Ім'я файлу: Конспект з природниично фізіко-астрономічного модулю Цуканова Ол
Розширення: docx
Розмір: 17кб.
Дата: 20.09.2022
скачати
Пов'язані файли:

02.09.2022

Лекція №1

«Основні поняття природознавства»

План

1. Природознавство як система наук про природу.

2. Фундаментальні ідеї природничих наук. Наукові методи пізнання природи.

3. Загальні закони та закономірності природи (ЗЗП).

Природознавство – це система наук про природу. У цій система відігріває свою певну роль.

1) Предметом вивчення природознавства є те що знаходиться довкілля людини метою природознавства є розкриття сутності явищу природи.

-Потреби матеріального виробництва

-Практичні потреби суспільства

-Розвиток культури

-Прагнення пізнати світ

-Розвиток культури

2) Методи пізнання природи у сучасному світі

-Спостереження

-Формалізація

-Аналіз і синтез

-Індукція і дедукція

-Абстрагування

-Аналогія

-Моделювання

-Класифікація

3) Загальні закони та закономірності природи

Закон збереження маси речовини це перший закон збереження в історії науки,

він стверджував найважливішу наукову ідею — ідею збереження.

закономірності збереження, до складу якої входять закони збереження,

поняття симетрії, поняття спадковості та інші поняття, через які в науці утверджується

збереження речей, властивостей, відношень.

Систему загальних закономірностей природи складають закономірність

збереження, закономірність направленості процесів, періодичності процесів у природі

05.09.2022

Лекція №2

«Природничо - наукова картина світу »

План

  1. Природничо - наукова картина світу. Образ світу

  2. Прояви загальних закономірностей природи.

Природничо – наукова картина світу(ПНКС) – це відображення в свідомості людей того, як у природі проявляється найбільш загальні закономірності природи, загальні природничо – наукові ідеї.

Образ природи – особистісно значима знань про природу яку людина створює на основі пізнаних нею найбільш загальних взаємозв’язків у природі.

Симетрія – закономірне розтушування подібних частин тіл або форм живого організму, сукупність живих організмів що до центру або осі симетрії.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас