Ім'я файлу: акушерство.doc
Розширення: doc
Розмір: 237кб.
Дата: 16.12.2021
скачати
Пов'язані файли:
лаб. діагностика.docx

Міністерство охорони здоров’я України

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

«Затверджено»

на методичній нараді кафедри

акушерства та гінекології №2

З авідувач кафедри
___________ проф. Булавенко О.В.

30 серпня 2019 року

Методична рекомендація

до практичних занять для лікарів-інтернів I–го року навчання з акушерства та гінекології

на кафедрі акушерства та гінекології №2

Тема: «Біомеханізм пологів при передньому та задньому видах потиличного передлежання»

І. Актуальність теми:

Загальна мета: навчити інтернів біомеханізмам пологів при передньому та задньому видах потиличного передлежання.

Конкретні цілі. Вихідний рівень знань-умінь

Інтерн повинен знати:

Види потиличного передлежання, ведучу точку, точки фіксації при передньому та задньому видах потиличного передлежання.

 1. Моменти біомеханізму пологів при передньому виді потиличного передлежан­ня.

 2. Моменти біомеханізму пологів при задньому виді потиличного передлежання.

 3. Теоретичні обгрунтування окремих моментів біомеханізму пологів.

 4. Особливості біомеханізму пологів при задньому виді потиличного передлежання.

 5. Фізіологічні особливості скоротливої діяльності матки в пологах.


Інтерн повинен уміти:

 1. Показати на фантомі передній та задній вид потиличного передлежання.

 2. Показати на фантомі моменти біомеханізму пологів при передньому виді поти­личного передлежання.

 3. Показати на фантомі моменти біомеханізму пологів при задньому виді поти-лич­ного передлежання.

 4. Визначати початок першого періоду пологів, об'єктивно оцінювати динаміку пологової діяльності (ступінь розкриття шийки матки, тривалість перейм).

 5. Оцінювати партограму.

 6. Оцінити динаміку пологової діяльності.


ІІ. План практичного заняття
Етапи

Час (хв.)

Засоби навчання

Устаткування

Місце проведення

1.

Визначення рівня підготовки до заняття

15

Тести за задачі
Навчальна кімната

2.

Самостійна робота інтернівНоутбук
3.

Аналіз і корекція самостійної роботи інтернів

4.

Тестовий контроль

15

Тести та задачі
Навчальна кімната

5.

Обговорення і підведення підсумків заняття

10Навчальна кімната


ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ.

1. Організаційна частина.

2. Перевірка первинного рівня знань (усний, письмовий, тестовий контроль).

3. Інструктаж викладача (мотивація теми, розповідь, показ мето­дики виконання завдань).

4. Самостійна робота студентів (збір анамнезу, акушерське дослідження, лікування хворої, вирішення ситуаційних задач).

5. Проведення підсумків, оцінка діяльності кожного студента.

6. Завдання для самостійної роботи.

ІІІ. Зміст навчання

Задачі для перевірки рівня знань

ТЕСТИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ БАЗИСНИХ ЗНАНЬ.

Тест

Еталон

1.Повторнородяча, 30 років, знаходиться у термінових пологах 9 годин. Відійшли навколоплідні води та почалися потуги. Загальний стан – задовільний. Положення плоду поздовжнє, головне передлежання. Голівка плоду найбільшим обводом стикується з площиною входу до малого тазу. Серцебиття плоду 140 ударів за хвилину. Дані піхвового обстеження: піхва вільна, шийка матки згладжена, розкриття повне, плідного міхура немає, стріловидний шов у лівому косому розмірі тазу, мале тім’ячко праворуч, ближче до симфізу та розташоване нижче від великого. Верхня половина крижової западини та дві третини внутрішньої поверхні симфізу зайняті голівкою плоду. Вільно промацуються IV та V крижові хребці та сідничні ості. Вкажіть відношення передлеглої частини до площин тазу, вид та позицію, вставлення.

 1. Термінові пологи, другий період. Положення плоду поздовжнє, потиличне передлежання, друга позиція, передній вид. Голівка плоду у широкій частині малого тазу.

 2. Термінові пологи, кінець першого періоду пологів. Положення плоду поздовжнє, передньоголовне передлежання, друга позиція, передній вид. Голівка плоду великим сегментом до входу в малий таз.

 3. Термінові пологи, перший період пологів. Положення плоду поздовжнє, потиличне передлежання, перша позиція, задній вид. Голівка плоду у малим сегментом до входу в малий таз.

 4. Термінові пологи, другий період пологів. Положення плоду поздовжнє, передньоголовне передлежання, перша позиція, передній вид. Голівка плоду у вузький частині малого тазу.

 5. Термінові пологи, перший період пологів. Положення плоду поздовжнє, потиличне передлежання, перша позиція, передній вид. Голівка плоду у широкій частині малого тазу.
2.Першородяча, 25 років, у пологах перебуває 10 годин, відійшли навколоплідні води, почались потуги. Загальний стан – задовільний, АТ 120/70 мм рт.ст. Обвід живота 97 см, висота дна матки – 32 см, розміри тазу 26-29-31-21 см. Положення плоду – поздовжнє, передлежить голівка плоду, яка повністю знаходиться в порожнині тазу та при зовнішньому дослідженні не визначається. Серцебиття плоду чітке, ритмічне, 136 ударів за хвилину. Дані піхвового дослідження: шийка матки згладжена, відкриття отвору – повне, плідного міхура нема. Уся крижова впадина і внутрішня поверхня лобкового симфізу виповнені передлеглою голівкою. Досягається лише нижній край симфізу, внутрішня поверхня сідничних горбів та верхівка куприка. Стріловидний шов – у правому косому розмірі, ближче до прямого розміру. Мале тім’ячко знаходиться справа, у крижі, велике тім’ячко - ближче до симфізу. Обидва тім’ячка знаходяться на одному рівні. Діагноз? Який період пологів? Передлежання, позиція та вид передлеглої частини?

 1. Другий період пологів, передньоголовне передлежання, друга позиція, задній вид.

 2. Другий період пологів, потиличне передлежання, друга позиція, задній вид.

 3. Другий період пологів, потиличне передлежання, перша позиція, задній вид.

 4. Другий період пологів, потилечне передлежання, друга позиція, передній вид.

 5. Перший період пологів, передньо-головне передлежання, друга позиція, передній вид.
3.Роділля 20 років, 1 своєчасні пологи. При внутрішньо акушерському дослідженні: шийка матки згладжена, розкриття шийки матки повне, плідний міхур відсутній, передлежить голівка, великим сегментом у площині входу в малий таз. Мале тім”ячко зліва ближче до лона. Стріловидний шов у правому косому розмірі площини входу в малий таз. Яка позиція і вид позиції плоду?

 1. І позиція плоду, передній вид

 2. І позиція плоду. Вид за вказаними даними визначити неможливо

 3. ІІ позиція плоду, передній вид

 4. І позиція плоду, задній вид

 5. ІІ позиція плоду, задній вид
4.Роділля 23 років. При внутрішньому акушерському дослідженні розкриття шийки матки повне. Плідний міхур відсутній. Передлежить голівка, в площині виходу з малого тазу. Стріловидний шов в прямому розмірі виходу з тазу, мале тімячко ближче до лона. Яким розміром голівки народиться плід при даному варіанті передлежання?

 1. Малим косим

 2. Прямим

 3. Поперечним

 4. Середнім косим

 5. Великим косим
Приступаючи до вивчення біомеханізму пологів, треба відзначити такі особливості в положенні голівки плода при потиличному передлежанні:

1) положення голівки до початку пологів не індиферентне, а трохи зігнуте, тобто потилиця і мале тім'ячко нижче за велике;

2) стрілоподібний шов розміщується трохи в косому розмірі у вході до малого та­за, оскільки поперечний розмір входу до таза проходить близько до крижової кістки, і м'язи дещо звужують задньобічні відділи таза;

3) зазначають залежність біомеханізму пологів:

 • від структури кістково-тазового кільця — звуження його в задньобічних відділах за рахунок м'язів і особливостей структури малого таза;

 • від здатності голівки до конфігурації.

Біомеханізм пологів — це комплекс поступальних, обертальних, згинальних і розги­нальних рухів, які робить плід, проходячи пологовим каналом.
Біомеханізм пологів при передньому виді потиличного передлежання.

Біомеханізм пологів при передньому виді потиличного передлежання складається з чотирьох моментів.

Перший момент — згинання голівки та опускання її в площину входу до малого таза. Це поворот голівки навколо своєї поперечної осі. Внаслідок згинання голівки, мале тім'ячко розміщується на нижньому полюсі передлеглої частини, наближаючись до провідної лінії таза, і стає "ведучою точкою". Внаслідок цього згинання голівки проходить через таз найменшою окружністю, яка проходить через малий косий розмір і дорівнює 32 см.

Згинання голівки найбільш просто пояснюється законом двоплечової підойми. Поступальні рухи голівки тривають безперервно, аж до народження дитини. Протягом цього моменту голівка конфігурується.

Другий момент — внутрішній поворот голівки; він здійснюється при переході її з широкої у вузьку частину малого таза. Голівка поволі повертається навколо своєї осі так, що потилиця напрямлена до симфізу, і обличчя — до крижової кістки. При цьому стрілоподібний шов поступово змінює своє положення, переходячи з поперечного розміру у косий, потім з косого — у прямий розмір виходу тазу.

При першій позиції стрілоподібний шов проходить через правий косий розмір, при другій — через лівий косий розмір тазу.

Внутрішній поворот голівки плода є наслідком пристосування найменших її розмірів до найбільших розмірів тазу, а також опору поступальному рухові голівки з боку м'язового апарату тазу.

Третій момент — розгинання голівки в площині виходу. Стрілоподібний шов збігається з прямим розміром виходу тазу. Точка фіксації утворюється між серединою нижнього краю лобкового зчленування і підпотиличною ямкою. Навколо цієї точки здійснюється розгинання голівки, а клінічне це супроводжується народженням лоба, об­личчя, підборіддя.

Четвертий момент — внутрішній поворот плечіків і зовнішній поворот голівки. Під час врізування та прорізування голівки тулуб просувається до малого тазу, причому поперечний розмір плечиків вступає в один з косих розмірів входу до малого тазу. При першій позиції плічка займають лівий косий розмір входу, при другій — правий косий розмір входу до малого тазу.

На тазовому дні плічка здійснюють внутрішній поворот, подібно до повороту голівки плода. Закінчивши поворот, плічка встановлюються прямим розміром в прямому розмірі площини виходу таза. Цей поворот плечіків передається голівці, яка народилася, що відповідає четвертому моменту біомеханізму пологів. Голівка при цьому обертається об­личчям до стегна матері: при першій позиції — до правого, при другій — до лівого.

Переднє плічко вступає під лобкову дугу, фіксується біля нижнього краю симфізу. Точка фіксації — місце прикріплення дельтоподібного м'яза до плечової кістки, Навколо точки фіксації відбувається згинання тулуба в грудному відділі і першим народжується заднє плічко, потім задня ручка. Після народження плечового поясу відбувається поява інших частин плода, народження яких не має спеціального біомеханізму, оскільки їх розміри значно менші за голівку і плічка.

Біомеханізм пологів при задньому виді потиличного переолежапня

Перший момент — згинання і опускання голівки плода (не відрізняється від переднього виду потиличного передлежання).

Другий момент — внутрішній поворот голівки плода: потилиця обертається не до симфізу, як при передньому виді потиличного передлежання, а до крижової кістки, обличчя обернене до симфізу. Слідом за потилицею повертається назад спинка плода. Таким чином, мале тім'ячко спрямоване в бік крижів, а велике — до симфізу. Стрілоподібний шов через однойменний з позицією косий розмір переходить в прямий розмір виходу таза.

Третій момент — додаткове згинання голівки плода. Вона фіксується у середині нижнього краю симфізу ділянкою переднього краю великого тім'ячка, утворюється перша точка фіксації, навколо якої завершується додаткове згинання, котре триває, доки не утво­риться друга точка фіксації.

Четвертий момент — розгинання голівки. Подальше прорізування голівки відбувається внаслідок утворення нової, другої точки фіксації між підпотиличною ямкою і верхівкою куприка. Таким чином, голівка народжується лицем з-під симфізу, вона прорізується трохи більшим обводом, ніж обвід малого косого розміру - середнім косим розміром.

П'ятий момент не відрізняється від четвертого моменту біомеханізму пологів при передньому виді потиличного передлежання.

Конфігурація голівки при задньому виді потиличного передлежання доліхоцефалічна.

До етіологічних моментів утворення заднього виду потиличного передлежання на­лежать зміни форми і розмірів таза, а також голівки плода. Часто цей варіант спостерігається при малих, недоношених чи мертвих плодах.

Особливості клініки перебігу пологів при потиличному передлежанні заднього виду: більша тривалість пологового акту, ніж при передньому виді потиличного передлежання; більша витрата пологових сил для надмірного згинання голівки; найчастіше виникають розриви промежини, повторна слабкість пологової діяльності, гіпоксії плода тощо.

Прогноз пологів взагалі задовільний. Ведення пологів вичікувальне, однак завжди необхідно бути готовим до надання акушерської допомоги чи операції.
Контрольні питання для лікарів-інтернів.

 1. Що таке біомеханізму пологів?

 2. Що таке ведуча точка?

 3. Яка ведуча точка при передньому виді потиличного передлежання.?

 4. Який перший момент біомеханізму пологів при передньому виді потиличного передлежання?

 5. Який другий момент біомеханізму пологів при передньому виді потиличного пе­редлежання?

 6. Який третій момент біомеханізму пологів при передньому виді потиличного пе­редлежання?

 7. Який четвертий момент біомеханізму пологів при передньому виді потиличного передлежання?

 8. Який біомеханізм народження плечиків?

 9. Які теорії причинності окремих моментів біомеханізму пологів?

 10. Які особливості біомеханізму пологів при задньому виді потиличного передлежання?

 11. Які фактори сприяють утворенню заднього виду потиличного передлежання?

 12. Які особливості клінічного перебігу пологів при задньому виді потиличного пе­редлежання?

 13. Які розрізняють періоди пологів?

 14. Які об'єктивні ознаки пологової діяльності та її ефективності у І періоді пологів?

 15. Які особливості механізму розкриття шийки матки у першо- та повторнородки?

 16. Які фізіологічні особливості скоротливої функції матки в пологах?

V. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ

(апаратура, ілюстративні матеріали)


 1. Мультимедійний проектор.

 2. Презентації та відеофільми.

V. ЛІТЕРАТУРА.

ОСНОВНА.

 1. Акушерство за ред. В.І. Грищенка. – Харків, Основа. – 1996. – 608 с.

 2. Бодяжина В.И., Жмакин К.Н., Кирющенков А.П. Акушерство. – М.: Медицина. – 1986. – 496 с.

 3. Запорожан В.М., Цегельський М.Р., Рожковська Н.М. Акушерство і гінекологія. Підручник у 2-х томах. Т. 1. – Одеса. Одеський державний медичний університет. – 2005. – 472 с.

ДОДАТКОВА.

 1. Запорожан В.М., Цегельський М.Р., Рожковська Н.М. Акушерство і гінекологія. Підручник у 2-х томах. Т. 2. – Одеса. Одеський державний медичний університет. – 2005. – 420 с.

 2. Савельєва Г.М. Акушерство и гинекология. – ГЭОТАР Медицина. – 1997. – 735 с.Дати затвердження і перегляду методичної розробки

№ протоколу методичного засідання кафедри

Підпис зав. кафедри


скачати

© Усі права захищені
написати до нас