1   2   3   4   5
Ім'я файлу: 20210525_095325.docx
Розширення: docx
Розмір: 67кб.
Дата: 29.05.2021
скачати

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет технологій та дизайну

Коледж

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломного проекту

зі спеціальності 182 «Технології легкої промисловості»

(шифр і назва спеціальності)

2021 рік

І. РОЗРОБЛЕНО:

на основі ГСВО (ОПП) зі спеціальності 5.05160201 «Швейне

виробництво»

ІІ. ВНЕСЕНО:

Коледж КНУТД, циклова комісія швейних дисциплін

ІІІ. РОЗРОБНИКИ :

Бабак Л.А., викладач вищої категорії, викладач-методист

Вишенська В.І., викладач вищої категорії

Обговорено та рекомендовано цикловою комісією швейних дисциплін Коледжу

« ___ » ____________ 20____ року, протокол № ____

Мета та завдання дипломного проектування

Дипломне проектування - заключний етап навчального процессу. Мета дипломного проектування - систематизація і закріплення теоретичних знань, виявлення практичних навиків творчого мислення при вирішенні питань, повязаних з конкретною темою проекту.

Тема і зміст дипломного проекту визначаються завданням, яке затверджується на засіданні циклової комісії і видається кожному студенту перед початком переддипломної практики. При виданні завдання уточнюється обсяг і зміст матеріалів, які студент повинен зібрати в період переддипломної практики, пропонується література для самостійного опрацювання, характер розрахункової та графічної роботи по темі , термін захисту проекту.

Виконання дипломного проекту проводиться під керівництвом керівника, який одночасно є консультантом технологічної частини і консультанів з охорони праці та економічної та графічної частин.

Графіком дипломного проектування передбачається термін надання закінченого дипломного проекта на нормоконтроль і допуск до захисту.

Студенти, які не надали в указані терміни закінчені проекти або які не зявилися в призначений час на нормоконтроль до захисту не допускаються.

Студенти, які порушили графік консультацій, які допустили грубі помилки в розділах дипломного проекту, а також, які погано навчались, допускаються до захисту після попереднього захисту проекту на спеціальному засіданні циклової комісії.

Дипломний проект оцінюється усіма членами ДЕК з урахуванням результатів захисту, результатів успішності за весь період навчання та відгуку керівника проекту.

Тематика дипломних проектів

Тематика дипломних проектів повинна вирішувати реальні завдання підвищення ефективності різних швейних підприємств, розробку та впровадження нових моделей в умовах виробництва. Різноманітність тем забезпечується завданням різного ассортименту виробів. Теми дипломних проектів затверджуються цикловою комісією.

Студентам надається право вибору теми проекту або запропонування своєї теми з обгрунтуванням доцільності її розробки.

Дипломне завдання

Дипломне завдання включає в себе тему проекту, перелік розділів, які підлягають розробці, перелік графічного матеріалу з назвами креслень, термінів завершення та захисту.

Дипломне завдання видається керівником дипломного проектування перед проходженням переддипломної практики.

Склад та зміст дипломного проекту

Дипломний проект складається з пояснювальної записки та графічної частини, яка відображає основні проектні рішення.

Графічна частина складається з 1 листа та виконується на форматі А-1.

Пропонується наступне розташування матеріалу пояснювальної записки:

 • титульний аркуш;

 • завдання;

 • зміст;

 • розділи проекту;

 • висновки;

 • список використаних джерел інформації;

 • додатки.


Зміст дипломного проекту

Вступ

1

Модельно-конструкторська розробка

1.1

Характеристика сучасних тенденцій моди

1.2

Розробка ескізів моделей асортиментного ряду

1.3

Характеристика базової моделі

1.4

Розробка конструкції базової моделі

1.5

Моделювання конструкції згідно ескізу

2.

Обгрунтування вибору матеріалів

2.1

Вибір матеріалів в пакет швейного виробу

2.2

Характеристика вибраних матеріалів

2.3

Вибір режимів обробки матеріалів

3.

Обгрунтування вибору способів обробки і обладнання

3.1

Ступінь готовності моделі до примірки

3.2

Вибір способів обробки

3.3

Вибір обладнання

3.4

Складання технологічної послідовності

4

Економічна частина

5

Охорона праці
Висновки
Список використаних джерел


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

ВСТУП
У вступі надається обгрунтування актуальності теми проекту, його значення для підприємства з урахуванням реальних економічних можливостей, значення застосування передової технології та нової техніки на зниження трудомісткості обробки виробів, зростання продуктивності праці.

Особливу увагу необхідно приділити питанням покращення якості швейних виробів та розширення асортименту, які сприятимуть конкурентоспроможності продукції.

В завершенні вступу формуються основні завдання та очікувані результати.

1 МОДЕЛЬНО-КОНСТРУКТОРСЬКА РОЗРОБКА


  1. Характеристика сучасних тенденцій моди


Обґрунтувати перспективи напрямку моди на теперішній час для вибраного асортименту, враховуючи одяг, взуття, головне вбрання, аксесуари і т.д.  1. Розробка ескізів моделей асортиментного ряду


Підбираючи моделі для створення асортиментного ряду необхідно враховувати відповідність моделей сучасним тенденціям моди, їх конкурентоспроможність, особливості виготовлення виробів.

Моделі вибирають з урахуванням єдності конструктивної основи, можливості застосування споріднених способів обробки та обладнання.


  1. Характеристика базової моделі


Виконати технічний малюнок базової моделі (форматА4 вигляд спереду та ззаду) та опис зовнішнього вигляду. Схема виконання опису зовнішнього вигляду запропонована в додатку

1.4 Розробка конструкції базової моделі
Охарактеризувати обрану систему конструювання, вказати її позитивні сторони та недоліки з точки зору досягнення максимально правильної посадки виробу на фігурі.

Вказати вибрані значення розмірних ознаків базової моделі в таблиці 3.1.

Вибрати додатки в залежності від моди, стилю, виду матеріалу по волокнистому складу, товщині, асортименту, силуету, моделі та вказати в таблиці 3.2
Таблиця 1.1-Розмірні ознаки індивідуальної фігури
Назва розмірного ознака

Умовне позначення

Величина ,

см

1

2

3

4

1

Півокружність шиї

Сш

19

2

Півокружність грудей третя

Сг3

46

3

Півокружність талії

Ст

35

4

Півокружність стегон

Сс

48

5

Ширина спинки

Шс

17,7

6

Ширина грудей друга

Шг2

20
І т. д.Таблиця 1.2 – Характеристика додатків
Назва додатку

Умовне позначення

Величина ,см

1

2

3

5

1

Додаток до лінії грудей

Дг

4
І т. д.Виконати попередній розрахунок базисної сітки в таблиці 3.3

Таблиця 1.3- Розрахунок базисної сітки.
Назва ділянки (лінії або точки) креслення конструктивної основи

Позначення на кресленні

Формула та числовий розрахунок або вимір фігури

Величина ділянки в см

1

2

3

4

5

1

Ширина сітки

ГГ10

СгIII+Дг=48+4

52

2

Ширина пілочки

ГГ1

Шг+Дшп=21,2+0.5

21,7

3

Ширина спинки

Г 10Г2

Шс+Дс=18,3+1,0

19,3

4

Ширина пройми

Г 1Г2

Оп+ Доп / 2 –

1/10 Сг3=30,3 +4 /2 – 1/1*48

12

5

Ширина по лінії талії

ТТ10

Ст+Дт=35+4

39

6

Ширина по лінії стегон

СС10

Сс+Дс=48+3

51

На основі розмірних ознаків індивідуальної фігури та вибраних додатків виконати розрахунок і побудову креслення основи виробу

Розрахунок ділянок для побудови надається в таблиці 3.4

Таблиця 1.4- Розрахунок креслення конструкції базової моделі
Назва ділянки креслення конструктивної основи

Позначення на кресленні

Формула та числовий розрахунок або вимір фігури

Величина ділянки в см

1

2

3

4

5

Побудова базисної сітки

1

Положення лінії талії

АТ

Вимір Дтп

44,4

2

Висота грудей

АГ

Вимір Вг

26
і т. д.


Побудова пілочки

14


Положення плечової

точки

П


На перетині двох дуг

1- А1П=Шпп

2- ЦП= Впкп15

і т. д.


Побудова спинки

28

Положення вищої точки ростка

Т10А10

Вимір Дтс1

43

29

і т. д.


Побудова рукава

50

Висота окату рукава

О2Р2

Вд – (1,5-2,5 см)
51

і т. д.


Побудова коміра

52

53

і т.д.


1.5 Моделювання конструкції згідно ескізу

Вказати види конструктивного моделювання, за допомогою яких

здійснюється перехід від конструктивної основи до контурів конкретних деталей

крою.

На кресленні основи конструкції виробу нанести модельні особливості, які

включають переміщення нагрудної виточки, членування деталей рельєфами,

кокетками та описати їхню послідовність.

Креслення конструктивної основи з наступною схемою моделювання деталей крою виконується в тонких лініях простим олівцем у масштабі 1:4 формат А4 або А3. Конструктивна основа має буквенні позначення всіх точок будування.
Оформити специфікацію деталей та лекал у вигляді таблиці 3.5

Таблиця 1.5 – Специфікація деталей крою та лекалНазва деталей

Кількість

лекал

деталей

1

2

3

4
ДЕТАЛІ ВЕРХУ1

Спинка

1

2

2

Пілочка

1

2
і т. д.


ДЕТАЛІ ПІДКЛАДКИ1

Пілочка

1

2

2

Спинка

1

2
і т. д.


ДЕТАЛІ ДОКЛАДУ1

Пілочка

1

2

2

Кокетка пілочки

1

2
і т. д.  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас