Ім'я файлу: практика 2.06.docx
Розширення: docx
Розмір: 34кб.
Дата: 11.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
1355-Текст статьи-1549-1-10-20160331.docx
2_5253728215511338478.docx
реф. уп.docx
практика 30.05.docx
С.В.Петрушин «Любовь и другие человеческие отношения».doc

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ


студента __________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
факультет __________________________________________________________
Кафедра, циклова комісія ____________________________________________
Освітньо-кваліфікаційний рівень _____________________________________
Напрям підготовки _________________________________________________
Спеціальність______________________________________________________

(номер, назва)
_________ курс, група _______________

1. Основні положення практики

1.1. Студент до відбуття на практику повинен дістати інструктаж керівника практики і:

- оформлений щоденник (посвідчення про відрядження);

- індивідуальні завдання з виробничої практики;

- направлення на практику ;

- направлення на поселення в гуртожиток (у разі потреби).
1.2. Студент, прибувши на підприємство, повинен подати

керівникові від підприємства щоденник, пройти інструктаж

з техніки безпеки й пожежної профілактики, ознайомитися

з робочим місцем, правилами експлуатації устаткування

та уточнити план проходження практики.
1.3. Під час проходження практики студент зобов’язаний суворо

дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства.
1.4. Звіт про практику студент складає відповідно до календарного графіка проходження практики й додаткових вказівок керівників практики від ВНЗ й від підприємства.
1.5. Студент, що не виконав вимог практики й дістав негативний

відгук про роботу або незадовільну оцінку під час захисту звіту,

направляється повторно на практику в наступному навчальному

році згідно з графіком навчального процесу.

2. Календарний графік проходження практики


№ з/п

Назви робіт

Терміни виконання робіт

Відмітки про виконання

1

2

3

4

1

Прибуття на місце проходження практики.

26.04

+

2

Ознайомлення з робочим місцем, керівництвом та колективом.

27.04

+

3

Проходження техніки безпеки на робочому місці.

28.04

+

4

Ознайомлення з організаційною структурою підприємства

29.04

+

5

Ознайомлення з національними стандартами та положеннями бухгалтерського обліку та нормативно є-правовими актами за якими діє підприємство.

30.04

+

6

Ознайомлення з робочими програмами фінансового відділу та специфікою роботи підприємства.

4.05

+

7

Проведення аналізу фінансової звітності за останні 3 роки.

5.05

+

8

Проведення аналізу фінансової звітності за останні 3 роки.

6 05

+

9

Проведення аналізу фінансової звітності за останні 3 роки.

7.05

+

10

Участь у підготовці проектів планів реалізації продукції, завдань, підвищення рентабельності виробництва

11.05

+

11

Оформлення за встановленими строками фінансово-розрахункових та банківських операцій, виплату заробітної плати працівника

12.05

+

12

Забезпеяення розрахукнків з усіма постачальниками

13.05

+

13

Здійснення контролю складання та оформлення кошторисних актів

14.05

+

14

Здійснення контролю складання та оформлення кошторисних актів

17.05

+

15

Складання звіту роботи підприємства та пропозиції у визначенні необхідності та доцільності взяття кредиту щодо виконання планових завдань.

18.05

+

16

Складання звіту роботи підприємства та пропозиції у визначенні необхідності та доцільності взяття кредиту щодо виконання планових завдань.

19.05

+

17

Оформлення фінансово-розрахункових та банківських операцій

20.05

+

18

Здійснення контролю щодо виконання фінансово-кредитного плану

21.05

+

19

Проведення аналізу господарської діяльності підприємства за останній місяць

24.05

+

20

Проведення аналізу господарської діяльності підприємства за останній місяць

25.05

+

21

Складання фінансової звітності та нарахування податків та своєчасна відправка до ДФС

26.05

+

22

Складання фінансової звітності та нарахування податків та своєчасна відправка до ДФС

27.05

+

23

Складання фінансової звітності графіку доходів підприємства за місяць.

28.05

+

24

Складання звіту по проходження виробничої практики на робочому місці.

31.05

+

25

Складання звіту по проходження виробничої практики на робочому місці.

1.06

+

26

Підготовка звіту для написання виробничої практики

2.06

+

27

Продовження написаня звіту з проходження  практики

3.06

+

28

Закінчення написання звіту з проходження практики

4.06

+

Керівник практики: від ВНЗ __________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

від підприємства, організації, установи ______ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

3. Робочі записи під час практики


26.04 – Прибуття на місце проходження практики ТОВ «ФБ сервіс»

27-30.04 - Ознайомлення з робочим колективом та керівництвом, та

загалом з організаційною структурою, пройшов техніку безпеки на робо-

чому місці.

4.05 – Ознайомлення з робочою програмою Medoc, по введеню фінансо-

вої звітності та розрахунку операцій.

5-7.05 Проведення аналізу підприємства для розуміння специфіки робо-

ти та економічного стану

8-17.05 За дорученням керівництва, участь у реалізації нового проекту

Та підготовка усіх фінансових показників та обґрунтування доцільності

Та необхідності проекту.

18-21.05 Складання звіту з кредитних операцій.

22-27.05 Оформлення податкової звітності до ДФС.

28-31.05 – Складання звітів.

1-3.06 Складання звіту з практики.

4.06 Здача всіх документів. Вибуття з місця проходження практики.


4. Відгук і оцінка роботи студента на практиці
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «ФБ сервіс»

(підприємство, установа)

Набока А.В, проходив виробничу практику в ТОВ «ФБ сервіс», на посаді спеціаліст фінансового відділу в м. КИЇВ з 26 квітня по 4 червня 2021 року.

Під час проходження практики студент відповідально і уважно ставився до виконуваної роботи, активно допомагав співробітникам фінансового відділу підприємства, становив фінансові та кадрові документи, та фінансову звітність, оперуючись на національні стандарти та положення введення бухгалтерської діяльності.

Також освоїв роботу в програмі Medoc та документацію щодо ведення податкової звітності підприємства. Складав договори з клієнтами, вів телефонні і ділові переговори, проводив аналіз діяльності підприємства, координував нарахування заробітної плати працівникам та розрахунками з постачальниками. Ознайомився з підготовкою матеріалів для співробітництва з постачальниками.

Відносно професійних якостей проявив себе як людина компетентна, виконавчий, акуратний, відповідально ставиться до дорученою завданням. Уміло застосовує теоретичні знання, отримані в період навчання в практичній діяльності, при роботі з документами, легко орієнтується в їх утриманні. Володіє навичками роботи за комп'ютером, які використовував при складанні різних документів. У міжособистісних відносинах ввічливий, товариська, легко пристосовується до роботи в колективі. У період проходження практики проявив себе як дисциплінований і відповідальний співробітник. Чітко дотримувався розпорядка робочого дня компанії, слідував поставленим вказівкам, завданням. Вивчив процес управління персоналом компанії, застосовував теоретичні та практичні навички в роботі. В процесі студент мав можливість не тільки вивчати документацію, а й брав участь в її складанні, та показав найвищу ступінь знань в області фінансової звітності та документообігу.

За результатами практики заслуговує оцінку «відмінно».
Підпис керівника практики

від бази практики____________ ______________________________________

(підпис) ПІБ

м.п.
5. Висновок керівника практики від кафедри про роботу студента

Підпис керівника практики від кафедри_______________________________

«____»___________20___р.

Залікова оцінка з практики_________________

Підпис керівника практики від ВНЗ__________________________________

6. Правила ведення й оформлення щоденника

6.1. Щоденник – основний документ студента під час проходження практики.
6.2. Під час практики студент щодня коротко повинен записувати в щоденник усе, що він зробив за день для виконання календарного графіка проходження практики. Докладні записи веде в робочих зошитах, які є продовженням щоденника.
6.3. Не рідше як раз на тиждень студент зобов’язаний подавати щоденник на перегляд керівникам практики від ВНЗ й від підприємства, які перевіряють щоденник, дають письмові зауваження, додаткові завдання й підписують записи, що зробив студент.
6.4. Після закінчення практики щоденник разом із звітом має бути переглянутий керівниками практики, які складають відгуки й підписують його.
6.5.Оформлений щоденник разом зі звітом студент повинен здати на кафедру.
Без заповненого щоденника практика не зараховується.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас