1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Ім'я файлу: Математичні методи економіки.doc
Розширення: doc
Розмір: 355кб.
Дата: 02.06.2021
скачати
Пов'язані файли:
2_3_Робоча_програма_з_переддипломної_практики (1).doc
zarobitna_plata_ta_jiji_ekonomichna_sutnist-teorij.doc
педагогіка.rtf
Patomorfol_2-Ma_lchenko.pdf
КонспектКРВ-3.3.3сукня.docx
Члени творчої групи.docx
Управління ресурсами підприємства.docx
Научная работа.Непорочная любовь в романах Гюго.docx
Мастерова И.docx
Безпалий.docx
ІПР для Голюк А.В._4-А.docx
ІПР для Онойченко І.П . 4-А.docx
Гоц М. Магістерська робота (2).docx
Аналіз роботи Ф.Ніцше «Так казав Заратустра»..docx
звіт_виробнича практика - копия.docx

Модель загальної економічної рівноваги в довгостроковому періоді. Фактори валового національного продукту (ВНП) та його подання за допомогою виробничої функції макроекономічного аналізу. Розподіл ВНП по факторах виробництва. Функція споживання.


Цінність моделей мобу для аналізу макроекономічної рівноваги велика, так провідні фактори і показники економіки, зокрема: сфери та сектора; валовий випуск; валовий національний продукт; проміжний продукт; національний дохід; всі національні потоки; імпортно-експортні зв'язку.
За допомогою цієї моделі можуть бути отримані дані для аналізу основних макроекономічних пропорцій, зроблено їх прогноз.
Модель Леонтьєва називається «витрати-випуск» тому, що окремі галузі розглядаються в балансі двояко:
1. як виразники сукупного попиту і покупці матеріальних благ і послуг, запропонованих іншими галузями (витрати) - це стовпці балансу;
2. як виразники сукупної пропозиції і продавці матеріальних благ і послуг, які вони надають самі іншим галузям (випуск) - це рядки балансу.
Модель витрати - випуск пов'язана з системою національних рахунків (СНР), прийнятої в країнах з ринковою економікою.
Баланс Леонтьєва (в згорнутому вигляді).

По вертикалі відображаються рахунку наступів (купівель), а по горизонталі рахунку випуску (продажу). [Метка3]
З цієї моделі в ідеалі можна отримати такі види рівноваги:
1. Галузеве рівновагу
Напр., Для галузі (1):

Або: сума рахунків витрат галузі дорівнює сумі рахунків випуску її продукції.
2. Міжгалузеве рівновагу, наприклад для обробної та добувної промисловості.
Х 32 Р 3 = Х 23 Р 2
Або: підсумок пропозиції продукції галуззю (3) для галузі (2) дорівнює підсумку попиту галузі (3) на продукцію галузі (2). Зазвичай в реальному житті такий тип рівноваги відсутня.
3. Загальна рівновага

або: сукупна пропозиція і сукупний попит на товари рівні.
У ряді випадків може бути відсутньою та галузеве рівновагу. Проте в моделі Леонтьєва у разом все збалансовано тому, що МОБ відображає факт відбулися угод, реальні ринкові потоки. А це означає, що в моделі Леонтьєва відображена лише частина проблем макроекономічної рівноваги. Не враховуються фактори, що порушують цю рівновагу, наприклад, підприємства-банкрути; склади; дефіцитний стан економіки, економічні цикли.
За допомогою МОБ можна проаналізувати основні макроекономічні показники: ВНП, споживання, накопичення, ВОП, його структуру, ефективність використання ресурсів, розрахувати форму накопичення і т.д.

Наведена (функціональна) форма статичної моделі міжгалузевого балансу. Мультиплікатор Леонтьєва (матриця коефіцієнтів повних матеріальних витрат). Коефіцієнти прямих витрат праці. Баланс трудових ресурсів.


Для більш глибокого вивчення міжгалузевих зв'язків і вдосконалення прогнозування народного господарства, поряд з коефіцієнтами прямих витрат, велике наукове і практичне значення набуває числення так званих коефіцієнтів повних витрат, тобто витрат, пов'язаних з виробництвом того чи іншого продукту не тільки прямо, а й опосередковано через інші продукти.
Коефіцієнти повних витрат тісно пов'язані з алгебраїчним рішенням системи рівнянь міжгалузевого балансу. Вирішуючи ці рівняння щодо Y i, після того як замість а ij поставлені конкретні числа, а y 1, y 2, ..., y n залишені в алгебраїчній формі, одержимо для кожного Y i вираз наступного виду
Y i = b i1 y 1 + b i2 y 2 + ... + b ij y j + ... + b im y n,
де b ij - Коефіцієнти повних витрат.
Якщо тепер покласти y j = 1, а всі інші значення y рівними нулю, тобто y 1 = y 2 = ... = y j-1 = y j +1 = ... = y n = 0, то отримаємо Y i = b ij .
Таким чином, b 1j, b 2j, ... є повними витратами 1-го,
2-го, ... продуктів на одиницю j-го продукту.
Отримання коефіцієнтів повних витрат b ij математично відповідає отримання матриці, зворотного матриці EA, тобто матриці (EA) .
Дискретна динамічна модель міжгалузевого балансу з урахуванням введення потужностей. Постановка оптимізаційної моделі.

Структурна форма моделі загальної економічної рівноваги в довгостроковому періоді. Рівновага і ставка відсотка.

Види цільових функцій в економічному аналізі.


Функція, що зв'язує мета (оптимизируемой змінну) з керованими змінними в задачі оптимізації.


//ua-referat.com
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

скачати

© Усі права захищені
написати до нас