1   2
Ім'я файлу: лабораторна робота 1.docx
Розширення: docx
Розмір: 68кб.
Дата: 04.10.2020

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

на тему:

«Лінійне програмування. Складання економіко-математичних моделей задач лінійного програмування»

Студентки 2-го курсу

денної форми навчання

Каліберди Мар’яни Сергіївни

Група: ЕП-19-1.

Перевірив: Катан В.О.

ДНІПРО – 2020

ЗАДАЧА №12

12. Управління міським автобусним парком вирішило провести дослідження можливості більш раціональної організації своєї роботи з метою зниження інтенсивності внутрішньоміського руху. Збір і обробка необхідної інформації дозволили зробити висновок, що мінімальна кількість автобусів істотно міняється протягом доби (рис.1). Тривалість безперервного використання автобусів на лінії дорівнює 8 год на добу (з урахуванням необхідних витрат часу на поточний ремонт і обслуговування). Графік змін, що перекриваються, представлений на рис.2.Рис.1. Мінімально необхідна кількість автобусів на лініїРис.2. Графік змін, які перекриваються

Побудуйте математичну модель, що дозволяє дізнатися, яку кількість автобусів необхідно випускати на лінію в кожній із змін при умові, що загальна кількість автобусів, які виходять на лінію протягом доби, повинна бути мінімальною.

Словесне формулювання задачі: потрібно знайти спосіб розподілу кількості автобусів, які потрібно випускати на лінію в кожній із змін при умові, що загальна кількість автобусів, які виходять на лінію протягом доби, повинна бути мінімальною.Побудова математичної моделі:

1) Змінні задачі. Нехай X1 - зміна 1, X2 - зміна 2, X3 - зміна 3, X4 - зміна 4, X5 - зміна 5, X6 - зміна 6.

Отримуємо наступні рівняння:

X1 + X6>= 4,

X1 + X2>=8,

X2 + X3>=10,

X3 + X4>=7,

X4 + X5>=12,

X5 + X6>=4,

X1, X2, X3, X4, X5, X6>=0.

2) Цільова функція. Метою розв’язання задачі є виконання плану з випуском мінімальної кількості автобусів на лінію за добу задля досягнення зниження інтенсивності внутрішньоміського руху. Таким чином ЦФ має вигляд:

Z(x) = X1+X2+X3+X4+X5+X6 > min

3) Обмеження:

  • Тривалість безперервного використання автобусів на лінії дорівнює 8 год на добу (з урахуванням необхідних витрат часу на поточний ремонт і обслуговування).

  • Мінімально необхідна кількість автобусів необхідна на лінії у зміну №5 – 12 автобусів.

  • На лінії не може бути менше 4 автобусів.

4) Математична модель (розв’язок симплекс-методом за допомогою складання симплекс-таблиць) має вигляд:

Z(x) = X1+X2+X3+X4+X5+X6 > min

X1 + X6>=4,

X1 + X2>=8,

X2 + X3>=10,

X3 + X4>=7,

X4 + X5>=12,

X5 + X6>=4,

X1 , X2 , X3 , X4 , X5 , X6 >= 0.

= >

X1 + X6 - X7 = 4,

X1 + X2 - X8 = 8,

X2 + X3 - X9 = 10,

X3 + X4 - X10 = 7,

X4 + X5 - X11 = 12,

X5 + X6 - X12 = 4,

X1 , X2 , X3 , X4 , X5 , X6 ? 0.

Якщо система обмежень містить знак «>», то додається змінна зі знаком «-». Якщо знак «<», то до лівої частини нерівності додається додаткова змінна зі знаком «+».

Додаткові змінні вводять в цільову функцію з нульовим коефіцієнтом: X7, X8, X9, X10, X11, X12.

Виводимо базисні змінні:

X7 = -4 + X1 + X6,

X8 = -8 + X1 + X2,

X9 = -10 + X2 + X3,

X10 = -7 + X3 + X4,

X11 = -12 + X4 + X5,

X12 = -4 + X5 + X6.

Для знаходження початкового опорного рішення будуємо початкову симплекс – таблицю(таблиця 2):

Таблиця 2

Ci

БП

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

Z(x)

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

bi0

X7

-1

0

0

0

0

-1

1

0

0

0

0

0

-4

0

X8

-1

-1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

-8

0

X9

0

-1

-1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

-10

0

X10

0

0

-1

-1

0

0

0

0

0

1

0

0

-7

0

X11

0

0

0

-1

-1

0

0

0

0

0

1

0

-12

0

X12

0

0

0

0

-1

-1

0

0

0

0

0

1

-4

Дj

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0
  1   2

скачати

© Усі права захищені
написати до нас