Ім'я файлу: Розв урок 25.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 561кб.
Дата: 25.11.2021
Пов'язані файли:
89090.pptx

Розв’язування задач.
Мета.
Освітня. Відпрацювати практичні навички розв’язування задач на згорання палива та ККД нагрівника.
Розвиваюча. Розвивати логічне мислення та вміння розв’язувати задачі на обчислення теплоти згорання палива.
Виховна. Виховувати культуру наукового мислення та культуру оформлення розв’язків задач.
Тип уроку.
Урок формування знань, умінь, навичок.
План
1. Актуалізація опорних знань.
2. Вчимося розв’язувати задачі.
3. Домашнє завдання
4. Для допитливих.
Хід уроку
1. Актуалізація опорних знань.
Усне опитування:
1. Які види палива ви знаєте?
2. Опишіть дослід на підтвердження того, що під час горіння різних видів палива виділяється різна кількість теплоти.
3. Яким є фізичний зміст питомої теплоти згоряння палива? У яких одиницях її вимірюють?
4. Як обчислити кількість теплоти, що виділяється в процесі повного згоряння палива?
5. Дайте означення ККД нагрівника.
6. Який із видів палива є найбільш екологічно вигідним?
7. Як потрібно гасити полум’я під час пожежі?
8. Чому, якщо сильно дмухати на тліюче вугілля, воно розпалюється сильніше, а свічка при цій умові гаситься?
9. У скільки разів зменшується потреба у паливі, коли теплова електростанція переходить з вугілля на природний газ?
10. Скільки тепла виділяється при повному згорянні 1 кг гасу?
11. Запропонуйте спосіб, за допомогою якого можна конструктивно підвищити
ККД нагрівника.

2. Вчимося розв’язувати задачі.
Задача 1. При згорянні 5 кг якогось виду палива виділилося 50 000 кДж енергії. яке паливо згоріло?
Дано:
m = 5 кг
Q = 50000 кДж = 5·10
7
Дж
q - ?
Розв’язання
Q = qm
𝑞 =
𝑄
𝑚
𝑞 =
5 ∙ 10 7
Дж
5 кг
= 10 7
Дж кг
Відповідь: За таблицею визначаємо, що це дрова сухі.
Задача 2. Яка кількість теплоти виділиться під час згоряння 40 кг кам’яного вугілля? Скільки води можна нагріти від 10 до 60 0
С, витративши всю цю теплоту на її нагрівання?
Дано:
m
1
= 40 кг
q = 25·10
6
Дж/кг
c = 4200 Дж/кг
0
С
t
1
= 10
0
C
t
2
= 60
0
C
Q – ?
m
2
- ?
Розв’язання
Q = qm
1
З формули кількості теплоти знаходимо масу води:
𝑄 = 𝑐𝑚
2
(𝑡
2
− 𝑡
1
)
𝑚
2
=
𝑄
𝑐(𝑡
2
− 𝑡
1
)
Q = 25·10
6
Дж/кг ·40 кг = 1000 ·10
6
Дж
𝑚
2
=
1000 ∙ 10 6
Дж
4200Дж/кг℃(60℃ − 10℃)
= 4800кг
Відповідь: Під час згоряння вугілля виділиться 1000 МДж теплоти, за допомогою якої можна нагріти 4800 кг води.
Задача 3. Яку кількість дров треба спалити в топці кип’ятильника, що має ККД 25%, щоб 7,5 кг води при 20 °С довести до кипіння і 1,67 кг води перетворити в пару? Теплота згорання дров 1,25·10 7
Дж/кг.

Дано:
с = 4200 Дж/кг
0
С
η = 25%
m
1
= 7,5 кг
t
1
= 20°C
t
2
= 100°C
m
2
= 1,67 кг
L = 2,3·10
6
Дж/кг
q = 1,25·10
7
Дж/кг
m
3
-?
Розв’язання:
ККД нагрівника:
η = (Q
к
/ Q
з
) · 100%
Кількість теплоти необхідна для нагрівання та випаровування води (корисно використовувана):
Q
к
= cm
1
Δt + rm
2
Кількість теплоти, що виділилась при згорянні палива:
Q
повна
= qm
3
Отже,
𝜂 =
𝑐𝑚
1
∆𝑡 + 𝑟𝑚
2
𝑞𝑚
3
Звідси
𝑚
3
=
𝑐𝑚
1
∆𝑡 + 𝑟𝑚
2
𝑞ƞ
𝑚
3
=
4200
Дж кг
℃ ∙ 7,5кг ∙ 80℃ + 2,3 ∙ 10 6
Дж кг
∙ 1,67кг
1,25 ∙
10 7
Дж кг
∙ 0,25
= 2 кг
Відповідь: потрібно спалити 2 кг дров.
3. Домашнє завдання.
Повторити параграф 15; виконати вправу 15 № 5, 6, 7
4. Для допитливих.
Вода - паливо майбутнього
Природа не обійшла людей зоряним паливом. Більше того, людини буде користуватися найбільш ефективним термоядерним паливом - не звичайним легким воднем, а його ізотопами - дейтерієм і тритієм.
Перетворення в гелій одного грому дейтерію супроводиться виділенням 100 тисяч кВт.год, енергії. Важкий водень, отриманий з двох склянок води здатний виділити стільки ж енергії, скільки дає спалювання 200 літрів ( бочка) бензину.
Води на нашій планеті 1400 мільйонів мільярдів тон. В ній міститься 25 тисяч мільярдів тон важкого водню ( кожен 600-й атом водню є важким вод- нем). Цього запасу людству вистачить на сотні мільйонів років.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас