Ім'я файлу: Відповідь на зошит.docx
Розширення: docx
Розмір: 1314кб.
Дата: 13.01.2021
скачати

ЛПЗ №10

1. Визначити поняття "гальмівний момент"

Під час пуску, коли вал двигуна прокручується, стартер чи пусковий пристрій долає гальмівний момент, тобто момент опору, що його створюють сили тертя та компресія, а також момент інерції обертових частин двигуна, перш за все маховика. Момент опору складається в основному із моменту сил тертя в кінематичних парах двигуна та моменту газових сил.

2. Чому застосовується змішана система збудження для стартерів?

В електродвигунах із змішаним збудженням магнітний потік створюється внаслідок спільної дії двох обмоток збудження: паралельної та послідовної. Тому його механічна характеристика розташована між характеристиками електродвигунів з паралельним та послідовним збудженням, є м'якою. При узгодженому вмиканні обмоток двигун має великий пусковий момент, при зустрічному вмиканні - жорстку механічну характеристику. Зі збільшенням навантаження магнітний потік послідовної обмотки збільшується і відіймаючись з потоку паралельної обмотки, зменшує загальний потік збудження. При цьому частота обертання двигуна не зменшується. Також присутність магнітного потоку паралельної обмотки виключає режим рознесення двигуна при зніманні навантаження. Змішане вмикання обмоток збудження застосовують для обмеження частоти обертання якоря на режимі холостого ходу.

3. Чому виконують випробування стартера в ре­жимі холостого ходу?

При випробуванні стартера в ре­жимі холостого ходу виявляють механічні несправності. Визначені струм і частоту обертання якоря стартера порівнюють із технічними умовами. Стартер справний, якщо струм не перевищує номінального значення, а частота обертання якоря не менша за задану. Струм збільшується, а частота обертання якоря зменшується через такі несправності: послаблення кріплення кришок, що спричинює перекіс вала якоря; замикання пластин колектора металовугільним пилом, який утворюється в процесі спрацьовування щіток і колектора; згинання вала тощо.

4. Причини, при яких при випробуванні стартера в режимі холостого ходу якір не обертається.

Перекіс якоря у втулках, зношені колектор і щітки, обрив обмотки статора.

5. Причини, при яких при випробуванні стартера в режимі холостого ходу частота обертання якоря дуже велика.

Обрив кола збудження, при якому магнітний потік різко зменшується і двигун іде «в розношення», особливо на режимі холостого ходу: n = Е / (СеФ).

6. Як виконується перевірка якоря на міжвиткове коротке замикання?

Обривання і міжвиткове замикання визначають за допомогою дефектоскопу або омметра, вимірюючи опір цих котушок і порівнюючи значення з технічними даними.

7. Причини, при яких при випробуванні стартера в режимі повного гальмування якір обертається.

Обертання якоря стартера, коли шестірня загальмована, свідчить про пробуксовування муфти вільного ходу

8. Накресліть схему ввімкнення стартера СТ130 (СТ230-А).

9. Які особливості конструкції стартера типу СТ142 (КамАЗ)?

В автомобілях із дизельними двигунами системи запалювання немає. Тому в схемах увімкнення стартера цих автомобілів немає кола, яке закорочує додатковий резистор. Іноді для вмикання стартера в них ставлять дублюючий вимикач стартера, який розміщують на двигуні. Реле блокування виконує такі функції: вимикає стартер після пуску двигуна; блокує вмикання стартера, коли двигун працює.10. Опишіть ознаки несправностей системи пуску.

1. Стартер на вмикається, тягове реле вмикається, але вал двигуна не обертається.

2. Тягове реле не вмикається, відбувається клацання контактів реле вмикання.

3. Стартер вмикається, якір не обертається.

4. Стартер не вимикається після запуску двигуна.

5. При вмиканні стартера чути скрежет шестерні приводу, яка не входить в зачеплення з вінцем маховика.

6. Обертання якоря стартера, коли шестерня загальмована.
ЛПЗ № 11

1. Опишіть послідовність перевірки комплекту "показник-вимірювальний перетворювач".

Датчики перевіряють шляхом вимірювання опору омметром, підключаючи провідники омметру до виводу і корпусу датчика. Результат порівнюють з даними в ТУ на датчик. Також перевірку датчика можна виконати, приєднуючи його до завідома справного показника і АКБ. Похибка вимірювань покажчика не більше ± 5 % шкали.

При перевірці показника його поєднують зі справним датчиком за тією же схемою. Показник вибраковують, якщо його стрілка не встановлюється в контрольованих положеннях.

2. Опишіть будову і роботу амперметра.

Амперметр складається з латунної шини, постій­ного магніту, стрілки з противагою і стальним якірцем. Поки струм через амперметр не проходить, стрілка утримується в середньому положенні (проти нуля шкали) магнітним полем постійного магніту. Під час проходження струму по шині, навколо неї утворюється магнітне поле, яке діє на якірець стрілки і відхиляє її від нульової поділки шкали. Величина відхилення стрілки залежить від сили струму, а на­прям відхилення її — від напряму струму. Амперметр вмикають між генератором і акумуляторною батареєю. При такому вмиканні амперметр зав­жди показує силу зарядного і розрядного струму батареї; при заряджанні стрілка відхиляється праворуч, при розряджан­ні — ліворуч.

3. Опишіть технологію перевірки перетворювача тиску або тем­ператури на автомобілі.

При перевірці датчика манометра вимірюють омметром опір його реостату в неробочому стані датчика, коли під діафрагмою атмосферний тиск і порівнюють зі значенням в ТУ на датчик. При необхідності для змінення опору знімають кришку датчика і гвинтом в важелі змінюють положення повзунків реостата.

4. Накресліть електричну схему ввімкнення сигналізатора температури.5. Якими сигнальними приладами обладнані автомобілі і як вони працюють?

Сигнальні прилади інформують про виникнення аварійних режимів (в системі мащення двигуна - про падіння тиску масла, в системі охолодження - про перегрів охолоджуючої рідини; рівня палива, гальмівної рідини і т.д.) і конкретний функціональний стан (ввімкнено, вимкнено) системи, що перевіряється. Датчики сигналізаторів - контактні електричні вимикачі контрольних ламп на щитку приладів

6. Накресліть електричну схему включення показника рівня палива.7. Якими контрольними приладами обладнані автомобілі і як вони працюють?

За виглядом, в якому інформація надходить до водія, контрольно-вимірювальні прилади поділяють на показові та сигнальні. Показові прилади мають стрілковий прилад, за яким визначають вимірюваний параметр. Сигнальні прилади світловим або звуковим сигналом передають водієві інформацію про критичне значення вимірюваного параметра. За призначенням контрольно-вимірювальні прилади поділяють на такі групи: вимірювання температури - термометри; вимірювання тиску - манометри; вимірювання рівня пального - рівнеміри; контролю зарядного режиму акумуляторної батареї - амперметри, вольтметри; вимірювання швидкості руху і пройденого шляху - спідометри; вимірювання частоти обертання - тахометри.

8. Опишіть технологію перевірки амперметра на автомобілі.

Правильність показань амперметра перевіряють за контрольним амперметром, який разом з реостатом і АКБ послідовно вмикають до того, що перевіряють. За допомогою реостата по контрольному амперметру в колі встановлюють силу струму, яка дорівнює верхній межі виміру перевірного, і порівнюють показання обох амперметрів. При цьому струм пропускають в обох напрямках. Якщо похибка показань перевірного амперметру >7% від верхньої межі вимірювання, то проводять регулювання завертанням в корпус нерухомого магніту.

9. Опишіть будову повітряної системи приладу моделі 531.

Ручний повітряний насос, який встановлюється усередині корпусу приладу, призначається для утворення тиску при перевірці датчиків манометрів і сигналізаторів тиску масла або повітря. Тиск повітря контролюють манометром на приладі. Вказівники, що перевіряються. встановлюють на спец. площі, а датчики манометрів встановлюють на стенді за допомогою з’єднуючої муфти. Випуск повітря з повітряної системи відбувається вентилем. Мікроамперметр шунтується кнопкою і при перевірці приладів для зчитування показань необхідно короткочасно на неї натискати.

10. Поясніть причину різкого коливання стрілки у спідометрах і тахометрах із приводом від гнучкого вала

Стрілка може різко заколиватися внаслідок нерівномірного обертання троса через спрацювання граней його кінців, затиснення троса в місцях кріплення, а також значного його перегинання та поганого змащення.


ЛПЗ № 12

1. Яким чином виконується регулювання головних фар з євро­пейською системою світлорозподілу на автомобілі?

Оптичний елемент може прокручуватися у вертикальній і горизонтальній площині за допомогою гвинтів, вкручених у корпус фари. Ці гвинти забезпечують регулювання світлового пучка відносно дороги в залежності від навантаження на авто.. На сучасних авто - коректори з місця водія. Фари регулюють за допомогою вимірювального екрану та реглоскопів. Силу світла вимірюють люксметрами.

2. Як замінити лампу в оптичному елементі?

Для заміни лампи відкрутити кріпильну оправу, від'єднати кріплення корпусу. Витягнути скло. Лампу замінити на іншу.

3. Чим відрізняється протитуманна фара від фар головного освітлення?

Протитуманні фари відрізняються широким розсіюванням світлового пучка в горизонтальній площині і більш чіткою верхньою світло - тіньовою межею, що досягається за рахунок екрану перед лампою і розсіювача з вертикальними циліндричними лінзами. Розсіювачі виготовлені зі скла переважно жовтого кольору. Фари встановлюють нижче фар головного освітлювання, але не менше 250 мм від дороги.

4. Вкажіть типи оптичних елементів?

Круглі, прямокутні фари з параболічним відбивачем, фари з гомофокальним відбивачем, змінно-фокусні або безступеневі відбивачі фар, еліпсоїдні фари для далекого та близького світла, поліеліпсоїдні фари, лампи-фари, герметичні нерозбірні

5. Яке призначення екрана у двониткових лампах європейсько­го типу?

Нитку близького світла знизу закрито металевим екраном, який запобігає потраплянню на нижню частину відбивача світлового потоку лампи. Тому працює тільки верхня частина відбивача, від якої пучок світла одержує напрям вниз і трохи праворуч. Екран із лівого боку за напрямом променів повернено на 15°для більшого освітлення правого узбіччя.

6. Чому необхідна двохрежимна робота фар головного освітлення?

Фари мають задовольняти дві вимоги: добре освітлювати дорогу перед автомобілем чи трактором (близьке світло) і не засліплювати водіїв зустрічних транспортних засобів (далеке світло).

7. Яка будова контрольного екрана для перевірки ближнього і дальнього світла фар європейської системи? 8. Яке призначення основних контрольних точок та зон контрольного екрана?

Для європейської системи світлорозподілу на екрані розміром 2,5 х 2,5 м роблять розмітку. Горизонтальна лінія НН лежить на рівні фокальних точок відбивачів фар. Лінія ББ розташування горизонтальних ділянок, що їх освітлює близьке світло, лежить під лінією НН. Похилені лінії світлотіньової межі направлені вгору під кутом 15° і виходять із точок перетину вертикалей Л та П і горизонталі ББ, які відповідають центрам фар. Вертикальна лінія VV лежить у поздовжній площині симетрії автомобіля. Світловий потік двофарної системи освітлення регулюють гвинтами за близьким світлом фар так, щоб межі освітленої та неосвітленої зон збігалися з горизонтальними і похилими ділянками лінії розмітки на екрані. При вмиканні далекого світла регулювальними гвинтами оптичні елементи ставлять у положення, в якому центри світлових плям внутрішніх фар далекого світла збігаються з точками перетину вертикальних ліній ЛД і ПД з горизонталлю АА.

9. Описати будову галогенної лампи.

Це мініатюрна кварцова циліндрична колба діаметром 10…17 мм і висотою 16…34 мм, заповнена інертним газом і невеликою кількістю парів йоду чи брому, в середовищі якого вольфрамова нитка. Відстань від нитки до колби мінімальна. Оскільки вольфрам не осідає на поверхні колби, то вона прозора протягом усього терміну служби лампи. Робоча температура нитки 3500°С, тому яскравість підвищена - світловіддача до 35 лм/Вт, температура колби не нижче 700 °С.

10. Чому розсіювач протитуманної фари виробляють з жовтого скла?

Рахується, що жовтий колір не відбивається від крапель туману, краща видимість.

ЛПЗ № 13

1. Дайте визначення поняттю датчик. З яких частин складається?

Датчики – перетворювачі неелектричної дії в електричні сигнали, які задають необхідну вхідну інформацію для роботи системи. Датчик складається як мінімум з двох частин: з чутливого елемента, який сприймає вхідну неелектричну дію

2. Чим розрізняються активні і пасивні датчики?

Датчики бувають активними пристроями, в яких електричний сигнал виникає за рахунок внутрішнього енергетичного перетворення без використання зовнішньої електричної енергії, і пасивними, в яких електричний сигнал є слідством модуляції зовнішньої електричної енергії.

3. Опишіть принцип дії датчика температури двигуна.

Датчик температури двигуна – це напівпровідниковий терморезистор (термістор), чутливий елемент якого - спечена керамічна напівпровідникова маса. По мірі прогріву двигуна омічний опір чутливого елемента датчика зменшується, а тому зменшується і падіння напруги на датчику.

4. Опишіть принцип дії датчика положення дроселя.

Електричний сигнал на виході датчика з’явиться тоді, як на резистивну доріжку буде подана постійна напруга. Тоді електричний потенціал на повзунковому контакті відносно одного з виводів резистивної доріжки і буде вихідним електричним сигналом датчика. Цей сигнал аналоговий і при роботі в складі цифрової ЕСАК потребують використання аналого-цифрових перетворювачів.

5. Пасивним чи активним є датчик температури двигуна і чому?

Є пасивним, так як для роботи потребує джерело живлення

6. Пасивним чи активним є датчик положення дроселя і чому?

Є пасивним, так як для роботи потребує джерело живлення

7. Для яких цілей використовують датчики температури двигуна і положення дроселя в мікропроцесорній системі запалювання?

Для визначення кута випередження запалювання і його корегування

8. Опишіть перевірку датчиків за допомогою мультиметра. Які параметри при цьому перевіряються?Можна перевірити обмотки датчиків на обрив, коротке замикання, міжвиткове замикання.

9. Які ще датчики електронної системи керування двигуном і класичні датчики відносяться до потенціометричних?

Як приклад використання резистивних потенціометричних перетворювачів на автомобілі є датчики положення педалі акселератора, висоти кузова, кутового положення ротаметра витратоміру повітря, поворотного барабану в вузлі дроселя. Класичні датчики - рівня палива і тиску оливи в ДВЗ.

10. Який конструктивний елемент датчика температури охолоджувальної рідини в ДВЗ є чутливим елементом?

Чутливий елемент - спечена керамічна напівпровідникова маса. Специфікою датчиків з цими масами є те, що вони одночасно виконують функції чутливого елемента і резистивного перетворювача.

ЛПЗ № 14

1. Які основні пошкодження в електричній частині апаратів допоміжного електрообладнання?

Порушення контактів у штекерних чи болтових з'єднаннях; неаварійне спрацювання запобіжників; пошкодження вимикачів або перемикачів; вихід із ладу реле; згоряння обмоток електродвигуна, зависання щіток; окислення чи надмірне підгоряння його колектора; порушення контактів у датчиках.

2. Що відноситься до комутаційної апаратури?

3. Як маркуються виводи виробів електрообладнання?

Маркуються виводи виробів електрообладнання за допомогою цифр та літер. Залежно від функціонального призначення та уніфікації виробів електрообладнання автомобільні фірми різних країн беруть таке позначення: електропостачання - 30; система запалювання - 15; стартер - 50; склоочисник - 53; покажчик повороту - 49; перемикач світла фар - 56; далеке світло фар - 56а; ближнє світло фар - 56в; габаритні ліхтарі - 58; обмотка електромагнітного реле - 85, 86; корпус автомобіля - 31.

4. Що являє собою мультиплексна система проводки?

Підсистема електропроводки з загальною струмовою шиною і з єдиним інтерфейсним каналом керування отримала назву “мультиплексна проводка”. Передбачає підведення до всіх пристроїв двох загальних шин - силової, по якій до споживачів подається «плюс» системи енергопостачання, та керуючої, по якій подається сигнал на вмикання чи вимикання (по одному проводу передається декілька сигналів). Пульт керування водія має джерело енергії (світло або ра­діочастоту) і шифратор сигналів керування - мультиплексор (пристрій, що об'єднує декілька сигналів), а кожний споживач — дешифратор, який відокремлює «свій» сигнал від загального потоку - демультиплексор.

5. Які є види схем електрообладнання автомобіля? Принципи їх побудови.

Структурна схема пристрою - узагальнена графічна модель. (канонічна) і зображають в вигляді блок-схеми, на якій указуються структурно-логічні взаємозв’язки. Функціональна схема відображає логічний взає­мозв'язок технічних пристроїв усередині замкнутої систе­ми з вказівкою її робочих входів і корисних виходів і складається для кожної підсистеми бортового обладнання окремо. Повні функціональні схеми (зразу на все бортове обладнання автомобіля) не складаються. Принципова електрична схе­ма — це розвернене і абсолютно детальне графічне зображення струмопровідних з'єднань на рів­ні дрібних нерозбірних деталей даного блока або пристрою. Сучасні принципові схеми складаються на рівні мікро­електронних блоків. Мікропроцесори зображуються у вигляді чорних ящиків з багатьма пронуме­рованих виходів і входів.

6. Як на автомобілі визначити несправність запобіжників?

Якщо цілісність плавкого запобіжника неможливо перевірити візуально, можна скористуватись контрольною лампою або тестером. Для перевірки контрольною лампою запобіжник не виймаємо з гнізда, а почергово одним кінцем торкаємося його виводів, іншим до маси. Для перевірки тестером запобіжний виймаємо з гнізда і торкаючись його виводів вимірюємо опір або продзвонюємо. Термобіметалеві запобіжники перевіряють на падіння напруги в місцях контакту, а також на час спрацювання. Для тимчасового використання згорілого запобіжника до торцевих контактів припаяти відрізок мідної проволок, перетин якої вибраний за номінальною силою струму:


скачати

© Усі права захищені
написати до нас