Ім'я файлу: реферат Савчук.docx
Розширення: docx
Розмір: 83кб.
Дата: 26.05.2020

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Реферат

на тему:

«Методика навчання плаванню способом кроль на грудях»

Підготував:

студент 1 курсу (4р.н.)

групи фізична культура і спорт

заочної форми навчання

Савчук Костянтин

Рівне-2020р.

Методика навчання плаванню способом кроль на грудях

Вивчення техніки плавання способом кроль на грудях розпочинається ще при звиканні до води, коли засвоюються такі важливі деталі техніки, як правильне положення тіла, його рівновага у воді, вміння ковзати з різним положенням тулуба та рук, дихання тощо. Усі рухи виконуються спочатку на суші, в порядку ознайомлення, а потім у воді в такій послідовності: вправи для вивчення рухів ногами і дихання, вправи для вивчення рухів руками і дихання, вправи для вивчення узгодження рухів ногами, руками та дихання, вправи для вивчення варіантів техніки плавання кролем на животі та їх вдосконалення.

Вправи для вивчення рухів ногами та дихання.

На суші:

1. В.П. Сидячи кутом на лавці, упор позаду, ноги прямі (45°), пальці від себе, розвернуті в середину, п'яти зовні.

1-4 - перехресні рухи прямими ногами у вертикальній площині (імітація рухів ногами кроля).

2. В.П. Лежачи на грудях вздовж лавки, тулуб прогнутий, руки догори, ноги прямі.

1-4 - імітація рухів ногами кролем.

3. Те саме, але одна рука вздовж тулуба.

4. Те саме, але лежачи на боці вздовж лавки, нижня рука догори долонею до неї, верхня вздовж тулуба, прогин тулуба догори.

Характерні помилки: ноги зігнуті в колінах, пальці ступні не відтягнуті, рухи виконуються від коліна

У воді.

1. В.П. Лежачи на грудях з опорою прямими руками на стінку басейну, ноги прямі, пальці від себе, до середини, п'яти зовні, лице над поверхнею води, дихання довільне.

1-4 - імітація рухів ногами кролем (рухи від стегна).

2. Те саме, але на 2, 4, 6 ударів ногами одне опускання голови підборіддям донизу (видих) і навпаки (вдих).

3. Те саме, але дихання здійснюється поворотом голови вбік.

4. В.П. Ковзання на грудях з відштовхування ногами від бортика басейну, руки догори, ноги прямі, пальці від себе, до середини, п'яти зовні, лице занурене у воду до середини рівня чола. Плавання за допомогою рухів ногами кролем з затримкою дихання. Слідкувати за витягнутим горизонтальним положенням тіла біля поверхні води, м'якими, з невеликою амплітудою, рухами ногами від стегна.

5. Те саме, але з диханням через піднімання голови підборіддям догори.

6. Те саме, але з диханням через поворот голови вбік.

7. Те саме, але руки вздовж тулуба.

8. Те саме, але одна рука вздовж тулуба.

9. Те саме, але лежачи на боку, верхня рука вздовж тулуба.

10. Те саме, але з плавальною дошкою.

Характерні помилки: згинання у кульшових та колінних суглобах і, як результат, або педалювання, або удари від коліна.

Вправи для вивчення рухів руками та дихання

На суші.

1. В.П. Нахил вперед-прогнувшись, одна рука на коліно, інша-догори:

на 1 - кисть спочатку повертається долонею зовні, і вся рука переміщається дещо зовні, потім поступово згинається у ліктьовому суглобі, а кисть переміщається під поздовжню вісь тіла донизу до середини. Рука приймає найоптимальніше положення для виконання гребка з кутами: горизонталь-передпліччя - 30-40°; у ліктьовому суглобі - 120-140°;

на 2 - пересуваючись під тулубом з прискоренням, рука продовжує згинатися у ліктьовому суглобі до кута 90-110° , кисть рухається спереду назад похилою площиною з одночасним повертанням передпліччя зовні. Далі рука поступово розгинається і закінчує основну частину гребка майже прямою біля тазу, рухаючись догори-назад аж до стегна. Значне згинання, а потім розгинання руки дозволяє зберегти протягом всієї фази вертикальне положення кисті, забезпечивши цим максимальну силу тяги;

на 3 - з положення прямої руки кисть біля стегна, рука піднімається у послідовності - плече, передпліччя, кисть до вертикального їх положення;

на 4 - активним рухом спочатку плеча, а потім і передпліччя з постійним високим положенням ліктя, розслабленим передпліччям, рука переміщається у крайнє переднє положення для виконання наступного циклу рухів.

2. Те саме іншою рукою.

3. Те саме двома руками на 8 рахунків з В.П. руки догори.

4. В.П. те саме:

на 1 - рука з крайнього верхнього положення переміщується у крайнє нижнє (див. 1-2 впр. 1);

на 2 - рука з крайнього нижнього положення переміщується у крайнє верхнє (див. 3-4 впр. 1);

на 3-4 - є саме іншою рукою.

5. Те саме, але в узгодженні з диханням.

6. Те саме, але повний цикл рухів рукою на один рахунок (див. 1-2 для однієї та 3-4 впр. 4 для іншої").

7. Те саме, але в узгодженні з диханням. Вдих виконується після закінчення гребка, коли рука знаходиться біля стегна, а видих у воду до наступного повороту голови для вдоху.

8. В.П. нахил вперед-прогнувшись, одна рука догори інша вздовж тулуба:

на 1-4 - імітація рухів руками кролем на грудях. Звертається увага на безперервне узгодження рухів руками: у той час, коли одна рука імітує "закінчення гребка та вихід руки з води", інша - "захват води".

9. Те саме, але в узгодженні з диханням.

Характерні помилки: сильне згинання рук, розгойдування плечима, низьке положення ліктя, під час гребка рука сильно віддаляється від тулуба вбік або навпаки - під нього, рука не закінчує гребок, вдих не співпадає з закінченням гребка, пронос руки над водою здійснюється напруженою, прямою рукою, раннє вкладання сильно зігнутої руки у воду після проносу.

У воді.

1. В.П. Нахил вперед-прогнувшись, стоячи на дні мілкої частини басейну, одна рука догори, інша вздовж тулуба, вода до підборіддя:

на 1-4 - імітаційні рухи руками кролем на грудях.

2. Те саме, але в узгодженні з диханням.

3. Те саме, але пересуваючись невеликими кроками дном басейну.

4. Плавання за допомогою рухів руками кролем на грудях з плавальною дошкою між ногами (дихання довільне).

5. Те саме, але з затримкою дихання.

6. Те саме, але з диханням через 2-3 цикли рухів руками.

7. Те саме, але з диханням на кожний цикл рухів.

8. Теж, що і 5, 6, 7, але без поплавка. Ноги прямі, розслаблені біля поверхні води, але для збереження рівноваги можуть здійснювати незначні імітаційні рухи.

Характерні помилки: неритмічні гребкові рухи руками (одна рука здійснює подовжений, а інша - вкорочений гребок, не зімкнуті пальці і разом з долонею не нагадують весло, при виконанні вдиху плавець не повертає голову вбік, а піднімає її догори.
Вправи для вивчення узгодження рухів руками, ногами та дихання.

На суші.

1. В.П. нахил вперед-прогнувшись, одна рука догори, інша вздовж тулуба:

на 1-4 - імітація рухів руками кролем на грудях під час ходьби на місці (пальці ніг від підлоги не піднімаються), дихання довільне. Ознайомити з двох- чотирьох- та шестиударною коорди­нацією рухів.

2. Те саме, але в узгодженні з диханням.

3. В.П. Лежачи на лавці животом-прогнувшись, одна рука догори, інша вздовж тулуба, ноги прямі, припідняті:

на 1-4 - імітація рухів руками та ногами кролем на грудях, дихання довільне. Ознайомити з двох- чотирьох- та шести ударною координацією рухів.

4. Те саме, але в узгодженні з диханням.

У воді.

1. Повторити імітаційні вправи 1-2, що на суші.

2. В.П. Ковзання на грудях з роботою ніг кролем, ліва рука догори, права вздовж тулуба:

на 1-2 - гребок правою в узгодженні з диханням.

3. Теж лівою рукою.

4. Те саме, але 3-4 гребка однією, а потім іншою рукою.

5. Те саме, що і вправи 2-4, але з В.П. руки вздовж тулуба.

6. Те саме, що і вправи 2т4, але з В.П. руки догори.

7. Те саме, але з плавальною дошкою.

8. Плавання кролем на грудях з затримкою дихання.

9. Плавання кролем на грудях з диханням через 3-4 цикли рухів руками.

10. Повільне плавання кролем на грудях у повній координації.

11. Плавання кролем на грудях у повній координації з помір­ною інтенсивністю, з поступовим збільшенням довжини відрізків та індивідуальним контролем можливих помилок.
Удосконалення техніки плавання кролем на грудях.

Робота над удосконаленням з техніки плавання кролем на грудях починається з постановки правильного, раціонального гребка руками. Вона проводиться разом з відпрацюванням відносно горизонтального та зрівноваженого положення тіла біля поверхні води, що значно важче зробити ніж при плаванні з повною координацією. Плавання тільки за допомогою рук дозволяє швидко виявити та усунути недоліки у їх роботі.

Слід навчити пропливати середні та довгі дистанції за допомогою рук майже з такою ж швидкістю, що і з повною координацією.

При цьому зберегти рівне, відносно стабільне положення тіла з розслабленими та витягнутими біля поверхні води ногами. Це можливо лише за умови напрацювання відносно великої сили тяги та швидкості плавання за рахунок рухів руками. У результаті значно оптимізується положення тіла плавця у воді.

При вдосконаленні рухів руками звертається увага на:

- розкріпачення м'язових груп спини та тулуба і підключення їх до гребка руками;

- виконання гребка зігнутою у лікті рукою;

- активний початок гребка зі швидким захватом води долонею та передпліччям;

- виконання гребка з прискоренням до стегна;

- розкріпачення зап'ястя в кінці гребка та всієї руки під час її пересування в повітрі і входу у воду;

- акуратний вхід руки у воду з високим положенням ліктя. Суттєвим моментом у техніці рухів рукою в другій половині гребка є положення долоні. Вона повинна бути перпендикулярною до поверхні води. Для цього використовуються або вправи з розкріпачення кисті у кінцевій фазі гребка, що дуже важко координується початківцями на фоні робочого напруження м'язів руки, або плавання з лопатками з акцентом уваги на другу половину гребка. У випадку уповільнення або постановки кисті з лопаткою у неправильне положення, потік води буде намагатися зірвати лопатку з руки, або загальмувати її вихід на поверхню.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас