Ім'я файлу: Методологія есе 1.docx
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 28.11.2020

Есе

На тему

«Методи емпіричного та теоретичного досліджень, структура емпіричного та теоретичного знання»

Сучасна методологія науки позначає гетерогенні системи наукового знання і сполучені типи науково-дослідної діяльності за допомогою емпіричного (дослідного) та теоретичного понять. Сукупність дослідних заходів і методів забезпечують емпіричний і теоретичний етапи наукового дослідження.

Емпіричний рівень виступає в якості основи, фундаменту теоретичного. Гіпотези і теорії формуються в процесі теоретичного осмислення наукових фактів, статистичних даних, одержуваних на емпіричному рівні. Емпіричному пізнанню притаманні збір фактів, первинне узагальнення, опис дослідних даних, систематизація і класифікація. Емпіричне дослідження спрямоване безпосередньо на об'єкт дослідження, відбувається на основі методів порівняння, вимірювання, спостерігання, експерименту, аналізу та ін. Результат досліджень на емпіричному рівні виступає у формі емпіричного знання, яке включає безпосередні дані спостережень і експериментів, емпіричні залежності (емпіричні закономірності), емпіричні узагальнення та емпіричні факти.

Спостереження є одним з поширеніших методів емпіричного дослідження. Його суть – це об’єктивне, цілеспрямоване систематичне вивчення певного явища або процесу. Для спостережень не допустимим є будь-який вплив дослідника на явище, що досліджується.

Опис полягає у фіксуванні результатів емпіричного дослідження за допомогою певної системи позначень, прийнятих у даній науці, використовуючи звичайну мову або штучну (символи, графіки, схеми, діаграми, таблиці, рисунки, цифри тощо). При описі результати дослідження набувають форму, зручну для подальшої раціональної обробки.

Вимірювання є найважливішим методом та обов’язковою складовою аналізу, контролю та оцінки. Воно полягає у визначенні числового значення певної величини за допомогою одиниці виміру, що дозволяє зробити дослідження природних явищ кількісним. Основні елементи операції вимірювання: об’єкт вимірювання, одиниця вимірювання, еталон, вимірювальні прилади, метод вимірювання.

Експеримент є емпіричним метод, коли шляхом штучної та контрольованої зміни умов, напрямку або характеру процесу створюються можливості вивчення властивостей об’єкта у певних умовах.

Експеримент має три основні стадії: планування, проведення та інтерпретації результатів. Найважливішою перевагою експерименту є його повторюваність. Функціями експерименту є практична перевірка гіпотез і теорій та формування наукових концепцій.

У науковому дослідженні експеримент і теорія тісно взаємопов’язані. Головна мета теоретичного пізнання - збагнення об'єктивної істини, вільної від спотворення і суб'єктивності, пояснення і інтерпретація емпіричних фактів. Теорія оперує ідеалізованими об'єктами, тому вона користується аксіоматичним методом, гіпотетико-дедуктивним, системно-структурним, структурно-функціональним аналізом, еволюційним, формалізацію, методом підіймання від абстрактного до конкретного.

Емпіричне і теоретичне - різні рівні пізнання, але жорсткої межі між емпіричним і теоретичним не існує. Емпіричне пізнання, досліджуючи властивості і відносини речей, здобуває нове знання, стимулююче подальший розвиток теорії. Теоретичне дослідження шукає ствердження правильності результатів в емпірії. Дослід, експеримент завжди теоретично навантажений, теорія потребує емпіричної інтерпретації.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас