1   2   3
Ім'я файлу: Розрахункова САОК.docx
Розширення: docx
Розмір: 189кб.
Дата: 11.06.2023
скачати
Таблиця 3.8

Матриця результатів експерименту

№ ново­го до­сліду

Модель

Y=

Екс­пери­мент

Похиб­ка

X1

X2

X3

X1X2

X1X3

X2X3

X1X2X3

Y

Y

Y=Y-Y

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

0

31

3,5

105

108.5

3255

367.5

11392.5

5544

5544

0

1

40

4

150

160

6000

600

24000

5529

5529

0

2

23

4

150

92

3450

600

13800

5522

5522

0

3

40

2

150

80

6000

300

12000

5587

5587

0

4

23

2

150

46

3450

300

6900

5550

5550

0

5

40

4

60

160

2400

240

9600

5554

5554

0

6

23

4

60

92

1380

240

5520

5562

5562

0

7

40

2

60

80

2400

120

4800

5597

5597

0

8

23

2

60

46

1380

120

2760

5481

5481

0

Дослідження адекватної лінійної моделі проводиться з використанням її кодованої інтерпретації , використовуючи формулу переходу до натуральних значень. При цьому отримаємо:

Похибка від неадекватності використовуваної лінійної моделі подано в табл. 3.9.

Таблиця 3.9

Матриця опрацьованих результатів експерименту щодо неадекватності лінійної моделі

№ нового досліду

Лінійна модель YL=

Модель Y=-580,85+0,727X1+162,175X2+

+266,25X3-0,016X1X2-7X2X3-0,033X1X3+

+0,001X1X2X3

Похибка

Відносна похибка

X1

X2

X3

YL

YL=YL-Y

ΔYL=(YL-Y)/YL·100

0

31

3,5

105

5543

5544

-1

-0.018

1

40

4

150

5539

5529

10

0.018

2

23

4

150

5523

5522

1

0.018

3

40

2

150

5551

5587

-36

-0.65

4

23

2

150

5535

5550

-15

-0.27

5

40

4

60

5557

5554

3

0.054

6

23

4

60

5541

5562

-21

-0.38

7

40

2

60

5569

5597

-28

-0.50

8

23

2

60

5553

5481

72

1.3

Враховуючи те, що для побудови графічного зображення математичної моделі необхідно (виходячи з того, що є три впливні фактори і один параметр оптимізації) використати чотиривимірний простір, що на практиці не можливо, тому будуємо графіки часткових перерізів по кожному з факторів. Ці залежності подані на рисунках 3.1, 3.2, 3.3.Рис. 3.1 – Графік залежності споживаної потужності від напруги зварювання (X1=var; X2, X3=const)Рис. 3.2 – Графік залежності споживаної потужності від робочого діаметра електродів (X2=var; X1, X3=const)Рис. 3.3 – Графік залежності споживаної потужності від зварювального струму (X3=var; X1, X2=const)

Висновок

Аналізуючи графіки залежності (див. рис. 3.1 – 3.3) ,можна зробити висновок, що найбільше на споживання потужність впливає зварювальний струм. Чим більший зварювальний струм тим більша потужність споживання приладу . Напруга зварювання є на другому місці величина яка впливає на споживану потужність, і діаметр електроду на третьому. За результатами з таблиці 3.9 можна зробити висновок що моделі в даній розрахунковій роботі можна використовувати для дослідження споживаної потужності та як розраховані результати відносної похибки не перевищують 10%.
1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас