемією) фізична ізоляція котів, яка може зменшити ризик зараження, все ще є складним завданням. Ці антивірусні плани можна застосовувати в розплідниках та інших котячих розплідниках [14].

Вони засновані на повторних тестах (кожні 12-14 тижнів) і негайній ізоляції кішок з позитивним тестом. Тільки коти з негативними результатами двох послідовних тестів утримуються разом. Недоліком цього плану ліквідації є те, що коти з транзиторною вірусемією також поміщаються в карантин. Введення нової тварини також вимагає двох тестів кожні 16 тижнів, протягом яких тварина повинна перебувати на карантині.

Гігієна. Вірус чутливий до тепла, мила та інших звичайних дезінфікуючих засобів, тому постіль і посуд необхідно регулярно мити [15].

Специфічна профілактика

Хоча імунітет не перевірявся, у Сполучених Штатах була продемонстрована можливість вакцинації кішок від лейкемії та створена ефективна вакцина. При відсутності лейкозу та сформованості індивідуального імунітету у кішок була продемонстрована можливість латентної інфекції ВЛК, що стало основою для розробки специфічних профілактичних заходів. Розроблено рекомбінантну субодиничну вакцину проти котячого лейкозу. Як Ag використовували глікозильований глікопротеїн оболонки підгрупи VLK A. Цей рекомбінантний білок містив перші 34 амінокислоти білка оболонки (gp70) і трансмембранного білка p15E. Вакцина являє собою очищений білок, адсорбований на ГОА і містить сапоніни. Вакциновані коти реагують на введення VLC. Щеплені тварини захищені від вірусної інфекції. Оптимальна доза - 0,02-0,4 мг інактивованого вірусного білка внутрішньом'язово. Як допоміжний засіб використовують неповний ад’ювант Фрейнда або ГОА. Вакцина запобігає стійкій інфекції. Ревакцинація кішок субодиничними вакцинами, що містять АГ субтипів А, В і С і мембранну АГ котячого онконовірусу АГ через 2 і 11 тижнів після вакцинації призвела до захисту від інфекції, коли тварини згодом були заражені вірулентним штамом VLK. Він добре захищав кішку від постійного зараження і розвитку пухлин. Доведено, що живі рекомбінантні вакцини є безпечними та ефективними. У половини вакцинованих кошенят вакцинний вірус був виявлений у кістковому мозку від 2 до 4 тижнів, але не був присутній у периферичній крові та не видалявся зі слиною, сечею чи калом. Нещепленим кошенятам він не передавався горизонтальним шляхом. Вакцина, виготовлена ​​з оброблених формаліном клітин Pb74, захищала кошенят від вірусемії та розвитку пухлини [4].

Вакцина проти вірусної лейкемії котів «Леомінор». Вакцина Леомінор є безпечним і високоефективним засобом специфічної профілактики вірусної лейкемії котів [10]. Вакцина Леомінор виготовлена з інактивованого виробничого штаму вірусу лейкемії котів (штам «Рікард») з селевим адьювантом і являє собою непрозору рідину від яскраво-жовтого до рожевого кольору. Допускається випадання незначного осаду, легко розбивається при струшуванні. Вакцину застосовують з профілактичною метою для імунізації клінічно здорових котенят і дорослих котів. Вакцина викликає формування імунної відповіді до вірусної лейкемії на 21 добу після вакцинації тривалістю 12 місяців.

Вакцина Purevax (пюрвакс) від Merial.

Вакцина від кальцивіруса (два нові штами кальцивіруса), герпесвірусу, пан лейкопенії + варант с халамідіозом та вірусною лейкемією. П’ятивалентна. Вона містить інактивований вірус лейкемії котів .


9. Визначення економічної ефективності при проведенні лікувальних, профілактичних протиепізоотичних заходів та економічних збитків при проведенні оздоровчих заходів

Розрахунок економічної ефективності дуже важливий, тому що ветеринар може правильно розрахувати вартість препаратів, діагностики, профілактики та знос лікувального обладнання однієї тварини. З фінансової точки зору зрозуміло, чи необхідно запобігати інфекційним захворюванням. Для цього ми підрахували загальну вартість тварини, хворої на лейкоз.

Заробітна плата ветеринара в стаціонарі становить 10 000 грн за 21 робочий день.

1) 10 000 грн:21 робочий день = 476,19 грн - ціна одного робочого дня

2) 476,19 грн:7 годин = 68 грн - ціна однієї години роботи

3) 68 грн:60 секунд = 1,13 грн - ціна однієї хвилини роботи

На одну тварину лікар витрачає 30 хвилин.

1,13 грн×30 хвилин = 33,9 грн - ціна одного прийому


УЗД коштує 200 грн.

Вартість рентгенологічного дослідження в одній проекції 100 грн.

Тварину обстежили в 3 проекціях, тому вартість 300 грн.

Загальна вартість лабораторних та приладових методів дослідження

Вона становила 2116 грн за тварину.

Таким чином, усі витрати на обстеження, діагностику та лікування тварин 4168,2 грн.

Вакцинація раз на рік вакциною PureVax FeLV 450 грн.

Тобто, якщо власник вчасно вакцинує тварину економія 3718,2 грн за один рік.

ВИСНОВКИ

1. Серед пацієнтів ветеринарної лікарні «Зооветцентр» FeLV-інфекція котів становить 9,21%, захворюваність — 3,37%, тому необхідно провести масштабне дослідження серед транспортованих котів та виставок. Серед анамнестичних даних єдиною загальною ознакою можливого зараження кішки є відсутність щеплення проти вірусної лейкемії.

2. ПЛР у реальному часі має найвищу аналітичну та діагностичну чутливість, враховуючи, що всі лабораторні дослідження проводяться у відповідних умовах відповідно до всіх вимог. ПЛР для виявлення провірусу може бути корисним у кішок з негативними імунохроматографічними тестами.

3. Усі витрати на обстеження, діагностику та лікування однієї хворої кішки становить 4168,2 грн. Вакцинація раз на рік вакциною PureVax FeLV 450 грн. Це доводить, що економія у разі своєчасної вакцинації кішки становить 3718,2 грн

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бессарабов Б.Ф., Сидорчука А.А., Воронін Є.С. Інфекційні хвороби тварин Москва.: Колос, 2007. 270с.

 2. Вахрушев Я. М., Шкатова Е. Ю. Лабораторные методы диагностики. Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. 96 с.

 3. Вербицький П. І., Бусол В. О., Достоєвський П. П. Довідник лікаря ветеринарної медицини. Київ : Урожай, 2004. 1280 с.68

 4. Галатюк О.Є., Радзиховський М.Л Організація профілактичних та оздоровчих заходів при інфекційних хворобах тварин. Методичний посібник.Житомир ПП «Рута», 2013. 456 с.

 5. Герасимов В. В. Применение ИФА для диагностики инфекционных болезней мелких домашних животных: мат. междунар. науч. конф. Казань,2000. С. 159‒160.

 6. Жданова, В.М. Загальна вірусологія. / В.М. Жданова. – Москва.: Видавництво Медицина, 2000. – 220 с.

 7. Лефковітс, І. Методи дослідження в імунології / І. Лефковітс, Б. Перніс. – Москва .: Мир, 1981. – 530 с.

 8. Люта В.А., Кононов О.В. Практикум з мікробіології : навч. посібник. 2-е вид. Київ. ВСВ «Медицина». 2011. 184 с.

 9. Лярски З. Диагностика вирусных болезней животных. Москва : Колос, 1980. С. 133–136.

 10. Масімов, Н.А. Інфекційні хвороби собак і кішок / Н.А. Масімов. С.І.Лебеденко. – С-Пб .: Лань 2009. – 128с.

 11. Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин / Левченко В. І. та ін. за ред. В. І. Левченка. Київ : Аграрна освіта, 2010. 437 с.

 12. Самуйленко, А. Я. Інфекційна патологія тварин / А. Я. Самуйленко, Б. В. Соловйов, Е. А. Непоклонов, Е. Ф. Воронін. М .: Колос С, 2006. – 910с.

 13. Старченко, С.В. Хвороби собак і кішок: Комплексна діагностика і терапія: навч. Посібник / С. В. Старченко, А. А. Стекольников, Р. М. Васильєв [та інші.]; під ред. А. А. Стекольнікова, С. В. Старченкова. – 4-е изд., Испр. І доп. – Санкт-Петербург: СпецЛит, 2013. – 926 с.

 14. Сюрин В.Н., Белоусова Р.В., Фомина Н.В. Ветеринарная вирусология: Учебник..-М.-Агропромиздат.- 1991.

 15. Троценко Н.И. Практикум по ветеринарной вирусологии. – М.: Агропромиздат,1999

 16. Федосов, Д.В. Дослідження ретровірусних інфекцій кішок. / Федосов, Д.В. // Зб. Праць 6-ий Всеросійської ‘науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Москва, 2011. – С. 115. ].


ДодаткиРисунок1 – Жовтяничність шкіри за лейкозу котаРисунок 2 - Стоматит у кота хворого на лейкоз
скачати

© Усі права захищені
написати до нас