Ім'я файлу: Задачі_дз1.docx
Розширення: docx
Розмір: 19кб.
Дата: 15.04.2022
скачати

Задача 1.

Обсяг експорту Нігерії складає 62 млрд. дол, обсяг імпорту – 65 млрд. дол. Обсяг експорту всіх зарубіжних країн складає 6750 млрд. дол, обсяг імпорту – 6550 млрд. дол. Розрахуйте торговельний обіг Нігерії, сальдо торгового балансу Нігерії.
Методичні рекомендації:

Торговельний обіг країни – сума вартостей експорту та імпорту країни за певний період часу

ТО = Е + І, (1)

де ТО – торговельний обіг, млрд. дол.;

Е – експорт країни за певний проміжок часу (в основному за рік), млрд. дол.;

І – імпорт країни за певний проміжок часу (в основному за рік), млрд. дол. Сальдо торгового балансу – це різниця між вартісним обсягом експорту та імпорту товарів окремої країни.

СБ = Е - І, (2)

де СБ – сальдо торгового балансу, млрд дол.

Розв’язок:
Відповідь:

Торговий обіг Нігерії дорівнює 127 млрд. дол.;

Сальдо торгового балансу пасивне, оскільки імпорт країни перевищує експорт (65 млрд. дол. > 62 млрд. дол.), і становить – 3 млрд. дол.
Задача 2.

Обсяг експорту Казахстану складає 98 млрд. дол, обсяг імпорту – 55 млрд. дол. Обсяг експорту всіх зарубіжних країн складає 6750 млрд. дол, обсяг імпорту – 6550 млрд. дол. Розрахуйте торговельний обіг Казахстану, сальдо торгового балансу Казахстану.

Розв’язок:
Відповідь:

Торговий обіг Казахстану дорівнює 153 млрд. дол.;

Сальдо торгового балансу є активним, оскільки експорт країни перевищує імпорт (98 млрд. дол. > 55 млрд. дол.), і становить 43 млрд. дол.
Задача 3.

Обсяг експорту Молдови складає 25 млрд. дол, обсяг імпорту – 40 млрд. дол. Обсяг експорту всіх зарубіжних країн складає 6750 млрд. дол, обсяг імпорту – 6550 млрд. дол. Розрахуйте торговельний обіг Молдови, сальдо торгового балансу Молдови.

Розв’язок:
Відповідь:

Торговий обіг Молдови дорівнює 65 млрд. дол.;

Сальдо торгового балансу пасивне, оскільки імпорт країни перевищує експорт (40 млрд. дол. > 25 млрд. дол.), і становить – 15 млрд. дол.
Задача 4.

Відомо, що ВВП країни Х у 2019 р. становив 456 113 млн. гр од., обсяг експорту послуг – 6 403,9 млн. дол. США, експорту товарів – 31 555,2 млн. дол. США; імпорту послуг – 1 058,6 млн. дол. США, імпорту товарів – 27 996,8 млн. дол. США. Розрахувати експортну, імпортну квоти та рівень залежності від міжнародної торгівлі, якщо середньорічний валютний курс 1дол.США = 13,6 гр.од. На основі проведених розрахунків зробити висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості країни Х.
Методичні рекомендації:

Співвідношення торгівлі та ВВП:


  • Експортна квота (критерій – 10%)
Експортна квота = (Обсяг експорту / Обсяг валового внутрішнього продукту) * 100%


  • Імпортна квота
  • Залежність від міжнародної торгівлі (критерій – 25%)

Розв’язок:


Відповідь:

Висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості країни Х: країна сильно відкрита, тому що залежність даної країни від міжнародної торгівлі становить 99,91%, що значно більше за критерій в 25%.

Задача 5.

Відомо, що ВВП країни В у 2020 р. становив 551 452 млн. гр од., обсяг експорту послуг – 7134,7 млн. дол. США, експорту товарів – 44 228,4 млн. дол. США; імпорту послуг – 3935,0 млн. дол. США, імпорту товарів – 38 136,3 млн. дол. США. Розрахувати експортну та імпортну квоти та рівень залежності від міжнародної торгівлі, якщо середньорічний валютний курс 1 дол. США = 9,8 гр.од На основі проведених розрахунків зробити висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості країни В.

Розв’язок:


Відповідь:

Висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості країни В: країна сильно відкрита, тому що залежність даної країни від міжнародної торгівлі становить 83,02%, що значно більше за критерій в 25%.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас