1   2
Ім'я файлу: Istoriya_hvoroby_schema.doc
Розширення: doc
Розмір: 170кб.
Дата: 17.09.2020
Пов'язані файли:
тема 3 внутрмед.docx

МОЗ України
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2


Завідувач кафедри проф. Яворський О.Г. Викладач

ІСТОРІЯ ХВОРОБИ
Прізвище, ім’я, по-батькові..........................................................................................................

Вік.....................

Клінічний діагноз ..........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Заключний діагноз:

а) основний.......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

б)

ускладнення..................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

в) супутній........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................


Студент(ка).................групи...........курсу............................ факультету.....................................

..........................................................................................................................................................

20....-20. навчальний рік
Львів

1. ПАСПОРТНА ЧАСТИНА

1. П.І.П..............................................................................................................................................

2. Вік (дата народження)................................................................................................................

3. Навчання....................................................................................................................................

4.Дата госпіталізації.....................................................................................................................

5.Місце проживання.....................................................................................................................

6.Телефон домашній або родичів................................................................................................

7.Професія (де і ким працює).......................................................................................................

........................................................................................................................................................

8.Діагноз при скеруванні..............................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 9. Дата курації:початок......................................кінець.................................................................

2. АНАМНЕЗ (РОЗПИТУВАННЯ)
Скарги (перерахувати усі скарги, обов'язково деталізуючи їх. Спочатку пишуть основні скарги, потім другорядні)............................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
Анамнез захворювання (в даному розділі слід вказати а) скільки часу вважає себе хворим, б)як почалася хвороба (гостро чи поступово), в) які були перші прояви даної хвороби, в)в зв'язку з чим, на думку хворого, почалося дане захворювання, г) динаміка основних симптомів хвороби за днями, місяцями, роками)..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Лікування (тут слід описати проведене лікування, де і чим лікували, ефект, обстеження та їх результати)..................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Анамнез життя (дотримуючись правильної послідовності, необхідно описати такі 8 розділів):

  1. Фізичний і розумовий розвиток.

  2. Навчання і трудова діяльність.

  3. Сімейно-побутовий анамнез.

  4. Для жінок – гінекологічний анамнез.

  5. Всі перенесені захворювання, крім даної хвороби, в хронологічному порядку із вказанням віку, коли їх переніс.

  6. Спадкові захворювання, відхилення.

  7. Шкідливі звички.

  8. Алергологічний анамнез.


...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

    1. ТЕПЕРІШНІЙ СТАН
  1   2

скачати

© Усі права захищені
написати до нас