1   2   3
Ім'я файлу: 20200923_081209.doc
Розширення: doc
Розмір: 252кб.
Дата: 22.09.2022
скачати

ДОДАТОК А

Зразок титульного аркушу звіту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Електропостачання сільського господарства

ЗВІТ
з ___________________________________________________________

(назва практики)

на тему: _____________________________________________________

____________________________________________________________
Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки_________________

спеціальності______________________

______________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник ______________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь)

__________________ ________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)


Національна шкала ________________

Кількість балів: _____Оцінка ECTS _____
Члени комісії ________________ _______________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

________________ ______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

________________ _______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Мелітополь - 20 __рік
ДОДАТОК Б

(зразок)

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

студенту ______ групи _______________________

для виконання звіту з виробничої електромонтажної практики
Варіант

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗВІТУ

Вступ(Роль та місце електромонтажних робіт в системі забезпечення надійності електроустановок. Монтажна організація та її структура.)

 1. Описати послідовність приймання приміщень і споруд під монтаж.

 2. Особливості монтажу проводок в тваринницьких приміщеннях.

 3. Вимоги техніки безпеки при виконанні електромонтажних робіт згідно пункту 1 і 2.

 4. Електротехнічні матеріали, які використовуються при виконання електромонтажних робіт, згідно пункту 1 і 2.

 5. Висновки


Керівник практикою від університету_______________________
Завдання прийняв студент _______________


ДОДАТОК В

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗВІТУ

 1. Описати послідовність двохстадійного проектування.

 2. Описати структуру проекту виробництва робіт.

 3. Нормативна документація при виконанні ЕМР.

 4. Класифікація електроустановок і приміщень по відношенню можливості враження електричним струмом.

 5. Категорії приміщень за умовами навколишнього середовища, пожежо- вибухобезпечності.

 6. Класифікація електроустановок.

 7. Кліматичне виконання, категорії розміщення електроустановок.
  8 Ступінь захисту електрообладнання.

 8. Описати послідовність приймання приміщень і споруд під монтаж.

 9. Описати технологію зберігання електрообладнання.

 10. Вибір видів електропроводок і способів прокладання проводів, кабелів.

 11. Скласти план освітлювальної мережі у побутовому приміщенні. Скласти заявку на матеріали і обладнання.

 12. Скласти план освітлювальної мережі виробничого приміщення. Скласти заявку на матеріали і обладнання.

 13. Які способи та правила маркування застосовують при монтажу проводів, шнурів, кабелів, навести приклад.

 14. Порядок виконання замірів і розміток, навести ескіз.

 15. Монтаж електропроводок плоскими проводами під штукатуркою, навести ескіз.

 16. Дати опис вимог до монтажу тросових проводок. Указати основні типи застосову­ваних виробів і конструкцій.

 17. Дати опис основних марок проводів, котрі застосовують у сільськогосподарських приміщеннях.

 18. Монтаж електропроводок у коробах і лотках, навести ескіз. Указати основні типи застосовуваних виробів і конструкцій.

 19. Монтаж електропроводів і кабелів на сталевих смугах та стрічках, навести ескіз. Указати основні типи застосовуваних виробів і конструкцій.

 20. Монтаж електропроводів ікабелів на сталевому дроті та струні, навести ескіз. Указати основні типи застосовуваних виробів і конструкцій.

 21. Монтаж електропроводів на ізоляційних опорах, навести ескіз. Указати основні типи застосовуваних виробів і конструкцій.

 22. Монтаж схованих електропроводок в каналах будівельних конструкцій, навести ескіз. Указати основні типи застосовуваних виробів і конструкцій.

 23. Монтаж електропроводок у горищних приміщеннях, навести ескіз. Указати осно­вні типи застосовуваних виробів і конструкцій.

 24. Особливості монтажу електрообладнання у тваринницьких приміщеннях, навести ескіз. Указати основні типи застосовуваних виробів і конструкцій.

 25. Монтаж електропроводок в трубах пластмасових, навести ескіз. Указати основні типи застосовуваних виробів і конструкцій.

 26. Монтаж електропроводок в трубах стальних, навести ескіз. Указати основні типи застосовуваних виробів і конструкцій.

 27. Технологія монтажу вводів у будівлі різної висоти, виконані із різного матеріалу, навести ескіз. Указати основні типи застосовуваних виробів і конструкцій.

 28. Монтаж ввідних щитків і групових щитків. Указати основні типи застосовуваних виробів і конструкцій.

 29. Вимоги, що ставляться до внутрішнього електрообладнання житлових і суспіль­них побудов.

 30. Особливості монтажу проводок в тваринницьких приміщеннях.

 31. Установка лічильників електричної енергії і електропроводка до них, основні ви­моги.

 32. Особливості монтажу проводок у стальних трубах пожежонебезпечних та вибухо­небезпечних зонах

 33. Описати послідовність виконання зборки, монтажу апаратів і проводок.

 34. Технологія монтажу заземлюючих пристроїв в приміщеннях, навести ескіз. Ука­зати основні типи застосовуваних виробів і конструкцій.

 35. Порядок монтажу електропроводок у приміщенні вентиляційної камери пташника. Указати основні типи застосовуваних виробів і конструкцій.

 36. Описати основні частини, з котрих складається освітлювальна установка і яке при­значення освітлювальної арматури, навести ескіз.

 37. Які світильники застосовують у тваринницьких приміщеннях і які вимоги до їх за­рядки повинні бути виконані, навести ескіз.

 38. Як виконують занулення арматури світильників, описати послідовність, навести ескіз. Указати основні типи застосовуваних виробів і конструкцій.

 39. Які існують способи окінцювання і з'єднання проводів, їх приєднання до освітлювальних і опромінювальних установок, навести ескіз.

 40. Монтаж освітлювального електрообладнання житлових і суспільних побудов. Указати основні типи застосовуваних виробів і конструкцій.

 41. Привести ескіз і дати опис основних способів кріплення світильників у суспільних приміщеннях. Указати основні типи застосовуваних виробів і конструкцій.

 42. Вимоги до монтажу захисних пристроїв освітлювальних мереж. Указати основні типи застосовуваних виробів і конструкцій.

 43. Класифікація електродвигунів за формою виконання, способу монтажу і виконанню вала.

 44. Підготовка електродвигуна до монтажу.

 45. Технологія встановлення електродвигуна на фундамент або опорну підставу, навести ескіз. Указати основні типи застосовуваних виробів і конструкцій.

 46. Як виконують фундаменти під електродвигуни і яким вимогам вони повинні задо­вольняти, навести ескіз.

 47. Перерахуйте методи вимірювання положення і способи з'єднання валів електро­двигунів і робочих машин, навести ескіз.

 48. Описати, як виконується занулення електродвигунів і пускозахисної апаратури, навести ескіз.

 49. Вимоги до монтажу пристроїв захисту електродвигунів напругою до 1 кВ.

 50. Монтаж нагрівального електрообладнання (водонагрівачі). Навести ескіз, Указати основні типи застосовуваних виробів і конструкцій.

 51. Дати визначення вводу від повітряної лінії. Привести ескіз і показати вимоги до монтажу вводу через трубостійку.

 52. Привести ескіз і дати опис вимог, що ставляться до відгалуження від ПЛ до вводу і виконуються із застосуванням ізольованих і неізольованих проводів.

 53. Привести ескіз і дати опис вимог, що ставляться до відгалуження від ПЛ до вводу, щовиконуються із застосуванням кабелів на несучому тросі.

 54. Траси повітряних ліній, габарити та їх зближення і перетинання, навести ескіз.

 55. Охарактеризувати основні вимоги до монтажу пересікання ПЛ з водяним просто­ром. Зробите ескіз відгалуження,

 56. Основні типи опор, навести ескіз, дати область застосування.

 57. Вимоги до монтажу ПЛ напругою більше 3 кВ при проходженні по населеній міс­цевості, навести ескіз.

 58. Пересікання ПЛ напругою до 1 кВ з автомобільними дорогами. Зробити ескізи для однієї ПЛ.

 59. Пересікання і зближення ПЛ з лініями зв'язку. Виконати ескіз пересікання.

 60. Захист від перенапруги, заземлення ПЛ напругою більше 1 кВ з глухоземленою нейтраллю.

 61. Монтаж кабелів у виробничих приміщеннях навести ескіз. Указати основні типи застосовуваних виробів іконструкцій.

 62. Вимоги до монтажу комплектних трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ,

 63. Вимога до монтажу споживчих трансформаторних підстанцій 35/10 кВ.

 64. Монтаж роз'єднувачів, основні вимоги. Указати основні типи застосовуваних виробів і конструкцій.

 65. Монтаж шинопроводів, навести ескіз. Указати основні типи застосовуваних виро­бів і конструкцій.

 66. Монтаж ізоляторів ПЛ 0,38 кВ, навести ескіз. Указати основні типи застосовуваних виробів і конструкцій.

 67. Монтаж розрядників, котрі встановлюються на ТП 10/0,4 кВ, навести ескіз, Ука­зати основні типи застосовуваних виробів і конструкцій.

 68. Дайте характеристику основним типам опор за призначенням і визначте область їх застосування.

 69. Монтаж залізобетонних опор напругою до 1000 В.

 70. Як виконуються переходи кабельних ліній під шосейними шляхами і залізнодорожнім полотном. Указати основні типи застосовуваних виробів і конструкцій.

 71. Технологія виконання робіт при монтажу комплектних трансформаторних підста­нцій 10/0,4 кВ. Указати основні типи застосовуваних виробів і конструкцій.

 72. Технологія монтажу заземлюючих, пристроїв КТИ. Указати основні типи застосовуваних виробів і конструкцій.

 73. Монтаж проводів на опорах, розташування проводів на опорах, навести ескіз.

 74. Монтаж вторинних кіл автоматики, навести ескіз.

 75. Монтаж контрольних кабелів, навести ескіз. Указати основні типи застосовуваних виробів і конструкцій.

 76. Описати, яким чином виконують вводи проводів в розподільні шафи і пульти ке­рування?

 77. Які вимоги пред'являють до прокладки проводів всередині шафи або пульта керування? Указати основні типи застосовуваних виробів і конструкцій.


ДОДАТОК Г

ЗРАЗОК БЛАНКУ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРИБУТТЯ НА БАЗУ ПРАКТИКИ
Кутовий штамп Форма № Н-7.04

( підприємства, організації,

установи )

ПОВІДОМЛЕННЯ

Студент Таврійського державного агротехнологічного університету

____________________________________________________________________________________________

( прізвище, імя, по батькові, курс, факультет, напрям підготовки (спеціальність))

прибув „___” __________ 20___ року до ______________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

і приступив до практики. Наказом по підприємству (організації, установі) від „__” ___________201_ року №_____ студент _________________________ зарахований на посаду

______________________________________________________________________________________________

(штатну, дублером, штатну роботу, практикантом, штатні посади назвати конкретно )

Керівником практики від підприємства (організації, установи) призначено

______________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник підприємства (організації, установи)

___________ _______________________________________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Печатка “____”____________ 20_____року
Керівник практики від Таврійського державного агротехнологічного університету

___________________________________________________________________________________________

( назва кафедри )

________________ ______________________________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище, ім’я, по батькові )

“____”___________201_ року.

Надсилається у вищий навчальний заклад не пізніше як через три дні після прибуття студента на практику.


ДОДАТОК Д

ЗРАЗОК УГОДИ НА ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНОЇ ПРАКТИКИ
Форма № Н-7.01

УГОДА №___________

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів
місто __Мелітополь_______ “______” _________________20___ р.
Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Таврійський державний агротехнологічний університет (далі - вищий навчальний заклад), в особі ректора университета КЮРЧЕВА В.М.,

який діє на підставі Статуту і, і з другої сторони, _______________________________________

_________________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(далі – база практики), в особі ______________________________________________________,

(посада, прізвище та ініціали)

який діє на підставі________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів.


 1. База практики зобов‘язується:

  1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:


з/п

Шифр і назва

напряму підготовки, спеціальності

Курс

Вид практики

Кількість студентів

Строки практики

початок

закінчення

1

6.100101

2

виробнича

Енергетика
електро-

та електротехнічні
монтажна

системи в АПК


  1. Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про прибуття на практику студента (ів).

  2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

  3. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

  4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

  5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

  6. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти вищий навчальний заклад.

  7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.

  8. Додаткові умови________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 1. Вищий навчальний заклад зобов‘язується:

  1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, які направляються на практику.

  2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

  3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.

 2. Відповідальність сторін за невиконання угоди.

  1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю України.

  2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у встановленому порядку.

  3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

  4. Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому навчальному закладу.

 3. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки:


Вищого навчального закладу: 72318 Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, 18.
Бази практики: _____________________________________________________________________________


Підписи та печатки:


Ректор університету

професор ________В.М. КЮРЧЕВ

“_____” _____________ 20___ року

Керівник підприємства (організації,установи): ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____” _____________ 20___ року

М.П. М.П.
1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас