1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: Презентація до теми 1 Міжнародна економічна система.ppt
Розширення: ppt
Розмір: 723кб.
Дата: 28.09.2020
Пов'язані файли:
tema_1_makro.docx

2. Система міжнародних економічних відносин


Міжнародні економічні відносини (МЕВ)це система економічних зв’язків з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання продуктів, що вийшли за рамки національних кордонів.
Міжнародні відносини розподілу — це відносини, які виникають з приводу а) розподілу факторів виробництва (засобів виробництва, робочої сили) між країнами; б) розподілу продуктів економічної діяльності серед суб’єктів із різних країн; в) розподілу доходів між учасниками МЕВ.


Суб'єкти МЕВ:
Держави
Міжнародні організації
Транснаціональні компанії (корпорації)
Фізичні особи


Форми МЕВ
Міжнародна торгівля
Міжнародний рух капіталу
Міжнародна міграція робочої сили
Світова валютна система


За структурою МЕВ – система техніко-економічних, організаційно-економічних і відносин економічної власності між економічними суб’єктами різних країн


Структура МЕВ


Техніко – економічні відносини


Організаційно – економічні відносини


Відносини економічної власності


Відносини міжнародної спеціалізації, виробничого та техніко-економічного кооперування, міжнародної концентрації виробництва, які формують матеріально-речову форму інтернаціоналізації продуктивних сил і утворюють міжнародний технологічний спосіб виробництва


Проведення спільних маркетингових досліджень, уніфікація відносин менеджменту, управління СП, обмін досвідом між країнами


Процес привласнення суб’єктами МЕВ різноманітних об’єктів – товарів, послуг, робочої сили, інтелектуальної власності тощо у всіх сферах суспільного відтворення – виробництві, обміні, розподілі і споживанні


Форми МЕВ та їх реалізація


Міжнародна торгівля — обмін товарами та послугами між державно оформленими національними господарствами;
Міжнародний рух капіталу — переміщення капіталу між країнами світу в пошуках сфери найбільш вигідного його вкладання.
Міжнародна міграція робочої сили — переміщення між країнами працездатного населення переважно з економічних причин.
Деякі автори виділяють як самостійні форми ще й міжнародні валютні відносини, а також міжнародні науково-технологічні відносини


Реалізація різноманітних форм МЕВ їх суб’єктами здійснюється на тому чи іншому рівні, які розрізняються, зокрема, залежно від ступеню інтенсивності їх взаємодії:
Економічні контакти — це найпростіші економічні зв’язки, які мають епізодичний характер і регулюються переважно одиничними угодами, контрактами;
Взаємодія — стійкі економічні зв’язки на основі міжнародних угод і домовленостей, які складені на тривалий час;
Співробітництво — міцні економічні зв’язки, на основі спільних, попередньо вироблених і узгоджених намірів, які закріплені в угодах довгострокового характеру;
Міжнародна економічна інтеграція — це рівень розвитку МЕВ, коли в процесі інтернаціоналізації господарського життя відбувається переплетіння економік двох або більше країн і проводиться узгоджена політика з елементами національного регулювання.


Суб’єкти МЕВ


Фізичні особи;
Юридичні особи.
Юридичними особами, які беруть участь у МЕВ, є
підприємства,
держава та її установи,
міжнародні організації.
Діяльність підприємств в міжнародній сфері виявляється в: а) купівлі іноземних факторів виробництва; б) продажу виробленої продукції на міжнародному ринку; в) операціях на міжнародних фінансових ринках.


Специфічними суб’єктами МЕВ є міжнародні підприємства:
Багатонаціональні корпорації (міжнародні за капіталом, управлінням та сферами діяльності);
Міжнародні спільні підприємства (об’єднують національних партнерів з різних країн в інвестуванні, управлінні підприємством, розподілі прибутків та ризиків).


Міжнародні організації :
юридична природа (міжурядові, позаурядові)
склад учасників (універсальні, регіональні)
масштаби діяльності (загального характеру, спеціальної компетенції)
характер діяльності (координуючі, оперативної дії, консультативні)
термін діяльності (постійної дії, періодичної дії, тимчасові)


Принципи МЕВ


Рівноправності та недискримінації партнерів;
Взаємної вигоди;
Добровільності щодо участі у економічному співробітництві;
Невтручання у внутрішні справи, повага до суверенітету в міждержавних відносинах;
Взаємної допомоги у вирішенні складних глобальних проблем;
Колективної відповідальності за наслідки міжнародної економічної діяльності.


СУБ’ЄКТИ МЕВ


Фізичні особи


Юридичні особи


Держави


Міжнародні організації


ФОРМИ МЕВ


Міжнародна торгівля


Міжнародний рух капіталу


Міжнародна міграція робочої сили


Світова валютна система


РІВНІ МЕВ


Контакти


Взаємодія


Співробіт-ництво


Інтеграція


СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН


3. Середовище розвитку МЕВ


Середовище МЕВ - різноманітні фактори (демографічні, економічні, природні, науково-технічні, політичні, культурного оточення і т. ін.), які впливають на процеси включення країни до світових економічних процесів.
Фактори прямого впливу — безпосередньо впливають на операції суб’єктів МЕВ, з одного боку, а з іншого — зазнають такої ж дії від учасників МЕВ (постачальники, трудові ресурси, законі та установи державного регулювання, споживачі, конкуренти).
Фактори побічного впливу — не мають безпосереднього значення для функціонування суб’єктів МЕВ, але відбиваються на їх діях (стан економіки країни, міжнародні події, соціально-культурні фактори і т.д.).
під середовищем МЕВ розуміють зовнішні по відношенню до суб’єктів МЕВ політико-правові, економічні, соціально-культурні та інфраструктурні чинники.


Середовище МЕВ динамічність та стабільність одночасно взаємозв’язок факторів невизначеність


Рівень розвитку економіки відповідної країни, рівень і характер розподілу доходів в ній, характер витрат і заощаджень населення тощо


Політична прихильність виявляється більш чітко в торгівельній, валютній, кредитній, науково-технологічній політиці; визнання національних норм та правил; стабільність політичної системи


Міжнародний транспорт;
Міжнародні інформаційно-комунікаційні системи.


Політико - правове


Економічне


Соціально - культурне


Інфраструктурне


індивідуалізація попиту зарубіжних клієнтів, ставлення до праці фахівців, поведінка підприємців на фінансових ринках тощо (економічна поведінка людини в тій чи іншій країні базується на її фізіологічних, психологічних та інших особистих особливостях)


1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас