1   2   3   4
Ім'я файлу: Електронна_комерція_Метод_вказ_до_вик_лаб_роб_і_сам_роботи_.doc
Розширення: doc
Розмір: 629кб.
Дата: 22.12.2021
скачати
Пов'язані файли:
Лабораторна робота 1-2.docx
Конкурентоспроможність продукції підприємства та шляхи її підвищ
Реферат№3_Басько_Андрій.doc
Міністерство освіти і науки України.docx
Реферат історія.docx
2 модуль.docx
Курсова робота ЕОМ Василечко А.І..docx
Тема 7. ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
Оскільки мережа Інтернет є основою сучасної електронної комерції, то очевидно, що технологічні засоби та тактичні прийоми, що в ній використовуються, покликані сприяти ефективності діяльності систем електронної комерції в тій чи іншій компанії.

В цьому контексті мають на увазі:


 • розвиток та використання стандартів електронного обміну даними (ЕОД) в системах електронної комерції;
 • використання спеціальних програмних засобів, які можуть функціонувати в середовищі Інтернет і при цьому сприяти підвищенню ефективності систем електронної комерції — це і програмні засоби для здійснення рекламних заходів в електронній комерції (наприклад, програмні продукти для банерної реклами), це і програмні агенти (Software agents), які допомагають потенційному покупцеві прискорити в системах електронної комерції основних стадій процесу купівлі.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7 ОПТИМІЗАЦІЯ ПОШУКУ В
СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНИХ АГЕНТІВ
Мета роботи: Ознайомлення з програмними агентами та набуття практичних навичок роботи з ними під час пошуку товарів в електронних магазинах.
7.1 Практичні завдання
Завдання 7.1.1: Завантаження програмного агента Copernic Shopper та інсталяція його на власному ПК(з сайту www. Copernic.com) або якогось іншого. Робота з інтерфейсом програми Copernic Shopper. Проаналізуйте методи формування пошукового запиту, та здійснення пошуку товарів в електронних магазинах. Фільтрація результатів пошуку за вибраними ознаками ( ціна, терміни поставок та ис. ). Методи обрання найкращої пропозиції.
8.4 Питання для обговорення


 1. Іntеrnet як основа розвитку системи електронної комерції.

 2. Розвиток та використання стандартів у системах електронної комерції.

 3. Програмні агенти як посередники в електронній комерції.
 1. Гнучкість організаційної структури.

 2. Підвищення ефективності в електронній комерції.
 1. Застосування електронної комерції.
 1. Необхідність експериментування в ринковому просторі.

 2. Організаційні питання в електронній комерції.
 1. Практичні питання в електронній комерції.

10.Маркетингові заходи.

11.Правові питання в електронній комерції.


25

8.4 Питання для самостійного опрацювання та перевірки знань


 1. Характеристика пошукових систем;
 1. Визначення програмних агентів;

 2. Використання Copernic Shopper;
 1. Методи формування пошукового запиту;
 1. Методи фільтрації та порівняння товарів.
 1. Охарактеризуйте еволюцію стандартів електронного обміну комерційними та фінансовими повідомленнями
 1. Назвіть та охарактеризуйте основні компоненти міжнародного стандарту EDIFACT, що використовується в системах електронної комерції.
  1. Які електронні документи, що циркулюють в системах електронної комерції, регламентує міжнародний стандарт OBI?
  1. Які основні стадії поведінки покупців при купівлі товарів в системах електронної комерції можуть бути автоматизовані за допомогою програмних агентів?
  1. Що таке ідентифікація потреби покупця, продуктовий та товарний брокеринг?
  1. Які основні зміни в роботі фірми можуть мати місце в разі впровадження електронної комерції?
  1. Яким чином використання інформації про замовників та їх потреби, комерції, може вплинути на економічну діяльність фірми, яка впровадила систему електронної комерції?
  1. Які маркетингові заходи слід здійснювати та правові питання вирішувати при впровадженні систем електронної комерції?


8.4Завдання для індивідуальної роботи
1. Еволюція стандартів електронного обміну комерційними та фінансовими повідомленнями.


 1. Основні компоненти міжнародного стандарту EDIFACT, що використовуються в системах електронної комерції.
 1. Ідентифікація потреби покупця, продуктовий та товарний брокеринг. 4.Електронні документи, що циркулюють в системах електронної


комерції, які регламентує міжнародний стандарт OBI ( Open Buying on Internet).


26

8 ТЕМА №8. ПЕРСПЕКТИВИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
Цій темі присвячені деякі нові розробки, які найближчим часом вплинуть на розвиток електронної комерції. Технології: Інтернет і приватні мережі, безпека, інфраструктура, електронні каталоги, EDI, електронна пошта, мікротрансакції, програми-агенти. Вдосконалення роздрібного продажу. Нові маркетингові прибутки. Дії урядових і фінансових структур: центри довіри, мережеві посередники, державні органи.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
Мета роботи: Ознайомитись зі змістом основних нормативно-правових актів, що регламентують процеси формування та розвитку вітчизняної та міжнародної електронної комерції. Розрахувати ефективність та обрати оптимальний варіант функціонування web-сервера.
8.1 Практичні завдання
Завдання 8.1.1 Ознайомитись зі змістом основних нормативно-правових актів, що регламентують процеси формування та розвитку вітчизняної та міжнародної електронної комерції та проаналізувати їх базові положення. Результати роботи оформити у вигляді исте. 8.1.
Завдання 8.1.2 Розрахувати ефективність та обрати оптимальний варіант функціонування web-сервера, використовуючи дані исте. 8.2.
Вказівки до виконання завдання:
8. Ефективність застосування різних засобів входу на сервер розраховується за формулою:


Eз

Кз

,

ЗКВ

де, Ез - ефективність засобу входу;
Кз - кількість відвідувачів, що скористалися засобом входу на
сервер;

ЗКВ – загальна кількість відвідувань сервера за досліджуваний
період.

8. Оцінка відвідувань сторінок сервера визначається за формулою:
Ов Квс ,
ЗКВ
де, Ов - оцінка відвідувань сторінки за досліджуваний період;


 • вс - кількість відвідувань сторінки за досліджуваний період.


8. Ефективність банерної реклами визначається за формулою:

Е К в ,
б Вк


27

де Еб - ефективність банерної реклами;
К в - кількість відвідувачів сторінки, де знаходиться інформаційний
банер;
В к - кількість відвідувачів, які «клікнули» інформаційний банер.
8. Ефективність перетворення відвідувачів у покупців розраховується за формулою:

В
Ев Зв *100%,
де Ев - ефективність перетворення відвідувачів у покупців;


  • – кількість відвідувачів, які купили товар; Зв - загальна кількість відвідувачів серверу.

 1. Кількість повторних відвідувань сервера визначається за формулою:
Кп

ЗКВ

.Зв
 1. Обрати оптимальний варіант функціонування web-сервера, зробити відповідний висновок.


8.2. Питання для обговорення
1. Нормативно-правове забезпечення истеми електронної комерції.

 1. Системи електронного документообігу в електронній комерції.
 1. Методи визначення ефективності електронної комерції.
 1. Напрями оцінки ефективності електронної комерції.


8.3 Питання для самостійного опрацювання та перевірки знань


 1. Що таке електронний документообіг?
 1. Що таке критерії ефективності електронної комерції?
 1. Які показники визначають ефективність електронної комерції щодо організаційних процесів?
 1. Які аспекти ефективності електронної комерції характеризують маркетингові показники?
 1. Які статті витрат зменшуються при запровадженні електронних комунікацій замість традиційних в комерційних процесах?


8.4 Завдання для індивідуальної роботи


 1. Розвиток та використання стандартів у системах електронної комерції.

 2. Гнучкість організаційної структури.
 1. Підвищення ефективності в електронній комерції.
 1. Необхідність експериментування в ринковому просторі.

 2. Організаційні питання в електронній комерції.
 1. Маркетингові заходи.

 2. Правові питання в електронній комерції.


28
Таблиця 8.1 Регламентація

сфери електронної комерціїАспеки діяльності, що підлягає
Нормативний акт

Короткий зміст

п/п


регламентуванню


1


2

3
4Правовий статус електронного документа та

Закон

України

«Про

електронні
1
його оригіналудокументи

та

електронний

документообіг»
Порядок
відправлення
електронного

Закон

України

«Про

електронні
2
документа

документи

та

електронний

документообіг»
Порядок одержання електронного документа

Закон

України

«Про

електронні
3документи

та

електронний

документообіг»
Гарантії
одержання

та

цілісності

Закон

України

«Про

електронні
4
електронного документадокументи

та

електронний

документообіг»
Правила зберігання електронного документа

Закон

України

«Про

електронні
5документи

та

електронний

документообіг»


6
Суб'єкти електронного цифрового підпису

Закон

України

«Про

електронний


цифровий підпис»
7
Правовий

статус електронного цифрового

Закон

України

«Про

електроннийпідпису

цифровий підпис»Призначення

електронного

цифрового

Закон

України

«Про

електронний
8
підпису

цифровий підпис»

9
Структура сертифіката ключів
Закон

України

«Про

електронний


цифровий підпис»


Права і обв'язки підписувалаЗакон

України

«Про

електронний
10цифровий підпис»
29

Продовження таблиці 8.1

123
4

11

Права і обов'язки центра сертифікації ключів

Закон

України

«Про

електронний

цифровий підпис»12

Функції центрального

засвідчу

вального

Закон

України

«Про

електронний
органацифровий підпис»
13

Права споживачів телекомунікаційних послуг

Закон України «Про телекомунікації»
14

Обов'язки

споживачів

телекомунікаційних

Закон України «Про телекомунікації»
послуг


15

Правові

основи

діяльності

провайдерів

Закон України «Про телекомунікації»
телекомунікацій
16

Завдання

адміністрування

українського

Закон України «Про телекомунікації»
сегмента мережі Інтернет


17

Учасники

ринку

адміністрування

та

Концепція розвитку домену. UA
реєстрації доменних імен в домені. UA
18

Принципи реєстрації доменних імен в
Концепція розвитку домену. UA
домені. UA
19

Юридична

чинність документів

у

формі

Типовий закон ЮНСІТРАЛповідомлень
«Про електронну торгівлю»20

Укладання

і

дійсність

комерційних

Типовий закон ЮНСІТРАЛконтрактів«Про електронну торгівлю»
30

Таблиця 8.2 – Вихідні дані до завдання 8.1.2
Показники

Од.

Варіант 1
Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

п/п

виміру

1

2

3

4
5

6

7

8

1

Відвідувачі, які потрапили на

сервер за півроку завдяки

%відп.4

10
30

25

12

20
використанню банера наіншому сервері


2

Відвідувачі, які потрапили на

сервер за півроку завдяки

чол.

15
80

95

55

100
використанню гіперпосиланняна пошуковому сервері


3

Відвідувачі, які потрапили на

%відп.4

3
15

40

7

30
сервер за півроку за адресоюсервера


4

Загальна кількість відвідувачів

чол.

800
900

1500

1000

2500
сервера за півроку
5

Відвідали візитну сторінку

раз.

300
400

800

200

2000

сервера за півроку


чол.

300
200

320

350

15006

Відвідали сторінку-каталог за

раз.

200
600

400

400

600

півроку


чол.

100
300

250

500

4007

Відвідали сторінку з

раз.

250
300

600

500

700

інформацією про додаткові


чол.

200
250

450

200

500
послуги за піврокуВідвідувачі, що «клікнули»

банер:

чол.

50
100

300

150

800

8

- на візитній сторінці

- на сторінці-каталозі

чол.

2
120

200

200

500


- на інформаційній сторінці

чол.

70
50

150

100

300

9

Відвідувачі, які купили товар

чол.

55
140

500

300

1800
у електронному магазині запівроку


10

Загальна кількість відвідувань

раз.

1600
2500

6000

3000

2100
сервера за півроку
31


1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас