Ім'я файлу: #Задача 1. Захист.doc.docx
Розширення: docx
Розмір: 92кб.
Дата: 14.09.2020

Тема: Машини для захисту рослин
Задача 1. Польовий вентиляторний обприскувач має розпилювальний пристрій, на якому встановлено 26 розпилювачів і завдяки застосуванню вентилятора має ширину захвату 16 м. Подача робочої рідини через розпилювач складає 2,6 л / хв.

Визначити необхідну робочу швидкість руху агрегату, яка забезпечить внесення робочої рідини у кількості 600 л /га.
Теоретичні відомості.
Вентиляторний розпилювально-розподільчий пристрій обприскувача складається з вентилятора 1 (рис. 1), що створює повітряний потік, і розпилювачів 3, встановлених в зоні дії повітряного потоку. Розподіл робочої рідини по ширині захвату здійснюється за рахунок повітряного потоку, який створює вентилятор з спрямуваанням його на рослини вентиляторною приставкою 2.1– вентилятор; 2 – вентиляторна приставка; 3 - розпилювачі.

Рис. 1 – Схема техгологічного процесу обприскувача.

Для технологічного регулювання обприскувача необхідно знати технологічні парамети робочого процесу, до яких відносять: норми витрат робочої рідини (л / га), які можна забезпечити вибором типу розпилювача, тиск робочої рідини в нагнітальній магістралі, витрати робочої рідини за хвилину через один розпилювач (л / хв.), швидкість руху агрегату (км / год.) для заданої ширини робочого захвату (м), кількість, встановлених розпилювачів.

Подача робочої рідини q1 (л / хв.) визначається за формулою

,

(1)

де Q – норма витрат робочої рідини, л / га;

В – ширина захвату, м;

vн робоча швидкість, км / год.

n – кількість розпилювачів, шт.

Користуючись фармулою (1) знайдемо робочу швидкість vнруху агрегату(2)


Розв’язок задачі 1.

Подача робочої рідини q1 (л / хв.) визначається за формулою

,

(1)

де Q – норма витрат робочої рідини, л / га;

В – ширина захвату, м;

vн робоча швидкість, км / год.;

n – кількість розпилювачів, шт.

Користуючись фармулою (1) знайдемо робочу швидкість vнруху агрегату(2)

Підставимо значення у формулу (2) та отримуємоВідповідь: для забезпечення витрат робочої рідини у кількості 600 л / га робоча швидкість руху агрегату повинна дорівнювати vн, = 4,22 км/год.

Задача 1 для самостійного розв’язання

за темою «Машини для захисту рослин».
Умова задачі 1. Польовий вентиляторний обприскувач має розпилювальний пристрій, на якому встановлено 26 розпилювачів і завдяки застосуванню вентилятора має ширину захвату 16 м. Подача робочої рідини (робочої рідини) скрізь розпилювач складає 2,6 л / хв.

Визначити необхідну робочу швидкість руху агрегату, яка забезпечить внесення отрутохімікату у кількості 600 л / га.
Структура звіту щодо розв’язання задачі 1.

  1. У верхньому правому куті зазначити прізвище, ім’я, по-батькові здобувача, номер групи.

  2. Записати номер, тему та умову задачі.

  3. Користуючись теоретичними відомостях до задачі, за формулами знайти шукані параметри.

  4. Записати відповідь у розгорнутому вигляді.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас