Ім'я файлу: Дивитися методичні рекомендації.docx
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 17.03.2021
скачати

Дивитися методичні рекомендації (с. 12-14)
та приклад курсової роботи!!!
Актуальність (Яка актуальність та проблематика вивчення теми?Чому обрали тему)
Об’єкт дослідження

(що буде досліджуватися загально).
Предмет дослідження

(що буде досліджуватися конкретно ( вужче)).
Мета дослідження

(вивчення та аналіз проблеми дослідження - залежить від теми курсової роботи)
Завдання дослідження :

(залежить від питань, які визначені у змісті курсової роботи, що будуть досліджуватися)
Структура та обсяг роботи. Курсова робота складається із вступу, … розділів, списку використаних джерел та літератури, додатків. Обсяг основного тексту складає … сторінок.

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти соціально-педагогічної роботи з сім’ями «групи ризику»
1.1. Поняття, та характеристика сімей «групи ризику»

Фрагменти тексту, взяті з різних літературних джерел перефразовуйте своїми словами, ніби аналізуючи, та робіть посилання на них.

(с. 10-11 у Методичних рекомендаціях)
Наприклад, у чорновому варіанті курсової роботи поряд із фрагментом тексту, можете для себе зазначати автора статті, навчального посібника, підручника, законодавчий документ тощо для того, щоб потім у процесі або після написання до курсової роботи скласти список використаних джерел.

Наприклад, у тексті чернетки:

Бездоглядність–відсутність або недостатність контролю за поведінкою або заняттями дітей і підлітків, виховного впливу на них з боку батьків або осіб, які їх замінюють [Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей: Закон України від 2 червня 2005 р. ]
У списку використаних джерел:

11. Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей: Закон України від 2 червня 2005 р. № 2623-IVДата оновлення: 19.12.2017.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-15
У тексті оригіналу:

Бездоглядність–відсутність або недостатність контролю за поведінкою або заняттями дітей і підлітків, виховного впливу на них з боку батьків або осіб, які їх замінюють [11].
У списку використаних джерел:

11. Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей: Закон України від 2 червня 2005 р. № 2623-IVДата оновлення: 19.12.2017.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-15

Коли ж у тексті подається цитата, то потрібно посилатися не лише на порядковий номер джерела відповідно із його подальшим номером у списку, а й зазначати сторінку наукової роботи, з якої використано цитату: [4, 35].

У списку використаних джерел:

4. Вороненко Ю. В. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я : навч. посіб. Київ : «Книгаплюс», 2015. 332 с.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас