1   2   3
Ім'я файлу: Розрахункова САОК.docx
Розширення: docx
Розмір: 189кб.
Дата: 11.06.2023
скачати
), встановлено відтворюваність проведених вимірювань (оскільки G = 0,12), тобто .

Похибка відтворюваності має вигляд: .

Математична модель в кодованих значеннях має вигляд:

,

де b0, b1, b2, b3 – коефіцієнти регресії лінійної частини математичної моделі; b12, b13, b23, b123 – коефіцієнти взаємовпливу факторів або коефіцієнти регресії лінійної частини математичної моделі;  – похибка математичної моделі.

Коефіцієнти регресії знаходяться за формулами:Математична модель в кодованих значеннях матиме такий вигляд:що відповідає тотожності Y = y. Робимо перевірку отриманої математичної моделі в кодованих значеннях. Після підстановки кодованих значень в модель отримаємо (табл. 3.5).

Таблиця 3.5

Суміщена матриця розширеного плану і опрацьованих результатів експерименту

№ досліду

Кодовані значення факторів

Модель

Експеримент

Похибка

x1

x2

x3

x12

x13

x23

x123

yY

Y

Y=Y-Y

1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

5500

5500

0

2

-1

+1

+1

-1

-1

+1

-1

5450

5450

0

3

+1

-1

+1

-1

+1

-1

-1

5600

5600

0

4

-1

-1

+1

+1

-1

+1

+1

5550

5550

0

5

+1

+1

-1

+1

-1

-1

-1

5480

5480

0

6

-1

+1

-1

-1

+1

+1

+1

5700

5700

0

7

+1

-1

-1

-1

-1

+1

+1

5650

5650

0

8

-1

-1

-1

+1

+1

-1

-1

5400

5400

0

Відкинувши фактор взаємовпливу отримаємо лінійну математичну модель:Ці результати подані в табл. 3.6.

Таблиця 3.6

Суміщена матриця плану (без фактору впливу) і опрацьованих результатів експерименту

№ досліду

Кодовані значення факторів

Модель

Експеримент

Похибка

x1

x2

x3

yY

Y

δY=(Y-Y)/Y*100

1

+1

+1

+1

5500

5450

0.9

2

-1

+1

+1

5450

5490

-0.73

3

+1

-1

+1

5600

5580

0.36

4

-1

-1

+1

5550

5510

0.72

5

+1

+1

-1

5480

5420

1.09

6

-1

+1

-1

5700

5680

0.35

7

+1

-1

-1

5650

5600

0.88

8

-1

-1

-1

5400

5460

-1.11

Здійснимо перехід до математичної моделі у натуральних значеннях:

Перевірка отриманої математичної моделі в натуральних значеннях здійснюється підстановкою заданих натуральних значень впливаючих факторів (табл. 3.7).

Таблиця 3.7

Матриця опрацьованих результатів експерименту

№ дос­ліду

Модель

Y=

Експе­римент

Похиб­ка

X1

X2

X3

X1X2

X1X3

X2X3

X1X2X3

Y

Y

Y=Y-Y

1

48

5,5

180

264

8640

990

47520

5500

5500

0

2

14

5,5

180

77

2520

990

13860

5450

5450

0

3

48

1,5

180

72

8640

270

12960

5600

5600

0

4

14

1,5

180

21

2520

270

3780

5550

5550

0

5

48

5,5

30

264

1440

165

7920

5480

5480

0

6

14

5,5

30

77

420

165

2310

5700

5700

0

7

48

1,5

30

72

1440

45

2160

5650

5650

0

8

14

1,5

30

21

420

45

630

5400

5400

0

Отримаємо такі значення споживаної потужності при наступних значеннях впливних факторів (табл. 3.8).


1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас