1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ім'я файлу: Документ (7).docx
Розширення: docx
Розмір: 89кб.
Дата: 11.06.2021
скачати

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом МОЗ України від 2 липня 2004 р. № 329

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки

МР 4.4.4-108-2004

  1. Вступ

Методичні рекомендації розроблені для здійснення виробничого контролю на харчових та переробних підприємствах України за вмістом важких металів та миш'яку, радіонуклідів, нітратів, Nнітрозамінів, мікотоксинів, гістаміну, антибіотиків, гормональних препаратів, пестицидів, мікроорганізмів, деяких харчових добавок у продовольчій сировині, харчових продуктах, в т. ч. біологічно активних харчових добавках (БАД), які виробляються в Україні.

Документом рекомендована періодичність контролю за контамінантами хімічної і біологічної природи в продовольчій сировині, харчових продуктах та методи їх визначення, оскільки відповідальність за якість готової продукції та її безпеку несе підприємство, що випускає цю продукцію.

  1. Терміни та визначення

В даних методичних рекомендаціях використовуються такі основні терміни та визначення:

безпека харчових продуктіввідсутність загрози шкідливого впливу харчових продуктів,

продовольчої сировини та супутніх матеріалів на організм людини;

біологічно активна харчова добавка (БАД)спеціальний харчовий продукт, призначений для вживання або введення в межах фізіологічних норм до раціонів харчування чи харчових продуктів з метою надання їм дієтичних, оздоровчих, профілактичних властивостей для забезпечення нормальних та відновлення порушених функцій організму людини;

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизинормативний документ установленої форми, в якому визначені вимоги щодо безпеки для здоров'я і життя людини продовольчої продукції та засвідчена її безпека за умов дотримання цих вимог;

державна санітарно-епідеміологічна експертизавид професійної діяльності органів та установ державної санітарно-епідеміологічної служби, що полягає у комплексному вивченні нової продовольчої продукції, технологій, технологічного обладнання, а також підприємств, що її виробляють, з метою виявлення небезпечних факторів у цій продукції, оцінки їх можливого шкідливого впливу та визначення ступеня створюваного ними ризику для здоров'я і життя людини; обґрунтуванні застосування відповідних санітарних норм або технічних регламентів щодо її виробництва, введення в обіг, споживання з метою попередження, зменшення та усунення цього шкідливого впливу; встановленні відповідності продукції вимогам безпеки для здоров'я і життя людини;

залишкові кількості пестицидів (ЗКП)вміст діючої речовини пестицидів і агрохімікатів, їх похідні і продукти перетворення в живих системах (метаболіти) і у навколишньому природному середовищі;

медико-біологічні вимоги щодо якості харчових продуктівкомплекс критеріїв щодо безпеки та повноцінності продовольчої сировини та харчових продуктів;

мікробне забрудненнязабруднення середовища (об'єкта) мікроорганізмами, що потрапили туди

випадково; мікроорганізмиорганізми мікроскопічних та субмікроскопічних розмірів;

показники безпеки продовольчої продукціїнауково обґрунтовані показники вмісту (граничні допустимі межі впливу) у зазначеній продукції шкідливих для здоров'я і життя людини компонентів чи речовин хімічного, біологічного, радіаційного та будь-якого іншого походження, недотримання яких призводить до шкідливого впливу на здоров'я людини;

показники якості харчових продуктів та продовольчої сировиникомплекс ознак і властивостей, притаманних кожному виду харчового продукту чи продовольчої сировини, що визначають його харчову цінність і споживчі властивості та дають можливість ідентифікувати конкретний харчовий продукт чи продовольчу сировину; продовольча продукціяхарчові продукти, продовольча сировина та супутні матеріали;

продовольча сировинапродукція рослинного, тваринного, мінерального, синтетичного чи

біотехнологічного походження, що використовується для виробництва харчових продуктів;

спеціальні харчові продуктидієтичні, оздоровчі, профілактичні харчові продукти та біологічно

активні харчові добавки, продукти дитячого харчування, харчування для спортсменів тощо;

харчова добавкаприродна чи синтетична речовина, яка спеціально вводиться в харчовий

продукт для надання йому бажаних властивостей;

харчовий продуктбудь-який продукт, що в натуральному вигляді чи після відповідної обробки вживається людиною у їжу або для пиття.

  1. Загальні положення

    1. Інтенсивний розвиток промисловості, широка урбанізація, хімізація сільського господарства приводить до надходження у продовольчу сировину та харчові продукти чужорідних речовин, які негативно впливають на здоров'я населення. Крім того, певну небезпеку може становити використання харчових добавок у нових технологіях виготовлення харчових продуктів. В зв'язку з цим безпека та якість харчової продукції є одними з основних факторів, які визначають здоров'я населення України.

Важливе значення для забезпечення випуску якісної продукції та попередження переходу до організму людини шкідливих речовин у кількостях, що перевищують гігієнічні норми, має контроль за вмістом контамінантів хімічного та біологічного походження.

Для цього на підприємствах, які випускають харчову продукцію, рекомендуємо встановлювати порядок та періодичність контролю за показниками безпеки згідно з вимогами цього документа.

    1. Вимоги до безпеки продовольчої продукції наведені у "Медико-биологических требованиях и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов" № 5061—89 від 01.08.89 р., ГН 4.4.8.073-2001 "Тимчасові гігієнічні нормативи вмісту контамінантів хімічної і біологічної природи у біологічно активних добавках", ДР-97 "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 у продуктах харчування та питній воді" від 25.06.97 р., санітарно-гігієнічних правилах та нормах, нормативній документації на готову продукцію.

  1. Характеристика чужорідних речовин

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

скачати

© Усі права захищені
написати до нас