Ім'я файлу: ЛЕКЦІЯ 12.docx
Розширення: docx
Розмір: 198кб.
Дата: 09.04.2020

ЛЕКЦІЯ 12
12.1 Глобальна система контролю і управління транспортом.
Концепція спостереження за транспортом і контролю перевезень розуміє оперативне одержання диспетчерською службою об'єктивної інформації про координати, швидкості і напрямку руху транспорту, а також одержання даних про стан машини і вантажу (розкриття контейнера, удар, перекидання, вага вантажу, температура рефрижератора і т.п.). Далі, необхідно забезпечити інформаційну взаємодію між екіпажем і диспетчерським центром,включаючи обмін вільним текстом, стандартними й екстреними повідомленнями ("напад", "аварія, є жертви" та ін.)

Вирішуючи задачу зниження накладних витрат на експлуатацію і підтримку системи спостереження в працездатному стані компанії, які роблять обладнання для автомобільного (і не тільки для нього), пішли по"космічному шляху", тобто використовують супутникову навігацію і космічний зв'язок. Космічні технології давно і міцно ввійшли в повсякденне життя тисяч ведучих транспортних компаній світу. "Космічний підхід"забезпечує безперервність, глобальність, надійність зв'язку і контролю в будь-якій точці земної кулі.

Супутникова радіонавігаційна система GPS(Global Positioning System) створена для забезпечення високоточними координатами і часом користувачів усього світу. Система GPS включає ряд супутників, що рухаються навколо Землі на висоті біля 20000 км і випромінюючих навігаційні сигнали.


Рисунок 12.1 - Супутники
Рухливі об'єкти на землі і воді, за допомогою прийому й опрацювання сигналів від декількох супутників, обчисляють із високою точністю свої координати (висоту, широту, довготу), величину і напрямок швидкості, напрямок на чергову точку маршруту, пройдений відстань, залишився час і відстань до проміжної або кінцевої точки маршруту й інші характеристики. Важливим перевагою GPS є безперервність видачі безкоштовної інформації, можливість працювати в будь-яку погоду і скритність.

Для інформаційної взаємодії (голосовий зв'язок, передача даних із різноманітною швидкістю, тощо) рухливих засобів і диспетчерського центру, що здійснює безпосередній контроль, спостереження і керування за транспортом, найширше використовується система мобільного супутникового зв'язку. Комплекс стаціонарних супутників забезпечує дуже надійний мобільний зв'язок на всій території Землі, за винятком приполярних областей.

Автотранспортні підприємства, чия діяльність, так чи інакше, пов'язана з перевезеннями на дальні відстані , використовують систему, що поєднує глобальні можливості передачі даних по супутниковій мережі мобільного зв'язку із можливостями навігаційної системи GPS точно визначати положення об'єкта, що рухається. Ця система, включає у свій склад:

- станцію, що приймає та передає ,супутникового зв'язку із GPS приймачем;

- спеціалізований бортовий комп'ютер;

- набір датчиків.

Бортовий комплект устаткування забезпечує такі основні функції:

- відправлення повідомлень у центр;

- прийом повідомлень із центру;

- друк повідомлень на принтері у середині автомобіля;

- відправлення звіту про місце розташування і стану датчиків у центр;

- прийом і відправлення форм і макроповідомлень;

- відображення службової інформації;

- відправлення екстрених і тривожних повідомлень.

Диспетчерський центр являє собою комплекс, що включає від 1 до 20 персональних ЕОМ, що працюють у локальній мережі, причому диспетчерам дозволений доступ тільки до визначеної інформації. Програмне забезпечення дозволяє передавати текстові повідомлення усім або вибраним транспортним засобам, приймати повідомлення від водіїв або екіпажів, відображати координати на електронній карті. У основі програмного забезпечення лежить база даних, у якій зберігається вся інформація про стан транспортних засобів і діях диспетчерів. У будь-який момент часу можна одержати дані про те, де був транспорт і який його стан. При включенні до складу апаратури центру великих екранів можливо відображення інформації на засобах колективного користування.
12.2 Комплексна система автоматизації управління автотранспортним підприємством.
Основною метою системи є охоплення коло задач, що є специфічними для автотранспортних підприємств. У даний пакет входять задачі технічних служб автотранспортного підприємства, задачі відділу кадрів, відділу труда і заробітної плати, ряд бухгалтерських задач, в яких необхідно враховувати специфіку роботи з автотранспортом.Рисунок 12.2 - Структурна схема оперативного документообігу підприємства
Система являє собою комплекс взаємо залежних задач, що виключає дублювання введення інформаціїі забезпечує доступ до необхідних даних усіх служб підприємства в них зацікавлених.

Склад задач системи:

- диспетчерська служба – виписка подорожніх листів і обробка заявок;

- обробка подорожніх листів – розрахунок валового прибутку, зарплати водіїв і витрати ГММ;

- розрахунки з замовниками за послуги автотранспорту;

- задачі виробничо-технічного відділу;

- задачі ремонтної служби;

- задачі відділу кадрів;

- ведення табелів і графіків роботи з усіх підрозділів підприємства;

- розрахунок зарплати по підприємству.

Диспетчерська служба забезпечує облік заявок на транспортні послуги, облік виконання заявок, формування подорожніх листів за заявками, друк подорожніх листів у різноманітних форматах, формування зведень по виходу автотранспорту на лінію і виконанню заявок. Забезпечується доступ диспетчера до оперативних даних про ремонт і консервацію транспорту, про лікарняні і відпустки водіїв і т.д.

Обробка подорожніх листів забезпечує розрахунок валового прибутку, зарплати водіїв і нормативних витрат горючо-мастильних матеріалів. Передбачено розрахунок, як по погодинним, так і відрядним подорожнім листам, а також обробка реєстрів автотранспортних послуг. Забезпечено високий ступінь настроювання розрахунків, що дозволяє врахувати будь-які специфічні ситуації. Забезпечується будь-який розподіл складового валового прибутку і зарплати. У подорожньому листі допускається необмежена кількість замовників, водіїв (машиністів, операторів). При розрахунку горючо-мастильних матеріалів забезпечується окремий розрахунок по необмеженій кількості механізмів і спец обладнання і довільній кількості видів палива.

Задачі розрахунків із замовниками по авто послугам забезпечують формування рахунків замовникам по подорожнім листам і реєстрам.

Задачі виробничо-технічного відділу забезпечують ведення парку транспортних засобів, історії змін у парку, прив'язки устаткування до автомобілів. Система використовує пробіги і мотогодини роботи автомобілів і спец обладнання, які автоматично формуються при обробці подорожніх листів.

Є широкі можливості по плануванню заміни обладнання (автошини, акумулятори, агрегати,запчастини). Дається доступ до архівних даних про обладнання, раніше встановленому на транспортному засобі. Система використовує дані ремонтної служби про ремонти і обслуговування автомобілів.

Задачі відділу кадрів забезпечують облік кадрових даних по робітниках (професії, склад сім'ї, освіта, стаж і т.д.), ведення даних про відпустки, лікарняних, прогулах. Дається можливість обліку переміщень по посадах, професіям, підрозділам і т.д. Розрахунок щорічних відпусток і компенсацій цілком автоматизований.

Забезпечується облік проходження медкомісій. Дані про відпустки і лікарняних автоматично потрапляють на зарплату й у табелі. При необхідності є можливість автоматичного розрахунку північної надбавки.

Ведення табелів повсіх підрозділах підприємства забезпечує автоматичне формування табелів по подорожніх листах і даним відділу кадрів про відпустки, лікарняних, прогулах. Передбачено ведення табелів по іншим службам підприємства. Ведення табелів полегшується попередньо створеними графіками роботи. На рівні даної задачі забезпечується попередній розрахунок зарплати по окладах, тарифним ставкам.  Є можливість одержання зведених даних по балансу робочого часу.

Розрахунок зарплати по підприємству використовує дані про зарплату з табелів і подорожніх листів. Даються широкі можливості настроювання довільних алгоритмів розрахунку, у яких можуть залучатися відібрані дані по вибраних критеріях, як даного, так і минулих періодів. 

Таким чином, може бути вирішене широке коло задач нарахування різноманітних премій і надбавок, розподіли зарплати по бригадному підряду і т.д. Розраховуються податки, відрахування в пенсійний фонд, аліменти, північної і районної надбавки і т.д. Розрахунок відпускних і оплата лікарняних листів будуються на кадрових даних і автоматизований. Формування оперативних даних для адміністрації підприємства робиться на основі даних диспетчерської служби про виконання замовлення і виході автомобілів на лінію,ВТВ про стан парку автомобілів, ремонтної служби про хід виконання ремонтних робіт, відділу кадрів про зміни в складі працюючих.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас