1   2
Ім'я файлу: 2 друк Сім право ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 4.doc
Розширення: doc
Розмір: 238кб.
Дата: 27.12.2020
Пов'язані файли:
СІМЕЙНЕ РЕФЕРАТ.docx

«Визначення походження дітей»Навчальні питання:

1. Походження як підстава виникнення правовідносин між батьками та дітьми.

2. Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою. Презумпції батьківства та материнства.

3. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою.

4. Оспорювання запису про батьківство (материнство). Суб’єкти права на оспорювання батьківства (материнства). Особливості судового розгляду справ про оспорювання батьківства (материнства).

5. Спір про батьківство (материнство). Позовна давність.
Контрольні питання:

1. Добровільне визнання батьківства.

2. Підстави, суб’єкти та порядок судового визнання батьківства.

3. Встановлення факту батьківства (материнства).

4. Визначення батьківства за рішенням суду.
Задача

Кольцова Н., яка не перебувала у шлюбi, народила хлопчика, батьком якого був Сорокiн К., з яким Кольцова тривалий час спiльно проживала. Пiд час державної реєстрацiї народження дитини Сорокiн усно визнав своє батькiвство i попросив записати його як батька дитини. До його прохання приєдналася i Кольцова, пiдтвердивши правдивiсть заяви Сорокiна. Однак завiдувач органу ДРАЦСу, переконавшись, що шлюб мiж Кольцовою i Сорокiним не зареєстровавий, вiдмовився зробити такий запис, зажадавши представити як пiдставу внесення вiдомостей про батька вiдповiдне рiшення суду. Чи правильно вчинив завiдувач органу ДРАЦСу ? Якi порядок i пiдстави внесення вiдомостей про батькiв у запис акта про народження дитини в ситуацiї, коли батьки дитини не перебувають у шлюбi?
Теми рефератів:

 1. Визначення походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій

 2. Позов про визнання батьківства.

 3. Справи про встановлення батьківства (материнства)..

 4. Умови а порядок визначення батьківства за рішенням суду.

 5. Првовідносини щодо визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою.


План практичного заняття № 10

«Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей»
Навчальні питання:

1. Загальна характеристика особистих немайнових прав та обов’язків батьків та дітей.

2. Види особистих немайнових прав і обов’язків батьків та дітей.

3. Підстави та порядок позбавлення батьківських прав.

4. Відібрання дітей від батьків без позбавлення батьківських прав.
Контрольні питання:

1. Здійснення неповнолітніми своїх немайнових прав та обов’язків.

2. Визначення імені дитини.

3. Рівність прав та обов'язків батьків щодо дитини.

4. Обов'язок батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я.
Задача

Відділ освіти Н-ї районної адміністрації звернувся до суду з позовом про позбавлення батьківських прав Сорейко щодо її малолітнього сина Василя. В судовому засіданні було з’ясовано, що Сорейко залучає дитину до жебракування, зловживає спиртними напоями, створює в помешканні антисанітарні умови. За місяць до судового розгляду Сорейко зверталась до відділу освіти з письмовим проханням помістити дитину в будинок дитини. Однак, з’явившись на слухання справи, вона пояснила, що матеріальні труднощі є тимчасовими, а спиртні напої вживає іноді через переживання у зв’язку зі смертю чоловіка, проти позову заперечувала.

Дитину в судове засідання не викликали.

Яке рішення має прийняти суд? Чи є обов’язковою участь прокурора по такій категорії справ?
Теми рефератів:

 1. Моральні засади Сімейного кодексу України.

 2. Основні види особистих немайнових прав та обов’язків батьків та дітей.

 3. Права батьків на визначення місця проживання дитини.

 4. Обов’язки щодо забезпечення права дитини на належне батьківське виховання.


План практичного заняття № 11

«Майнові правовідносини батьків та дітей»
Навчальні питання:

 1. Правовідносини батьків та дітей з приводу майна.

 2. Правовідносини батьків та дітей щодо утримання.

 3. Стягнення аліментів за минулий час і заборгованості за аліментами.

 4. Обов’язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина та його виконання.

 5. Обов’язок повнолітніх дочки, сина утримувати батьків та його виконання.


Контрольні питання:

1. Обов’язок повнолітніх дітей утримувати батьків та його виконання.

3. Розвиток інституту аліментних правовідносин в Україні.

4. Підстави стягнення неустойки (пені) за несплату аліментів.

4. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину.
Задача

Подружжя Воропаєвих Марина і Олег мало троє дітей: дочку Катерину та синів Петра і Миколу. Сини виросли, одружилися та проживали окремо, а дочка разом з батьками. На час виходу на пенсію Воропаєвої М. і Воропаєва О. їх дочці Катерині виповнилося 15 років. Пенсія у батьків була мінімального розміру, витрати на лікування досить швидко спустошили сімейні заощадження. Батьки-пенсіонери опинилися на межі бідності і не мали можливості утримувати дочку. Воропаєва М. звернулася за допомогою до синів, але ті відмовили, посилаючись на те, що на їх «шиї» власні малі діти і дружини. Натомість дали пораду, щоб Катерина влаштувалася на роботу, а навчання закінчила у вечірній школі. Відношення братів до сестри обурило батьків. Вони вмовили Катерину звернутися до суду з вимогою до Петра і Миколи про надання їй утримання. Чи правомірна вимога Катерини про призначення їй аліментів з братів? Які обставини мають враховуватися судом у даній ситуації? Яке рішення має ухвалити суд?
Теми рефератів:

 1. Загальні правила, за якими батьки здійснюють управління майном малолітніх дітей.

 2. Аліментні правовідносини.

 3. Обов’язок батьків щодо утримання дитини.

 4. Виникнення та погашення заборгованості по аліментах.


План практичного заняття № 12

«Судовий розгляд справ, що виникають із шлюбно-сімейних правовідносин між подружжям»
Навчальні питання:

 1. Справи, що виникають із шлюбно-сімейних відносин.

 2. Справи про розірвання шлюбу.

 3. Справи про визнання шлюбу недійсним.

 4. Справи про поділ майна.

 5. Справи про стягнення аліментів одному з подружжя.

Контрольні питання:

1. Встановлення факту родинних відносин між фізичними особами.

2. Встановлення факту перебування фізичної особи на утриманні.

3. Встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу.

4. Надання права на шлюб.
Задача

С. Чайка звернулася до суду з позовом до колишнього чоловіка Ю. Чайки, в якому просила визнати за нею право власності на автомобіль, зауважуючи, що автомобіль був придбаний під час шлюбу з відповідачем, але не на спільні кошти. Так, 115 тис. грн були надані її матір’ю, а 50 тис. грн були отримані в борг від тітки відповідача. Цей борг був сплачений особисто позивачкою із коштів, які вона одержала в спадок ще до укладення шлюбу з Ю. Чайкою. Чи підлягає позов задоволенню? Які докази можуть бути надані позивачкою в підтвердження своєї вимоги?
Теми рефератів:

 1. Встановлення режиму окремого проживання.

 2. Справи про розірвання шлюбу.

 3. Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів.

 4. Справи про визначення правового режиму майна подружжя та його розподіл.


План практичного заняття № 13

«Судовий розгляд справ, що виникають із шлюбно-сімейних

правовідносин щодо дітей»
Навчальні питання:

 1. Справи про встановлення батьківства (материнства).

 2. Справи про оспорювання батьківства (материнства).

 3. Справи про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей.

 4. Справи про стягнення аліментів на повнолітніх дітей.

 5. Справи, пов'язані з вихованням дітей.

 6. Справи про передачу дітей на виховання від одного з батьків до іншого.

 7. Справи про позбавлення батьківських прав.

Контрольні питання:

1. Спір про походження дитини від осіб, які не перебувають у шлюбі між собою.

2. Ухилення батьків від виконання своїх обов’язків та їх наслідки.

3. Позбавлення батьківських прав неповнолітніх батька, матері.

4. Проблемні питання, які виникають при розгляді справ про позбавлення батьківських прав.
Задача

Після розірвання шлюбу між подружжям Сидоренко їхній 7-річний син був за рішенням суду залишений проживати з матір’ю. Батьки домовилися, що батько буде зустрічатися з хлопчиком двічі на місяць. Через рік мати хлопчика Сидоренко К. вийшла заміж і з метою закріплення стосунків між її новим чоловіком та хлопчиком стала чинити всілякі перепони у спілкуванні батька з сином. Вона не дозволяла хлопчику гуляти на подвір’ї, де його міг побачити батько, а потім відвезла до своєї матері в село. Дізнавшись, де знаходиться син, Сидоренко Г. приїхав до села і всупереч запереченням бабусі забрав хлопчика. Мати подала позов до суду щодо відібрання дитини. Батько подав зустрічний позов щодо визначення місця проживання сина. Яка правова оцінка дій батька? Який орган має бути залучений судом до участі у справі? Яке рішення винесе суд за даним позовом?
Теми рефератів:

 1. Позов про визнання батьківства чи материнства.

 2. Позовне провадження щодо шлюбно-сімейних справ.

 3. Обов’язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина.

 4. Виявлення та юридична відповідальність за фальсифікацію доказів у справах про розподіл спільного майна подружжя.


План практичного заняття № 14

«Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
Навчальні питання:

1 Усиновлення.

2. Опіка та піклування над дітьми.

3. Патронат.

4. Інші форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.
Контрольні питання:

1. Усиновлювачі. Особи, які не можуть бути усиновлювачами. Переважне право на усиновлення дитини.

2. Права та обов’язки опікунів (піклувальників).

3. Порядок укладення та форма договору патронату.

4. Прийомна сім’я: поняття, особливості створення.
Задача

Подружжя Макаренко усиновило 3-х місячну дитину, яка знаходилася у медичній установі охорони материнства і дитинства. Суд мотивував своє рішення тим, що баба і дід дали згоду на усиновлення онучки в судовому засіданні, неповнолітня мати дівчинки Cамійленко наразі знаходиться на лікуванні у зв’язку із тимчасовим психічним розладом здоров’я. Головний лікар тієї установи, де лікувалась Cамійленко, засвідчив її відмову від дитини. Відділ освіти за місцем знаходження медичної установи охорони материнства і дитинства надав висновок про доцільність усиновлення, але медична установа, де перебувала дитина, проти усиновлення заперечувала.

Проаналізуйте законність та обґрунтованість судового рішення.
Теми рефератів:

 1. Управління майном дитини.

 2. Обов'язок батьків утримувати дитину.

 3. Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів.

 4. Участь батьків у додаткових витратах на дитину.


План практичного заняття № 15

«Права та обовязки інших членів сімї та родичів»
Навчальні питання:

1 Сімейні правовідносини за участю інших членів сім’ї та родичів.

2. Особисті немайнові правовідносини інших членів сім’ї та родичів.

3. Майнові правовідносини інших членів сім’ї та родичів.
Контрольні питання:

    1. Обов’язок падчерки, пасинка утримувати мачуху, вітчима.

 1. Обов’язок особи утримувати тих, з ким вона проживала однією сім’єю до досягнення повноліття.

 2. Хто належить до інших членів сім’ї та родичів?

 3. Хто з інших членів сім’ї та родичів має право на утримання?


Задача

Свириденко Андрій після розірвання шлюбу з першою дружиною Свириденко Оленою одружився з Фещенко Христиною. Від першого шлюбу у нього був син Дмитро, який залишився проживати з матір’ю, у другому шлюбі народилася дочка Василина. У віці 17 років Василина разом зі своєю матір’ю потрапили у ДТП, внаслідок чого мати − Фещенко Х. загинула, а Василина отримала травму голови і втратила пам’ять. ЇЇ визнали інвалідом ІІ-ої групи. На цей час Свириденку А. виповнилося 62 роки, стан здоров’я не дозволяв далі працювати, він змушений був покинути роботу. Статки батькапенсіонера і дочки-інваліда були дуже мізерними. Інфляція, зростання цін на житлово-комунальні послуги зробили їх матеріальне становище зовсім скрутним. Свириденко А. звернувся за допомогою до свого сина, але розмова завершилася тим, що батько відчув себе погано і по дорозі у лікарню помер від серцевого нападу. Його дочка Василина залишилася зовсім одна. Через кілька днів після похорону, сусідка Свириденків, опікуючись долею Василини звернулася до адвоката за консультацією. Дайте відповідь на її питання. Чи можливо зобов’язати Петра як зведеного брата, піклуватися про Василинину та надавати їй матеріальну допомогу?
Теми рефератів:

 1. Мачуха і вітчим, які проживають однією сім’єю з малолітніми, неповнолітніми пасинком, падчеркою.

 2. Права та обов’язки братів та сестер.

 3. Дід та баба і їхні майнові та особисті немайнові права.

 4. Підстави виникнення взаємин матеріального утримання щодо інших членів сім’ї та родичів.

ЛІТЕРАТУРА

Базова

 1. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

 3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-

 4. Гузь Л. Є. Судово-практичний коментар до Сімейного кодексу України. Навчальний посібник. / Гузь Л. Є., Гузь А. В. Х.: Видавничий будинок «ФАКТОР», 2011. 576 c.

 5. Дякович М. М. Сімейне право України: навчальний посібник. 2-ге вид., виправл. і доп. К.: Правова єдність, 2012. 551 с.

 6. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України : пер. з рос. / С. В. Ківалов, Ю. С. Червоний, Г. С. Волосатий та ін. ; за ред. Ю. С.Червоного. К. ; О., 2008. 504 с.

 7. Ромовська З. В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар / З. В. Ромовська. К.: Правова єдність. 2009. 428 с.

 8. Сімейне право України: підручник / Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В. Жилінкова та ін..; за заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. 4-те вид., перероб. і доп. К.: Юрінком Інтер, 2012. 320 с.

 9. Сімейне право України : підручник / Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В. Жилінкова та ін. ; за заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. 3-тє вид., переробл. і допов. К., 2011. 264 с.

 10. Сімейне право: підручник / За заг. Ред. В. А. Кройтора, В. Ю. Євко. Харків, 2016. 512 с.

 11. Сімейне право України: навч. посібник / Т. А. Кобзєва, В. С. Шапіро. Суми: Сумський держ. Університет, 2015. 90 с.

Допоміжна

 1. Конвенція Про права дитини від 20.11.1989 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021.

 2. Конвенція Про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.02.1993 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_009.

 3. Конвенція Про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 7.10.2002 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_619.

 4. Про внесення змін до переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб : постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 р. № 651 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651–2014–%D0%BF.

 5. Про державну допомогу сім’ям з дітьми URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2811–12.

 6. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 р. № 3  (Із змінами, внесеними згідно з постановою Пленуму Верховного СудуУкраїни № 20 від 19 грудня 2008 р.) URL: http://zakon5.rada.gov.ua.

 7. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 р. № 11 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0011700–07

 8. Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. № 3 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700–06.

 9. Антошкіна В. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям). Право України. 2004. №11. С.79–82.

 10. Антошкіна В. Договірне регулювання майнових відносин подружжя. Право України : Юридичний журнал. 2005. №3. С. 95–98.

 11. Антошкіна В. Договір про поділ майна подружжя, що є об'єктом права спільної сімейної власності. Право України : Юридичний журнал. 2005. № 8. С.75–78.

 12. Антошкіна В. Договори довічного утримання за участю подружжя. Право України. 2008. № 1. С. 119–124.

 13. Апопій І. В. Сімейне право України : [навч. посіб. для студ. Вузів. К. : ЦУЛ, 2011. 360 с.

 14. Афанасьєва Л. В. Аліментні правовідносини в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. Х., 2003. 20 с.

 15. Білобородько О. В. Реалізація прав дитини на сімейне виховання. Прийомна сім’я. Людина і соціум в умовах глобальної кризи: погляд крізь призму суспільствознавства та богослов’я. К., 2010. С. 325–327.

 16. Боднар Т. В. Сімейне право в системі права України. Право України. 2013. № 1. С. 129–134.

 17. Волкова С. Сімейне благополуччя дітей – турбота прокурорів. Вісн. прокуратури. 2009. № 8. С.38–42.

 18. Гандзюк Г. Ю., Пульнєва О. С. Шлюб та аліменти. К.: Видавець Фурса С.Я., 2005. 44 с.

 19. Гузь Л.Є. Захист прав та інтересів дітей (правовий аспект). Х.: Фактор, 2011. 464 с.

 20. Гриняк А. Шлюбний договір як підстава виникнення спільної власності подружжя. Підприємництво, господарство і право. 2007. № 2. С.47–49.

 21. Демиденко К. Є. Характеристика сімейних правовідносин та їх встановлення між батьками і дітьми. Держава і право. 2008. Вип. 42. С. 364–369.

 22. Дзера О. Деякі проблеми врегулювання відносин власності подружжя в новому Сімейному кодексі України. Юридична Україна. 2003. № 1. С. 56–58.

 23. Д’ячкова Н. А. Опіка як спосіб охорони майнових прав фізичних осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». К., 2006. 21 с.

 24. Жилінкова І. В. Сімейний кодекс України: Науково–практичний коментар. Харків, 2008. 855 c.

 25. Євко В. Ю. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування : історичний аспект. Право України. 2001. № 8. С. 107–110.

 26. Євко В. Ю. Правова природа дитячого будинку сімейного типу. Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2001. Спецвипуск. 338–343.

 27. Євко В. Ю. Правові форми родинного виховання дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Вісник Університету внутрішніх справ. 1999. Вип. 6. С. 253–258.

