Ім'я файлу: 7 Спинний мозок.doc
Розширення: doc
Розмір: 61кб.
Дата: 31.01.2021
скачати

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ № 7
практичного заняття по ТЕМІ:

«Синдроми, топічна діагностика ураження спинного мозку

на різних рівнях і периферичних спінальних нервів» 1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.

Узагальнення знань по основах синдромології та топічної діагностики ураження спинного мозку та периферичних спінальних нервів забезпечує формування в майбутніх лікарів необхідних диференційно-діагностичних навичок, як по відношенню до діагностики первинних захворювань нервової системи, так і встановлення неврологічного синдрому в структурі багатьох інших захворювань неврологічного профілю.


 1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ ПІДГОТОВКИ.

Вивчити синдроми уражень спинного мозку на різних рівнях, периферичних спінальних нервів, сплетень.


 1. ГОЛОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ.

1. Синдроми поперечного ураження спинного мозку на різних рівнях.

2. Синдроми ураження нервових сплетень та периферичних нервів.

 1. Синдром поліневриту.


4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.

1. Який характер паралічу спостерігатиметься у верхніх та нижніх кінцівках при ураженні шийного потовщення ?

2. Чи буде страждати поверхнева чутливість на стороні ураження половини спинного мозку?

3. На якій стороні і за яким типом буде порушуватися глибока чутливість при синдромі Броун-Секара?

4. Для якого рівня ураження спинного мозку характерна центральна тетраплегія?
Тести вихідного рівня знань та контроль кінцевого рівня знань додаються.
На допомогу студентові

Синдроми ураження спинного мозку

Синдром ураження задніх канатиків - порушення глибокої і частково тактильної чутливості з розвитком сенситивної (задньостовбової) атаксії на стороні вогнища нижче рівня ураження.

Синдром ураження бічних канатиків - гомолатеральний спастичний параліч контрлатеральне порушення поверхневої чутливості за проводниковим типом на 2-3 сегменти нижче вогнища ураження.

Синдром ураження переднього рогу –периферичний параліч (переважно проксимальних м'язів) за сегментарним типом. Асиметрія уражень з наявністю фібрилярних посмикувань.

Синдром бічного рогу - вазомоторні, вегетативно-трофічні порушення за сегментарним типом.

Синдром заднього рогу- дисоційований розлад чутливості (порушення поверхневої чутливості) на стороні ураження в зоні іннервації відповідного сегмента.

Синдром поперечного половинного ураження спинного мозку (синдром Броун-Секара) –

-сегментране порушення поверхневої чутливості на боці ураження;

-сегментарне порушення вегетативної іннервації на стороні ураження;

-периферичний параліч в зоні іннервації ураженого сегмента на стороні ураження;

-порушення глибокої і частково тактильної чутливості за провідниковим типом на стороні вогнища на всьому протязі нижче рівня ураження;

- центральний параліч на стороні вогнища на всьому протязі нижче рівня ураження;

- контралатеральне порушення поверхневої чутливості за проводниковим типом на 2-3 сегмента нижче рівня ураження вниз до кінчиків пальців.

Синдром повного поперечного ураження спинного мозку - двостороння клініка синдрому Броун-Секара з приєднанням порушення функції тазових органів.

Центральне порушення сечовипускання (дефекації) при ураженні C1-S2 сегментів спинного мозку (гостра затримка сечі).

Периферичне порушення сечовипускання (дефекації) при ураженні S3-S5 сегментів спинного мозку (справжнє нетримання сечі)

Синдром екстрамедулярного ураження - корінцеві болі з подальшим розвитком провідникових порушень. Порушення поверхневої чутливості контралатерально вогнищу ураження, що розповсюджується знизу вгору до рівня на 2-3 сегмента нижче вогнища ураження. Здавлення прилеглої половини спинного мозку, потім ураження всього поперечника спинного мозку.

Синдром інтрамедулярного ураження - сегментарні порушення чутливої ​​і рухової сфери. Провідникові порушення чутливої ​​(контралатеральне порушення поверхневої чутливості, що розповсюджується зверху вниз від рівня на 2-3 сегмента нижче вогнища ураження) і рухової сфери (спастичний параліч на стороні ураження).

Синдроми ураження різних рівнів спинного мозку

Верхній шийний відділ (C1-C4)

-Параліч діафрагми

-Спастическая тетраплегія

-Втрата всіх видів чутливості

-Центральне порушення функції тазових органів (затримка з періодичним нетриманням і імперативними позивами)

-Корінцеві болі в шиї і потилиці.
Шийне потовщення (C5-Th1-2)

-Периферичний параліч рук

-Центральний параліч ніг

-Синдром Бернара-Горнера

-Корінцеві болі з іррадіацією в руку

-Втрата всіх видів чутливості

-Центральне порушення функції тазових органів (затримка з періодичним нетриманням і імперативними покликами).
Грудний відділ (Th1-2 –Th12)

-Нижня спастична параплегія

-Порушення поверхневої і глибокої чутливості нижче рівня ураження

-Центральне порушення функції тазових органів (затримка з періодичним нетриманням і імперативними покликами)

-Оперізуючі корінцеві болі.
Поперекове потовщення (L2-S2)

-Млява нижня параплегія

-Анестезія нижніх кінцівок і промежини

-Центральне порушення функції тазових органів (затримка з періодичним нетриманням і імперативними покликами).
Епіконус (L4-S2)

-Жорстокі корінцеві болі

-Периферичний параліч нижніх кінцівок з переважанням в дистальних відділах

-Розлади всіх видів чутливості в ногах і промежини

-Периферичне або центральне порушення функції тазових органів.
Конус (S3-Co1)

-Анестезія промежини

-Порушення функції тазових органів за периферичним типом

-Зниження анального рефлексу

-Трофічні порушення в області крижів.
Синдроми ураження периферичних нервів

-Випадіння всіх видів чутливості в зоні іннервації нерва.

-Млявий параліч іннервованих нервом м»язів.

-Вегетативно-трофічні розлади в зоні іннервації нерва.
Перелік навчально-методичної літератури

Основна

 1. Григорова І.А. Неврологія: національний підручник / [за ред. проф. І.А.Григорової, проф. Л.І.Соколової]. – Київ: «Медицина», 2015. – 640с. – (ISBN 978-617-505-300-3).

Додаткова

 1. Гусев Е.И. Неврология : национальное руководство / Краткое издание. ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 688с.

 2. Методи обстеження неврологічного хворого: Навч. посіб. для мед. ВНЗ ІІІ—ІV р.а. Рекомендовано ВР НМУ ім. О.О. Богомольця / За ред. Л.І. Соколової, Т.І. Ілляш. — К., 2015. — 144 с.

 3. Никифоров А.С., Гусев Е.И. Частная неврология :учебное пособие для послевузовского образования / А.С. Никифоров, Е.И. Гусев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.

 4. Нервові хвороби, під ред.. С.М.Віничука, Є.Г.Дубенка. – К.:Здоров’я. – 2008 – 696c.

 5. Шевага В.М. Неврологія : підручник / [за ред. проф. В.М.Шевага, проф. А.В.Паєнок]. – Київ : «Медицина», 2009. – 656с.

Інформаційні ресурси

 1. Neurology.com.ua

 2. http://nevro-enc.ru/anatomija-nervnoj-sistemy.html

 3. http://www.mif-ua.com/archive/mezhdunarodnyij-nevrologicheskij-zhurnal/numbers

 4. http://neuronews.com.ua

 5. http://www.ifnmu.edu.ua/


Методичну вказівку підготував __________________ доц. Купновицька-Сабадош М.Ю.

Метотична вказівку затверджена на засіданні кафедри неврології та нейрохірургії

Протокол № від «____» ________ 20 р.
Зав.кафедри проф. Гриб В.А.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас