Ім'я файлу: coment_lab_015 2.docx
Розширення: docx
Розмір: 260кб.
Дата: 30.11.2022
скачати

Методичні настанови до лабораторної роботи №015.Коментар до табл. 1.

; .

; ; ; ;якщо обчислюємо R1 і R2 в дослідах, де вимкнуті джерела E1 і E2 відповідно, то у виразах поданих вище, замість U1 і U2 підставляємо нуль, а струми – з таким знаком, який встановлений при вимірюванні.

Напруга Uab в табл.1. Визначається за такими виразами

, рівняння записано за методом вузлових напруг, з якого визначаємо напругу Uab

.

Цей вираз для напруги Uab те ж треба використовувати з врахуванням умов проведення досліду. В першому досліді (рядок 1) було вимкнуто джерело Е2, тому доданок в чисельнику з Е2 буде відсутній, а також буде відсутнє Ri2 у виразі знаменника. В другому досліді (рядок 2) було вимкнуто джерело Е1, тому доданок в чисельнику з Е1 буде відсутній , а також буде відсутнє Ri1 у виразі знаменника. В третьому досліді (рядок 3) були увімкнуті обидва джерела, тому вираз для напруги Uab, треба використовувати повністю.
Коментар до табл. 2.

Рядок табл.2 дослід

G11= I1’/E1; G12 = I1’’/E2; G22= I2’’/E2; G21 = I2’/E1; G31= I3’/E1; G32 = I3’’/E2.

де I1’ – струм I1з першогорядка; І1’’ – струм I1з другогорядка;

де I2’ – струм I2з першогорядка; І2’’ – струм I2з другогорядка;

де I3’ – струм I3з першогорядка; І3’’ – струм I3з другогорядка;
Рядок табл.2 обчислення

Визначення вхідних та взаємних провідностей

Запишемо систему рівнянь за методом контурних струмів для досліджуваного електричного кола:

;

+ .

Запишемо цю систему рівнянь в матричній формі

,

де

.

Розв’язок цієї системи рівнянь знаходимо за правилом Крамера у такому вигляді

;

;

; ; ,

де

; ; ; ;; ; ; ;
Для рядка «обчислення» табл.2 необхідно вибирати значення опорів елементів з рядка 3 табл.2.


Коментар до табл.3.

Рядок табл.2 дослід

Перенести струми з третього рядка табл.1
Рядок табл.3 обчислення

За методом накладання обчислити струми у вітках за виразами

;

;

,

В рядку “виміряно” записати результат з рядка 4 табл.1.


Коментар до табл.4.

Дослід

EГ = Uн.р

RГ = Uн.р/Iк.з
Обчислення

Напруга неробочого режиму двополюсника утвореного вітками з джерелами Е1 і Е2 обчислюється за виразомАбо з рівняння

.

Отже в табл. 4 в рядку обчислення записуємо EГ = Uabн
Струм короткого замикання визначаємо за виразом

.
ОбчисленняКоментар до табл.5.

, де U3, I3 – з досліду табл.5

, де EГ, RГ – з табл.4 (обчислені)

.

Приклади задач для захисту цієї лабораторної роботи

Розглянемо приклад розрахунку електричного кола методом накладання


а) б) в) г)

Рис.1 Схема електричного кола для демонстрації методу накладання

Задача розрахунку електричного кола методом накладання розкладається на підзадачі, в кожній з яких знаходимо струми у вітках при дії кожного джерела енергії зокрема.

Підзадача рис.1,б:

; .
Підзадача рис.1,в:

; .
Підзадача рис.1,г:

; .

Знаходимо результуючі струми віток при дії всіх джерел енергії зокрема.

.

.
а) б) в)
Рис. 2. Схема електричного кола для розрахункуструму І2 методом еквівалентного генератора
Розглянемо приклад розрахунку електричного кола методом еквівалентного генератора
 Визначимо напругу неробочого режиму активного двополюсника щодо виводів (полюсів) 1, 2.

I1= -J,

Обійдемо контур на рис. 2,б і запишемо рівняння за другим законом Кіхгофа

-R1I1 + E1 - E2 - U12нр = 0, звідси визначаємо напругу U12нр.

U12нр = E1 - E2 - R1I1 = E1 - E2 + R1J. Ee = U12нр – ЕРС еквівалентного генератора

 Визначимо вхідний опір Rвх12 двополюсника щодо виводів (полюсів) 1, 2.

Rвх12 = R1. Re = Rвх12 = R1.

 Визначимо струм І2 після заміни активного двополюсника еквівалентним генератором (рис. 3).

I2 = -Ee/(Re+R2)= -(E1 - E2 + R1J)/ (R1+R2).
скачати

© Усі права захищені
написати до нас