1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: Презентація до теми 1 Міжнародна економічна система.ppt
Розширення: ppt
Розмір: 723кб.
Дата: 28.09.2020
Пов'язані файли:
tema_1_makro.docx

Міжнародна економіка


к.е.н., доцент Паценко Олег Юрійович


Завдання та матеріали для студентів
Особистий кабінет викладача на сторінці кафедри міжнародної економіки КНЕУ: http://meim.kneu.edu.ua/ua/depts6/k_mizhnarodnoi_ekonomiky/vikladachi_me/Pacenko.O.Yu/


Кафедра міжнародної економіки:
Пр.Перемоги 54\1
4-й поверх, ауд. 407
pacenko@kneu.kiev.ua

Тема 1. Міжнародна економічна система


1. Предмет, об’єкт та закономірності «міжнародної економіки», як науки.
2. Система міжнародних економічних відносин.
3. Середовище розвитку міжнародних економічних відносин.
4. Класифікація країн світу.
5. Міжнародний поділ праці: сутність, форми та фактори.
6. Тенденції сучасного етапу розвитку світового господарства.

1. Предмет, об’єкт та закономірності «міжнародної економіки», як науки


Мета курсу: сформувати систему теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.


Предметом курсу є: система міжнародних економічних відносин, що складається між національними економіками країн світу в умовах інтернаціоналізації та глобалізації.


СВІТОВА ЕКОНОМІКА


Національна економіка


Національна економіка


Фактори виробництва:


Природні ресурси


Робоча сила


Капітал


Виробництво


Результати виробництва (товари та послуги)


Розподіл


Обмін


Споживання


    Національна економіка


Міжнародні економічні відносини


Військово-політичні


Економічні


Гуманітарні


Міжнародні відносини

Закономірності розвитку глобальної економіки


Цілісність формування міжнародної економічної системи;
Системність міжнародної економіки;
Діалектичність міжнародної економіки;
Суперечливість міжнародної економіки;
Інтегративність міжнародної економіки;
Циклічність розвитку.

Міжнародна економічна система


Міжнародна економічна система (МЕС) являє собою сукупність елементів світової економіки, у процесі взаємодії яких виникають інтегративні якості, характеристики, закономірності функціонування цієї системи.
Основними елементами МЕС є окремі країни, групи країн.
Крім того МЕС складається із підсистеми різних міжнародних ринків і підсистеми національних і міжнародних інститутів, які регулюють МЕС; підсистеми міжнародних економічних відносин.


Риси промислово-розвинених країн


Частка у світовому населенні -14%;
Виробляють - 72% світового ВВП;
Експортують 54% товарів і 78% послуг у міжнародній торгівлі;
Посідають ключові позиції у міжнародних організаціях;
Мають значний розрив економічного розвитку всередині групи;
Мають соціально орієнтовані економіки;
Центри: США, Японія, країни Західної Європи


Розвинуте соціально-ринкове господарство
Найбільша вичерпність джерел і факторів індустріального розвитку
Провідна роль у світовій економіці
Стрімке зростання фінансового сектору
Зміщення центру економічної ваги до сектору послуг
Формування переважно сервісної економіки
Переважна присутність ТНК на світових ринках


Промислово розвинені країни, темпи розвитку ВВП, %


www.worldbank.org


1990


2000


2005


2006


2007


2008


2009


2010


2011


2012


ЄС


2,31


3,83


2,11


3,35


3,24


0,33


-4,31


2,11


1,59


-0,29


Країни з високим доходом


2,75


4,08


2,67


3,12


2,89


0,30


-3,60


2,95


1,79


1,26


Країни, що розвиваються


1,02


4,42


7,72


7,27


8,95


6,99


4,43


5,32


3,90


4,45


Країни ОЕСР


2,92


3,98


2,56


2,99


2,68


0,08


-3,68


2,87


1,69


1,27


Світ


2,70


4,29


3,51


4,07


4,00


1,39


-2,16


4,01


2,82


2,16


Країни G-7


Франція


2,62


3,68


1,83


2,47


2,29


-0,08


-3,15


1,72


2,03


0,01


Німеччина


5,26


3,06


0,68


3,70


3,27


1,08


-5,13


4,16


3,03


0,67


Італія


1,99


3,65


0,93


2,20


1,68


-1,16


-5,49


1,72


0,37


-2,37


Японія


5,57


2,26


1,30


1,69


2,19


-1,04


-5,53


4,65


-0,57


1,94


Об'єднане Королівство


-1,55


4,24


2,77


2,60


3,63


-0,97


-3,97


1,80


0,99


0,27


США


1,86


4,17


3,08


2,66


1,91


-0,36


-3,11


2,38


1,80


2,21


Канада


0,19


5,23


3,02


2,82


2,20


0,69


-2,77


3,21


2,53


1,71


Країни БРІКС


Бразилія


-4,30


4,31


3,16


3,96


6,10


5,17


-0,33


7,53


2,73


0,87


Індія


5,53


3,98


9,28


9,26


9,80


3,89


8,48


10,55


6,33


3,24


КНР


3,80


8,40


11,30


12,70


14,20


9,60


9,20


10,40


9,30


7,80


Російська Федерація


-3,00


10,00


6,38


8,15


8,54


5,25


-7,82


4,50


4,29


3,44


Південна Африка


-0,32


4,15


5,28


5,60


5,55


3,62


-1,53


3,09


3,46


2,55


Україна


-6,35


5,90


2,70


7,30


7,90


2,30


-14,80


4,20


5,20


0,20


Розвинені країни: ВВП, торгівля, інвестиції * Дані Світового банку ** Дані UNCTAD