 28. Жилинкова И. В. Брачный контракт: [монография] / Жилинкова И. В. – Х.: «Ксилон», 1995. – 172 с.

 29. Жилінкова І. В. Зміст шлюбного договору: проблеми законодавства та практики його застосування. Нотаріат для вас. 2010. № 9. С. 23–30.

 30. Жилінкова І. В. Інститут заручин: далеке минуле і найближче майбутнє. Вісник Академії правових наук України. 2001. № 4 (27). С. 130–138.

 31. Жилінкова І. В. Проблеми правового режиму майна членів сім’ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д–ра юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Х., 2000. 39 с.

 32. Жилинкова И.В. Право собственности супругов: [монография]. Х.: «Ксилон», 1997. 236 с.

 33. Жилінкова І. В. Регулювання майнових відносин у сім’ї: тенденції розвитку цивільного та сімейного законодавства. Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. – Т. 3 : Цивільно–правові науки. Приватне право / за заг. ред. Н. С. Кузнєцової. Х., 2008. С. 452–472.

 34. Косова О. Ю. Предмет семейного права и семейное законодательство. Государство и право. 2000. № 7. С. 71–78.

 35. Кидалова А. Обов’язки та права батьків щодо виховання та розвитку дитини: окремі проблеми. Право України. 2004. № 3. С. 88.

 36. Кирилових А. А. Семейное право. М.: Книжный мир, 2010. 128 с.

 37. Лепех О. Правовий режим грошей як спільного майна подружжя. Право України. 2013. № 10. С. 85–95.

 38. Лепех С. М. Сімейне право України : навч. посіб. Львів. нац. ун–т ім. І. Франка. Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. 316 с.

 39. Лихолат І. Застосування ч. 5 ст. 93 СКУ: питання теорії та практики. Нотаріат для вас. 2010. № 9. С. 23–30.

 40. Лозова Г. Цивілістичні та сімейно–правові характеристики змісту шлюбного договору. Підприємництво, господарство і право. 2007. № 2. С. 44–46.

 41. Мазур О. С. Сімейне право України : навч. посіб. для дистанц, навч. Відкритий міжнародний ун–т розвитку людини «Україна». К. : Університет «Україна», 2005. 116 с.

 42. Мироненко В. П. Забезпечення права дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на сімейне виховання. Наук. вісн. Київ. нац. ун–ту внутр. справ. 2008. № 6. С.10–17.

 43. Мельничук Л. Нормативно–правові основи регулювання розвитку соціального інституту сім’ї: стан, проблеми та шляхи удосконалення. Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. 2006. Вип. 2. С. 335–347.

 44. Мироненко В. П. Сімейне право України. К.: Правова єдність, 2008. 477 с.

 45. Міненкова Н.О. Практика застосування Сімейного кодексу України щодо вирішення спорів про дітей. Х.: Харків юридичний, 2010. 184 с.

 46. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України : пер. з рос. К. ; О., 2008. 504 с.

 47. Негода О. А. Правові проблеми визначення поняття сім’ї. Держава і право. 2007. Вип. 37. С. 426–433.

 48. Нечаева А. М. Семейное право : курс лекций. М. : Юристъ, 2002. 320 с.

 49. Науково–практичний коментар Сімейного кодексу України / С. В.Ківалов, Ю. С.Червоний, Г. С.Волосатий, О. М. Калитенко; за ред. Ю. С. Червоного; Одес. нац. юрид. акад.– К. ; О. : Юрінком Інтер, 2008. 504 с.

 50. Ольховик Л. А. Право дитини на сімейне виховання. Актуальні проблеми держави і права. О., 2007. Вип.31. С.195–198.

 51. Оніщенко О. В. Сімейне право : [навч. посіб.] К. : Вид–во Нац. авіац. ун–ту «НАУ–друк», 2009. 111 с.

 52. Павлова Л. Реалізація природного права на шлюб, сім’ю, материнство та батьківство. Право України. 2004. № 11. С. 46–50.

 53. Пігач Я. М. Сімейно-шлюбне законодавство на Україні після революції. Радянське право. 1990. № 7. С. 77–79.

 54. Реліч В. Деякі аспекти усиновлення українських дітей громадянами США. Право України. 2004. № 5. С. 40–43.

 55. Ромовська З. В. Права та обов’язки батьків і дітей. Л., 1975. 148 с.

 56. Ромовська З. В. Сімейний кодекс України: Науково–практичний коментар. К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2003. 532 с.

 57. Ромовська З.В. Українське сімейне право: [підручник для студентів вищ. навч. закл.]. К.: Правова єдність, 2009. 500 с.

 58. Ромовська З. В. Сімейний кодекс України: науково–практичний коментар К.: Правова єдність. 2009. 428 с.

 59. Семейное право: Учебник для студентов вузов / под ред. П. В. Алексия, И. В. Петрова, А. Н. Кузбагарова. 4–е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ ДАНА: Закон и право. 2009. 335 с.

 60. Сімейне право України: навч. посібник К.: ЦУЛ, 2010. 360 с.

 61. Сімейне право України (історія, традиції, сучасність)/ Андрусишин Б. І. та ін. ; за ред. Б. І. Андрусишина, С. І. Шимон; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. 449 с.

 62. Сімейне право України : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Ю. М. Фролов [та ін.]. Донецьк : Донбас, 2014. 340 с.

 63. Сімейне право : підручник / [Л. М. Баранова та ін.]; за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Жилінкової ; Нац. ун–т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». 4–те вид., переробл. і допов. Х. : Право, 2012. 320 с.

 64. Сімейне право України : підручник / [Баранова Л. М. та ін.]; за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Жилінкової. 3–тє вид., переробл. і доповн. К. : Юрінком Інтер, 2011. 260 с.

 65. Сімейне право України: підручник / за заг. ред. Боднар Т. В., Дзери О. В. / Київ, Юрінком, 2016. 520 с

 66. Сімейне право: Нотаріат. Адвокатура. Суд: Науково-практичний посібник: У 2 кн. / Драгнєва Л. Ю., Пульнєва О. С., Фурса Є. І., Фурса С. Я. та ін. / За заг. ред. С. Я. Фурси. К.: Видавець Фурса С. М., 2005. 876 с.

 67. Сімейне право України: підручник / За ред. Є. О. Харитонова, Н. Ю. Голубєвої. К.: Істина, 2010. 320 с.

 68. Сімейне право України : підручник / за ред. Ю. С. Червоного. К. : Істина, 2004. 464 с.

 69. Спасибо-Фатєєва І. Правові режими спільного майна подружжя. Право України. 2013. № 10. С. 77–84.

 70. Труба В. І. Окремі питання відображення публічних інтересів в сімейному законодавстві України. Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : мат. міжнар. наук.–практ. конф. (Київ, 16 вересня 2010 р.). К., 2011. С. 77–80.

 71. Харитонов Є. О. До питання про визначення місця сімейного законодавства у правовій системі України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2010. № 929. С. 399–404.

 72. Цивільне та сімейне право України : підручник / ред. Є. О. Харитонов, Н. Ю. Голубєва; Одеська національна юридична академія. К. : Правова єдність, 2009. 968 c.

 73. Червоный Ю. С. Понятие и особенности семейных правоотношений. Цивільне право. 2002. Вип. 1. С. 16–23.

 74. Шевченко Я. М., Шевченко О. А. Проблеми нового Сімейного кодексу України. Правова держава: Щорічник наук. праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. К. : Вид. Дім «Юрид. кн.», 2002. Вип.13. С. 147–153.

 75. Шевченко Я. М. Юридичне розуміння поняття сім’ї. Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства : монографія / кол. авт. ; за заг. ред. Н. М. Оніщенко, Н. М. Пархоменко. К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка». 372 с.

 76. Шимон С. І. Сімейне право : навч. посіб. К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. 260 с.

 77. Харитонов Є. О. До питання про визначення місця сімейного законодавства у правовій системі України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2010. № 929. С. 399–404.


Джерела Internet:

75. http://rada.gov.ua – офіційний веб–сайт Верховної Ради України.

76. http://www.nau.com.ua – законодавство України.

77. http://www.scourt.gov.ua – інформаційний сервер Верховного Суду України.

79. http://nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


«Сімейне право»


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до проведення практичних занять

для студентів денної форми навчання

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

з спеціальності 081 Право

Укладач Личенко Ірина Олександрівна

Підписано до друку. 03.09.2019 року.

Формат 60х84/16. Папір офсетний. Друк на різографі.

Гарнітура Times New Roman. Наклад 50 прим.
Видавець і виготівник: Навчально-науковий Інститут права та психології

Національного університету «Львівська політехніка»

79008, м. Львів, вул. Князя Романа, 1-3


1   2

скачати

© Усі права захищені
написати до нас