1   2   3   4   5
Ім'я файлу: 20210525_095325.docx
Розширення: docx
Розмір: 67кб.
Дата: 29.05.2021

2 ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МАТЕРІАЛІВ
2.1 Вибір матеріалів в пакет швейного виробу
В умовах різкого підвищення вимог до якості одягу, постійного поновлення та розширення асортименту матеріалів, що використовуються для виготовлення швейних виробів, важливе значення набуває оптимальний вибір матеріалів на виріб конкретного призначення.

Раціональне використання матеріалів та урахування їх властивостей при розробці технології виготовлення одягу в значній мірі визначають рівень якості швейних виробів, технологічність та економічність їх виготовлення, ергономічність та надійність у процесі експлуатації.

Метою цього підрозділу дипломного проекту є обґрунтований вибір матеріалів на проектуємий швейний виріб на основі аналізу відповідності властивостей матеріалу виробничим та споживчим вимогам.

У пояснювальній записці дають короткий огляд сучасного асортименту матеріалів для швейних виробів конкретного призначення. Обґрунтування вибору матеріалів верху, підкладки, докладу, ниток та фурнітури виконують на основі їх відповідності встановленим вимогам до конкретної моделі одягу.
2.2 Характеристика вибраних матеріалів
Характеристику матеріалів, які пропонуються для виготовлення моделі швейного виробу виконують в табличній формі (таблиця 2.1.)
Таблиця 2.1 – Характеристика вибраних матеріалів


Зразок,

призначення

Волокнистий склад, %

Вид переплетення

Ширина, см

Роздрібна ціна

1

2

3

4

5

2.3 Вибір режимів обробки матеріалів
В даному підрозділі проводиться обгрунтування запропонованих методів з’єднання та обробки деталей та вузлів виробу. Характеристику ниткового з’єднання, клейових методів кріплення, волого-теплового оброблення виконують в табличній формі (таблиця 2.2, таблиця 2.3,таблиця 2.3).
Таблиця 2.2 –Характеристика ниткових з’єднань, які виконані машинними

строчками


Найменування шва

Область застосування

Режими строчки

Ширина шва

Графічне зображення

Номер

голки

Номер

ниток

Кількість стібків на

10 мм

1

2

3

4

5

6

7


Таблиця 2.3 – Операції, які виконуються із застосуванням клейових

методів кріпленняНайменування операції

Область застосування

Вид обладнання

Режими клейового з’єднання

Графічне зображення

деталі

Температура з’єднання

Зусилля пресування мПа

Зволоження %

Час обробки, сек

1

2

3

4

5

6

7

8


Таблиця 2.4 – Операції та режими волого–теплового оброблення за

допомогою прасок


Найменування операції

Область застосування

Кількісні показники режимів оброблення

Графічне зображення деталі

Температура

робочої поверхні оС

Маса, кг

Час обробки, сек.

Зволоження,

%

1

2

3

5

6

1

7


3 ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СПОСОБІВ ОБРОБКИ І ОБЛАДНАННЯ
3.1 Ступінь готовності моделі до примірки
Мета проведення примірки на фігурі замовника.

Ступінь готовності моделі до примірки вибирається з урахуванням наступних вимог:

– можливості повної підгонки виробу на фігурі замовника;

– естетичний вигляд фасону під час примірки;

– мінімальні затрати часу на повторні операції при дошиванні виробу.

В пояснювальній записці ступінь готовності виробу до примірки надається в вигляді схеми.
3.2 Вибір способів обробки
Від запроектованих способів обробки залежить якість виготовлення виробів та ефективність технології. При виборі способів обробки необхідно враховувати особливості виготовлення одягу за індивідуальним замовленням, пошиттєві властивості вибраних матеріалів.

Поетапна обробка виробу виконується в вигляді схеми

в наступній послідовності:

– наявність та особливості початкової обробки основних деталей виробів;

- особливості обробки пілочок та спинки;

- обробка кишень;

- обробка застібки;

- обробка коміра та з’єднання його з горловиною; або обробка горловини;

- обробка рукавів;

- обробка підкладки виробу;

- обробка дрібних деталей;

- остаточна обробка виробу.

Надати характеристику вибраним способам обробки основних деталей та вузлів виробу, включати технічні умови (ТУ) пошиття.

Зміст пункту цього підрозділу доповнюється листом графічної частини “Способи обробки” де представляються рисунки в розрізі. На графічних зображеннях технологічної обробки окремих деталей та вузлів вказують порядок виконання строчок та вид обладнання.
3.3 Вибір обладнання
Вибір обладнання здійснюється одночасно з вибором способів обробки виробу. Правильний вибір обладнання дає можливість виконувати операції високої якості та підвищити продуктивність праці.

Характеристика обладнання надається в табличній формі (табл.. 3.1, 3.2).
Таблиця 3.1 – Характеристика обладнання для ниткового з’єднання


Клас машини, завод виробник

Технологічне призначення машини

Тип стібка

Частота обертання головного валу, хв.

Довжина стібка, мм

Товщина матеріалу під лапкою, мм

1

2

3

4

5

6


Таблиця 3.2 – Характеристика обладнання для волого–теплового обробленняНазва облад-

ПРАСКА

ПРЕСнання

Тип

Температура нагрі-вання, 0С

Маса, кг

Марка прасу-валь-

ного. стола

Тип при-воду

Тип нагрівання подушок

Температура нагрівання подушок, 0С

Трива-лість циклу

с.

Макс. Зусилля пресування, кп.

