1   2   3   4
Ім'я файлу: ITinF_Test_Pit_F_ZO_3k_13-14_UA.rtf (1).doc
Розширення: doc
Розмір: 466кб.
Дата: 15.09.2020
скачати

Файл /Сохранить как;

 • Сервис/ Параметры;

 • Формат/Автоформат;

 • Файл /Свойства.

  50. До якої категорії програмного забезпечення (ПЗ) належить пакет OpenOffice за способом використання і розповсюдження?

  • пропрієтарне ПЗ;

  • відкрите ПЗ;

  • прикладне ПЗ

  • вільне ПЗ.

  51. Яке стандартне (за замовчанням) розширення мають файли електронних таблиць в програмі OpenOffice.org Calc ?

  • xls;

  • rtf;

  • tbl;

  • ods.

  52. Назвати класи, на які діляться програмні засоби за способом використання та розповсюдження.

  • мережеві, локальні, системні;

  • пропрієтарні, вільні, відкриті;

  • мережеві, вільні, пропрієтарні, локальні;

  • мультимедійні, системні, наукові, ігрові.

  53. Яка програма пакету OpenOffice призначена для створення презентацій?

  • Writer;

  • Draw;

  • Base;

  • Impress.

  54. Який символ використовується в програмі Calc пакету OpenOffice для запису абсолютного посилання на комірку робочого аркуша?

  • #;

  • ^;

  • $;

  • @.

  55. Що являє собою програма Base пакету OpenOffice?

  – мова програмування пакету на основі мови ВASIC;

  – система керування базами даних і доступу до зовнішніх баз даних;

  процесор електроних таблиць;

  – текстовий процесор.

  56. Якою програмою пакету OpenOffice слід скористатися, щоб використати презентацію, створену програмою MS PowerPoint?

  • Writer;

  • Draw;

  • Impress;

  • Base.

  57. Якою програмою пакету OpenOffice слід скористатися, щоб відкрити базу даних, створену за допомогою СКБД MS Access?

  • Writer;

  • Calc;

  • Impress;

  • Base.

  58. Як дістати дистрибутив пакету OpenOffice для встановлення його на персональний комп'ютер?

  • придбати у комп'ютерному магазині або фірмі, яка торгує програмами, ліцензійний диск з дистрибутивом пакету;

  • знайти в Інтернеті будь-який сайт, який підтримує розповсюдження пакету, і виконати установку або скачати пакет;

  • викликати спеціаліста з спеціалізованої комп’ютерної фiрми, щоб він виконав встановлення пакету;

  • знайти в Інтернеті сайт фірми-розробника пакету, замовити і оплатити встановлення, після чого отримати код доступу (пароль) і виконати процедуру встановлення.

  59. Як автоматично вставити в електронний документ редактора MS Word поточну дату ?

  • розмістити у відповідній позиції документа копію поля дати системного календаря;

  • виконати команду Вставка/объект і в її діалоговому вікні задати вставку дат з файлу системного календаря;

  • обрати потрібну позицію в документі і виконати команду Вставка/Дата и время;

  • обрати потрібну позицію в документі, виконати команду Вставка/ Гиперссылка і задати в її діалоговому вікні файл системного календаря.

  60. Як автоматично записувати до комірки робочого аркуша MS Excel поточну дату?

  • створити макрос , який створює скріншот поля дати системного календаря і вставляє його до обраної комірки;

  • обрати комірку, виконати команду Вставка/Поле і в її діалоговому вікні обрати опцію Date;

  • обрати комірку і вставити до неї функцію СЕГОДНЯ ();

  • брати комірку, виконати команду Вставка/Объект і в її діалоговому вікні обрати опцію Дата.

  61. Що таке макрос в MS Office?

  • спеціальний об’єкт , який містить виклик іншого додатку MS Office;

  • спеціальний режим керування роботою додатку , в якому команди подаються мовою Basic у командному рядку;

  • виконувана програма, яка містить послідовність команд додатку , що виконується як одна команда;

  • режим налаштування додатку , в якому користувач має можливість налаштувати його команди шляхом програмування.

  62. Якою командою створюється макрос в додатках пакету MS Office?

  • Сервис/Макрос/Начать запись;

  • Вставка /Объект/Макрос;

  • Сервис/Настройка/Макрос;

  • Вставка/Поле/Макрос

  63. Що таке модуль в MS Office?

  • спеціальний об’єкт , який вставляється до документа і виконує деяку програмовану функцію;

  • програма, написана мовою Visual Basic for Application , яка підключається до додатку MS Office;

  • група об'єктів документа, яка спільно обробляється командами додатку;

  • група команд, зібраних в один блок, для якого створюється власне діалогове вікно.

  64. Як відключити блокування макросів в документах MS Office ?

  • встановити низький рівень безпеки макросів (Включити всі макроси) у діалоговому вікні команди Сервис/Параметры/Безопасность/Безопасность макросов;

  • обрати відповідну опцію в діалоговому вікні команди Сервис/Настройка/Макросы;

  • включити відповідну опцію в діалоговому вікні команди Сервис/Макрос/Макросы/Организатор;

  • включити відповідну опцію в діалоговому вікні команди Сервис/Параметры/Общие.

  65. Що таке Visual Basic for Applications?

  • один з додатків пакету MS Office, призначений для керування документами і додатками анімований;

   • анімований навчальний додаток для вивчення мови Basic, який входить до пакету MS Office;

   • обмежена реалізація мови програмування Visual Basic, вбудована до пакету MS Office як засіб програмування для розширення можливостей програм пакету;

   • спеціальний додаток пакету MS Office, за допомогою якого створюються макроси і їх діалогові вікна

  66. Для чого призначені модулі в MS Office?

  • для розширення можливостей програм пакету шляхом програмної реалізації функцій , які відсутні в командах програм;

   • для програмування документів, які спільно використовуються в проекті і відкриваються та зберігаються разом;

   • для організації взаємозв’язків між документами ,які входять до одного проекту;

   • для автоматичного виконання послідовності операцій с файлами проекту, яка задається програмою.

  67. Малюнок , який міститься у файлі вставляється до кількох текстових документів MS Office. Як зробити так, щоб при зміні малюнку автоматично змінювались і вставлені малюнки в текстових документах ?

  • вставити в кожний текстовий документ копію малюнку через буфер обміну за допомогою команди Правка/ Специальная вставка;

  • командою Вставка/Гиперссылка вставити в кожний текстовий документ гіперпосилання на файл малюнку;

  • для кожного текстового документа застосувати команду Вставка/Файл і задати файл малюнка в її діалоговому вікні;

  • у кожному текстовому документі виконати вставку малюнку командою Вставка/Объект, задавши вставку з файла і встановити опцію зв'язку з файлом.

  68. Що таке браузер (browser)?

  • пристрій для підключення комп’ютера до мережі Інтернет;

  • драйвер модему, яким комп’ютер підключається до Інтернету;

  • програма для відображення вмісту (перегляду) гіпертекстових (html) файлів;

  • сервер, який надає комп’ютерам доступ до мережевих ресурсів у вигляді web-сторінок.

  69. Що таке провайдер?

  • постачальник доступу до послуг мережі Інтернет (підприємство, установа тощо);

  • сервер, який забезпечує підключення локальних мереж і комп’ютерів до Інтернету;

  • програма, яка керує доступом абонентів до сервісів мереж Інтернет;

  • опорний вузол мережі Інтернет, який містить потужні мережеві сервери.

  70. Який принцип передачі інформації (даних) використовується в мережі Інтернет?

  • комутація віртуальних каналів;

   • комутація повідомлень;

   • комутація постійних каналів

   • комутація пакетів

  71. Що таке URL?

  • універсальна мова передачі мережевого контенту;

   • єдиний (уніфікований) вказівник ресурсів;

   • універсальна бібліотека (база) програм доступу до мережевих ресурсів;

   • уніфікований репозиторій мережевих ресурсів

  72. Комп’ютерна мережа – це:

  • декілька комп’ютерів, які розмішені в одному приміщенні;

   • декілька комп’ютерів, які належать одній організації чи підприємству;

   • декілька комп’ютерів, користувачі яких обмінюються повідомленнями;

   • декілька комп’ютерів, з’єднаних між собою каналами зв’язку, по яких вони можуть передавати один одному інформацію.

  73. Яку інформацію містить URL?

  • адреса сервера доступу, ім’я файла ресурсу, ім’я комп’ютера-носія ресурсу (утримувача ресурсу);

   • адреса комп’ютера-носія ресурсу, ім’я файла ресурсу, ім’я програми сервера, яка забезпечує доступ;

   • назву мережевої служби доступу, адреса домена, адреса комп’ютера-носія ресурсу, ім’я;

   • схема доступу, адреса (ім’я) комп’ютера-носія ресурсу, (локальне) ім’я файла ресурсу.

  74. Абонент провайдера Інтернету Kukunet.net зареєстрував скриньку на сервері ukrposhta.ua під іменем userchuchenko. Його поштова адреса (e-mail) є:

  • userchuchenko@kukunet.net.ua/ukrposhta.ua;

   • userchuchenko@ukrposhta.ua;

   • userchuchenko/kukunet.net@ukrposhta/ua;

   • ukrposhta/ua@userchuchenko

  75. Підключення комп’ютера до мережі Інтернет здійснюється за допомогою пристрою, який називається:

  • USB-порт;

   • модем;

   • фільтри;

   • міст.

  76. HTML - це:

  – протокол прикладного рівня мережі Інтернет;

   • мова розмітки документів в www яка описує структуру і склад документа та визначає його відображення;

   • сервіс мережі Інтернет, який забезпечує передачу і відображення гіпертекстових документів;

   • схема доступу, яка підтримує передачу і обробку мультимедійних файлів.

  77. Що таке сайт?

  • програма, яка забезпечує доступ до web-документів, які зберігаються на мережевому сервері;

   • каталог, в якому зареєстровані web-документи зі шляхами доступу до них;

   • електронний документ, створений мовою HTML, який містить гіперпосилання, що пов’язують його з іншими документами;

   • сукупність файлів електронних документів в комп’ютерній мережі, які об’єднані під однією адресою.

  78. Що таке гіперпосилання?

  • це файл, який містить програму доступу і відображення деякого електронного документа;

   • це елемент гіпертекстового документа, який посилається на інший елемент документа, на інший об’єкт (файл, каталог тощо), який знаходиться в актуальному інформаційному просторі або елементи цього об’єкта;

   • це вбудована в документ команда, яка викликає відкриття об’єкта, на який вона вказує;

   • це об’єкт, вмонтований в електронний документ і відображений гіперпосиланням.

  79. Що означає НТТР?

  • служба мережі Інтернет, яка підтримує передачу мультимедійних даних;

   • код доступу до серверів всесвітнього павутиння (служба www);

   • протокол передачі електронної пошти на сервер;

   • протокол прикладного рівня передачі даних у вигляді гіпертекстових файлів.

  80. Що таке FTP?

  • протокол передачі повідомлень в локальній комп’ютерній мережі;

   • протокол передачі файлів;

   • мережевий сервер, який зберігає файли і передає їх на комп’ютери мережі;

   • протокол передачі файлів мультимедійних файлів.

  81. Що таке протокол комп’ютерної мережі?

  • файл, який містить перелік доступних серверів;

   • файл, в якому зберігаються URL-ресурсів, які відкривалися протягом останнього сеансу роботи;

   • набір правил, за якими здійснюється взаємодія комп’ютерів в мережі;

   • програма, яка керує передачею даних між комп’ютерами і реєструє їх активність.

  82. В якій формі подається інформація в сучасних комп'ютерах?

  • десятковими числами;

   • двійковими числами;

   • у символьній формі;

   • у графічній формі.

  83. Існують такі методи класифікації:

  • багаторівневий, мережевий, дескрипторний;

   • ієрархічний, кластерний, типологічний;

   • ієрархічний, фасетний, дескрипторний;

   • галузевий, мережевий, ієрархічний.

  84. До якого виду систем класифікації належить анатомо-терапевтично-хімічна класифікація лікарських препаратів АТС?

  • ієрархічна;

  • галузева;

  • фасетна;

  • комбінована.

  85. Що таке реквізит в системі класифікації?

  • код класифікаційної ознаки об'єкта;

   • логічно неподільний елемент (ознака, властивість) інформаційної моделі об'єкта;

   • класифікаційний код об'єкта ;

   • значення класифікаційної ознаки.

  86. Що являє собою лінійний штриховий код?

  • запис назви товару у вигляді послідовності темних і світлих смуг, які кодують символи;

  • запис відомостей про товар у вигляді послідовності кольорових смуг;

  • запис символьного позначення товару за допомогою спеціального штрихового алфавіту;

  • запис числового коду товару у вигляді послідовності темних і світлих смуг.

  87. Які ознаки лікарських препаратів покладені в основу класифікації АТС?

  • фармакологічна група – терапевтична дія – хімічна будова;

  • фармакологічна група – лікарська форма – хімічна будова і властивості;

  • анатомічна система – терапевтичні/фармакологічні властивості – хімічна будова і властивості ;

  • анатомічна система – фармакологічна група – хімічна будова – лікарська форма.

  88. Яку глибину має класифікація АТС?

  • 7;

   • 5;

   • 8;

   • 10.

  89. Що таке комп'ютерна презентація?

   • прикладна програма для відображення за допомогою мультимедійних засобів слайдів, які містять графічні, текстові та інші матеріали;

   • файл, який містить послідовність слайдів, призначених для відображення за допомогою мультимедійних засобів;

  • текстовий документ, який містить текстові та графічні матеріали по певному питанню;

  • периферійний пристрій комп'ютера, який забезпечує демонстрацію слайдів.

  90. Програма MS Power Point призначена для

  • створення і редагування веб-сторінок, які містять текст і мультимедійні об'єкти;

  • створення складних текстових документів, які включають мультимедійні об'єкти;

  • створення і редагування файлів комп’ютерних презентацій;

  • створення і редагування графічних об´єктів, які містять текстові блоки.

  91. Якою кнопкою (чи комбінацією кнопок) можна припинити показ презентації?

  • Delete;

  • Backspace;

  • Scroll Lock;

  • Esc.

  92. До якого класу програмного забезпечення належить програма MS Power Point?

    • прикладне програмне забезпечення;

    • системне програмне забезпечення;

    • інструментальне програмне забезпечення;

    • мультимедійне програмне забезпечення.

  93. Основний об'єкт презентації MS Power Point називається

  • сторінка;

  • вікно;

  • робочий аркуш;

  • слайд.

  94. Як вставити до презентації новий слайд?

  • обрати в презентації слайд, що має передувати новому, і дати команду Вставка/Слайд;

  • дати команда Вставка і в її діалоговому вікні задати номер слайда, який треба вставити, у послідовності слайдів презентації;

  • обрати в презентації слайд, що має передувати новому, і дати команду Создать слайд;

  • обрати в презентації слайд, що має передувати новому, і дати команду Вставить.

  95. Яка клавіша чи комбінація клавіш дає команду Начать показ слайдов?

  • F5;

  • Enter;

  • F7;

  • Shift+Enter

  96. В режимі структури презентації відображається

  • сукупність нумерованих зменшених слайдів презентації зі зв’язками між ними;

  • усі слайди презентації у вигляді іменованих і нумерованих ярликів;

  • поточний слайд у натуральному вигляді і решта у вигляді нумерованого списка заголовків слайдів;

  • поточний слайд у натуральному вигляді і решта слайдів у вигляді заголовку і основного тексту.

  97. Яка команда MS Power Point призначена для вставки текстового блоку на слайд?

   • – надпись;

   • – колонтитулы;

   • – SmartArt;

   • – WordArt.

  98. Як створити у презентації звуковий супровід зміни слайду в процесі демонстрації?

  • командою Вставка/Клип;

  • командою Вставка/Звук/Звук из организатора клипов;

  • командою Анимация/Настройка анимации/Звук;

  • командою Анимация/Звук перехода.

  99. Як налаштувати час показу слайдів презентації?

    • – для кожного слайда викликати контекстне меню, відкрити діалогове вікно
     1   2   3   4

     скачати

 • © Усі права захищені
  написати до нас