Ім'я файлу: док.docx
Розширення: docx
Розмір: 26кб.
Дата: 11.05.2020
Пов'язані файли:
Емоцii та почуття.doc
Стратег..docx

Завдання № 6

Використовуючи результати, отримані в завданнях №3 – 5 необхідно визначити:

1. Оптимальний рівень ціни з урахуванням досягнення максимального прибутку (валової маржі), попередньо розробивши економіко-математичну модель задачі;

2. Обсяг виробництва і продажу, що забезпечує прибуток у розмірі 50 тис. грн. в день за ринковими цінах;

3. Оптимальний рівень ціни, що забезпечує рівень прибутку, що дорівнює 50 тис. грн. в день при рівні виробництва і реалізації рівному 3000 і більше штук.

Методичні вказівки до завдання № 6

Використовуючи результати попередніх завдань:

1 Отримані залежність обсягу реалізації від ціни:

Q = 268–72Ц

Де Q - середньодобова продаж;

Ц - ціна одиниці товару, тис. грн.

2. Постійні витрати на виробництво та обігу - 3,03 тис. грн.

3. Необхідно визначити оптимальний рівень ціни з урахуванням досягнення максимального досягнення прибутку (валової маржі). Питомі змінні витрати - 2,8 тис. грн. / шт.

Рішення :

1. Для цього необхідно розробити економіко-математичну модель задачі (формула прибутку)

П = Д - ТС =Q*Ц -VC'*Q - FC= Mв - FC > max (6.1)

де Мв - валова маржа (різниця між доходами і сумарними змінними витратами)

Підставляємо в формулу (6.1) відповідні значення Q і VC'. Тоді формула перетвориться:

П=Ц*(268–72Ц)-2,8(268–72Ц)-FC=268Ц-72Ц2-750,4‬+201,6‬Ц – FC=469,6‬Ц -72Ц2-750,4-3037,95, (6.2)

Для розрахунку оптимальної ціни візьмемо похідну формули (6.2) і прирівняємо до нуля:

469,6-144Ц = 0

Тоді оптимальна ціна дорівнює:

Цопт = 469,6/144= 3,26 тис. грн.

Для перевірки результату проведемо додаткові розрахунки в таблиці 6.1. Для спрощення розрахунків у формулі (6.2) не враховуємо значення FC = 3037,95, яке не впливає на кінцевий результат.

Таблиця 6.1:

Ціна

469,6Ц

Ц 2

72Ц2

469,6Ц-144Ц

Валова маржа тис. грн.

3

1 408,8‬

9,0

648‬

760,8‬

10,4‬

3,05

1 432,28

9,3

669,6‬

762,68‬

15,29

3,1

1 455,76

9,6

691,2‬

764,56‬

12,28‬

3,15

1 479,24‬

9,9

712,8‬

766,44‬

16,04‬

3,2

1 502,72‬

10,2

734,4‬

768,32‬

17,92‬

3,25

1 526,2‬

10,5

756‬

770,2‬

19,8‬

3,3

1 549,68‬

10,8

777,6‬

772,08‬

21,68‬

3,35

1 573,16‬

11,2

806,4‬

766,76‬

16,36‬

3,4

1 596,64‬

11,5

828‬

768,64‬

18,24‬

3,45

1 620,12‬

11,9

856,8‬

763,32‬

12,92‬

3,5

1643,6

12,2

878,4‬

765,2‬

14,8‬

Таким чином, з отриманих розрахунків видно, що оптимальна ціна з урахуванням округлення дорівнює 3,3 тис. грн. при якій валова маржа досягаємо максимуму.

Значення еластичності попиту дозволяє перейти до методу ціноутворення на основі забезпечення цільового прибутку.

Ставлячи за мету отримання певного прибутку можна визначити наступне:

1. Обсяг виробництва і продажів, що забезпечують при сформованій на ринку ціною заданий обсяг прибутку;

2. Рівень ціни продажу, що забезпечує при певному обсязі виробництва і продажу заданий рівень прибутку.

1. Припустимо, що необхідно визначити кількість товару, який потрібно продати, щоб отримати цільовий прибуток рівну 50 тис. грн. в день. Використовуючи формулу (6.1) визначимо:

П = Q*Ц - FC - VC ' * Q=50 тиc. Грн.

Тоді: Q= (50 + 3037,95): Ц - VC'= 3 087,95‬/(Ц - 2,8)

Розрахунки обсягів виробництва наведені в таблиці 6.2

Таблиця 6.2

Розрахунки для визначення обсягу продажів

Ціна одиниці товару, тис. грн.

Ц – 2,8

Середньодобова продаж товару

3

0,2

15 439

3,1

0,3

10 293

3,2

0,4

7 719

3,3

0,5

6 176

3,4

0,6

5 147

3,5

0,7

4 411

Таким чином, для отримання прибутку в день 50 тис. грн. при продажу за ціною 3,3 тис. грн. необхідно продати 6 176 штук.

3. Припустимо необхідно визначити рівень середньої ціни, щоб отримати цільовий прибуток 50 тис. грн. в день при рівні виробництва і реалізації рівному 3000 і більше штук.

Використовуючи вихідні дані завдання 3 і використовуючи формулу (6.1) визначаємо:

Q Ц - FC - VC '* Q = 50

Ц = (50 + FC + VC '* Q)/Q = (50+3037,95+ 2,8 Q)/Q = (3 087,95‬+ 2,8Q)/Q

Розрахунки середнього рівня ціни наведені в таблиці 3

Таблиця 3

Розрахунки для визначення середнього рівня ціни

Середньодобові продажі (Q )

Рівень ціни (Ц)

3000

3,83

3100

3,80

3200

3,76

3300

3,74

3400

3,71

скачати

© Усі права захищені
написати до нас