Горішня

нижня

горішня

нижня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


3.4 Складання технологічної послідовності
Технологічну послідовність обробки складають у відповідності з вибраними способами обробки та обладнанням.

В технологічній послідовності встановлюють порядок виконання операцій і підраховують затрату часу на обробку.(Твир.)

Технологічну послідовність обробки складають в табличній формі (табл.3.3).
Таблиця 3.3 – Технологічна послідовність обробки


№ непо-дільної операції

Зміст операції

Вид роботи


Розряд

Затрата

часу, хв.

Клас марка облад

Нання

1

2

3

4

5

6

1
2
І т. д.Всього по виробу


Продуктивність праці в день визначається :

ПП = Тзм./Твир., шт. (3.1)

де Тзм.- тривалість зміни, хв.

Твир.- затрата часу на виготовлення виробу, хв

Випуск виробів за місяць визначається за формулою:

П = ПП*К, шт. (3.2)

де К- кількість робочих днів за місяць
4 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

Розділ виконується під керівництвом консультанта з економіки та організації виробництва.(Додаток2)

5 ОХОРОНА ПРАЦІ
Розділ виконується під керівництвом консультанта з охорони праці.(Додаток 1)
ВИСНОВКИ
Висновки є частиною проекту і повинні мати дані з конкретних заходів, які розроблені в кожному розділі.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Список літератури надається на окремій сторінці в алфавітному порядку. Спочатку вказуються підручники, потім навчальні посібники, нормативно-технічна документація, довідники, журнали.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Амирова Е.К., Труханова А.Т. «Технология швейного производства» - М., «Академия» 2006

 2. Батраченко Н.В., Головінов В.П., Каменєва Н.М. «Технологія виготовлення жіночого одягу – К., «Вікторія» 2000

 3. Борецька Є.Я. «Виготовлення чоловічого верхнього одягу» – К., «Вища школа» 1995.

 4. Борецька Є.Я. «Легкий жіночий і дитячий одяг» – К., «Вища школа» 1995.

 5. Горобчишина В.С. «Довідник технологічних послідовностей виготовлення одягу»Л. «Новий світ» 2008

 6. Зевакова Л.Н. Дашкевич Л.М. «Техника раскроя одежды по индивидуальным заказам» – Ростов–на–Дону., «Феникс» 2001

 7. Патлашенко О.А. Матеріалознавство швейного виробництва./ Навч. посібн. Для ВНЗ І – ІІ рівня акред.- К.: Арістей, 2003

 8. Першина Л.Ф., Петрова С.В. «Технология швейного производства» – М., «Легпромбытиздат» 1991.

 9. Реут Т.Н., Конторер Р.Б. «Технология изготовления швейных изделий по индивидуальным заказам» – М., «Легпромбытиздат» 1989.

 10. Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного производства: Учеб. пособие д/студентов учрежд.сред.проф.образов.- М.: Изд. центр «Академия»: Мастерство: Высшая школа, 2000

 11. Труханова А.Т. «Основы технологии швейного производства»– М., «Высшая школа» 2000.

 12. Труханова А.Т. «Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды» – М., «Высшая школа» 2001.

 13. Шаповал М.І. «Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації», Підручник.- 3-е вид., перероб. і допов.- К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2001

 14. Франц В.Я. «Оборудование швейного производства» М., «Академия» 2005


Додаток 1

4 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

4.1 Організація обслуговування населення

Побутове обслуговування населення – це організована діяльність суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язана з наданням побутових послуг. Послуга – вид діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної із задоволенням конкретної побутової потреби індивідуального замовника.

Надати характеристику ательє та визначити категорію ательє, де передбачається виготовляти виріб, що проектується. Визначити тип підприємства за формою власності (акціонерне, приватне, тощо.), надати йому характеристику, і документи за якими регулюється його діяльність:

 • Господарський кодекс України (2003).

 • Правила побутового обслуговування населення (2001).

Визначити режим роботи ательє, сприятливий для замовників:

 • початок і кінець робочого дня;

 • обідня перерва;

 • вихідні дні.

Дати характеристику принципів організації процесу надання послуги у відповідності з Правилами побутового обслуговування населення:

Для зацікавлення замовників в салоні ательє постійно проводиться виставка моделей, які відповідають сучасним тенденціям моди, пропонуються журнали мод, зразки асортименту матеріалів. Для постійних замовників діє гнучка система скидок.

Діяльність ательє здійснюється після реєстрації його власників як суб’єктів підприємницької діяльності або у випадках, передбачених законодавством, - за наявності торгового патенту.

У приміщенні, де проводиться приймання та видача замовлень, на видному і допустимому для замовників місці повинні розміщуватися: “Правила побутового обслуговування населення”; перелік побутових послуг, що надаються; інформація, про повне найменування виконавця, його адреса, номери телефонів, прізвище ім’я по батькові керівника (власника); копії свідоцтв про державну реєстрацію, сертифікатів відповідності на послуги, які підлягають обов’язковій сертифікації, а також копії торгових (спеціальних торгових) патентів, спеціальних дозволів (ліцензій) за видами послуг, які підлягають патентуванню, ліцензуванню; зразки матеріалів та затверджених в установленому порядку виробів; ціни і тарифи на послуги, матеріали та вироби; перелік нормативно-технічних документів, вимогам яких повинні відповідати послуги; гарантійні зобов’язання виконавця послуг; інформація про працівників, які обслуговують замовників, номери телефонів місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів Держстандарту; перелік категорій громадян які користуються пільгами в отриманні побутових послуг; книга заяв і пропозицій.

1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас