1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ім'я файлу: 1324499.doc
Розширення: doc
Розмір: 1120кб.
Дата: 19.05.2022
скачати
Пов'язані файли:
реферат (.docx
vyrobnycha-praktyka.doc
Календарне планування НУШ.docx
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.docx
Виды сигматизма и методы его исправления.docx
Без имени 1.odt
bestreferat-201443.docx
TК-2 -2021.doc
НГтаКГ_Л1_б.pptx
Інноваційні форми профорієнтаційної роботи.docx
Istorija menedzhmentu KL.pdf
биомед и аутизм.pdf
informatsionnye-potrebnosti-i-informatsionnye-resursy-ukrainskih
Тести біосфера.docx
Специфіка читання епічних творів.docx
ПРИКЛАДИ ЗАДАЧ.docx
Реферат_психоанализ.docx
практ3.doc
Тема_9.pdf
189860.docx
ЛР6.doc
urrizmir0632.doc
85ed3fe44fad3c586ebba42ce0f5c049.pdf
Міністерство освіти і науки України курсова ббв.docx
фіваі.rtf
М.1.Тема 3.docx
167075372776117 (1).docx
Грип беседа.docx
Приклад правовідносин.docx
program.docxОрієнтовні навчальні досягнення учнів на кінець року:

 • порівнюють предмети, групи предметів, кількість рідини, сипучих речовин;

 • утворюють, записують, порівнюють числа в межах 10, користуються знаками і позначеннями: , , +, , =;

 • вміють рахувати в межах 10 в прямому і зворотному порядку, від заданого до заданого числа;

 • визначають склад чисел в межах 10;

 • читають і записують приклади на додавання та віднімання в межах 10;

 • виконують дії додавання та віднімання в межах 10;

 • розпізнають монети: 1 к., 2 к., 5 к., 10 к.;

 • розпізнають умову, запитання, числові дані, розв’язання і відповідь задачі;

 • розпізнають, називають і відрізняють геометричні фігури: круг, трикутник, квадрат, прямокутник;

 • креслять пряму лінію за допомогою лінійки.Орієнтовні показники стану сформованості життєвої компетентності учнів на кінець року:

 • здатність проявляти інтерес до уроків математики;

 • здатність розуміти і усвідомлювати вимоги вчителя;

 • здатність працювати в колективі;

 • здатність працювати з підручником, з зошитом з математики, з наочністю;

 • здатність користуватися прийомом порівняння множин шляхом накладання і прикладання;

 • здатність усвідомлювати кількісні, просторові та часові уявлення;

 • здатність усвідомлено рахувати, позначати числа цифрами, виконувати арифметичні дії додавання та віднімання на предметно-практичній основі в межах програмного матеріалу;

 • здатність розпізнавати, називати і відрізняти геометричні фігури.

ІІ клас

(140 годин, 4 години на тиждень)
з/п

К-сть
Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи
6

І Нумерація в межах 10 (повторення)

1

Утворення, читання і запис чисел першого десятка.

Точка.

Учень:

  • вміє утворювати, читати і записувати числа першого десятка;

  • вміє зображувати точки.

Розвиток вміння аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, діяти за аналогією.
Розвиток вміння працювати за зразком і вказівками вчителя з коментуванням власних дій.
Розвиток вміння орієнтуватися в способах виконання навчального завдання.
Розвиток вміння запам’ятовувати навчальний матеріал.
Розвиток мовлення, моторики.
Розвиток просторової орієнтації, просторових уявлень.

Розвиток вміння організовувати своє робоче місце.2

Пряма і зворотна лічба по одному, двійками, трійками від заданого до заданого числа. Місце числа в числовому ряду.

Пряма лінія. Креслення прямої за допомогою лінійки.

Учень:1

Порядкова лічба

Учень:

 • визначає порядковий номер предметів, що переміщуються;

 • відповідає на запитання «котрий?».


2

Порівняння чисел за величиною, знаки >, <, =.

Учень:

 • встановлює взаємно однозначну відповідність між елементами множин;

 • знає, що числа в числовому ряду перед даним числом, менше даного;

 • знає, що числа в числовому ряду після даного більше даного;

 • порівнює числа за величиною;

 • використовує знаки >, <, = в процесі порівняння чисел.23

Додавання і віднімання в межах 10.

2

Склад чисел першого десятка (7- це 1 і 6, 6 і 1, 2 і 5, 5 і 2, 4 і 3, 3 і 4).

Учень:

  • знає склад чисел першого десятка.

Розвиток вміння аналізувати, порівнювати начальний матеріал, працювати з коментуванням власних дій.
Розвиток вміння орієнтуватися в способах виконання практичних завдань.
Розвиток вміння працювати за зразком і вказівками вчителя, таблицями.
Розвиток вміння орієнтуватися в оточуючій дійсності.
Розвиток моторики, збагачення словника.3

Додавання в межах 10. назва компонентів і результату дії додавання.

Переставний закон додавання. Побудова прямої, що проходить через одну точку.

Учень:

  • знає назви компонентів і результату дії додавання;

  • знає прийоми додавання чисел першого десятку;

  • знає переставну властивість додавання;

  • розв’язує приклади на додавання в межах 10;

  • розв’язує прості арифметичні задачі на знаходження суми чисел;

  • креслить пряму лінію за допомогою лінійки, що проходить через одну точку.3

Віднімання в межах 10.

Назва компонентів і результату дії віднімання.

Учень:

 • знає назви компонентів і результату дії віднімання;

 • знає прийоми віднімання чисел першого десятку;

 • розв’язує приклади на віднімання в межах 10;

 • розв’язує прості арифметичні задачі на знаходження остачі.


1

Нуль як компонент дії додавання.

Побудова прямих, що проходять через одну точку.

Учень:

 • розв’язує приклади на додавання, коли один з доданків дорівнює 0;

 • креслить пряму лінію, що проходить через одну точку з допомогою лінійки.


1

Нуль як компонент дії віднімання.

Учень:

 • розв’язує приклади на віднімання, в яких число 0 – від’ємник.


2

Міри вартості. Монети: 1 к., 2 к., 5 к., 10 к. Розмін грошей. Заміна кількох монет однією.

Учень:

 • розрізняє монети вартістю 1 к., 2 к., 5 к., 10 к.;

 • розмінює гроші;

 • замінює кілька монет однією.


2

Знаходження невідомого доданка способом підбору. Побудова прямої, яка проходить через дві точки за допомогою лінійки.

Учень:

 • знає склад числа;

 • розв’язує приклади з невідомим доданком способом підбору;

 • креслить пряму, яка проходить через дві точки, за допомогою лінійки.


3

Знаходження невідомого зменшуваного способом підбору.

Учень:

 • знає склад числа;

 • розв’язує приклади з невідомим зменшуваним способом підбору.


3

Знаходження невідомого від’ємника способом підбору.

Учень:

 • знає склад числа;

 • розв’язує приклади з невідомим від’ємником способом підбору.


3

Додавання і віднімання в межах 10.

Учень:

 • розв’язує приклади на додавання та віднімання в межах 10;

 • розв’язує прості арифметичні задачі на знаходження суми та остачі.25

Нумерація в межах 20.

2

Утворення числа 11. Десятковий склад.

Промінь. Зображення його.

Учень:

  • розуміє утворення одного десятку;

  • диференціює поняття «десять одиниць» і «один десяток»;

  • розуміє утворення чисел в межах 20;

  • записує і читає числа в межах 20;

  • рахує в межах даного числа в прямому і зворотному порядку, від заданого до заданого числа в межах 20;

  • знає місце даного числа в числовому ряді в межах 20;

  • усвідомлює десятковий склад числа;

  • пояснює значення кожної цифри в числі;

  • встановлює відповідність між числом, цифрою і множиною;

  • порівнює числа в межах 20 за допомогою знаків >, <, =;

  • розв’язує приклади на додавання та віднімання, які засновані на знанні властивостей натурального ряду чисел та десяткового складу чисел;

  • розв’язує прості арифметичні задачі;

  • розуміє і використовує терміни «одноцифрові» та «двоцифрові» числа.

Розвиток вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати навчальний матеріал.
Розвиток вміння працювати за зразком, вказівками вчителя, з коментуванням власних дій.
Розвиток вміння самостійно виконувати практичні завдання.
Розвиток вміння аналізувати, планувати, контролювати власну діяльність.
Розвиток мовлення, збагачення словника.
Розвиток просторових уявлень, просторової орієнтації.
Розвиток вміння організовувати власне робоче місце.2

Утворення числа 12. Десятковий склад.

Відрізок. Креслення відрізків.2

Утворення числа 13. Десятковий склад. Креслення відрізка більшого за даний («на око»)2

Утворення числа 14. Десятковий склад. Креслення відрізка меншого за даний («на око»).2

Утворення числа 15. Десятковий склад.2

Утворення числа 16. Десятковий склад.2

Утворення числа 17. Десятковий склад.2

Утворення числа 18. Десятковий склад.

Міри довжини. Сантиметр. Позначення – см.


2

Утворення числа 19. Десятковий склад.

Сантиметр. Вимірювання довжини відрізка.2

Числовий ряд 1-20. Місце числа в числовому ряді.


1

Порядкова лічба.

Учень:

 • визначає порядковий номер предметів, що перелічуються;

 • відповідає на запитання «котрий?».


2

Порівняння чисел за величиною.

Креслення відрізка заданої довжини.

Учень:

 • знає і використовує правила: всі числа, які стоять в числовому ряду зліва від даного числа, менше його, всі числа в числовому ряду справа від даного – більше його.


2

Числа одноцифрові та двоцифрові.

Учень:

 • розуміє поняття «число» і «цифра»;

 • розуміє і використовує поняття «одноцифрові» та «двоцифрові» числа.74

Додавання і віднімання в межах 20 без переходу через десяток.

2

Додавання і віднімання 1 (15+1; 1+15; 18-1).

Сантиметр. Креслення відрізка коротшого (меншого) за даний.

Учень:

 • знає нумерацію в межах 20;

 • розуміє значення цифр у числі;

 • визначає місце числа в натуральному ряді чисел;

 • розв’язує приклади на додавання та віднімання, які засновані на знанні властивостей натурального ряду чисел та десяткового складу чисел;

 • розв’язує приклади на додавання і віднімання в межах 20;

 • пояснює розв’язання прикладів;

 • креслить відрізок, коротший за даний.

Розвиток вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, навчальний матеріал.
Розвиток вміння діяти за аналогією.
Розвиток вміння працювати за зразком, вказівками вчителя, з коментуванням власних дій.
Розвиток вміння орієнтуватися в способах виконання навчального завдання шляхом розвитку вміння аналізувати, планувати і контролювати власну діяльність.
Розвиток вміння запам’ятовувати.
Розвиток просторових уявлень та понять.
Розвиток просторової орієнтації.
Розвиток часових уявлень та понять.2

Додавання одноцифрового числа до 10 (10+4; 4+10)2

Віднімання від двоцифрового числа одиниць (16-6).

Сантиметр. Креслення відрізка більшого від даного.2

Віднімання від двоцифрового числа 10 (15-10)3

Додавання та віднімання в межах 20. Приклади на 2 дії.

Креслення двох і кількох відрізків, однакових за довжиною.

Учень:

 • вміє додавати та віднімати в межах 20;

 • розв’язує приклади на 2 арифметичні дії;

 • розв’язує прості та складені арифметичні задачі (на 2 дії);

 • креслить два та кілька відрізків, однакових за довжиною.1

Час. Одиниця часу – доба.

Учень:

 • знає частини доби, їх послідовність;

 • знає і називає одиницю часу – доба.


1

Тиждень – сім діб. Дні тижня.

Учень:

 • знає кількість днів у тижні;

 • послідовно називає дні тижня.


3

Збільшення числа на кілька одиниць.

Учень:

 • розуміє вирази «збільшення на…», «зменшення на…»;

 • пояснює обрану дію («збільшити на…» передбачає виконання дії додавання, «зменшити на…» - дію віднімання) з допомогою вчителя;

 • диференціює поняття «збільшення на», «зменшення на»;

 • розв’язує прості арифметичні задачі на різницеве відношення.


3

Зменшення числа на кілька одиниць.


3

Диференціація понять «збільшення на», «зменшення на».


3

Дециметр. Вимірювання довжини відрізка (1 дм, 2 дм).

Креслення рівних відрізків, однакової довжини.

Учень:

 • розуміє значення цифр на лінійці;

 • знає, що 1 дм = 10 см;

 • вимірює відрізки, довжиною 1 дм, 2 дм;

 • креслить відрізки.


3

Додавання та віднімання іменованих чисел, одержаних при вимірюванні однією мірою.

Креслення відрізків.

Учень:

 • розв’язує приклади на додавання та віднімання в межах 20 (вивченні випадки);

 • знає назви одиниць довжини (см, дм);

 • розв’язує приклади на додавання та віднімання чисел, одержаних при вимірюванні однією мірою;

 • креслить відрізки.

Розвиток вміння працювати за зразком, з коментуванням власних дій.

Розвиток вміння порівнювати, узагальнювати навчальний матеріал, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.
Розвиток вміння аналізувати, планувати і контролювати власні дії.
Розвиток вміння самостійно виконувати практичні завдання.
Розвиток просторової орієнтації, просторових уявлень та понять.2

Додавання одно- та двоцифрового, коли сума менша 20 (17+2, 2+17).

Креслення рівних відрізків, однакової довжини.

Учень:

 • знає десятковий склад числа в межах 20;

 • знає склад чисел в межах 10;

 • розв’язує приклади на додавання без переходу через розряд;

 • пояснює розв’язання;

 • креслить рівні відрізки.3

Додавання одно- та двоцифрового числа, коли сума дорівнює 20 (16+4; 4+16).

Прямий кут. Вміння відшукати і назвати.

Учень:

 • знає десятковий склад чисел в межах 20;

 • знає склад чисел в межах 10;

 • розв’язує приклади на додавання без переходу через розряд;

 • пояснює розв’язання;

 • знає назву кута, вміє відшукати прямий кут і назвати його.


1

Нуль як компонент дії додавання.

Прямий кут. Креслення.

Учень:

 • знає десятковий склад чисел в межах 20;

 • знає склад чисел в межах 10;

 • розв’язує приклади з 0, як компонентом дії додавання;

 • пояснює розв’язання прикладів з 0, як компонентом дії додавання;

 • креслить прямий кут за допомогою косинця.


3

Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового.

Учень:

 • знає десятковий склад чисел в межах 20;

 • знає склад чисел в межах 10;

 • розв’язує приклади на віднімання одноцифрового числа від двоцифрового;

 • пояснює розв’язання.


3

Віднімання одноцифрового числа від 20 (20-6).

Гострий кут. Вміння відшукати і назвати.

Учень:

 • знає десятковий склад чисел в межах 20;

 • знає склад чисел в межах 10;

 • розв’язує приклади виду

20-6;

 • пояснює розв’язання прикладів;

 • знає назву кута – гострий;

 • вміє відшукати і назвати гострий кут.


1

Нуль як компонент дії віднімання.

Гострий кут. Креслення гострих кутів.

Учень:

 • розв’язує приклади з 0, як компонентом дії віднімання;

 • пояснює розв’язання прикладів з нулем як компонентом дії віднімання;

 • креслить гострі кути.


3

Додавання та віднімання одно- та двоцифрового числа. Приклади на дві дії.

Креслення гострих кутів. Порівняння гострого кута з прямим способом накладання, «на око».

Учень:

 • розв’язує приклади на додавання та віднімання одно- та двоцифрового числа на 2 дії;

 • пояснює розв’язання прикладів;

 • розв’язує прості арифметичні задачі на знаходження суми, остачі; встановлення різницевих відношень;

 • порівнює гострий кут з прямим способом накладання, «на око».

Розвиток вміння аналізувати, планувати і контролювати власні дії.
Розвиток вміння порівнювати, узагальнювати навчальний матеріал.
Розвиток вміння працювати за зразком, вказівками вчителя, з коментуванням власних дій.
Розвиток вміння запам’ятовувати.
Розвиток просторової орієнтації.
Розвиток просторових уявлень та понять.3

Віднімання двоцифрових чисел (19-14)

Тупий кут. Відшукування, показ, називання сторін і вершин. Креслення тупих кутів.

Учень:

 • розв’язує і пояснює приклади на віднімання двоцифрових чисел;

 • відшукує, показує і називає перший кут, його елементи – вершину, сторони;

 • креслить тупі кути.3

Віднімання двоцифрового числа від 20 (20-14).

Креслення тупих кутів. Порівняння з прямим кутом.

Учень:

 • розв’язує приклади на віднімання виду 20-14;

 • пояснює розв’язання прикладів;

 • креслить тупі кути;

 • порівнює тупий кут з прямим.


3

Додавання та віднімання в межах 20.

Прямокутник. Сторони. Кути.

Учень:

 • розв’язує приклади на додавання та віднімання в межах 20 без переходу через розряд;

 • знає назву геометричної фігури;

 • визначає елементи фігури – сторони, кути та їх кількість.


3

Додавання одно- та двоцифрового числа. Назва компонентів і результату дії додавання.

Прямокутник. Креслення за даними вершинами.

Учень:

 • знає одно- та двоцифрові числа;

 • називає компоненти і результат дії додавання;

 • креслить прямокутник за даними вершинами.


1

Нуль як компонент додавання

Учень:

 • розв’язує приклади з нулем як компонентом додавання.


3

Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового. Назва компонентів і результату дії віднімання.

Квадрат. Сторони. Кути.

Учень:

 • розв’язує приклади на віднімання одноцифрового числа від двоцифрового;

 • знає і називає компоненти та результат дії віднімання;

 • знає назву геометричної фігури – квадрат;

 • визначає елементи квадрата – сторони, кути та їх кількість.


3

Віднімання одноцифрового числа від 20.

Квадрат. Креслення за даними вершинами.

Учень:

 • розв’язує приклади на віднімання одноцифрового числа від 20;

 • пояснює розв’язання прикладів;

 • креслить квадрат за даними вершинами.


1

Нуль як компонент дії віднімання.

Порівняння квадрата і прямокутника

Учень:

 • розв’язує приклади з нулем як компонентом дії віднімання;

 • пояснює розв’язання прикладів;

 • відрізняє квадрат від прямокутника.


1

Маса. Одиниця маси – кілограм.

Учень:

 • має уявлення про масу предмета;

 • ознайомлений з мірою маси – кілограмом;

 • записує одиницю маси – кг.


3

Віднімання двоцифрових чисел.

Трикутник. Сторони. Кути.

Учень:

 • розв’язує приклади на віднімання двоцифрових чисел;

 • знає назву геометричної фігури – трикутник;

 • називає і показує елементи трикутника – сторони, кути та їх кількість.


3

Віднімання двоцифрового числа від 20.

Трикутник. Креслення за даними вершинами.

Учень:

 • розв’язує приклади на віднімання виду 20-12;

 • пояснює розв’язання прикладів;

 • креслить трикутник за даними вершинами.


1

Час. Одиниця часу – доба, 7 діб – тиждень. Дні тижня.

Учень:

 • знає одиницю часу – доба;

 • називає послідовно дні тижня;

 • знає кількість днів у тижні.

Розвиток часових уявлень і понять, вмінь орієнтуватися у часі.2

Одиниця часу – година. Визначення часу за годинником з точністю до 1 години.

Учень:

 • знає одиницю часу – годину;

 • знає будову годинника, визначає час за годинником з точністю до 1 години з допомогою вчителя.12

Повторення вивченого за рік

2

Нумерація в межах 20.

Кути. Вершина, сторони.

Учень:

 • називає числа від 1 до 20;

 • рахує в межах 20 в прямому, зворотному порядку, від заданого до заданого числа, рівними числовими групами;

 • знає місце числа в числовому ряду;

 • порівнює числа за величиною в межах 20;

 • співвідносить число, цифру і множину;

 • розкладає двоцифрові числа на десятки і одиниці;

 • розрізняє кути: прямий, гострий, тупий;

 • називає і показує елементи кута;

 • креслить кути.

Розвиток вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати навчальний матеріал.
Розвиток вміння доводити, діяти за аналогією.
Розвиток вміння орієнтуватися в способах виконання навчального завдання.
Розвиток вміння самостійно виконувати практичні завдання.
Розвиток просторового орієнтування.
Розвиток просторових уявлень і понять.
Розвиток моторики.
Розвиток мовлення, збагачення словника.4

Додавання та віднімання в межах 20. Прямокутник. Квадрат. Трикутник.

Учень:

 • розв’язує приклади на додавання та віднімання в межах 20 без переходу через розряд;

 • пояснює розв’язання прикладів;

 • використовує переставну властивість додавання;

 • знає назви геометричних фігур;

 • називає і показує елементи геометричних фігур.


2

Міри вартості. Монети. Розмін. Заміна.

Учень:

 • розрізняє монети вартістю 1 к., 2 к., 5 к., 10 к.;

 • замінює одні монети іншими;

 • розмінює монети;

 • розуміє, що 20 к. це 2 монети по 10 к.


2

Міри довжини. Одиниця довжини – сантиметр, дециметр (1 дм = 10 см).

Учень:

 • знає, називає одиниці вимірювання довжини – сантиметр і дециметр;

 • знає позначення одиниць вимірювання довжини - см, дм і користується ними;

 • знає співвідношення 1 дм = 10 см.


2

Міри часу – доба. Тиждень – 7 діб. Дні тижня. Година.

Учень:

 • знає міри часу: доба, тиждень, година;

 • знає кількість днів у тижні і послідовно називає їх;

 • називає, який день був вчора, який буде завтра, який день сьогодні з допомогою вчителя;

 • визначає час за годинником з точністю до 1 години з допомогою вчителя.

Розвиток фіксуючої, супроводжуючої та плануючої функції мовлення.
Розвиток часових уявлень та понять.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

скачати

© Усі права захищені
написати до нас