1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: Презентація до теми 1 Міжнародна економічна система.ppt
Розширення: ppt
Розмір: 723кб.
Дата: 28.09.2020
Пов'язані файли:
tema_1_makro.docx

4. Класифікація країн світу


ОЗНАКИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ


Організаційний


Економічний


Соціально-економічний


Регіональний


Промислово розвинені країни — 40 високорозвинених країн. Найпотужнішу групу серед цих країн складають країни так званої “Великої сімки”. Великобританія, Італія, Канада, Німеччина, США, Франція, Японія, які виробляють найбільші обсяги ВВП у всьому світі і зосереджують у своїх руках значну частину міжнародної торгівлі.
Країни з перехідною економікою — 28 країн Центральної та Східної Європи та колишнього Радянського Союзу, що здійснюють перехід від адміністративно-командної до ринкової економіки: Азербайджан, Білорусь, Боснія та Герцеговина, Болгарія, Вірменія, Грузія, Естонія, Казахстан, Молдова, Польща, Росія, Румунія, Узбекистан, Україна та інші. У цій групі є підгрупа, яка має суттєві досягнення у реформуванні національних господарств. До цієї підгрупи належать: Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина та Чехія.
Країни, що розвиваються — більше 140 країн Азії, Африки, Латинської Америки. Через їх велику кількість і особливості соціально-економічного розвитку національних економік ці країни здебільшого систематизують за регіонами з урахуванням їх географічного положення.


ВВП, ВНП та ВНД


В ситуації закритої економіки:
ВВП – Y = C (споживання) +I (внутрішні інвестиції) + G (державні витрати)
В ситуації відкритої економіки – Y = C + Y + G + NX (чистий експорт)
ВНП = ВВП + чистий факторний дохід з-за кордону (різниця доходів від використання факторів виробництва резидентів за кордоном та виплат нерезидентам за використання факторів виробництва в країні)
ВНД = ВНП + чисті трансферти (різниця між переказами мігрантів, які вважаються резидентами, з одної країни в іншу)
НД = ВНП – амортизація – непрямі податки


Класифікація країн за методикою Світового Банку


1) за рівнем доходів на душу населення;
2) за регіональною ознакою;
3) за типом та суб'єктом зовнішніх запозичень.


За рівнем ВНД на душу населення:
Країни з низьким доходом (нижче 975 дол. США на душу населення):
Країни з доходом нижче середнього (976 - 3 855 дол.США), в т.ч. Україна
Країни з доходом вище середнього (3 856 - 11 905 дол.США), в т.ч. РФ
Країни з високим доходом (вище 11 906 дол.США)
Країни ОЕСР


За регіональною ознакою:
Східна Азія та Тихоокеанський регіон (24 країни);
Європа і Центральна Азія (26);
Латинська Америка і Карибський басейн (29);
Близький Схід і Північна Африка (14);
Південна Азія (8);
Африка на Південь від Сахари (48).


За типом запозичень:
Країни, які здійснюють запозичення у МАР (Міжнародної Асоціації Розвитку) - 64
Країни, що позичають у МБРР (Міжнародний Банк Реконструкції та Розвитку) – 63 ;
Країни, які користуються змішаними позиками -15.

Рівень заборгованості країн


Держави з високим рівнем зовнішньої заборгованості (відношення поточної вартості обслуговування зовнішнього боргу до ВНД більше за 80%, до обсягів експорту – більше 220%);
Держави з середнім рівнем ЗБ (один або два перші показники перевищують 60%, але менші за 80% і 220% відповідно)
Держави з найменшою зовнішньою заборгованістю
Інщий критерій:
Перевищення межі по трьох з 4-х таких показників –
відношення боргу до ВНП (ВНД) перевищує 50%,
відношення боргу до експорту більше 275%,
вартості обслуговування ЗБ до експорту – 30%,
відсотків за заборгованістю, до експорту – 20%.


Класифікація країн за методикою ООН


за рівнем розвитку людського потенціалу (Індекс Розвитку Людського Потенціалу - середня тривалість життя; освіченість дорослого населення країни та кількість осіб, що навчаються, рівень ВНД на душу населення за паритетом купівельної спроможності);
за рівнем доходів (з високим рівнем ВНД на душу населення >10 726 дол. США, з середнім – 876-10 725 дол.США , з низьким – < 875 дол. США);
відповідно до основних глобальних груп (участь у міжнародних організаціях, інтеграційних об’єднаннях);
за регіональною ознакою (Східна Азія, Тихоокеанський регіон, Латинська Америка тощо).


РОЗРАХУНОК ІНДЕКСУ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ (ІРЛП)


Довголіття і здоров'я


Знання


Достойний рівень життя


Середня тривалість навчання


Очікувана тривалість навчання


Індекс освіти


Індекс тривалості життя


Індекс ВНД


ІНДЕКС РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ (ІРЛП)


Виміри


Показники


Індекс


Очікувана тривалість життя при народженні


ВНД на душу населення
(за ПКС у дол.США)


Градації:
Дуже високий (0,8-1) Високий (0,7-0,8)
Середній (0,5-0,7) Низький (0,1-0,5)


1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас