1   2   3   4   5
Ім'я файлу: Praktychn_sytuacii_ta_zavdannja-menedzhment.doc
Розширення: doc
Розмір: 357кб.
Дата: 26.10.2020

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський нАЦІОНАЛЬНИЙ технічний університет

імені Івана Пулюя
кафедра менеджменту у виробничій сфері

Практичні ситуації та завдання

з дисципліни

менеджмент

Тернопіль 2018
Практичні ситуації та завдання з дисципліни “Менеджмент” для студентів для студентів спеціальностей 051 “Економіка”, 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 075 “Маркетинг”, 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 38 с.

Укладач: к.е.н., доц. Кужда Т. І.

Рецензент: к.е.н., доц. Мосій О. Б.

Розглянуто й затверджено на засіданні кафедри менеджменту у виробничій сфері. Протокол №10 від 7.03.2018 р.
ЗМІСТ
Практичні ситуації та завдання до теми “Поняття і сутність

менеджменту”

Практичні ситуації та завдання до теми “Організації як об’єкти

управління”

Практичні ситуації та завдання до теми “Планування як загальна

функція менеджменту”

Практичні ситуації та завдання до теми “Організація взаємодії як загальна

функція менеджменту”

Практичні ситуації та завдання до теми “Мотивація як загальна

функція менеджменту ”

Практичні ситуації та завдання до теми “Контроль як загальна

функція менеджменту”

Практичні ситуації та завдання до теми “Методи менеджменту”

Практичні ситуації та завдання до теми “Комунікації в менеджменті”

Практичні ситуації та завдання до теми “Управлінські рішення

в менеджменті”

Практичні ситуації та завдання до теми “Управління конфліктами,

стресами та перемінами в організації”

Практичні ситуації та завдання до теми “Керівництво та лідерство

в організації”

Практичні ситуації та завдання до теми “Ефективність управління”

Практичні ситуації та завдання до теми

Поняття і сутність менеджменту”
Завдання 1

Будівельна організація “БудТрест” займається зведенням та введенням в експлуатацію будівельних об’єктів і потужностей, виконанням всього комплексу монтажно-будівельних робіт з дотриманням показників якості та своєчасності.

Для виконання завдань нормального функціонування трест, як і будь-яка з організацій, зобов'язаний мати у власному складі ряд підрозділів. Вони відносяться до основного виробництва, тобто виконання будівельно-монтажних робіт, а також підсобного, що стосується виготовлення напівфабрикатів і тим, що обслуговують головні робочі потреби. В даному випадку йдеться про транспорт, постачання і т.п. Сполучною ланкою між структурними ланками організації служить головний з її органів – система управління.

Апарат управління ділиться на менеджерів вищої ланки, середньої та нижчої ланок управління. Керівними особами в організації є:

- начальник будівельно-монтажного відділу;

- старший виконроб;

- головний інженер – 1-й заступник директора;

- головний економіст;

- головний директор;

- старший бригадир;

- начальник відділу матеріально-технічного постачання;

- заступник директора з адміністративних та соціальних питань;

- начальник планового відділу;

- старший диспетчер;

- начальник відділу маркетингу;

- начальник кошторисно-договірного відділу;

- головний геодезист;

- начальник оперативно-диспетчерського відділу;

- начальник відділу охорони праці;

- начальник відділу контролю якості;

- начальник юридичного відділу;

- головний бухгалтер – 2-й заступник директора;

- завідувач складу;

- начальник відділу організації праці та зарплати;

- начальник відділу виробничо-технологічної комплектації;

- старший майстер;

- начальник відділу кадрів та соціального розвитку;

- начальник адміністративно-господарського відділу;

- начальник будівельно-монтажної дільниці.


Завдання:

1. Розмістити керівних осіб будівельної організації “БудТрест” згідно рівнів управління.

Рівні управління

Представники рівнів управління

Інституційний

рівеньУправлінський

рівеньТехнічний

рівеньВ таблиці наведені функції керівних осіб будівельної організації.

Завдання:

2. Визначити, які функції (види діяльності) характерні для посадових осіб будівельної організації.

Керівна особа

Функції

1

2
Здійснює розробку і підготовку робочих завдань, формує нормативну базу з організації праці, веде всю звітність за витратами робочого часу і трудових ресурсів
Здійснює навчання працівників грамотним способам здійснення будівельних робіт, проведення інструктажу, контроль за дотриманням норм безпеки
Здійснює розробку як річних, так і оперативно-виробничих планів діяльності конкретних підрозділів будівельної організації
Складає звітність фінансово-економічного характеру і проводить аналіз усієї діяльності організації у виробничо-господарському плані
Розробляє проекти поточних, річних планів потреби організації в сировині і будівельних матеріалах, забезпечує будівельне виробництво всіма видами матеріальних ресурсів
Здійснює інженерно-технічне керівництво діяльністю будівельної організації, визначає технічну політику і перспективи розвитку індустріалізації та спеціалізації будівельного виробництва, удосконалення його технології, сприяє підвищенню рівня інженерної підготовки й організації виробництва, поліпшенню якості робіт
1

2
Представляє організацію в контактах зі сторонніми юридичними та фізичними особами, розпоряджається його коштами і майном, має право укладення договорів, видачі довіреностей і відкриття банківських рахунків від імені підприємства
Розробляє проекти будівельно-монтажних робіт, що включають в себе безліч складових – від технологічних карт і документів, що стосуються якості будівельно-монтажних робіт, до календарних планів з детальним графіком організації будівельного процесу
Керує виконавцями будівельних робіт, забезпечує виконання завдань із введення об'єктів в експлуатацію у встановлені терміни, забезпечує дотримання технології виробництва, веде облік виконаних робіт, бере участь у здачі об'єктів в експлуатацію
Здійснює керівництво будівельною бригадою, встановлює завдання за обсягами будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт, контролює їх виконання
Керує підготовкою й оформленням контрактів (договорів) з капітального будівництва із замовниками, субпідрядними та іншими організаціями, забезпечує перевірку й узгодження кошторисної документації, що передається замовником, цін, калькуляцій вартості матеріалів, транспортних схем
Організовує і координує роботи з геодезичного забезпечення будівництва, забезпечує застосування ефективних методів і засобів вимірювань та контролю, дотримання вимог нормативних і нормативно-технічних документів з геодезичного забезпечення
Забезпечує господарське обслуговування і належний стан згідно з правилами та нормами санітарії та пожежної безпеки будівель і приміщень, підрозділів адміністрації
Організовує будівельно-монтажні роботи на об’єкті, здійснює контроль та виконання планів будівництва, відповідності обсягів виконання робіт та контроль термінів і якості виконання будівельно-монтажних робіт
Керує діяльністю майстрів у процесі здійснення будівельно-монтажних робіт та забезпечує виконання в установлені строки будівельних завдань
Забезпечує виконання планів комплектації об'єктів будівництва необхідними матеріально-технічними ресурсами відповідно до проекту виконання робіт, комплектувальними відомостями, лімітно-збірними і технологічними картами комплектації

Завдання 2

Львівська кондитерська фабрика “Світоч” – одне з найстаріших підприємств в кондитерській галузі України, провідний вітчизняний виробник. Співробітники “Світоча” є носіями понадвікових традицій у виробництві шоколаду і шоколадних цукерок. Кондитерська фабрика “Світоч” – підприємство, що динамічно розвивається. Діють лінії з виробництва вафель, шоколадних плиток та цукерок, принципово нове автоматизоване виробництво з підготовки шоколадних мас. Наприкінці 2009 року на фабриці була введена в експлуатацію нова лінія з виробництва кавових стіків Nescafe. Успішна реалізація цього проекту ознаменувала перехід “Світоч” на якісно новий рівень: від місцевої кондитерської фабрики до регіонального виробничого центру Nestlé у таких напрямах бізнесу як кондитерське виробництво та кава.

Станом на 2015 рік загальна сума інвестицій у виробництво склала 248 млн. грн. У 2014 році частка Nestle на українському ринку солодощів займала 9%, у 2015 році — 10%, а в 2016 — 11,2%.

Апарат управління ділиться на менеджерів вищої ланки, середньої та нижчої ланок управління. Керівними особами в організації є:

- генеральний директор;

- комерційний директор;

- начальник лабораторії з контролю виробництва;

- головний електрик;

- начальник цеху;

- фінансовий директор;

- начальник відділу збуту та маркетингу;

- начальник відділу постачання;

- начальник фірмового магазину;

- головний бухгалтер;

- начальник планово-економічного відділу;

- начальник охорони;

- начальник фасувальної дільниці;

- директор зі стратегічного розвитку;

- начальник відділу кадрів;

- головний інженер з техніки безпеки;

- директор з адміністративно-господарської роботи;

- старший інспектор з контролю якості;

- начальник юридичного відділу;

- завідувач складом;

- головний механік;

- старший дегустатор;

- начальник відділу адміністративно-господарського відділу;

- начальник дільниці з виготовлення вафлів.
Завдання:

1. Розмістити керівних осіб кондитерської фабрики “Світоч” згідно рівнів управління.

Рівні управління

Представники рівнів управління

Інституційний

рівень


Управлінський

рівеньТехнічний

рівень


В таблиці наведені функції керівних осіб кондитерської фабрики.

Завдання:

2. Визначити, які функції (види діяльності) характерні для посадових осіб кондитерської фабрики “Світоч”.

Керівна особа

Функції

1

2
Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху з виготовлення цукерок, забезпечує виконання виробничих завдань, ритмічний випуск продукції високої якості
Організовує проведення аналізів та інших досліджень з метою забезпечення лабораторного контролю відповідності якості какао тертого, цукрової пудри, какао-масла та іншої сировини чинним стандартам та вимогам харчової безпеки
Забезпечує додержання законності в діяльності підприємства, захист його правових інтересів, здійснює контроль за відповідністю вимогам законодавства наказів, інструкцій, положень та інших актів правового характеру, які готуються на підприємстві
Керує роботами комірників, які здійснюють приймання товарно-матеріальних цінностей, що надходять від постачальників, їх зберігання на складі і відпуск, розміщення з урахуванням найбільш раціонального використання складських площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних матеріалів, інвентарю
Організовує управлінський облік результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій і контролює економне використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереження власності підприємства
Організує і координує роботу та взаємодію всіх керівних осіб та працівників підприємства, спрямовану на одержання, збут та реалізацію кондитерської продукції, зниження витрат обігу та підвищення прибутковості підприємства

1

2
Керує діяльністю працівників магазину, спрямовану на якісне обслуговування покупців, готує заявки на поставку кондитерської продукції, контролює ритмічність надходження продукції та їх відповідність поданим заявкам
Забезпечує охорону матеріальних цінностей підприємства та здійснює контроль за ввозом і вивозом готової кондитерської продукції, контроль за роботою встановлених на підприємстві приладів охоронної й пожежної сигналізації
Забезпечує підтримку справного стану, безаварійну і надійну роботу обслуговуваних пристроїв та електроустаткування, керує електриками, які здійснюють монтаж нових електричних мереж та проводять планово-попереджувальний ремонт
Перевіряє якість сировини, яка використовуються для виготовляння кондитерської продукції, стан та умови їх зберігання
Керує технологічним процесом виготовлення вафель з начинками на потоковій механізованій лінії, контролює відповідність співвідношення начинки і листів заданій рецептурі
Керує господарською діяльністю, забезпечує господарське обслуговування і належний стан згідно з правилами та нормами виробничої санітарії і пожежної безпеки, організовує проведення ремонту приміщень, здійснює контроль за якістю виконання ремонтних робіт
Організує роботу підлеглих йому служб і структурних підрозділів щодо комерційної діяльності у сферах збуту продукції за договорами постачання, забезпечує ефективне використання фінансових ресурсів, зниження їх витрат, прискорення обігу обігових коштів
Координує роботу підлеглих працівників з фасування кондитерської продукції їх у коробки
Проводить органолептическую оцінку якості зразків кондитерської продукції на відповідність вимогам, стандартами, технічними умовами, вносить необхідні поправки в рецептуру продукції, проводить оцінку якості інградієнтів та здійснює оцінку товарного вигляду продукції (зовнішнє оформлення)


  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас