Ім'я файлу: Ліпідограма.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 1118кб.
Дата: 09.09.2021
скачати

ЛІПІДОГРАМА: МЕТОД ПРОВЕДЕННЯ, НОРМА І ВІДХИЛЕННЯ

Овсепян К. Х. 6410

Апопротеїни

Апопротеїни виконують декілька функцій:

• формують структуру ліпопротеїнів;

• взаємодіють з рецепторами на поверхні клітин і таким чином визначають, якими тканинами буде захоплюватися даний тип ліпопротеїнів;

• служать ферментами або активаторами ферментів, які діють на ліпопротеїни.

Ліпопротеїни

В організмі синтезуються наступні типи ліпопротеїнів:

1. хіломікрони (ХМ),

2. ліпопротеїни дуже низької щільності (ЛПДНЩ)

3. ліпопротеїни проміжної щільності (ЛППЩ)

4. ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ)

5. ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ).

Кожний з типів ЛП утворюється в різних тканинах і транспортує певні ліпіди. Наприклад, ХМ транспортують екзогенні (харчові) жири з кишечника в тканини, тому триацилгліцероли складають до 85% маси цих частин.
Ліпопротеїди (основні класи)

утворюються у печінці,стінці кишки основні перенос-ники ХС і ФЛ із тканин у печінку

утворюються у печінці;основні переносники холестерина до клітин

утворюються у печінці;основні переносники ендогенних тригліцеридів

утворюються у стінці тонкої кишки;транспортують екзогенні тригліцериди

Ліпопротеїди є основною транспортною формою ліпідів в організмі

Апопротеїни- А, В,С, Д, Е...

Тригліцериди (ТГ)

Холестерин (ХС)

Хіломікрони ЛПДНЩ ЛПНЩ ЛПВЩ

Основні шляхи переміщення ліпопротеїдів (тригліцеридів і холестерина)

Кишечник

Хіломікрони

Ендокринні залози (наднирники, статеві залози)

ЛПВП 2

Ремнанті ЛППЩ,

хіломікронів

Жовч

Надлишки холестерина

Жирове депо (ендоген. жир)

Тригліцериди

Тригліцериди

Три- гліцериди

Печінка

ЛПНЩ (бета-ліпопротеїди)
 • Фактори ризику атеросклерозу та ІХС (збільшення ЛПНЩ на 10% веде до підвищення ризику ІХС на 20%)
 • Рівень ЛПНЩ збільшується при:
  • низькому вмісту ЛПВЩ
  • табакокурінні
  • артеріальній гіпертензії
  • цукровому діабеті

ЛПВЩ

(альфа-ліпопротеїди)

* Мають протекторний ефект по відношенню до розвитку атеросклерозу та ІХС (чім нижче рівень ЛПВЩ, тим вище ризик розвитку атеросклерозу та ІХС)

* При високому вмісті тригліцеридів рівень ЛПВЩ зазвичай низький

* Рівень ЛПВЩ знижується на фоні куріння, ожиріння, гіподинамії («сидячого способу життя»)

ГІПЕРЛІПІДЕМІЇ; основні механізми розвитку

1.Надмірна мобілізація ліпідів із жирових депо внаслідок:

а) надмірності жиромобілізаційних гормонів - глюкокортикоїдів, СТГ; б) гіпоінсулінізму.

2.Зміна кількості, структури, властивостей апо-білків у складі ліпопротеїдів плазми крові.

3.Зміни кількості або властивостей рецепторів до ліпопротеїдів на поверхні клітин-мішеней.

4.Дефіцит або блок ліпопротеїнліпази.

Класифікація гіперліпопротеїдемій

(по Fredrikson, прийнята ВООЗ)1

1 Ця лабораторна класифікація не враховує рівень ЛПВЩ

Вміст у крові

Атерогеними є ІІа, ІІb та ІІІ типи.

І, ІІІ та V типи зустрічаються дуже рідко;

І та V типи - тільки у педіатрічній практиці;

у дорослих - ІІа, ІІb та ІІІ типи.

Тип гіпер-ліпідемії

Підвищений рівень ЛП

Холестерин

Тригліцериди

Атеро-генність

Частота

I

Хіломікрони

Норма

Підвищення

Не доведена

менш 1%

IIa

ЛПНЩ

Підвищення

Норма

Висока

10%

IIb

ЛПНЩ та ЛПДНЩ

Підвищення

Підвищення

Висока

40%

III

ЛППЩ

Підвищення

Підвищення

Висока

менш1%

IV

ЛПДНЩ

Норма або Підвищення

Підвищення

Низька

45%

V

ЛПДНЩ та хіломікрони

Підвищення

Підвищення

Низька

5%

Захворювання і ускладнення при порушені обміну холестерину

 • Ішемічний інсульт.
 • Облітеруючий ендартеріїт та ішемічна гангрена нижніх кінцівок.
 • Двосторонній стеноз ниркових артерій з подальшою нирковою недостатністю.
 • Ішемічна хвороба кишечника.

Методи досліджень показників ліпідного обміну.


Метою лабораторних досліджень є:
 • 1) Встановлення факту гіперліпідемії, ступеню її вираженості.
 • 2) Визначення типу гіперліпідемії (фенотипування її). Ці данні необхідні для призначення обгрунтованих дієтичних рекомендацій та адекватної гіполіпідемічної терапії.

Ферментативний метод аналізу

 • Висока специфічність методу.
 • Ферментативні реакції зазвичай протікають у водневому середовищі, при рН, близькій до нейтральної.
 • Немає необхідності в застосуванні агресивних реагентів, що дозволяє застосовувати ці методики на сучасних біохімічних аналізаторах.
 • Покращуються умови лаборантів із-за відсутності шкідливих для здоров’я реактивів.

Оксидазно – пероксидазний метод.


1-й етап Специфічний
 • Окиснення субстрату, який визначається, специфічною оксидазою.
 • Субстрат окиснюється з утворенням Н2О2 , вміст якої еквівалентний концентрації речовини, яка визначається.
 • Також використовуються додаткові ферменти, які забезпечують проведення основної, специфічної реакції (холестеролестераза, ТГліпаза та ін.)

Визначення ліпопротеїдів.

 • В теперішній час використовуються реагенти фірм (Рош, Хьюман), які дозволяють визначати Х-ЛПВЩ безпосередньо в пробах сировотки без попереднього осадження.
 • Також проводиться пряме визначення Х-ЛПНЩ, а не по вмісту холестерина.

Формула Фрідвальда.

 • Х-ЛПНЩ = ЗХ - (Х-ЛПВЩ + Х-ЛПДНЩ)

 • або докладніше:
 • Х-ЛПНЩ = ЗХ - (Х-ЛПВЩ + Тгммоль/л /2,22)
 • Для застосування цієї формули нам потрібно визначити: ЗХ, Х-ЛПВЩ, ТГ.
 • Формула може бути застосована, якщо ТГ не перевищують 5,5 ммоль/л.

ЛПНЩ приблизна оцінка розрахунковим методом.


Розрахунок ЛПНЩ базується на вимірюванні
 • Загального холестерина
 • Холестерина ЛПВЩ
 • Тригліцеридів

 • Кожен показник піддається біологічним та аналітичним варіаціям

Показники ліпідів з позиції атерогенного ризику.


Показник

оптимальний

граничний

високий

Заг. Холестерин

до 5,2ммоль/л

5,2 - 6,2

вище 6,2

Х-ЛПВЩ

вище 1,4

1.0 - 1,4

менш 1.0

Х-ЛПНЩ

менш 3,4

3,4 - 4,0

вище 4,0

КА

менш 2,6

2,6 - 3,5

вище 3,5

Тригліцериди

менш 1,5

1,5 - 2,3

вище 2,3

Ліпідограма II рівня.

 • Заг. Холестерин
 • Х-ЛПВЩ
 • Х-ЛПНЩ
 • Х-ЛПДНЩ
 • ФЛ
 • ТГ
 • Апо(А-I)
 • Апо(В)
 • КА
 • Апо(А-I)/Апо(В)
 • З.Х/ФЛ

Визначення АпоЛП.

 • Іммунотурбодиметричний метод або метод нефелометрії.
 • По вимірюванню ступеня (інтенсивності) помутніння імунних комплексів, які утворюються, при взаємодії досліджуваної сироватки з специфічними антитілами до апо-ліпопротеїнам.
 • Реакція відбувається у середовищі фосфатного буферу при нейтральному рН, який містить от 2 – 4% ПЕГ, який служить для преципітації імунних комплексів – реакція імунопреципітації в рідкій фазі.
 • Помутніння вимірюють на фотометрі при 340 нм або на нефелометрі по ступеню відхилення променя від імунохімічного комплексу, який проходить через коллоїдне середовище, що відповідає концентрації апо-ЛП.

Де ще визначаються ліпіди?

 • В сечі – поява ТГ в сечі (ліпурія) при великих розтрощеннях кісткової та м’язової тканин. Тест використовується в травматології для діагностики можливої жирової емболії. Також при ліпоїдному нефрозі, ліпіди надходять із ниркової тканини;
 • В жовчі – для діагностики холестеринової жовчно-кам’яної хвороби. Холато/холестериновий коефіцієнт, тобто відношення жовчних кислот до холестерину - в нормі більше 10;
 • Зниження його свідчить про схильність до холелітіазу – випадають кристали холестерину, які є основою жовчних каменів.

 • I етап Скринінг діагностика
 • Рівень загального холестерина, тригліцеридів (визначення в стані ситості, натщесерце)

 • II етап При відхиленні рівня ХС і ТГ від N в ту чи ін. сторону.
 • Ліпідний спектр — ліпідограма I рівня

  ЗХ, ТГ, ХС-ЛПВЩ, ХС-ЛПНЩ, ХС-ЛПОНЩ,

  Розрахунок КА ( норма < 3,5)

 • III етап В залежності від типу ліпідограми
 • З’ясування механізмів первинної чи вторинної ГЛП

  1 Ліпідограма II рівня або додатково до ЛГ I рівня визначення Аро-А, Аро-В, фосфоліпіди, Аро-А/ Аро-В ( норма >1,1) ЗХ/Фл ( норма <2)

  2 Виявлення факторів спадкового характеру

  3 Рівень Lp ( a).

 • IV етап При нормальному і підвищеному рівні ЗХ
 • 1. Виявлення факторів хронічного ураження ендотелія судин.

  2. Виключення супутніх захворювань ( ЦД, ушкодження паренхіми нирок, печінки з явищем холестазу, запальний процес, ожиріння, гіперпродукція глюкокортикоїдів, гіпо- і гіпертиреоз).

  3. Рівень СРБ, гомоцистеїна, гострофазні показники.

Преаналітична підготовка.

 • Кров для досліджень беруть вранці, натщесерце після 12-14 г. голодування.
 • Проби крові потрібно брати в одному положенні пацієнтів (краще сидячі).
 • Не допускати стаз крові (більш 1 хв. пережимати судини)
 • Працювати з одним типом проби крові (капілярна кров, сировотка, плазма)
 • Використовувати один тип антикоагулянта (краще ЕДТА)
 • Зберігати проби при 0 – 4 градусах не більше 5 діб, - 20ти > 3міс.
 • Змінюють параметри: прийом алкоголю (підвищення), дієта, фаза менструального циклу, гепарин, гемоліз.
 • Визначення проводиться в динаміці з огляду на індивідуальні особливості.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !
скачати

© Усі права захищені
написати до нас