1   2   3   4
Ім'я файлу: ITinF_Test_Pit_F_ZO_3k_13-14_UA.rtf (1).doc
Розширення: doc
Розмір: 466кб.
Дата: 15.09.2020
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ВІНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М.І. Пирогова


ТЕСТИ

для підсумкового контролю знань

з дисципліни

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФАРМАЦІЇ


для

студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету

заочної форми навчання


Вінниця ВНМУ - 2013

1. Що таке комп´ютер?

– електронний пристрій для виконання програм;

– програмно-керований електронний пристрій для обчислювальної обробки інформації;

– комплекс засобів для збереження і обробки інформації;

– апаратно-програмний комплекс для збереження, обробки і передачі інформації.

2. В якій формі подається інформація в сучасному комп´ютері?

 • двійковими числами;

 • спеціальними символами;

 • словами спеціальної мови;

 • десятковими числами.

3. Що таке біт?

 • базова одиниця кількості інформації;

 • спеціальний комп’ютерний символ;

 • одиниця довжини файла в комп’ютері;

 • блок даних комп’ютера, що обробляється як єдиний елемент.

4. Коли з’явилась перша ЕОМ?

 • 1863;

 • 1951;

 • 1949;

 • 1946.

5. Основні функціональні вузли комп’ютера:

 • материнська плата, жорсткий диск, монітор, пам'ять, миша;

 • системний блок, клавіатура, миша, монітор;

 • процесор, пам'ять, системна магістраль, пристрої введеня-виведення даних;

 • блок живлення, жорсткий диск, миша, монітор, системна плата.

6. Що таке байт?

 • комірка оперативної пам’яті комп’ютера;

 • одиниця збереження і обробки цифрової інформації;

 • двійкове число;

 • одиниця швидкості передачі інформації.

7. Для подання чисел в комп’ютерах використовується:

 • десяткова система числення;

 • двійкова система числення;

 • двійково-десятковий код;

 • код ASCII.

8. Що визначають принципи фон Неймана?

 • правила побудови програм для комп’ютерів;

 • основні принципи організації і функціонування ЕОМ;

 • основні принципи побудови і обслуговування ЕОМ;

 • принципи використання і розповсюдження комп’ютерних систем.

9. Який з названих пристроїв належить до зовнішніх (периферійних)?

 • оперативна пам’ять;

 • арифметико-логічний пристрій;

 • сканер;

 • контролер.

10. Пристрої введення інформації призначені для

 • обробки даних, що записуються у пам'ять;

 • програмного користування роботою комп’ютера;

 • збереження інформації, що надходить з зовнішнього середовища;

 • передачі інформації з зовнішнього середовища до комп’ютера.

11. Інформаційні технології - це

 • процеси, в яких основним об’єктом обробки і кінцевим продуктом є інформація;

 • методи і засоби збереження і пошуку інформації;

 • методи і засоби зберігання, передачі і відображення інформації;

 • методи і технічні засоби побудови комп’ютерних систем і їх програмного забезпечення.

12. Терміном “Hardware” назначають

 • програмні засоби;

 • алгоритми обробки інформації в комп’ютерах;

 • технічні (апаратурні) засоби;

 • технічні засоби і програмне забезпечення комп’ютерних мереж.

 • програмні засоби;

13. Терміном “Software” позначають:

 • програмні засоби;

 • засоби організації локальних комп’ютерних мереж;

 • алгоритми обробки інформації в комп’ютерах;

 • технічні засоби інформаційних систем.

14. Що таке "Буфер обміну"?

 • область на жорсткому дискові комп'ютера, в якій розміщуються інформаційні об'єкти, призначені для вставки до документів;

 • програма, яка виконує копіювання та перенесення файлів і фрагментів документів;

 • область оперативної пам'яті, призначена для тимчасового зберігання об'єктів (фрагментів тексту, малюнків тощо) з метою наступного використання;

 • файл, в якому знаходяться скопійовані або вирізані об'єкти, що можуть бути надалі вставлені до інших об´єктів.

15. Як видалити з системи виконувану програму ?

 • знайти і видалити виконуваний файл (з розширенням "ехе") програми;

 • відкрити Панель керування, відкрити на панелі керування пункт Установка и удаление програм, обрати у списку потрібну програму і дати команду Удалить;

 • у розділі Програми головного меню знайти програму, що підлягає видаленню, і видалити її;

 • знайти і видалити усі файли, назви (імена без розширень) яких співпадають з назвою програми, що підлягає видаленню.

16. Що містить контектсне меню?

 • список значень властивостей обраного об'єкта і команд, які дозволяють змінювати ці значення;

 • перелік атрибутів файла обраного об'єкта і команд для зміни атрибутів;

 • перелік команд, які можуть бути застосовані до обраного об'єкта у його поточному стані;

 • перелік команд керування файлом обраного об'єкта.

17. Як взнати характеристики (тип процесора, розмір ОЗП, тип ОС тощо)

свого персонального комп'ютера?

 • відкрити пукнт Свойства у контекстному меню об'єкта Мой компьютер;

 • вдкрити пукнт Свойства у контекстному меню теки;

 • скористатися командою Компьютер групи Служебные пункту Программы головного меню;

 • відкрити відповідний розділ довідкової системи ОС (пункт Справка головного меню).

18. Який є стандартний спосіб виклику контекстного меню в ОС MS Windows?

 • клік лівою кнопкою маніпулятора на об'єкті при натисненій клавіші CTRL;

 • потрійний клік лівою кнопкою маніпулятора на об'єкті;

 • клік на об'єкті правою і лівою кнопками маніпулятора разом;

 • клік правою кнопкою маніпулятора на об'єкті.

19. Що таке ярлик (лінк) в ОС MS Windows?

 • – піктограма спеціального вигляду, яка предсталяє зв'язаний об'єкт на робочому столі;

 • це папка, яка містить команду відкриття зв'язаного об'єкта і відображається піктограмою спеціального вигляду.

 • це файл, який являє собою вказівник на інший об'єкт, подається піктограмою спеціального вигляду і дозволяє відкривати об'єкт.

 • це команда відкриття зв'язаного об'єкта, яка відображається спеціальною піктограмою.

20. Десяткове число 197 у двійковій системі числення записується так :

 • 0001 1101;

 • 1100 0101;

 • 1110 1001;

 • 1010 1010

21. Що таке Робочий стіл в ОС MS Windows?

 • програма, яка створює графічне середовище користувача на екрані монітора;

 • файл, який містить графічне відображення файлової системи комп'ютера;

 • головна тека комп'ютера, яка відображається спеціальним способом;

 • головне меню користувача операційної системи.

22. Що таке скріншот (screenshot)?

 • програма швидкого налаштування параметрів екрану монітора;

 • заставка, яка відображається на екрані при тривалій паузі у роботі;

 • знімок екрану, зображення-копія вмісту екрану монітора;

 • піктограма, створена як копія зображення на екрані монітора.

23. Як отримати копію (скріншот) активного вікна?

  • виділити вікно і натиснути комбінацію клавіш CTRL+C;

  • натиснути комбінацію клавіш ALT+PrintScreen (PrtScr);

  • натиснути клавішу PrintScreen (PrtScr);

  • натиснути комбінацію клавіш CTRL+C+PrintScreen (PrtScr).

24. Як виділити довільний суцільний фрагмент тексту в документі ТП MS Word за допомогою графічного маніпулятора?

 • поставити кнопкою мітку на початку фрагмента , мітку на кінці фрагменту, після чого подати команду Выделить;

 • подати команду Выделить, після чого дати ЛК при натисненій клавіші ALT на початку і на кінці фрагменту;

  • протягнути графічним вказівником по фрагменту при натисненій правій кнопці маніпулятора;

  • протягнути графічним вказівником по фрагменту при натисненій лівій кнопці маніпулятора.

25. Який код використовується для кодування літер в сучасних текстових процесорах?

 • АSCII8;

 • UNICODE;

  • КОИ-8;

  • HTML.

26. Що означає WYSIWYG в текстовому процесорі?

 • це команда яка виконує шифрування виділеного фрагменту тексту;

 • це режим роботи, в якому використовуються спеціальні художні шрифти і засоби художнього оформлення документів;

  • це властивість текстового процесора, яка полягає у тому, що відображення документа на екрані точно співпадає з надрукованим документом;

  • це команда, яка виконує переклад виділеного фрагменту тексту.

27. В якому режимі документа відображаються сторінки з полями та лінійки і доступні усі інструменти форматування?

 • структура;

 • обычный;

 • разметка страницы;

 • режим чтения.

28. Яку команду слід застосувати, щоб зберегти поточний документ під новим іменем?

 • Файл/Сохранить;

 • Файл/Отправить;

 • Файл/Сохранить как;

 • Файл/Свойства.

29. Як вставити до тексту символ, якого немає на клавіатурі?

 • обрати місце вставки, дати команду Вставка/Символ, знайти потрібний символ у таблиці символів, що з´являється, і дати ЛК на кнопці Вставить діалогового вікна;

 • обрати місце вставки, дати ЛК на кнопці панелі інструментів, знайти потрібний символ у таблиці;

 • дати ПК на місці вставки символа, у контекстному меню, що з´являється, обрати команду Символ, знайти потрібний символ у таблиці символів, що з´являється, і дати ЛК на кнопці Вставить діалогового вікна;

 • обрати місце вставки, дати команду Вставка/Об´єкт, обрати в діалоговому вікні опцію MicroSoft Equation, обрати потрібний символ і натиснути кнопку.

30. Що робить командна кнопка ?

 • вставляє в текст в поточній позиції символ π;

 • вмикає/вимикає режим відображення недруковних символів форматування тексту;

 • вставляє в поточній позиції тексту гіперпосилання;

 • вмикає/вимикає режим введення з клавіатури грецьких літер і спеціальних символів.

31. Як вставити рядок до таблиці?

 • увійти до комірки таблиці, дати команду Вставка і в її діалоговому вікні обрати, що вставляти (рядок, стовпчик, таблиця, об´єкт) і як (нижче/вище, ліворуч/праворуч, всередині);

 • увійти до комірки таблиці, дати команду Таблица/Вставить і задати, що (рядок, стовпчик, комірка, таблиця) і як (нижче/вище, ліворуч/праворуч, всередині) вставляти;

 • увійти до комірки таблиці, дати команду Правка/Специальная вставка і в її діалоговому вікні задати що і як вставляти;

 • увійти до комірки таблиці, викликати контекстне меню, обрати у ньому команду Добавить таблицу і задати в діалоговому вікні таблицю з 1 рядка.

32. Як задати розмір (формат) аркуша для друку документа?

 • задати розмір аркуша у діалоговому вікні команди Формат/Страница;

 • задати розмір аркуша у діалоговому вікні команди Файл/Параметры страницы;

 • задати розмір аркуша у діалоговому вікні команди Сервис/Параметры/Печать;

 • задати розмір аркуша у діалоговому вікні команди Вид/Разметка страницы.

33. Яке стандартне розширення мають імена файлів електронних книг табличного процесора MS Excel?

 • xls;

 • xdc;

 • ebx;

 • xbs.

34. Що таке Майстер діаграм в процесорі електронних таблиць MS Excel?

 • набір готових шаблонів діаграм, з яких обирається потрібна;

 • розділ довідкової системи, який містить опис процедури побудови діаграми;

 • програма, яка виконує побудову діаграми в режимі діалогу з користувачем за його вказівками щодо визначення типу, даних, параметрів і розміщення діаграми;

 • програма, яка надає користувачеві підказки по побудові діаграми.

35. Що являє собою змінна у формулі робочого аркуша електронної таблиці?

 • символічне ім'я, призначене змінній;

 • адреса комірки, яка містить значення змінної;

 • літерно-цифровий вираз, якому призначене значення змінної;

 • символічне ім'я, якому присвоюється значення, що вводиться користувачем при зверненні до змінної.

36. У комірці В2 міститься формула =2*А1+B1. Якою стане формула, якщо її перенести до комірки С3?

– =2*А1+B1;

– =2*А2+В2;

– =2*В1+С1;

– =2*В2+С2.

37. Вказати правильний запис формули, яка обчислює суму чисел комірок В4 і С6, помножену на число комірки А2.

– =В4+С6*А2;

– (В4+С6)*А2;

– В4+С6*А2;

– =(В4+С6)*А2.

38. Що означає в MS Excel запис С5:Е12?

– формула розрахунку частки від ділення числа комірки С5 на число комірки Е12;

– ділення вмісту комірки С5 на вміст крмірки Е12;

– діапазон комірок від С5 (верхній лівий кут) до Е12 (нижній правий кут);

– середнє значення чисел комірок діапазону від С5 до Е12.

39. Як об'єднати кілька суміжних комірок?

 • виділити комірки і застосувати і встановити для них прапорець Объединение ячеек із меню команди Формат ячеек;

 • виділити комірки і застосувати до них команду Группировать;

 • протягнути вказівником по цих діапазонах при натисненій лівій кнопці мишки і натисненій клавіші CTRL;

 • протягнути вказівником по цих діапазонах при натисненій правій кнопці мишки і обрати з контекстного меню команду Объединение ячеек.

40. Як виділити несуміжні діапазони комірок робочого аркуша?

 • протягнути вказівником по цих діапазонах при натисненій лівій кнопці мишки;

 • протягнути вказівником по цих діапазонах при натисненій правій кнопці мишки;

 • протягнути вказівником по цих діапазонах при натисненій лівій кнопці мишки і натисненій клавіші SHIFT;

 • протягнути вказівником по цих діапазонах при натисненій лівій кнопці мишки і натисненій клавіші CTRL.

41. Що таке абсолютна адреса (абсолютне посилання) комірки?

 • адреса комірки у формулі, яка подається у вигляді її зміщення відносно комірки А1 (формат R1C1) робочого аркуша;

 • адреса комірки у формулі, яка не змінюється при переміщенні формули;

 • адреса комірки у формулі, задана у вигляді її абсолютного зміщення по рядках і стовпчиках відносно поточної комірки;

 • адреса комірки, задана вигляді її абсолютного зміщення відносно умовної початкової комірки, заданої користувачем.

42. Що означає запис "$D$5" у формулі робочого аркуша?

– грошовий формат даних для комірки D5;

– захищена комірка;

– комірка містить D5 містить формулу;

– абсолютна (фіксована) адреса комірки.

43. Модальне діалогове вікно

 • не впливає на роботу програми з документом, тільки видає повідомлення користувачеві;

 • блокує роботи програми з документом, доки користувач не закриє його;

 • блокує тільки можливість збереження документа з внесеними після моменту його появи змінами;

 • блокує можливість зміни параметрів програми і параметрів форматування документа до закриття вікна.

44. Як виділити діапазон комірок робочого аркуша за допомогою клавіатури?

 • обрати комірку верхнього лівого кутка діапазона, і натиснути на ній комбінацію клавіш CTRL+Shift+Enter, клавішами керування курсором перейти до нижнього правого кутка і натиснути на ньому комбінацію клавіш CTRL+Enter;

 • натиснути комбінацію клавіш CTRL+ALT+F2 на комірці одного кутка діапазона, клавішами керування курсором перевести курсор на протилежний куток і натиснути знову CTRL+ALT+F2;

 • перемістити курсор з одного кутка діапазона до протилежного за допомогою клавіш керування курсором при натисненій комбінації клавіш СTRL+ALT;

 • перемістити курсор з одного кутка діапазона до протилежного за допомогою клавіш керування курсором при натисненій клавіші Shift.

45. Як виділити цілий рядок (стовпчик) робочого аркуша MS Excel?

 • дати 2ПК на першій комірці рядка (стовпчика);

 • дати ЛК на ярличку (заголовочній клітинці з позначенням) рядка (стовпчика);

 • протягнути графічним вказівником по будь-якій групі комірок рядка (стовпчика) при натиснених клавішах СTRL+ALT;

 • дати 2ЛК на будь-якій комірці рядка (стовпчика) при натисненій клавіші Shift

46. Що є ознакою того, що рядок у комірці робочого аркуша є формулою?

 • наявність знака рівності у першій позиції рядка;

 • наявність у рядку знаків ариметичних операцій і знака рівності;

 • запис рядка у фігурних дужках і наявність знака рівності на початку рядка;

 • наявність знака рівності в останній позиції рядка.

47. Що таке ліцензія на програмне забезпечення?

 • інструкція по інсталюванню і використанню програмного забезпеченя;

 • документ, що засвідчує кваліфікацію користувача і дає йому право використовувати даний програмний продукт;

 • документ (угода), що визначає можливості користувача по використанню і поширенню програмного забезпечення;

 • платіжний документ, який підтверджує законність придбання програмного забезпечення.

48. До якої категорії програмного забезпечення (ПЗ) належить пакет OpenOffice за призначенням?

 • системне ПЗ;

 • прикладне ПЗ;

 • відкрите ПЗ;

 • інструментальне ПЗ.

49. Яку команду слід виконати для збереження файлу в іншому форматі в текстовому редакторові OpenOffice.org Writer?
© Усі права захищені
написати до нас