ВВП, млрд.дол.США*


Експорт товарів та послуг, млрд.дол.США*


Імпорт товарів та послуг, млрд.дол.США*


Прямі зарубіжні інвестиції, млн.дол.США**


Прямі іноземні інвестиції, млн.дол.США**


2008


2009


2010


2008


2009


2010


2008


2009


2010


2008


2009


2010


2008


2009


2010


ЄС


18252,2


16310,4


16222,8


7622,9


6053,9


6640,8


7568,9


5865,4


6481,7


7920237


9080930


8933485


6490775


7296079


6890387


ОЕСР


43816,4


41036,0


42808,5


12678,5


10153,2


11637,9


13163,9


10220,8


11803,5


13414078


16171409


16803536


10616230


12263733


12501569


Світ


61304,5


58088,3


63123,9


19770,1


15771,0


18770,8


19371,7


15315,2


18275,6


15987901


19197164


20408257


15294653


17950498


19140603


Канада


1502,7


1337,6


1577,0


530,0


384,6


462,3


506,6


408,2


493,1


524274


593522,8


616134,5


443191,2


523197


561111


Франція


2831,8


2624,5


2560,0


771,7


620,5


662,1


834,5


666,1


720,6


1267869


1661593


1523046


920841,9


1132961


1008378


Німеччина


3623,7


3298,6


3280,5


1756,5


1393,6


1541,1


1530,3


1229,6


1362,1


1326992


1418329


1421332


667748,5


676714,9


674217,1


Італія


2296,5


2111,2


2051,4


661,3


502,3


546,9


676,7


512,4


586,4


442387,8


486378,4


475597,6


327910,8


364427,3


337401,2


Японія


4879,9


5033,0


5458,8


895,2


673,6


871,5


877,9


650,4


796,7


680330,6


740929,8


831074,3


203371,9


200141,2


214880,3


Велика Британія


2657,5


2173,2


2248,8


756,1


595,9


649,0


845,4


650,8


732,3


1531128


1673914


1689330


980920,3


1056399


1086143


США


14296,9


14048,1


14586,7


1842,7


1575,0


1837,6


2541,0


1956,3


2337,6


3102418


4330914


4843325


2486446


3026781


3451405


G-7


32088,9


30626,1


31763,4


7213,5


5745,6


6570,6


7812,5


6073,8


7028,7


8875399


10905581


11399839


6030431


6980621


7333536


%, світ


52,3%


52,7%


50,3%


36,5%


36,4%


35,0%


40,3%


39,7%


38,5%


55,5%


56,8%


55,9%


39,4%


38,9%


38,3%


Бразилія


1652,6


1594,5


2087,9


228,4


180,7


233,7


220,2


174,7


244,3


155668,5


164522,9


180948,6


287696,9


400807,7


472578,5


КНР


4521,8


4991,3


5926,6


1581,7


1333,3


1752,6


1232,8


1113,2


1520,6


147948,9


229600


297600


378083


473083


578818


Індія


1216,0


1377,3


1727,1


305,7


261,3


349,3


380,1


328,9


440,3


63337,82


79163,93


92406,51


125211,7


167023,2


197939,3


Російська Федерація


1660,8


1222,0


1479,8


522,8


345,0


445,5


367,3


253,2


323,1


205631


306252


433655


215755


381962


423150


Південна Африка


275,3


282,8


363,7


98,9


78,6


99,7


107,5


80,8


100,3


49956,15


72582,52


81126,73


67987


117434,1


132396,4


БРІКС


9326,6


9467,8


11585,1


2737,5


2198,9


2880,9


2308,0


1950,9


2628,5


622542,3


852121,3


1085737


1074734


1540310


1804882


%, світ


15,2%


16,3%


18,4%


13,8%


13,9%


15,3%


11,9%


12,7%


14,4%


3,9%


4,4%


5,3%


7,0%


8,6%


9,4%


Україна


180,0


117,2


137,9


98,9


78,6


99,7


107,5


80,8


100,3


7005


7259


7966


46997


52021


57985


Розвинені країни, ВВП за секторами у 2009 р. (2008 р.), % www.cia.gov


Країна


Сільське господарство


Промисловість


Послуги


% у ВВП


% у
зайнятих


% у ВВП


% у
зайнятих


% у ВВП


% у
зайнятих


Світ


6,0 (4,0)


37,5 (40,0)


30,6 (32,0)


22,1 (19,5)


63,4 (64,0)


40,4 (39,5)


США


1,2


0,6


21,9 (19,6)


22,6


76,9 (79,2)


76,8


Канада


2,0


2,0


28,4


19,0


69,6


79,0


Велика Британія


1,2 (0,9)


1,4


23,9 (22,8)


18,2


75 (76,2)


80,4


Німеччина


0,9


2,4


27,1 (30,1)


29,7


72,0 (69,0)


67,8


Франція


2,1 (2,2)


3,8


19,0 (20,3)


24,3


78,9 (77,4)


71,8


Італія


2,1 (2,0)


4,2


25,0 (26,7)


30,7


72,9 (71,3)


65,1


Японія


1,6 (1,4)


4,4


23,1 (26,4)


27,9


75,4 (72,1)


66,4


Для порівняння – країни БРІК та Україна


Бразилія


6,5 (5,5)


20,0


25,8 (28,5)


14,0


67,7 (66,0)


66,0


КНР


10,9 (10,6)


43,0


48,6 (49,2)


25,0


40,5 (40,2)


32,0


Індія


17,5 (17,2)


60,0


20,0 (29,1)


12,0


62,6 (53,7)


28,0


Російська Федерація


5,2 (4,1)


10,2


37,0 (41,1)


27,4


57,9 (54,8)


62,4


Україна


10 (9,3)


19,4


31,2 (31,7)


24,2


58,8 (58,9)


56,4


  1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас