1   2   3
Ім'я файлу: Методичні вказівки по темі №20.doc
Розширення: doc
Розмір: 228кб.
Дата: 20.02.2021
скачати
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ


Затверджено”


на методичній нараді №1

кафедри радіології та радіаційної медицини

Завідувач кафедри


професор_Ткаченко М.М.

_____________________________

“05” вересня 2019 р


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯНавчальна дисципліна

РАДІОЛОГІЯ (Променева діагностика та променева терапія)

Тема заняття №20

Променеві ознаки травматичних пошкоджень опорно-рухової системи

Курс

ІІІ

Факультет

Медичні (1, 2, 3, 4), ФПЛЗСУ


Київ - 2019 1. Актуальність теми.

Для вивчення променевої картини травматичних ушкоджень кісток та суглобів, запальних захворювань опорно-рухової системи та пухлинного ураження кістяка студент повинен засвоїти променеву семіотику захворювань кісток та суглобів. Викладання променевої картини травм, запальних захворювань та пухлин кісток, фіброзних остеодистрофій повинно координуватися з вивченням клінічних ознак захворювань на кафедрах хірургічних хвороб, педіатрії.

Променеве дослідження – тільки частина комплексного клінічного вивчення хворого. Променева симптоматика хвороб кістяка по своїй суті суперечлива. З одного боку – майже нескінченні і не повторюють один одного рентгенівські картини різних хвороб, а з другого боку – всі вони складаються з окресленої кількості симптомів. Більш того, різні хвороби можуть проявлятися схожими рентгенівськими ознаками, одне і те ж захворювання іноді обумовлює несхожі один на одного зміни. Тому променевий діагност тим краще виявляє ці ураження, чим глибше вивчає анамнестичні та клініко-лабораторні відомості про хворого, чим точніше знає межі свого власного методу.


 1. Конкретні цілі.

 • аналізувати доцільність певних методів;

 • пояснити необхідність призначення тих чи інших методів дослідження та виділити, які з них основні, а які – додаткові, допоміжні;

 • запропонувати вибрати метод променевого дослідження при різній патології опорно-рухової системи;

 • класифікувати методи дослідження та зміни семіотики кісток по групах;

 • трактувати нормальну променеву анатомію кісток та суглобів та патологічні зміни в опорно-руховому апараті;

 • малювати схеми зображення будови кісток та суглобів в нормі та при різних патологічних станах опорно-рухового апарату;

 • проаналізувати променеві симптоми різної патології дії опорно-рухового апарату;

 • скласти алгоритм променевого дослідження при різній патології кісток та суглобів.

 • оцінити результати використаного методу променевого дослідження опорно-рухової системи;

 • пояснити основні рентгенологічні симптоми захворювань кісток та суглобів. 1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)
Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Нормальна та патологічна анатомія.

Знати анатомію, морфологію кісток та суглобів; класифікувати групи кісток за формою, структурою, функцією, знати будову суглобів.

2. Нормальна та патологічна фізіологія.

Визначити функцію різних відділів опорно-рухового апарату, функцію різних видів кісток та суглобів.

3. Гістологія та ембріологія.

Знати різні етапи ембріогенезу, остеогенезу.

Класифікувати та знати особливості кісток дитячого віку та інших вікових груп.

 1. Фізика.
 1. Хімія.

Знати фізико-хімічні властивості кістки та кісткової речовини, ідентифікувати їх із змінами у вікових аспектах. Знати структуру кістки в нормі.


 1. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.
 • Вибрати необхідну методику дослідження, пояснити показання до її призначення.

 • Визначити на рентгенівському знімку наявність патологічних симптомів, ознак і описувати їх.

 • Здійснити аналіз променевих ознак захворювань кісток та суглобів (травм, запальних захворювань, пухлинних уражень) та диференціювати їх.

 • Зобразити схематично або намалювати деякі ознаки певних захворювань (зміщення уламків, лінію перелому, секвестри, зміни суглобової щілини і т.д.).4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:


Термін

Визначення

1. Остеопороз.


Зменшення кількості кісткових балок в одиниці об’єму кістки.

2. Остеосклероз.


Збільшення кількості кісткових балок в одиниці об’єму кістки.

3. Атрофія кістки.


Зменшення об’єму кістки з певних причин.

4. Деструкція кістки.


Руйнування кістки із заміщенням дефекту патологічною тканиною (гній, кров, пухлинна тканини).

5. Остеоліз.


Повне розсмоктування кістки.

6. Остеонекроз.


Змертвіння ділянки кістки.

7. Секвестр.


Відторгнутий змертвілий фрагмент кістки, що розташований в порожнині, виповненій грануляціями і гноєм.

8. Анкілоз.


Кісткове зрощення суглобових кінцівок.

9 Гіперостоз.


Об’ємне збільшення кістки, збільшення її маси.

10. Дефект кістки.


Повна відсутність всієї кістки або її частини.


4.2. Теоретичні питання до заняття:

а)зміни положення кісток;

б)основні етапи формування кісткової мозолі;

в)особливості переломів кісток у дітей;

г)ускладнення переломів;

д)променеві ознаки остеомієліту, стадії остеомієліту;

є)форми остеомієліту, що мають первинно-хронічний перебіг;

е)променеві ознаки туберкульозного артриту;

ж)променеві ознаки туберкульозного спондиліту;

з)класифікація пухлин кісток;

к)доброякісні пухлини кісток, їх променеві ознаки;

л)злоякісні пухлини кісток, класифікація, їх променеві ознаки;

м)запальні ураження суглобів, променеві ознаки;

н)променеві ознаки деяких остеохондропатій;


4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

а)зображення схем травматичних ушкоджень кісток та суглобів;

б)відображення на малюнку семіотики захворювань кісток (періостити, періостози, секвестри, зміни в суглобах – зміни суглобової щілини, суглобових поверхонь);

в)самостійне описування рентгенограм з різною патологією кісток та суглобів.


Зміст теми:

Для вивчення променевої картини травм кісток та суглобів та різних захворювань опорно-рухового апарату, студентам викладач повинен пояснити променеву семіотику захворювань кісток та суглобів.

Семіотику захворювань опорно-рухового апарату можна скласти в такі групи:

 1. Зміна форми, положення і розмірів кісток.

 2. Зміна поверхні кісток.

 3. Зміна структури кісток.Семіотика захворювань кісток
Зміна розмірів форми, положення кісток.
Зміна поверхні кісток.
Зміна структури кісток.

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас