Ім'я файлу: Мульт.Безпека життєдіяльності та ОП №2.ppt
Розширення: ppt
Розмір: 339кб.
Дата: 29.09.2021
скачати

Безпека життєдіяльності та охорона праці


Лекція 2

План лекції


Тема №2. Засоби колективного захисту.
Навчальні та виховні цілі:
Ознайомити студентів з видами захисних споруд.
Довести до студентів основні класифікації та властивості захисних споруд.
Показати роль матеріалу, що вивчається, у практичній діяльності .
Час: 80 хвилин
Навчальні питання (згідно навчального плану):
Вступ
Основні принципи та способи захисту населення.
Засоби колективного захисту, як вони підрозділяються.
Евакуаційні заходи.
Заключення
Навчально-методичне забезпечення:
Література:
   Крикунов Г.Н., Беликов В.Ф., Залунин А.С. Безопасность жизнедеятельности.
   Закон України про цивільну оборону.
   Пістун І.П. Безпека життєдіяльності.
   Наочні посібники: плакати, стенди.
   Технічні засоби навчання: слайди, комп’ютер.


1. Питання. Основні принципи та
способи захисту населення.


Заходи по захисту населення в надзвичайних ситуаціях здійснюються у відповідності з основними принципами захисту населення:
завчасне підготовлення заходів ЦЗ на всій території країни;
диференційований підхід до визначення характеру, об’ємів і термінів проведення цих заходів:
комплексне проведення заходів ЦЗ для забезпечення більш надійного захисту населення і його життєдіяльності.


В сучасних умовах захист населення здійснюється шляхом проведення комплексу заходів, який включає 3 способи захисту:
Захист людей в захисних спорудах.
Забезпечення індивідуальними засобами захисту.
Розосередження та евакуація.
Основним способом захисту є захист людей в захисних спорудах.


Укриття населення в захисних спорудах досягається:
- завчасним будівництвом захисних споруд і підтриманням їх у готовності до використання,
- комплексним освоєнням підземного простору міст та інших населених пунктів для розміщення підприємств, установ і організацій соціально-побутового, виробничого і господарського призначення;
- обстеженням і обліком підземних і наземних будівель та споруд, що відповідають вимогам захисту населення;.
- дообладнанням з урахуванням реальної обстановки підвальних та інших заглиблених приміщень.


2. Засоби колективного захисту, їх класифікації та види.


Засобами колективного захисту є захисні споруди (ЗС) ЦЗ, тобто споруди, призначені для захисту людей від дії уражаючих чинників, що виникають в надзвичайних ситуаціях. До них відноситься: сховища, укриття, протирадіаційні укриття.


Сховище ЦЗ - споруда, що забезпечує комплексний захист переховуючих від дії уражаючих чинників, що виникають в надзвичайних ситуаціях на термін більш ніж 4 доби. Сховище, яке знаходиться в зонах можливого виникнення масових пожеж і в зонах можливого викиду СДОР, забезпечує також захист переховуючих від високих температур, отруєння продуктами горіння і ураження СДОР.

Сховища класифікуються по:


Сховища класифікуються по:
- захисних властивостях;
- місткості;
- місцю розташування;
- забезпеченню фільтровентиляційним обладнанням;
- часу спорудження.


По кількості тих, хто захищається, сховища підрозділяють на:
- малі - до 150 чол.;
- середні - від 150 до 450 чол.;
- великі - більше 450 чол.


Сховища повинні будуватись з врахуванням наступних основних вимог:
Забезпечувати захист переховуючих від усіх уражаючих факторів, що виникають в надзвичайних ситуаціях.
Забезпечувати безперервне перебування у них людей не менше 2-х діб.
Будуються на місцевості, де відсутні ґрунтові води.
Мати входи і виходи з тим же ступенем захисту, як і основні приміщення, а на випадок їх пошкодження - аварійні виходи.


Сховища складаються з основних і допоміжних приміщень.
До основних відносяться:
- пункти керування та медичні пункти;
- приміщення для тих, хто захищається;
До допоміжних відносяться:
- фільтровентиляційні приміщення;
- санітарні вузли;
- захисні дизельні електростанції;
- захисні входи та виходи.
- тамбури-шлюзи і тамбури.


Протирадіаційні укриття (ПРУ) - споруди, що забезпечують захист людей від дії іонізуючих випромінювань при радіоактивному зараженні місцевості при безперервному перебуванні у них розрахункової кількості захищаємих протягом 1 - 2 діб. В зоні можливих руйнувань ПРУ забезпечує також захист людей при обвалах окремих будівель, для цього їх несучі конструкції повинні бути розраховані на тиск - 0,2 кг/см2.
ПРУ слід розміщати у підвалах і цокольних поверхах будинків.


При експлуатації захисних споруд має бути забезпечена збереженість:
- захисних ознак, як споруди в цілому, так і окремих її елементів (входів, виходів, захисно-герметичних та герметичних дверей, противибухових пристроїв);
- герметизація і гідроізоляція всієї захисної споруди;


Укриття - споруда, що забезпечує захист переховуючих від дії одного або декількох небезпечних чинників, що виникають в надзвичайних ситуаціях на термін до 1 доби.

Укриття простішого типу.


У системі захисту населення особливе значення мають найпростіші укриття типу щілин. Це найбільш масові захисні споруди, що можуть бути збудовані населенням у найкоротший термін. Щілини будують відкритими і перекритими. Відкрита щілина зменшує ймовірність ураження ударною хвилею (в 1,2—2 рази), світловим випромінюванням і проникаючою радіацією. Перекрита щілина захищає: від світлового випромінювання — повністю, від ударної хвилі — у 1,5—3 рази, від проникаючої радіації і радіоактивного випромінювання — у 200—300 разів, а також надійно захищає від осколкових і кулькових бомб, від запалювальних засобів.


Відкрита щілина — це зигзагоподібна траншея з кількох прямолінійних ділянок довжиною до 15 м. Глибина її — 1,8 — 2,0 м; ширина: зверху — 1,1—1,3 м, на дні — 0,8 м. Будівництво щілини починається з розмітки і трасування, тобто визначення її плану на місцевості. Копають спочатку на ширину дна. В міру заглиблення поступово підрівнюють крутизну, доводячи до потрібних параметрів. Стінки (крутизну) щілини укріплюють дошками, жердинами, очеретом, іншими наявними матеріалами.


3. Питання. Евакуаційні заходи.


Евакуація - це організоване виведення (вивезення) з міст та інших населених пунктів робітників та службовців об’єктів, які переносять свою діяльність у приміську зону або припиняють її на період дії надзвичайної ситуації, а також всього недієздатного і незайнятого у виробництві населення.


Розосередження - це організоване вивезення (виведення) робітників та службовців об’єктів, які продовжують або забезпечують виробничу діяльність на період дії надзвичайної ситуації в містах та інших населених пунктах з розміщенням їх для проживання і відпочинку в приміській зоні.


Практичні заходи евакуації населення, як організованого його вивезення та виведення із районів можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій (якщо виникає безпосередня загроза життю та заподіяння шкоди здоров'ю людини) планується на випадок:
- загальної аварії на АЕС;
- загрози катастрофічного затоплення місцевості;
- всіх видів аварій з викидом сильнодіючих, отруйних речовин (СДОР), внаслідок яких виникає
безпосередня загроза життю та здоров'ю людей, що проживають у зоні можливого ураження;
- масових лісових і торф'яних пожеж що загрожують населеним пунктам;
- землетрусів та інших геофізичних і гідрометеорологічних явищ з тяжкими наслідками.

Евакозаходи передбачають:


Евакозаходи передбачають:
Оповіщення та приведення в готовність штабів, служб ЦО та евакоорганів.
Приведення в готовність залізничного, автомобільного, водного та повітряного транспорту.
Оповіщення, збір та відправку в приміську зону населення, яке розосереджується та евакуйовується.
Прийняття, розміщення та забезпечення населення, яке розосереджується та евакуйовується і прибуло в заміську зону.
Організація підвезення робочих змін на підприємства, які продовжують роботу в період НС.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас