Ім'я файлу: normal_5c48b03dc5c70 (1).docx
Розширення: docx
Розмір: 14кб.
Дата: 24.11.2021
Пов'язані файли:
Ароматизатори.docx
Жанрологія_як_частина_теорії_журналістики.docx
1-7 кардіологія.docx
34-66 ОПР.docx
Гончарик В. Тези.docx
МВДЕЦ1.docx
Антарктида.docx
Творча робота - дитячий день народження.pdf
Керівництво користувача .docx

Методичні вказівки

до КУРСОВОЇ РОБОТИ

з дисципліни «Технологія виробництва молока і яловичини»


Курсова робота з дисципліни "Технологія виробництва молока і яловичини" виконується після вивчення студентами основних тем дисципліни - вона є самостійною роботою студентів. Виконання курсової роботи переслідує таку мету:

• узагальнення теоретичних знань та закріплення фактичних умінь і навичок з дисципліни, поглиблене вивчення технології та обладнання;

• оволодіння методикою самостійного планування заходів щодо одержання високої продуктивності сільськогосподарських тварин;

• набуття і закріплення навичок самостійної роботи з навчальною та іншою літературою.

Завдання для курсової роботи видається студентам перед технологічною практикою. Під час виробничої практики студенти поглиблено вивчають виробництво, виконують технологічні розрахунки.

Після технологічної практики матеріали, підготовлені студентами, перевіряються викладачем.

Під час навчання студенти продовжують виконувати роботи за графіком, складеним викладачем. Кожного тижня вони звітують про виконану роботу. Виконані розділи роботи перевіряються викладачем і даються вказівки про подальшу роботу. Виконуючи курсову роботу, студенти повинні показати уміння розробляти заходи щодо підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин на основі досягнень науки і передового досвіду.

Роботи перевіряються, доопрацьовуються студентами згідно з зауваженнями викладача і допускаються до захисту. При захисті курсової роботи студенти роблять доповідь, у якій вони дають характеристику виконаної роботи, з обгрунтуванням прийнятих рішень, відповідають на запитання викладачів, пов'язаних з темою курсової роботи.

Оцінка курсової роботи враховує якість виконаної роботи, своєчасність її виконання, самостійність роботи студента, якість доповіді та відповіді на запитання.

Курсова робота виконується згідно з завданням, у якому вказується тема, орієнтовний план і обсяг роботи.
Теми:

1. Породи великої рогатої худоби, що розводяться в регіоні, їх біологічні і господдарські особливості.

2. М’ясні породи великої рогатої худоби, що розводяться в західному регіоні, їх біологічні і господарські особливості.

3. Організація відтворення поголів’я великої рогатої худоби

4. Технологія виробництва молока.

5. М’ясна продуктивність великої рогатої худоби і чинники, що впливають на неї.

6. Технологія виробництва яловичини у молочному скотарстві.

7. Молочна продуктивність корів і чинники, що впливають на неї.

8. Продуктивність м’ясної худоби.

9. Селекційно-племінна робота у скотарстві.

10. Бонітування великої рогатої худоби молочних, молочно-м’ясних порід.

11. Бонітування великої рогатої худоби м’ясних порід.

12. Системи і способи утримання великої рогатої худоби.

13. Організація годівлі корів у різні фізіологічні періоди.

14. Годівля, догляд і утримання молодняку великої рогатої худоби до 6-ти

місячного віку.

15. Технологія вирощування ремонтного молодняку молочного напряму

продуктивності.

16. Технологія вирощування та відгодівля великої рогатої худоби.

17. Організація машинного доїння корів.

18. Технологія первинної обробки молока в господарстві.

19. Технологія потоково-цехової системи виробництва молока.

20. Технологія отримання доброякісного молока.

21. Технологія виробництва яловичини у спеціалізованому м’ясному

скотарстві.

22. Організація годівлі великої рогатої худоби.

23. Відбір корів на придатність до машинного доїння та їх роздоювання.

24. Ідентифікація і реєстрація великої рогатої худоби в Україні.

25. Організація обліку в скотарстві.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас